Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za ... - Grad Rovinj

od. 02.10.2018. godine, glede promjene investitora. Grad. Rovinj-. Rovigno je krajem. 2018. godine, javio na natječaj. – otvoreni poziv za dostavu projektnog.

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za ... - Grad Rovinj - Srodni dokumenti

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za ... - Grad Rovinj

od. 02.10.2018. godine, glede promjene investitora. Grad. Rovinj-. Rovigno je krajem. 2018. godine, javio na natječaj. – otvoreni poziv za dostavu projektnog.

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje ...

24 srp 2019 ... Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine ... pojedinačna stabla, dječja igrališta, posude s ukrasnim biljem, zelene ... (2) U kulturno-povijesnoj cjelini grada ne dozvoljava se na vanjske dijelove zgrada, okućnicu i dvorište ... poslovne prostorije ili izloga u tu svrhu (ukrasna obilježja).

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja ...

troškove stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2019. i upućuje Županijskoj skupštini na ... održavanja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2019. godini s ... razvidna pojedinačna isplata sredstava pomoći za ogrjev.

Na temelju točke II. i V. Odluke Vlade RH, o kriterijima i mjerilima za ...

20 svi 2019 ... 76.250,00. 27. Osnovna škola Bol, Bol. Pripremni elektroinstalaterski radovi za II fazu programa e-Škole,. Unutarnje uređenje škole. 220.000,00.

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja ...

OŠ Braća Radić, Martinska. Ves. 512.388,00. 133.556,00. 645.944,00. 2. OŠ Davorina Trstenjaka. Hrvatska Kostajnica. 1.606.370,00. 195.128,00. 1.801.498,00.

Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja ... - PGŽ

županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ... Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna ... nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova ...

Osječko-baranjsku županiju nad domovima Osijek, Đakovo i Beli Manastir. Prema članku 10. ... Domu za starije i nemoćne osobe Osijek - 6.044.570,00 kuna.

Temeljem čl. 15. i 16. Odluke o uvjetima i postupku ... - Grad Pula

24 ožu 2011 ... Etis d.o.o. Pula, Koparska 24, prodaje se građevinsko zemljište ... ponuditelj Henri Hajster iz Pule, Rizzijeva 30 , po početnoj cijeni od. 11.550 ...

za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i ...

Obrasci za prijavu programa ili projekta . ... Obrazac za ocjenu kvalitete prijave . ... je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv i u zadanome roku,.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih ...

28 stu 2017 ... Beli Manastir i Osnovna škola "Dr. Franjo Tuđman" u Belom Manastiru. Ovjerene račune ... OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački. 340.568,00.

Pravilnik o načinu, kriterijima i mjerilima raspodjele prihoda na ...

poslove, Služba za računovodstvene i financijske poslove, Služba za tehničke poslove,. Studentska služba, Ured za ISVU, Ured za poslijediplomske studije, ...

Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih ...

Za troškove smještaja učenika u učeničke domove (Učenički dom Graditeljske škole Čakovec i Učenički dom Srednje škole Čakovec) osigurava se 856.800 ...

prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima ...

Štrcaljka za ispiranje uha - 1 kom (obiteljska DZ Donji. Miholjac). 0,00. 1.110,00. 1.110,00. Vaga precizna - 1 kom (Služba zaštite na radu DZ D. Miholjac). 0,00.

Marko Paliaga, Grad Rovinj Martina Čekić Hek , Grad Rovinj Malo ...

Butoniga i magistralni plinovod Pula-Karlovac, infrastrukturno je opremljeno 34 ... Eurotrade d.o.o. Rovinj, osnovano je u prosincu 1989. godine, posluje na ...

Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno br. 12/2017 - Grad Rovinj

20 pro 2017 ... Zadatak: Dovršiti gradnju pješačke staze sa pratećom urbanom opremom sukladno sporazumu Grada. Rovinja-Rovigno s tvrtkom Maistra d.d..

Razrada master plana turizma za grad Rovinj ... - Rovinj Tourism

Izrada master plana turizma destinacije Rovinj zajednička je inicijativa Grada Rovinj-Rovigno,. Turističke zajednice i ... photo days. Ljetni festival ozbiljne glazbe.

Nr. 4/14. Službeni glasnik - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj ...

Rasvjeta arhitekture mora biti diskretna. Naglašena prezentacija ... usklađena (neutralna - ne naglašeno dizajnerska ili pak rustikalna). Funkcionalna oprema za ...

Nr. 5/06. Službeni glasnik - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj ...

Cijena za korištenje sustava javne odvodnje određuje se prema količini utrošene vode u ... septičkih jama koji je sastavni dio uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ... analize obuhvaćaju fizikalna, kemijska, bakteriološka i biološka svojstva.

ROVIGNO www.rovinj.hr INFORMACIJA O ... - Grad Rovinj

3 Izvor: „Master plan turizma za grad Rovinj-Rovigno“, Rovinj 2010 ... Fotografski festival Rovinj Photodays - stručni i natjecateljski trodnevni skup koji okuplja.

Pravilnik o kriterijima za donošenje odluke o prednosti pri ...

b) koji imaju zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme u osnovnoškolskim ustanovama za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. ... 1) Upražnjena radna mjesta u školama prvo se popunjavaju zaposlenicima koji ...

Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih ...

prostora Gradskih ljekarni Sisak (u daljnjem tekstu: Ljekarni), ili kojim ista ... 5.000,00 kuna i koeficijenta prihoda ljekarne/jedinice zakupa prema zadnjem ...

grad rovinj – rovigno citta' di rovinj – rovigno upravni odjel za ...

zavoda za zapošljavanje, Područni ured Pula, Ispostava Rovinj, a sve glede statistike ... Tijekom veljače 2017. godine u evidenciju HZZ,PU Pula prijavilo se 930 ...

1 grad rovinj-rovigno citta` di rovinj-rovigno upravni odjel za ...

Osnovni financijski rezultati poduzetnika u 2016. godini. (iznosi u tisućama kuna). Opis ... 34.416.661. 38.695.898 112,4 ... Super Sport d.o.o.. ZAGREB. 53,82.

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ... - KBC Zagreb

Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb donesenog na 35. sjednici Upravnog ... Članak 2. KBC Zagreb je pod nazivom Klinički bolnički centar Zagreb, Salata 2, prvi puta ... pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - glavna sestra KBC-a Zagreb,.

Temeljem članka 4. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji ...

6 lip 2018 ... Nogometni stadion. "Zagreb", Kranjčevićeva. 4, Zagreb. C0 13 - poslovni prostor,. C0 14 - zatvorena terasa, objekt C -prizemlje. 188,65.

Temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe ... - Istarska županija

30 srp 2019 ... Pula; OIB 50167550986. Uzorkovanje mora i školjkaša u Istarskoj županiji. 15.000,00. 10. Obrtnička komora Istarske županije , Mletačka 12/l, ...

štanga - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

Štanga i Braće Božić nalazi se crpka za gorivo i stanica za tehnički pregled i plina ... Rovinja napaja se iz: TS Rovinj 35/10(20) kV 2x8 MVA smještene u gradu te ...

5-2010 - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

Prostornog plana uređenja Grada Rovinja („Službeni glasnik Grada Rovinj- ... Rovinj-Rovigno, 8. lipnja 2010. ... djelovanjem mora (valovi, plima-oseka) od.

izvje š ć e - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

58 gnijezda 174 umjetnih jaja. 2017. g. 83 gnijezda 236 umjetnih jaja. 2018. g. 69 gnijezda 201 umjetnih jaja ... gimnazija, objekti "Maxi konzum", Objekti "Mirne" Rovinj. 48 gnijezda – 121 ... (kupališta, slatkovodni bazeni i bazeni sa morskom ...

11-2018 - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

proprietà della Repubblica di Croazia (GU 27/2018). Kopija katastarskog plana/očitovanje DGU o dostavljenim podacima – www.katastar.hr. Copia del piano ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najmu stanova - Grad Rijeka

6 pro 2012 ... Odluku o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ... ugovora o koncesiji, kao i utvrditi obvezu koncesionara da godišnji plan ... Drugi i svaki daljnji polog jamčevine, Komisija će zaprimati od ...

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na ... - Grad Sinj

26 lip 2018 ... Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan ... Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih.

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima - Grad Osijek

19 velj 2020 ... predstavljalo povećanje stope prireza za 5,5% u odnosu na Odluku o izmjeni odluke o prirezu na porez na dohodak iz 1997. (Službeni glasnik ...

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grbu i ... - Grad Rijeka

U sljedeća dva desetljeća Rijeka nije imala ni grba niti zastave, a potom je 29. prosinca. 1970. Skupština općine Rijeka prihvatila grb, i iz njega izvedenu ...

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj ... - Grad Pula

14 sij 2019 ... pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu. Gradskog vijeća ... oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. ... OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA,.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Rijeka

17 stu 2017 ... li Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za KD Kozala? ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom ... - Grad Rijeka

SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | ARHIVA | TRAŽILICA |. IMPRESSUM. Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003. GRAD RIJEKA. 56. Na temelju ...

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Split

5 stu 2010 ... 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,. 82/04 ... u projektima zgrada koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 iz 2010. godine, a ... Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj ... - Grad Rijeka

lokalne i podrućne samouprave nije izdala obvezni prekršajni nalog za ... odnosno ne prijavi promjenu razlike obujma gradevine za koju se doprinos plaća.

Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po ... - Grad Rijeka

za kupnju stanova koji se financiraju, grade i prodaju po programu društveno ... na neposredan izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana ili mu.

kp odluke o izmjenama i dopunama odluke o ... - Grad Zagreb

UPU Groblje Jakuševec, UPU Termalno kupalište Blato. Detaljna pravila a) javna i društvena namjena: - gradnja novih graĊevina;. - graĊevna ĉestica oblikuje ...

Uputa o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja ...

Pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnoga i ... karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 75% cijene takve karte (radničke); ... zaposlenika HŽ Holdinga ostvaruju pravo na korištenje mjesečne pretplatne.

Temeljem odluke članka 18 - Caritasov dom "Sv. Ivan Krstitelj" - Ivanec

to u novčanim sredstvima. Članak 5. Osnivač, a ujedno i vlasnik ustanove je Caritas Biskupije Varaždin, Caritas župe Sv. Marije Magdalene Ivanec.

Odluka o kriterijima za kupnju stanova POS - Grad Novska

30 svi 2011 ... Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana ima hrvatski državljanin s prebivalištem ... 4. obvezu zaključivanja predugovora o kupnji stana.

Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele ... - Grad Zagreb

obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (crkva, džamija ili drugi vjerski objekt) u kojima se javno obavljaju vjerski obredi (u daljnjem tekstu: objekti ...

8b-2019 - Grad Rovinj

24 srp 2019 ... (5) Izlozi moraju biti adekvatno uređeni (rolo zavjese i sl.) i kada ... na pravilan način postaviti skelu ili ogradu (bez bušenja ili fiksiranja u javnu ...

12-2018 - Grad Rovinj

24 lis 2018 ... Aktivnost: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA ... Eurotrade d.o.o. Rovinj, osnovano je u prosincu 1989. godine, posluje na ...

štanga - Grad Rovinj

Štanga i Braće Božić nalazi se crpka za gorivo i stanica za tehnički pregled i plina ... Rovinja napaja se iz: TS Rovinj 35/10(20) kV 2x8 MVA smještene u gradu te ...

Untitled - Grad Rovinj

3 kol 2019 ... Rovinja-Rovigno u zatvorenoj omotnici uz naznaku "NE OTVARAJ - NATJEČAJ ZA. PRODAJU NEKRETNINE", a ponude se dostavljaju na ...

Nr. 4/14. Službeni glasnik - Grad Rovinj

Rasvjeta arhitekture mora biti diskretna. Naglašena prezentacija ... usklađena (neutralna - ne naglašeno dizajnerska ili pak rustikalna). Funkcionalna oprema za ...

rovigno citta' di rovinj - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

zavoda za zapošljavanje, Područni ured Pula, Ispostava Rovinj, a sve glede statistike ... Tijekom veljače 2017. godine u evidenciju HZZ,PU Pula prijavilo se 930 ...

Br. – Nr. 10/10. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale ... - Grad Rovinj

dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della ... elektroinstalacijske radove «MEDIACOM», Rovinj, T. Ujevića br.20 nije ...

Br. – Nr. 7a/06. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale ... - Grad Rovinj

Grada Rovinja («Službeni glasnik općine Rovinj» br. 5/93) i Autentično tumačenje čl. ... Rovinj - Ortopedska bolnica Dr. Martin Horvat. ▫ Građevine primarne ...

Temeljem članka 46 - Grad Pula

14 ruj 2018 ... Poslovi vezani za rad Gradskog vijeća uključuju pripremu sjednica sastavljanjem ili pripremom ... 32 – zakupnik BIPA d.o.o.). ... djecu), Kinoteka, Retrospektiva, Studentski program, Ambrela - Kino uz more, te industrijski.

Temeljem članka 28 - Grad Vodice

Ljekarna Marina Baranović/Ljekarniĉka jedinica Vodice ... podruĉje Grada Vodica koje je za Grad Vodice izradila tvrtka Planovi i procjene j.d.o.o. iz Varaţdina. 3.

izvješće o javnoj raspravi urbanističkog plana ... - Grad Rovinj

26 sij 2018 ... na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr (od 14. ... Ali ćete se morati izboriti za to da se usklade gruntovnica i katastar.

PRAVILNIK o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja ... - Grad Rovinj

Župni ured, odnosno po nalogu službene osobe Upravnog odjela. Taxi službi izdati će se odobrenje za ulaz u pješačku zonu na temelju zahtjeva kojeg podnosi ...

strategija razvoja grada rovinja-rovigno za razdoblje ... - Grad Rovinj

Festival della salsa. Festival „Sete sois et sete luas“, musica mediterranea. Fotodays, fotografia artistica. Appuntamenti rovignesi. Rassegna del cinema italiano.

Temeljem ĉlanka 55. Zakona o komunalnom ... - Grad Vodice

društva (nastavno: Gradsko poduzeće d.o.o. ) uz prethodnu suglasnost Gradonaĉelnice Grada Vodica. Klasa: 363-02/19-01/13; Urbroj: 2182/04-01/08-19-3; ...

Temeljem članka 18. Zakona o grobljima (NN RH ... - Grad Čakovec

19 stu 2015 ... 1. Gradsko groblje u Mihovljanu. 2. Mjesno groblje u naselju Ivanovec. 3. Mjesno groblje u naselju Šandorovec. Kao dijelovi Gradskog groblja ...