3. svezak - Institut za filozofiju

Luka Boršić, Bruno Ćurko, Stipe Kutleša, Ivica Martinović, Josip Talanga autori biobibliografija. Stipe Kutleša, Ljerka Schiffler, Ivana Skuhala Karasman.

3. svezak - Institut za filozofiju - Srodni dokumenti

3. svezak - Institut za filozofiju

Luka Boršić, Bruno Ćurko, Stipe Kutleša, Ivica Martinović, Josip Talanga autori biobibliografija. Stipe Kutleša, Ljerka Schiffler, Ivana Skuhala Karasman.

Instituta za filozofiju u Zagrebu - Institut za filozofiju

Članak 1. Ovim se Statutom uređuju: 1) status, naziv, sjedište, pečat i znak Instituta za filozofiju (u daljnjem tekstu: Institut);. 2) djelatnost Instituta;. 3) pravni ...

Priroda 5-6/17. Svezak 1 - Institut za medicinska istraživanja i ...

(Uvala Zečja, Hvar, ljeto 2017.) ... lakše, a ponekad i jeftinije ostvariti nego žične mreže. ... čestice iz struje zraka različitim mehanizmima: naletom čestice.

Untitled - Institut za filozofiju

23 velj 2016 ... obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj ... u Nacrtu Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, ... Pravilnik navodi kako Etika (6.01.08) predstavlja granu u polju Filozofije (6.01).

UDK 1 (091) - hrvatski - Institut za filozofiju

Z latko Posava C: Đuro Arnold als Ästhetiker im. Rahmen der Kontroversen um die kroatische Moderne. Pavo BariŠIĆ: Starčević's Political Rhetoric. 189-222.

hrvatske filozofkinje - Institut za filozofiju

6 O tome vidi Zdenka Janeković Römer, „Marija Gondola Gozze; La querelle des ... 47 Blaženka Despot, Emancipacija i novi socijalni pokreti (Osijek: Citro, ...

Normativna etika - Institut za filozofiju

nu teoriju normativne etike: etički relativizam, teističku etiku, etički egoizam, utilitarizam, deontologiju i etiku vrline. Iako se knjiga bavi u prvome redu problemima ...

Filozofija politike - Institut za filozofiju

Ono što im je zajedničko otkriva se u nastojanju oko temeljne ravni na kojoj tek biva moguće postaviti pitanje o mjeri u kojoj filozofija politike, socijalna filozofija ...

Institut za filozofiju: 1967.-2017. - hrvatski

lozofije uopće;. • da prikuplja, sređuje i čuva svu dostupnu mu dokumentaciju koja se odnosi na povijest filozofije u Hrvata;. Institut za filozofiju: kratka povijest i ...

Franciscus Patricius DISCUSSIONUM ... - Institut za filozofiju

Frane Petrić, Deset dijaloga o povijesti, Pula-Rijeka 1980. str. ... pokrenuto; niti će takva biti optika, niti znanost o harmoniji, niti ... Id autem visum est Socrati 5.

hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća - Institut za filozofiju

Sveučilišta u Zagrebu i autorom, između ostaloga, djela Hrvatski latinisti I i. II, enciklopedistom Krunom Krstićem, koji je izradio prvi program istraživa-.

je li covjek stvarno pokvaren? - Institut za filozofiju

A za Vlačića je čovjek u početku stvoren kao slika Božja, izvorno dobar, opravdan. ... u čovjeku je »sotona pokušao nametnuti razumnoj duši, koju je zarobio, da.

Martin Heidegger: Što je metafizika? - Institut za filozofiju

Martin Heidegger: Što je metafizika? 2. svezak. Ivan Kordić. Smisao Heideggerove teze o ništavnosti bitka. Zagreb, 2015.

PDF 732 KB - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u ...

Godine 1987. vraća se na Filozofski fakultet Univerziteta u Beogra- du kao redovni profesor za predmete Savremena filozofija i Aksio- logija. Dva puta je boravio ...

Filozofski rad Lazara Hellenbacha - Institut za filozofiju

21 pro 2017 ... 2; Ferdinand Pajas, »Lazar barun Hellenbach«, Narodne novine 83/243 ... u dvorac koji je izgrađen »po talijanskim graditeljima, a po uzoru ...

Filozofija i hrvatski jezik - Institut za filozofiju

10 svi 2013 ... Filozofija: mišljenje, kultura i jezik: neka opća razmatranja ... rječnik pisao poslije, a ne prije svog studija filozofije. Neka obilježja Kašićeva ...

filozofske i bogoslovske sastavnice svijetu iu nas - Institut za filozofiju

d) Budući da su se izmijenile društvene prilike (i crkvene), karmelićani, koji su stizali kao ... pinca (Brezovica, Marija Bistrica, Kloštar Ivanić, Remete, Sarajevo).

Bibliografija članaka s filozofskom tematikom u ... - Institut za filozofiju

Šopu. Ključne riječi: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Rad, filozofija, biblio grafija; ruđer Bošković, Franjo Marković, Đuro arnold, albert Bazala, stjepan.

Figura neprijatelja - Institut za filozofiju i društvenu teoriju ...

Musina „tri srca junačka“: Srpsko-albanski odnosi u usmenoj epskoj tradiciji ... Ova pomirljiva poruka iz albanske pesme predstavljala bi prikladan završetak priče ... diskursima, kao što je to, na primer, radio Herbert Spenser (Herbert Spencer) ili ... ЈОВАНОВИЋ, В. (2011) Вардарска бановина 1929-1941, Београд: ...

Ljerka S Ii1 LER-PRLME G NIKOLA VITOV ... - Institut za filozofiju

ma »umjetnički lijepog,sav ontološki instrumentarij ozbilje- nja neoplatonickog filozofskog ... Budući je ljubav posrednik između smrtnika i božanskih, ...

Živo filozofiranje Branka Despota - Institut za filozofiju

filozofa Branka Despota. Simpozij je organiziran u čast svega što je Branko. Despot učinio za razvoj misli, i ne samo misli, studenata filozofije od 1960-ih nadalje ...

Recepcija Boškovićeve filozofije na austrijskim ... - Institut za filozofiju

Ključne riječi: Ruđer Bošković, Pál Makó, Karl Scherffer, Leopold Biwald, Si- ... trifugae notione tirones hallucinari persaepe animadverti, visum est hoc loco paulo ... ke iz matematike, mehanike, optike i astronomije, a da nije ponovio izdanja.

astrologijska medicina u djelima renesansnih ... - Institut za filozofiju

vidimo potom i Mjesečev kamen [selenit] koji u mijenama svojega obličja i kretanja prati Mjesec, te Suncomjesečev kamen, koji je kao nekakav odraz spoja tih ...

Treba li filozofija svoju povijest? - Institut za filozofiju

Igor Mikecin. K pojmu povijesti filozofije. 41. Damir Barbarić. Ponavljanje. 51. Ivan Kordić. Treba li filozofiji njezina teologija? 65. Petar Šegedin. Filozofija i život.

Marko Antun de Dominis vs. Faust Vrančić - Institut za filozofiju

21 ožu 2017 ... Ključne riječi: Faust Vrančić / Faustus Verantius, Marko Antun de Dominis / ... Toledo; Ivan Tomko Mrnavić, Alberto Fortis, Martin Juraj Kovačić, Juraj ... Fausto scrisse molto, e fra le altre cose una Storia della Dalmazia, cui ...

Bibliografija djela stranih filozofkinja prevedenih ... - Institut za filozofiju

Petar Abelard, Povijest nevolja (Zagreb: Naprijed, 1970). „Pisma Abelarda i Heloize“, Vojimir Vinja (prev.), u Petar Abelard,. Povijest nevolja (Zagreb: Naprijed, ...

Prve strane.vp - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u ...

koriste, budući da neki stavovi i reči funkcionišu kao simptomi određenog glediš- ta. Stoga je bilo potrebno ... „Iskočio je malo iz koloseka nekih normalnih ljudi i okru io se ljudima koji ... ciji Rom, Ciganin, po volji i ljubavi pesnik“. U ovom, pak ...

platona i aristotela prema dodatku »nove ... - Institut za filozofiju

To bi po njemu bili (a pretpostav- lja da je tako mislio Iamblih) sljedeći dijalozi: Alkibijad Il, Fileb, SO[LSt, Poli- tik, Fedar, Symposion, Politeia, Timej, Parmenid, ...

stereotipi nacije: tipologije i naracije - Institut za filozofiju i društvenu ...

Ključne reči: nacija, tipologije nacionalizma, građanski nacionalizam, etnički nacionalizam. ... Renanu, ni jezik ni vera nisu dovoljni konstitutivni principi „nacije“.

curriculum vitae - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u ...

... u: Kritičke kulturološke studije u postjugoslovenskom prostoru, prir. Danijela Majstorović, Željko Radinković, Saša Laketa, Maja Mandić, Banja Luka, str. 87-.

Odnos Ivana Mažuranića i Ante Starčevića – od ... - Institut za filozofiju

sabor 1848. te ostao u njemu do 1887. godine, tri godine prije smrti.9 Izabran ... književnik, Ante Kovačić napisao glasovitu travestiju Smrt babe Čengićkinje.51.

Antonius Medus / Antun Medo Metaphysicae ... - Institut za filozofiju

jem u Padovi, kako sâm Medo svjedoči u predgovoru svoje druge knjige In ... ga pokreće prvo od sjevera na jug s polovima koji su od polova najbližega kruga.

Burdije - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

sociološkom proučavanju stvaralačke ličnosti, a ceo ovaj teorijsko-analitički ... (tokom koje stiče neophodna praktična umeća) da bude novinar, ali obrnuto nije ... kao „izvrnuto ekonomsko polje“, bez kojeg moderno društvo ne bi bilo to što je- ... na koji Burdije opisuje film i novine vis-a-vis kulturnog kapitala), već su mediji.

nikola kuzanski i hrvatski filozofi i teolozi ... - Institut za filozofiju

Banić-Pajnić, E., Nikola Kuzanski i hrvatski filozofi …, Prilozi 65–66 (2007), str. 43–55. 43. NIKOLA ... Na sveučilištu u Ingolstadtu poučavao je grčki i hebrejski.

doprinos tome vereša hrvatskoj filozofskoj baštini - Institut za filozofiju

U traženju Istine uzori su mu bili sv. Toma Akvinski (1225-1274), jedan od najvećih teologa i filozofa u Katoličkoj crkvi, te Albert Veliki (1193-1280), učitelj Tome ...

Sekcija za filozofiju medija Sveuč - Centar za filozofiju medija

17 ruj 2019 ... Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (CFM) ... www.centar-fm.org ... Tisak: Centar za digitalno nakladništvo, Sveučilište Sjever.

SVEZAK 1. – UKUPAN PRIHOD - EUR-Lex

PISMO IZMJENE BR. 1/2020. SVEZAK 1. – UKUPAN PRIHOD. B. OPĆI RAČUN PRIHODA PO NASLOVIMA. PRORAČUNA. PRIHODI —. Iznosi. Glava. Naslov.

svezak 15 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i ...

Ljubavologija u Gradskoj knjižnici i čitaonici Slatina, Ana Knežević. 43. Imaš fejs? u Slatini, ... taonici Slatina Bruno Šimleša vodeći je autor duhovne literature u ...

svezak 20 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i ...

knjižnice, čija je ideja bila da se cijela priča digne na nacio- nalni nivo, dakle da to ... Klepac, Tajni Dnevnik Adriana Molea Sue Townsend i Gre- gov dnevnik: ...

svezak 12 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i ...

Knjižnica i Àitaonica “Fran Galovi ” Koprivnica dobitnica Nagrade dr. ... Josipa PupaÀi a - Omiš, Elde Pliško Horvat, prof. i dipl. ... (slikovnica-bojanka).

svezak 17 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i ...

Snjegović na policama. Povodom zimskih blagdana uredili smo naše ... nijansi sive, Pedeset nijansi mračnije… Drugi strani pisci kao K. Cole, Jo Nesbo, Dan.

Presuda - Svezak I od II - Srpsko Narodno Vijeće

15 tra 2011 ... MLADENA MARKAČA. JAVNO. PRESUDA. SVEZAK I OD II. Tužiteljstvo. Obrana Ante Gotovine g. Alan Tieger g. Luka Mišetić g. Stefan Waespi.

svezak 14 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i ...

12 pro 2011 ... Priče iz potkrovlja, Tina Gatalica, Rajna Gatalica. ... Doc ..dr ..sc ..Nino.Raspudić.s.Filo- zofskog.fakulteta.u.Zagrebu.i.prof .. Borna.

svezak 11 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i ...

Iz svjetske književnosti pozornost Àitatelja privukli su. Dan Brown, Meg Cabot (Princezini dnevnici), Orhan Pa- muk, Cecilia Aheron (P.S. Volim te), Michel Benoit ...

svezak 18 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i ...

nje i printanje koji je bio voditelj kreativnih radionica s djecom i mladima. ... Današnje mnogobrojne obaveze i radni zadaci na rad- nim mjestima, pa tako i u ...

svezak 16 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i ...

Aktualni trendovi u nabavi knjiÊniÀne gra e: Iskustva KnjiÊnice i Àitaonice ... Male knjiÊnice u koprivniÀkim pedijatrijskim ordinacijama, Danijela Petri .

Svezak II: Sustav sa cijevima od umjetnog materijala ... - Viega

9 velj 2018 ... Viega podžbukni vodokotlić 1F – ugradbena dubina 80 mm ... zauzimaju sanitarni ugradbeni elementi, iz površine potrebne za kretanje te iz zakonski ... som cijene i usluga. Asortiman je ... za Geberit AquaClean. Sela-WC ...

svezak 6 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog ...

... i sudbinu službi pokretnih knjižnica - bibliobusa u Hrvatskoj, koje djeluju u okviru narodnih knjižnica. ... pjesnika: Luko Paljetak, Tin Kolumbić, ... vatskog jezika, Zagreb, ŠK, 1992., 19. Ujević,. T.: Poezija, Zagreb, Mladost, 1977., 20. Vuleta,.

Prinosi za proucavanje iivota i djela dra. /ve Pi/ara, svezak prvi 1 ...

gova istraživanja, posebice tada iznimno aktualnog južnoslavenskog pitanja. ... Južnoslavensko pitanje i svjetski rat, čija je skoro cijela naklada uništena, potom ...

svezak 7 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog ...

narodne pjesme. ... slamicu, Josip Generalić je sjedio s djecom na slami pod borom, božične pjesme je pjevala naša proslavljena i ... BUKOWSKI, Charles.

svezak 1 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog ...

Predstavljanje knjige Dore Sečić: Informacijska služba u knjižnici. Marjana Janeš- ... škole a cijela tematika akademije bila je vezana uz ... (Sadako hoće živjeti).

Svezak 5 - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog ...

Županijsko nakladništvo u 2002. godini. 36. Kreativnost u knjižnici. 38. Svijet u Zagrebu. 38. In memoriam - Božena Loborec. 39. Šareni dućan Koprivnica. 40 ...

Svezak 19 - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog ...

30 lip 2017 ... ... poticanja čitanja pri- pada slikovnicama i autorima kao što su Nada Horvat. (Mica Poštarica; Mica Šminkerica i njezini šeširi), Jelena ...

svezak 3 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog ...

Melita Kraus rođena je 5. velja če 1954. ... ricu knjige Psima ulaz zabranjen pred ... je o sebi i svojoj knjizi govorila Melita. Rundek. Vrijeme je brzo prošlo u.

svezak 4 (PDF) - Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog ...

Grad Bjelovar, Grad Koprivnica,. Bjelovarsko-bilogorska ... Bjelovar, a danas tri županije: Bjelovarsko-bilogorske, ... boja tamni mahagonij) naše škole uređenu ...

BROJ DATUM VRIJEDNOST NASLOV (mjesto i godina) SVEZAK ...

31 sij 2000 ... Šum krila, šum vode / Vesna Parun ; [izbor pjesama. Zagreb : Mladost ... ANTOLOGIJA popularnih pjesama u Hrvatskoj ... Grga Čvarak / Ratko Zvrko ; [ilustrirala Diana Kos ... Pustolovina u dimnjaku : zbirka pripovijedaka za d.

biblioteka varia svezak / dodatak [3] - Hrvatska ljekarnička komora

3 Beta-hemoliti~ki streptokok serolo{ke skupine A pripada grupi piogenih (koji stvaraju ... za djecu: paracetamol (Lupocet sirup, Plicet sirup itd.) ... [3] Silapen.

biblioteka varia svezak / dodatak [4] - Hrvatska ljekarnička komora

SVEZAK / DODATAK [4]. Odluka o dopu{tenoj visini kala, rastepa, kvara i loma lijekova, tvari, medicinskih i ostalih proizvoda u ljekarni. Inspekcijski nadzor u ...

biblioteka varia svezak/dodatak [3] - Hrvatska ljekarnička komora

spektra, dokazane učinkovitosti i neškodljivosti, te niske cijene. ... primjerice, Strepsils, Neo-angin, Septolete D, Tantum Verde, Tantum Lemon. GOTOVI ...

biblioteka časopisa život umjetnosti svezak 1/1982 slikarske ...

jedinaca ovdje, kao Nina Ivančič i Zvjezdana Fio ... Uz Sedera i Ninu Ivančić Zvjezdana Fio svojim ra ... neki s dobrom reputacijom: Nina Ivančić ima iza.