SLATINSKA BANKA dd SLATINA NEREVIDIRANA ... - ZSE

Adresa Internet stranice: www.slatinska-banka.hr ... SMS bankarstvo, te kartično poslovanje za gra ane, obrtnike, trgovačka društva MBNet mreži, korištenjem ...

SLATINSKA BANKA dd SLATINA NEREVIDIRANA ... - ZSE - Srodni dokumenti

SLATINSKA BANKA dd SLATINA NEREVIDIRANA ... - ZSE

Adresa Internet stranice: www.slatinska-banka.hr ... SMS bankarstvo, te kartično poslovanje za gra ane, obrtnike, trgovačka društva MBNet mreži, korištenjem ...

SLATINSKA BANKA dd SLATINA NEREVIDIRANA ... - HANFA

Adresa Internet stranice: www.slatinska-banka.hr ... SMS bankarstvo, te kartično poslovanje za gra ane, obrtnike, trgovačka društva MBNet mreži, korištenjem ...

ANNUAL REPORT OF SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA FOR THE ...

PKI for identification and private persons us the physical or mobile token . The Bank has also introduced an additional authorization device for approving ...

SLATINSKA BANKA d.d. - ZSE

22 lis 2019 ... DANIJELA. (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt). Telefon: 033/637:050,. Adresa e-pošte: slatinska [email protected]

Slatinska banka d.d. - Vobco.hr

SLATINSKA BANKA d.d. Slatina (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje da je temeljem podnesene neopozive ostavke, prestao mandat predsjednika Uprave ...

SLATINSKA BANKA dd SKRAĆENI PROSPEKT - ZSE

1995. godine otvaraju se Poslovnica Valpovo i Poslovnica Zagreb,. •. 1997. godine počinju djelovati poslovnice u Pitomači, Đakovu i Rijeci. SLATINSKA BANKA ...

Popis dokumentacije - Slatinska banka

original Očevidnik blokade iz FINA-e. ➢ potvrda o ... Za kredite gdje je instrument osiguranja nekretnina potrebno je dostaviti još i: ➢ original Izvatka iz zemljišnih ...

Naziv dokumenta - Slatinska banka

daljnjem tekstu: Opći uvjeti) je Slatinska banka d.d., Vladimira Nazora 2, 33520 ... na broj, model, broj računa, vodeći broj banke primatelja plaćanja (VBDI)).

kreditno poslovanje - Slatinska banka

trošak naknade za obradu % jednokratno. Limit / osiguranje vraćanja. 1. Kratkoročna/dugoročna pozajmica po osnovu oročenog depozita. Do 5 godina. Otplata.

Zahtjev za Internet bankarstvo - Slatinska banka

Potpisom ovog Zahtjeva izjavljujem: - da sam upoznat/a sa svrhom prikupljanja mojih osobnih podataka, odnosno da Banka iste prikuplja u svrhu koja proizlazi ...

1 IDENTIFIKACIJSKI PODATCI KLIJENTA ... - Slatinska banka

OIB. KONTAKT OSOBA KOJA POTVRĐUJE AUTORIZACIJU. Ime i prezime. Telefon. Mobitel e-mail. BROJ OBVEZNIH POTPISNIKA ZA IZVRŠENJE PLATNOG ...

INTERNET BANKARSTVO ZA GRAĐANE - Slatinska banka

I UVOD. Članak 1. Ovim Općim uvjetima izdavanja i korištenja MBCard/Maestro kartice Slatinske banke za pravne osobe (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju ...

Korisničke upute za Android OS - Slatinska banka

26 lip 2014 ... Slatinska banka d.d. ... obavijestiti Banku kako bi Banka napravila poništenje trenutnog PIN-a. ... račun unosi u obliku VBDI račun ili. IBAN).

Sigurnost usluge Internet bankarstva - Slatinska banka

Internet bankarstvo Slatinske banke d.d. je usluga koja omogućava, uz pomoć ... www.slatinska-banka.hr, odabirom opcije „Internet bankarstvo“, a nikad putem ... e-pošta od nepoznatog pošiljatelja ili pošiljatelja od kojeg ne očekujete e-poštu.

Uputa za instalaciju i korištenje podrške za ... - Slatinska banka

12 velj 2020 ... Instalacija SignErgy podrške . ... 2.1. Instalacija DeviceClienta. Sa linka http://rdc.fina.hr/download/Gemalto.zip preuzeti datoteku i raspakirati je.

Annual Financial Statements of the Bank - Slatinska banka

Bjelovar-Bilogora County, Koprivnica-Križevci County, Primorje-Gorski Kotar ... Slatinska banka d.d. maintains its position in the retail banking segment by ...

Upute za korištenje Internet bankarstva - Slatinska banka

14 ruj 2015 ... https://ebanking.slatinska-banka.hr ... SLATINSKA BANKA .D.D ... Odabirom opcije i valute prikaže se tečaj koji će se primijeniti na nalogu.

inicijalno izdavanje i obnavljanje certifikata fine - Slatinska banka

Da bi se moglo izvršiti udaljeno preuzimanje/obnova certifikata FINE potrebno je zadovoljiti sljedeće tehničke preduvjete: - osobno računalo sa MS Windows ...

Odluka o tarifi naknada za potrošače 15.10.2019. - Slatinska banka

15 pro 2019 ... 4.6. Gotovinski kreditni transferi nacionalni u kunama sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji s pravnim osobama. - Interauto Josipovac.

Opći uvjeti za odobravanje lombardnog kredita - Slatinska banka

nalaze na njegovom skrbničkom računu u Banci i da se iz ostvarene prodaje izvrši zatvaranje obveza po kreditu. Korisnik kredita može prijevremeno otplatiti dio ...

Informativni obrazac za brzi gotovinski kredit ... - Slatinska banka

Brzi gotovinski krediti mogu se odobravati u kunama ili uz valutnu klauzulu EUR, klijentima ... Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike).

Korisničke upute za mobilni token (mToken) - Slatinska banka

14 ruj 2015 ... SLATINSKA BANKA .D.D. Korisničke upute za mobilni token (mToken). Verzija 1.00 rujan, 2015. ... Jednokratni PIN – OTP . ... Mobile Tokena koji trenutno koristite i dala vam upute za aktivaciju novog Mobile Tokena. Prijava.

opći uvjeti financijske agencije za korištenje e ... - Slatinska banka

FINA, nakon provjere ispravnosti i valjanosti elektroničkog potpisa, stavlja na ... nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa putem ... i potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja i dokumentacije za javnu objavu.

Informativni obrazac za uslugu trajnog naloga (pdf) - Slatinska banka

obvezu da Banka preuzima izvršenja plaćanja s tekućeg ili žiro računa vlasnika ... Tečaj obračuna za naloge unutar Banke je srednji tečaj HNB-a, a za naloge ...

Informativni obrazac za uslugu police osiguranja ... - Slatinska banka

Polica osiguranja kredita sa Croatia osiguranjem d.d. Zagreb može se otkazati pisanom izjavom ... Ergo osiguranje d.d. Zagreb – maksimalno 144 mjeseci.

Korisnička uputa za instalaciju aplikacije SignErgy - Slatinska banka

„SignErgy“ je desktop aplikacija namijenjena korisnicima usluge bankarstva Slatinska banka d.d. s internetskim preglednicima Google Chrome, Mozilla Firefox, ...

informativni obrazac za uslugu diners club kartica - Slatinska banka

1 srp 2019 ... Prodaju Diners Club kartica Slatinska banka d.d. Slatina radi u ... kn, maksimalno 2.000,00 kn, za limit veći od 2.000,00 kn potreban jamac).

PUNOMOĆ Servis e-Regos Servis RGFI putem ... - Slatinska banka

(znakom x označite ako želite dati punomoć za ovu uslugu). •. Predaja Obrazaca R-Sm putem WEB-a u sustav REGOS-a u FINI i to samo u slučaju kada je ...

Samostalni privrednici-obrtnici Banka otvara ... - Razvojna banka FBiH

Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);. 2. U zavisnosti od registrovanog ...

FID - Splitska banka - Žiro račun u kunama za studente - OTP banka

1 stu 2018 ... Ime pružatelja računa: Splitska banka d.d.. Naziv računa: Žiro račun u kunama za ... Korištenje internet bankarstva. [SB SmartNet internetsko ...

PDF-u - Grad Slatina

I faza osnivanje matičnih jata koke „hrvatice“ i umrežavanje OPG a. II faza uređenje i opremanje sortirnice i pakirnice. III faza prelazak na ekološku proizvodnju ...

Odluka - SLATINA KOM doo

tvrtka Slatina kom d.o.o, Trg Ruđera Boškovića 16/b, 33520 Slatina, OIB: 69440520360 (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge). Obveze davatelja usluge. Članak 6.

ZAGREBAČKA BANKA PRIVEDNA BANKA ZAGREB ERSTE ...

PRIVEDNA BANKA. ZAGREB. ERSTE BANKA ... Indeks plus. Erste Club ... s Maestro beskontaktnom debitnom karticom. - kunski tekući račun s Visa. Electron ili.

upi banka 2002 - KORICA - mon... - Intesa Sanpaolo Banka

Poslovnice ima u Sarajevu, Grada~cu, Kaknju, Novom. Sarajevu, Od`aku i ... transakcija, {to klijentu {tedi vrijeme i pru'a mogu}nost efikasne kontrole poslovanja.

ZAGREBAČKA BANKA PRIVEDNA BANKA ZAGREB ... - Štedopis

HPB Internet bankarstvo. MOBILNO. BANKARSTVO m-zaba. PBZ digitalno ... ugovore). 7 nenamjenska oročena štednja putem koje štedite određeni iznos i koja ...

Velika Gorica - POU Slatina

Varaţdin, Novska, Sv. Ivan Zelina, Kutina,. Popovaĉa, Našice, Vinkovci, Lipik) pĉelar. 15 program osposobljavanja za obavljanje poslova sakupljaĉa i uzgajivaĉa ...

Pogrebna oprema - SLATINA KOM doo

1 velj 2018 ... Naručitelj: Slatina kom d.o.o., Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16b, OIB: 69440520360. 2. Predmet nabave: Pogrebna oprema. 3. Vrsta postupka ...

KolekcijAna - I. OŠ Rogaška Slatina

Rogaška Slatina je danes mogočen zdraviliški kraj, ki je postal sinonim zdravja in odličnega ... 2.2.1 KAPELA SVETE ANE ... Zdraviliška kapela je posvečena sv.

Kukci - Slatina Nature

Leptopterna dolabrata. Leptura rubra. Lomographa bimaculata. Lucanus cervus - jelenak. Lucilia caesar - zlatna zujara. Lycaena dispar - kiseličin vatreni plavac.

FID - Splitska banka - Devizni račun - OTP banka

1 stu 2018 ... [SB SmartNet mobilno bankarstvo]. Mjesečna naknada: Ukupna godišnja naknada: Korištenje mobilnog bankarstva uz. Internetsko bankarstvo.

Hrvatska poštanska banka, moja banka

Naše HPB kartice. • VISA kartica na rate. • MasterCard kreditna kartica (revolving). • MasterCard kartica s odgodom plaćanja. • Pošta & HPB MasterCard kartica ...

Hrvatska poštanska banka, moja banka - HGK

Naše HPB kartice. • VISA kartica na rate. • MasterCard kreditna kartica (revolving). • MasterCard kartica s odgodom plaćanja. • Pošta & HPB MasterCard kartica ...

OCENJEVANJE VIN DV ROGAŠKA SLATINA, 17.04.2018

17 apr 2018 ... OPG Merkaš. Krapina. BELA ZVRST. 6,00. 17,80 ... OPG Merkaš. Krapina. LAŠKI RIZLING. 6,10 ... Cverlin Darko. Sv. Areh. RENSKI RIZLING.

IPZ Uniprojekt TERRA - Grad Slatina

Slatina i komunalno poduzeće SLATINA KOM d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Slatine koje pruža uslugu održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada ...

odluka-zapisnik-materijal - SLATINA KOM doo

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4.

Službeni glasnik - Grad Slatina

14 ožu 2017 ... okvirnim terminskim planom kako sljedi: • 22. sjednica … ... zavjesa duljine 10 m, niz svjetlećih lanaca za gradski sat, ukras djed božićnjak sa.

elaborat sheme namještaja - Grad Slatina

ČAJNA KUHINJA. Pod: Keramika. P = 15,21 m2. 7. HODNIK. Pod: Keramika. P = 6,14 m2. 8. ... vješalica stalak za zastavu polica fleep chart radni stol p o lic a z a p o s u đ e v je š a lic a p o lic a p o lic a p ... ZIDNE VJEŠALICE - 5. POGLED 1-1.

prijedlog godišnjeg plana i programa - POU Slatina

konzultativna nastava ekonomist/ica. 14 program osposobljavanja za obavljanje poslova pčelara (10: Slatina, Osijek, Varaždin, Novska, Sv. Ivan Zelina, Kutina,.

XXIV. OCENJEVANJE VIN DV ROGAŠKA SLATINA, 23.04.2019

23 apr 2019 ... 17,60. 2018. 18,10. 1 OPG Merkaš. Krapina ... 12 Cverlin Darko. Sv. Areh. BELA ZVRST. 7,90 ... 20 OPG Merkaš. Krapina. BELA ZVRST. 6,20.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE SLATINSKE BANKE dd SLATINA ZA ... - ZSE

1 sij 2016 ... Internet stranice:www.slatinska-banka.hr ... Poslovnice, dostupnost usluga putem ostalih kanala poslovanja (Internet bankarstvo, mobilno.

zavod za zdravstveno varstvo celje - OKP Rogaška Slatina

Klorna postaja Veternik. Voda se klorira s plinskim klorom. - Črpališče Loka (staro). Voda se črpa v višje ležeča naselja Šentjur, Šmarje, Sveti Štefan, Babna.

Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina.

18 apr 2018 ... Na območju občin Rogaška Slatina in Rogatec (območje PP Rogaška Slatina) so bile varnostne razmere v letu 2017 dobre. V omenjenem letu ...

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SLATINE za ... - Grad Slatina

Gruntovnica. Slatina. Razvojni prioritet 2.2. Poticati razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Cilj. Uspostaviti preduvjete za diverzifikaciju ...

13. bralna značka za odrasle - Knjižnica Rogaška Slatina

pa do 23. aprila 2020, ko praznujemo svetovni dan knjige in bomo bralno značko slovesno zaključili, vas vabimo k branju, srečevanju in pogovorom o knjigah.

Risk Assessment of Mineral Groundwater Near Rogaška Slatina

Rogaška Slatina (E Slovenia) is famous by mineral water, which was discovered in this ... Groundwater Quality Sustainability, University of Silesia, Krakow, pp.

prostorni plan uređenja grada slatine - Grad Slatina

AGROSERVIS-Trgovina d.o.o. ... Ležište opekarske gline, trgovina građevinskim materijalom. 5. ... drvo mamutovca iz 1807. godine posađeno uz sjedište.

SLUŽBENI GLASNIK br. 7. od 19. lipnja 2019. godine ... - Grad Slatina

19 lip 2019 ... Slatina, 17. lipnja 2019. ... VZG SLATINA, Upravni odjel za razvoj Grada. Sudionici: ... Policijska uprava Virovitičko-podravska, PP Slatina,.

razgibajmo življenje z učenjem - Ljudska univerza Rogaška Slatina

programa-dogovarjanje in pisanje dopisa ter pošiljanja faxa. Izdelajo celotni načrt od organizacije prevoza , potrebnih finančnih sredstev (pripravijo kalkulacijo), ...

Zasebni zdravstveni delavci s koncesijo - Občina Rogaška Slatina

VoMed, zdravstvene storitve, d.o.o.. Tatjana VOLARIĆ LAVRIĈ, dr.med., spec. spl. med. Barbara PEVEC DABELIĆ, dr.med., spec. druž. med. splošna medicina.

Predlog prodaje nepremičnine zaradi ... - Občina Rogaška Slatina

22 jan 2014 ... 11, Rogaška Slatina, na priloženi skici je situiran na nepremičnini, parc.št. 375/1 k.o. Rogaška. Slatina. Zemljišče za objektom, parc. št. 375/2 k.