POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I ...

zaposlenih u osnovnim školama, srednjim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: zaposleni) kojima se ... 3) za prekovremeni rad - 26% od osnovice;.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I ... - Srodni dokumenti

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I ...

zaposlenih u osnovnim školama, srednjim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: zaposleni) kojima se ... 3) za prekovremeni rad - 26% od osnovice;.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U ... - svos

Pre početka školske godine načelnici školskih uprava, aktivi direktora i ... 1) sklapanja braka - 7 radnih dana, ... 1) od 8 do 12 sati - isplaćuje se 50% dnevnice; ... obezbedi deci zaposlenih do 11 godina starosti prigodni poklon za Novu godinu.

Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ... - Grad Zagreb

7 kol 2015 ... plaće u visini plaće koju je ostvario u mjesecu koji je prethodio mjesecu u ... Prosjeĉna mjeseĉna neto-plaća iz prethodnog stavka je prosjeĉna ...

kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture ... - Cekate

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pet radnih dana, a na poslovima koji zahtijevaju ... KNJIŽNIČNA DJELATNOST - Knjižnice grada Zagreba. POSLOVI ... kulturu i film Augusta Cesarca, Narodno Sveučilište Dubrava, Centar za kulturu i.

TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u ... - Grad Opatija

14 lip 2012 ... povjerenici Podružnice Dječji vrtić Opatija Jelici Lukendi Matulja. ... Prosječna mjesečna neto plaća iz stavka 1. ovoga članka je prosječna ...

kolektivni ugovor za zaposlene u hrvatskom narodnom kazalištu u ...

23 pro 2015 ... Radnik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust), ukupno u trajanju do 10 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, u sljedećim ...

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za visoko obrazovanje

Reprezentativni sindikati: Sindikat obrazovanja Srbije i Sindikat visokog obrazovanja ... Posebnim kolektivnim ugovorom za visoko obrazovanje (u daljem tekstu: ...

poseban kolektivni ugovor za državne organe

kolektivnog ugovora - koji je odštampan uz ovaj kolektivni ugovor i čini njegov sastavni deo. Član 2. Zaposleni, u smislu ovog ugovora, jesu državni službenici i ...

Poseban kolektivni ugovor za gradjevinarstvo i industriju ...

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor), primenjuje se na sve poslodavce ...

kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture grada zagreba

kulture na području Grada Zagreba kojima je osnivač i vlasnik Grad Zagreb. Pod pojmom "sindikat", u ... Centar za kulturu "Trešnjevka", Narodno sveučilište "Sesvete", Centar za kulturu. "Susedgrad" ... MAJSTOR TAPETAR (SSS). MAJSTOR ...

kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture grada splita

PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOOLOŠKI VRT SPLIT, Split, Kolombatovićevo ... Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u šest radnih dana, a na poslovima koji.

Poseban kolektivni ugovor za državne organe - Министарство ...

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ... Члан 1. Овим колективним уговором (у даљем тексту: Уговор), у складу са законом и ... 1) за државне службенике:.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za zdravstvene ustanove čiji je ...

Reprezentativni sindikati: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, ... (2) Kolektivni ugovor kod poslodavca, odnosno pravilnik o radu (u daljem ...

Poseban kolektivni ugovor za državne organe i aneks - Institut za ...

ostvaruju državni službenici i nameštenici u državnom organu. 3. ... (1) Kolektivni ugovor kod poslodavca zaključuju nadležni organ i ovlašćeni predstavnik.

Kolektivni pregovori za Kolektivni ugovor PLINACRA i ... - SING

19 sij 2009 ... Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju kao i izmjenama i dopunama ... policu dodatnog zdravstvenog osiguranja (NORMA) koju imaju neki naši ... dostavlja se na adresu: Croatia zdravstveno osiguranje d.d. n/r Lidija ...

KOLEKTIVNI UGOVOR

Godišnji odmor u dijelovima i korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora ... najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi ...

KOLEKTIVNI UGOVOR za INA, d.d.

31 pro 2013 ... Kolektivni ugovor za INA, d.d. za 2013. g. 8. 2) Nepuno radno vrijeme. Članak 18. (1) Ugovor o radu može se sklopiti i za nepuno radno vrijeme ...

UZ KOLEKTIVNI UGOVOR DOGOVORENO JE :

pokretanje sindikalnih akcija. Nakon tri sastanka sa miriteljem, postignut je obostrano prihvatljiv dogovor i. 15.03.2018. održan je zadnji sastanak pregovaračkih.

Temeljni kolektivni ugovor - TTF

podnositelju upita, svim potpisnicima Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i objavljuju na web-stranicama Vlade ...

KOLEKTIVNI UGOVOR za INA, dd - INAŠ

INAŠ – Sindikat radnika INE i društava INE Zagreb ... (3) Nepravodobna prijava ili dostava promjene osobnih, ili drugih podataka od strane radnika ne.

KOLEKTIVNI UGOVOR za INA, dd - Kvin

10 svi 2016 ... (2) Ostala prava iz radnog odnosa radnici koji rade nepuno radno vrijeme ostvaruju u obujmu koji odgovara udjelu nepunog radnog vremena u ...

Temeljni kolektivni ugovor

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Jadranki Ivezić, predsjednici,. Hrvatski ... UGOVOR. ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA ... državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom;.

KOLEKTIVNI UGOVOR HŽ INFRASTRUKTURE doo - sžh

20 lis 2011 ... Sindikat infrastrukture HŽ, Sindikat prometnika vlakova Hrvatske i ... Radno vrijeme radnika može biti puno, skraćeno i dulje od punog (prekovremeni rad). ... Privremeni raspored traje do konačnog utvrivanja stanja blagajne ili ...

Kolektivni ugovor - Studentski centar

5) Noćni rad, rad u smjenama i programsko radno vrijeme. Clanak 19. stranica 13. 6) Obveze poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima. Clanak 20.

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA CROSCO, doo - INAŠ

zapošljavanja, premještaja i otkaza. - prekvalifikacija i doškolovanja. - očuvanja i unapređenja zaštite na radu, zaštite okoliša i rada na siguran način. - u ostalim ...

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DOM ZDRAVLJA SUBOTICA

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije - Organizacija sindikata Dom ... ugovor, ovaj Kolektivni ugovor i druga akta koja se odnose na prava i ...

Kolektivni ugovor.pdf - Dom Zdravlja Subotica

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije - Organizacija sindikata Dom ... ugovor, ovaj Kolektivni ugovor i druga akta koja se odnose na prava i ...

KOLEKTIVNI UGOVOR HŽ INFRASTRUKTURE doo - Sindikat ...

20 stu 2016 ... Sindikati) i Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o. (dalje: Poslodavac, ... o radu i posebnim zakonom kojim se uređuje zapošljavanje tih osoba.

Opšti kolektivni ugovor - svos

Poslodavac kod koga nije osnovan sindikat, na osnovu zahteva sindikata, dostaviće ... Učesnici ovog kolektivnog ugovora su saglasni da se kolektivni ugovori ...

Kolektivni ugovor HŽ Infrastruktura, 2017. - sžh

20 stu 2016 ... iz rada i na temelju rada radnika u HŽ Infrastrukturi d.o.o., kao i prava, ... o radu i posebnim zakonom kojim se uređuje zapošljavanje tih osoba.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

(1) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (u daljnjem tekstu: Ugovor) ... obračun plaće u javnim službama za 5%. ... radu poslodavca (Škole) i odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u.

Kolektivni ugovor EHR - Hrvatski sindikat telekomunikacija

28 velj 2017 ... Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Zagreb, Krapinska 45 (u ... ovog Kolektivnog ugovora je pravna osoba Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o..

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ... - nszssh

1 svi 2018 ... Srednja škola bana Josipa Jelačića, Sinj;. • Tehnička i industrijska škola Ruđer Bošković, Sinj;. • Srednja škola Tina Ujevića, Vrgorac;.

KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA PROČIŠĆENI TEKST

Posebni uvjeti rada. Članak 8. (1) Poslodavac samostalno utvrđuje svoj organizacijski ustroj, organizacijske i radne dijelove, strukturu i broj radnika i uvjete koje ...

kolektivni ugovor - NOVI SINDIKAT PLIVE

ke Hrvatske gdje poslodavac ima svoje prostore i gdje zaposlenici na koje ... PLIVA HRVATSKA d.o.o., ZAGREB, PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 25. (u daljnjem ...

kolektivni ugovor - Udruženje poslodavaca FBIH

KOLEKTIVNI UGOVOR. O PRAVIMA I OBAVEZAMA ... Poslodavac koji ima zaposlenika na čekanju, ne može zaključiti ugovor o radu sa novim zaposlenikom ...

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA CROATIA AIRLINES dd - skoz.hr

17 svi 2011 ... CROATIA AIRLINES hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Bani ... 10150 Zračna luka Zagreb, kojeg zastupa Suzana Artuković Vuksan; ... mjesečne pokazne karte gradskog prijevoza Grada Zagreba za prvu zonu ... (10) Poslodavac mora planirati red letenja tako da letovi završavaju ...

Temeljni kolektivni ugovor - Kovačić konzalting

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama s komentarom i relevantnom praksom. Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja ...

Kolektivni ugovor HT d.d. - Hrvatski sindikat telekomunikacija

6 srp 2018 ... Davor Tomašković, predsjednik Uprave i glavni direktor i Marija Felkel, članica Uprave i glavna direktorica za ljudske resurse. (u daljnjem ...

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

1 svi 2018 ... (2) Na strani poslodavca ovaj kolektivni ugovor obvezuje Vladu Republike Hrvatske, školski odbor i ravnatelja ustanove u kojoj se obavlja ...

kolektivni ugovor za - NOVI SINDIKAT PLIVE

sklopili su dana 29.03.2018. godine sljede6i ... CEDEVITA d.o.o. u smislu ovoga kolektivnog ugovora je CEDEVITA, prehrambena industrija, dru5tvo s ... radnom vremenu kod viSe poslodavaca, moLe raditi prekovremeno samo ako dostavi.

kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE. Središnjica NSD MUP-a. “Narodne novine”, br. 89/12. 2. KOLEKTIVNI UGOVORI. 2080.

nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u ...

raspoloživost i interes hrvatskih pomoraca za zapošljavanje na Brodovima u ... Ukupna plaća svakog Pomorca na Brodu u međunarodnoj plovidbi ugovara se i ...

Kolektivni ugovor za zaposlenike u ... - Matica hrvatskih sindikata

sklopili su L5. svibnja 2018. godine. KOLEKTIVNI ... (1) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovno5kolskim ustanovama (u daljnjem tekstu: Ugovor) ... Sljede6e matidne, odnosno podrudne osnovne Skole, a kojima je utvrden status Skole s.

Granski kolektivni ugovor za informativnu, grafičku i izdavačku ...

Član 11. Najniža cijena rada kod poslodavca utvrđuje se u postupku pregovaranja između ... dokumentarista, električar, mehaničar, kasir, oštrač noževa i sjekač.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i ... - Vlada TK

26/16), Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu ... (1) Ovaj kolektivni ugovor obavezuje poslodavce, strane koje su ga zaključile, kao i.

Granski kolektivni ugovor za ustanove učeničkog i studentskog ...

Granski kolektivni ugovor za ustanove učeničkog i studentskog standarda ... šefu recepcije, koordinatoru, šefu službe obezbjeđenja 0,15. Koeficijenti iz stava 2 ...

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NN 29/2018 (28.3.2018.), Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. KOLEKTIVNI UGOVORI. 604. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE i.

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ...

KOLEKTIVNI UGOVOR. 7. ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA. I. OPĆE ODREDBE. Primjena Kolektivnog ugovora. Članak 1.

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike 31.07.2008 ...

31 srp 2008 ... Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,. Sindikat policije Hrvatske,. Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih ...

Temeljni kolektivni ugovor - Nezavisni sindikat znanosti

TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR. ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA. Pročišćeni ... godine, sukladno stanju u državnim financijama.

NOVI TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR 2017 - SZDSSH

zaključili su. 2017. godine u Zagrebu sljedeći. TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR. ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA. OPĆE ODREDBE.

kolektivni ugovor za djelatnost trgovine - Radno Pravo

Za vrijeme vaţenja ovog Ugovora, stranke će se suzdrţavati od industrijskih akcija (štrajka, iskljuĉenja s rada i dr.). Obveza ĉuvanja socijalnog mira ne odnosi se ...

Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u ... - Prijava

23 ožu 2018 ... BiH za HNK, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i ... KOLEKTIVNI UGOVOR. ZA ... osnovne djelatnosti srednje škole, tehničkih i pomoćno- ... 2018. 23. ožujak, 2018. Broj 3 - strana 11. NARODNE NOVINE.

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog ... - SSZSSH

26 ožu 2018 ... Ovaj Ugovor zaključuje se na vrijeme od 12 mjeseci. Temeljna načela. Članak 3. Prava i obveze radnika u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju ...

Kolektivni ugovor Pružne građevine d.o.o. - Sindikat infrastrukture ...

građevina d.o.o. smatraju i ostala društva nastala podjelom društva HŽ ... d.o.o. koje je u 100%-tnom vlasništvu društva HŽ INFRASTRUKTURA ... uvjetima propisanima ZOR-om i posebnim zakonom kojim se uređuje zapošljavanje tih osoba.

Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost - Savez ...

Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost. Ugovor je objavljen u "Službenom listu CG", br. ... zdravstvu, specijalista iz oblasti javnog zdravlja. 6,53.

granski kolektivni ugovor - Elektroprivreda HZHB Mostar

28 ruj 2016 ... Štrajk se može organizirati samo u skladu sa Zakonom o štrajku, pravilima ... Žena za vrijeme trudnoće, odnosno dojenja djeteta, može.

kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje - Ministarstvo ...

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja ... SINDIKAT ZNANOSTI: Vilim Ribić, voditelj Pregovaračkog tima, prof. dr. sc. Igor Radeka, prof. dr. sc.

kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje - Nezavisni ...

RADNA MJESTA I PLAĆE. Članak 7. 1) Zaposlenici se raspoređuju na radna mjesta u skladu sa Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti ...