Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива

Обична чигра. Велика бела чапља. 1-II; 2-II ... Обична грмуша. Грмушa ... Смукуља. Белоушка. Рибарица. 1-II; 4-IV. 4-IV. 1-II, Рез 6; 4-ІІЛУ. 1-II; 4-IV. 1-II; 4-IV.

Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива - Srodni dokumenti

Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива

Обична чигра. Велика бела чапља. 1-II; 2-II ... Обична грмуша. Грмушa ... Смукуља. Белоушка. Рибарица. 1-II; 4-IV. 4-IV. 1-II, Рез 6; 4-ІІЛУ. 1-II; 4-IV. 1-II; 4-IV.

Ценовник дивље флоре, фауне и гљива које се могу сакљупати у ...

84. Hirudo medicinalis 1. Медицинска пијавица. 182.58. 85. Pelophylax kl. esculenta 3. Зелена жаба. 147.83. 86. Pelophylax lessonae 3. Мала зелена жаба.

заштићене врсте флоре и фауне србије - Србијашуме

Народни назив: вучји језик, црвена стежица. Основ заштите: ... СТЕВАНОВИЋ, В. (1999): Црвена књига флоре Србије, Министарство за заштиту ...

Најплеменитија животиња Врсте и боје коња

о албинизму. Вранац – коњ црне боје. Ако на глави има белу линију, која може бити шира или ужа, онда је то лисасти вранац, ако од- мах изнад копита ...

најзначајније врсте гљива на липама у парковима србије

Извод: У раду су приказани резултати истраживања најчешћих гљива на липама у парковима у ... Božac, R. (2005): Enciklopedija gljiva 1. Školska knjiga ...

Понашање животиња

4. Садржај. Како се користи овај речник. 6-9. Животињски свет. 10-11. Понашање животиња. 12-13. Разноврсне животиње. 14-15. Сисари. 16-17. Птице.

Закон о добробити животиња

Лица из става 1. овог члана, органи јединица локалне самоуправе, као и грађани и ... хемијских материја, осим у обуци службених паса;. 7) хватати ... Коришћење животиње ради производње филмова, реклама и других дела на ... 11) имена лица која ће учествовати у спровођењу огледа из члана 36.

Строго конфиденциально ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ... - Группа ЛСР

Авиационна улица, Улица 8-марта, д. 194. 1,46 ... регистрации права 78-АГ 957038 от 04 марта 2009 г. ... (Бухта Квинс) или коттеджей (Николин Ключ).

из кьоджа в Губаху строго по графику - Метафракс

20 сен 2018 ... тели «Единой России» и само- ... ПАО «Метафракс» Алексею Кучеву вручен знак «Заслуженный химик ... в небо китайского фонарика.

Биомониторинг стања индикаторских строго заштићених врста ...

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине расписао је оглас за јавну набавку на тему „Биомониторинг стања ...

ОСНИВАЊЕ КЛОНСКЕ СЕМЕНСКЕ ПЛАНТАЖЕ ДИВЉЕ ТРЕШЊЕ

Подлога за калемљење су саднице дивље трешње произведене у раса- днику Пожега, ШГ „Ужице“ Ужице. Саднице су старости 1 1, произведене.

МИКОЛОШКИ КОМПЛЕКС НА ЛИШЋУ И КОРИ ДИВЉЕ ТРЕШЊЕ

су према горе испупчене а лист ја унутар пега мало задебљао. У централном делу пеге се налазе ситна, зрнаста, црна, привидно концентрично распо-.

Грађа биљака

окретање према количини светлости (сунцокрет, лала, маслачак). • скупљање ... латински назив. • научни, универзални назив састоји се из две речи.

ПРОУЧАВАЊЕ ПАРАЗИТСКИХ ГЉИВА НА ДИВЉОЈ ... - Index of

3 апр 2013 ... Гљиве констатоване на дрвету – проузроковачи трулежи -- 48. 2.3.4.1. ... Спада у јестиве гљиве али се мора термички добро да обради ... Током истраживања забележен на јако трулом пању дивље трешње у.

Биологија гљива и лишајева - природно-математички факултет

7 мар 2019 ... Вјежбе: Узорковање, конзервирање и припрема микроскопских препарата. Употреба кључева за детерминацију гљива. Екологија ...

СТАНДАРДИ ЗА САДНИ МАТЕРИЈАЛ УКРАСНИХ БИЉАКА

МЛАДИЦА је биљка из одељка за размножавање (добијена сетвом семена ... Photinia. 3. 30. Разгранат облик. 3. P. fraseri(x) 'Red Robin'. Physocarpus. 3.

земљиште и исхрана биљака - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Сврха студијског програма Земљиште и исхрана биљака је образовање студената за професију ... Земљиште и исхрана биља, Дипломске академске –.

категорија биљака у басмама од чини и урока у јужнословенској ...

сиријска рутвица, хом или хаома и бесаса, света биљка бога Беса. Међутим, ова ... ље, васлеђен, ђен, мислођин, муртела, питоми веслиген, фасил-.

Упутство за преглед и узорковање биљака на присуство Xylella f.

XF колонизира многе биљне врсте, међу којим су бројне украсне и коровске биљке, без уочљивих последица. Карактеристично је да се у биљкама ...

Пољско-српскохрватски речник биљака - Projekat Rastko

ananas ananas (Ananas sativus[, Ananassa s, Bromelia ananas]) anemon v. zawilec angielski rajgras ~ v. życica trwała anturium anturijum, anturija (Anthurium).

Врсте речи

( придев). Дај ми АДИ. (именица). Боље је АДИ, него учити врсте речи. (глагол). Не знамо шта значи, али сигурни смо да је боље. Ади то уради. ( прилог).

Слатководне врсте - CHM

паклара и кошљориба, од чега је 23 врсте (23.5%) алохтоно, а 12 од њих се могу окарактерисати као инвазивне. Од укупног броја врста, 53 врсте риба ...

Врсте фајлова, екстензије

представља једну логичку целину. 2. Рад сачуван у неком програму назива се фајл или датотека. Више фолдера и фајлова може се сместити у неки ...

ВРСТЕ СТВАРНИХ СЛУЖБЕНОСТИ1

и обрнуто, ако је право пролаза установљено у корист земљишта службе- ност је пољска). Према Српском грађанаском законику, службености су такве ...

вРСтЕ РЕЧи и ЧЛАНОви РЕЧЕНиЦЕ (С ... - DOI

конјугацијом), 2° глаголске придеве, 3° именице, 4° посесиве, 5° придеве и. 6° заменице (као речи с деклинацијом), 7° оптативе (с променом по роду и.

265 ВРСТЕ НАСИЉА НАД ДЕЦОМ У ПОРОДИЦИ1 *

твом – дететом, иако се све врсте насиља, мање-више, међусоб- но преплићу и утичу једна на другу. Разлог класификације је успостављен како би се ...

врсте речи и служба у реченици

Књига нам је добродошла. Књигу смо добили од наше библиотекарке. Сви ћемо брже решити задатак. Учитељ ће нас, сигурно, похвалити. Субјекти:.

Презентација_Матрице, појам, особине, врсте, операције

glavne dijagonale jednaki 0. , a elementi na glavnoj dijagonali jednaki 1 naziva se jedinična matrica i obeležava se simbolom gde je broj vrsta i kolona.

НАЈЧЕШЋЕ Pleurotus ВРСТЕ У ШУМАМА СРБИЈЕ

Печурке ове гљиве су јестиве и имају велики значај у исхрани и меди- цини (о чему ће ... Слика 1. Pleurotus ostreatus: A- плодоносна тела на пању букве,.

КЊИЖЕВНИ РОДОВИ И ВРСТЕ ( АУТОРСКА, ПИСАНА ...

КЊИЖЕВНИ РОДОВИ И ВРСТЕ ( АУТОРСКА, ПИСАНА КЊИЖЕВНОСТ). 1.ЕПИКА. 2.ЛИРИКА. 3.ДРАМА. ЕПСКЕ ВРСТЕ ЕПСКЕ ВРСТЕ. У СТИХУ.

северноамеричке врсте у шумским културама и плантажама у ...

и продуктивности различитих северноамеричких врста дрвећа у нашем поднебљу. Кључне речи: дрвенасте врсте, Северна Америка, шумске културе, ...

ЗАКОН О ЗЕМЉИШНИМ КЊИГАМА 1. Врсте уписа

ЗАКОН О ЗЕМЉИШНИМ КЊИГАМА. Закон је објављен у "Службеним новинама Краљевине. Југославије", бр. 146/30 од 1. јула 1930. године.

ријетке и угрожене биљне и животињске врсте у посебном ...

Мочвара Громижељ са околином се одликује израженим флористичким и фаунис- тичким диверзитетом. Диверзитет флоре се огледа у присуству ...

врсте речи и служба у реченици - Zelena ucionica

Књига нам је добродошла. Књигу смо добили од наше библиотекарке. Сви ћемо брже решити задатак. Учитељ ће нас, сигурно, похвалити. Субјекти:.

Процедура за испитивање моторних возила врсте T (трактори)

Провера саобразности достављене техничке документације са захтевима прописа;. 2. Провера саобразности возила са достављеном техничком ...

ВРСТЕ РИБА И РЕЖИМ РИБОЛОВА На основу ... - NP Tara

ВРСТЕ РИБА И РЕЖИМ РИБОЛОВА. На основу анализе узорака добијених исцрпним истраживањаима на рибарском подручју, анкети рибочуварске ...

Врсте реченица по значењу – обнављање 1. Напиши једну ...

Врсте реченица по значењу – обнављање. 1. Напиши једну узвичну реченицу на пснпву слике. Шта би тп Пата мпгла да узвикне? 2. Напиши једну ...

врсте аутономног права и схватања правног плурализма

ПРАВНОГ ПЛУРАЛИЗМА*. Сажетак: Као што нема општеприхваћеног значења право тако још увек не постоји сасвим јасно и одређено значење ...

појам и врсте државних службеника - Правни факултет у Нишу

за јавну управу – кадрове у управи, али са посебним нагласком на државне службенике као кадрове управе. ПОЈАМ И ВРСТЕ КАДРОВА У УПРАВИ.

НАЈЧЕШЋЕ Pholiota ВРСТЕ У ШУМАМА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

Пањевчица. /= Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.: Fr.) Sing & Smith.). Galerina mutabilis (Schaeff.: Fr.) P. D. Ort./. Ова гљива расте бусенасто на пањевима и ...

врсте текстова у разредној настави језика и ... - Semantic Scholar

9 апр 2017 ... Текст, како књижевни тако и некњижевни, вредан је извор информација у настави, али и важан чинилац духовног обликовања и снажан ...

облици вокатива једнине именица мушког рода i врсте у ... - DOI

имена (или хипокористици) и презимена из германских, романских и ... Гудков: Гудков, Владимир П., „Обликовање вокатива једнине I деклинације.