uloga radnog pamćenja u području ekspertnosti - darhiv

zapažali vlastito ime u ometajućoj slušnoj poruci. Ključne riječi: radno pamćenje, kapacitet radnog pamćenja, taktičko odlučivanje, teorija dugoročnog radnog ...

uloga radnog pamćenja u području ekspertnosti - darhiv - Srodni dokumenti

uloga radnog pamćenja u području ekspertnosti - darhiv

zapažali vlastito ime u ometajućoj slušnoj poruci. Ključne riječi: radno pamćenje, kapacitet radnog pamćenja, taktičko odlučivanje, teorija dugoročnog radnog ...

uloga radnog pamćenja u području ekspertnosti - Faculty of ...

zapažali vlastito ime u ometajućoj slušnoj poruci. Ključne riječi: radno pamćenje, kapacitet radnog pamćenja, taktičko odlučivanje, teorija dugoročnog radnog ...

uloga radnoga pamćenja u pretrazi dugoročnoga pamćenja - darhiv

Kako se sadržaji kratkoročnog i dugoročnog pamćenja nužno preklapaju, posljedica procesiranja je ... Rezultati i rasprava. Sedamnaest, od ukupno 90 sudionika, u AOORP-u nije uspjelo točno riješiti 85 % ... Voluharica. 1 .03 ... domaće životinje (f = 23 sudionika). Naziv f p. Drugo. Puž. 6 .18. Krtica. 5 .15. Lama. 3 .09.

Ustrojstvo radnog pamćenja i njegova uloga u jezičnom procesiranju

11 svi 2009 ... dobivene primjenom verbalnih zadataka radnog pamćenja. Ključne riječi: radno pamćenje, kratkoročno pamćenje, jezično procesiranje, čitanje.

POVEZANOST RADNOG PAMĆENJA ... - Filozofski fakultet

akademskog stresa, kvalitete spavanja te radnog pamćenja kod studenata psihologije. ... Ključne riječi: akademski stres, kvalitet spavanja, radno pamćenje ...

Utjecaj glazbe na kapacitet radnog pamćenja - UniZd

način da je vokalna glazba dovela do manjeg kapaciteta radnog pamćenja, dok ... Radno pamćenje se definira kao trenutno stanje svijesti u kojem se pojedinac.

ULOGA RADNOGA PAMĆENJA U PRETRAZI DUGOROČNOGA ...

Kako se sadržaji kratkoročnog i dugoročnog pamćenja nužno preklapaju, posljedica procesiranja je ... Rezultati i rasprava. Sedamnaest, od ukupno 90 sudionika, u AOORP-u nije uspjelo točno riješiti 85 % ... Voluharica. 1 .03 ... domaće životinje (f = 23 sudionika). Naziv f p. Drugo. Puž. 6 .18. Krtica. 5 .15. Lama. 3 .09.

proza paweła huellea: uloga pamćenja u rekonstrukciji povijesti ...

ali su ga u razdoblju od 1308. do 1309. godine zauzeli Teutonski vitezovi nakon čega je zajedno s Istočnom Pomeranijom postao dio Pruske. Gubitkom Istočne ...

Uloga radnog terapeuta u rehabilitaciji oboljelih od šizofrenije

primjene gore navedenoga koncepta u hrvatskom kontekstu. Ključne riječi: psihosocijalna rehabilitacija, radna terapija, shizofrenija, produktivne aktivnosti.

MJESTO I ULOGA SOCIOLOGA NA PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA ...

kao moguća zanimanja u okviru profesije sociologa spominju se slijedeća: 1. znanstveno-istraživački poslovi,. 2. pedagoški poslovi,. 3. upravno-konzultativni i ...

ULOGA SINDIKATA U PODRUČJU RADA I RADNIH ODNOSA

26 kol 2016 ... Uloga sindikata u doba gospodarske krize u Hrvatskoj. „Hrvatsko gospodarstvo u sedmoj je godini recesije. Prije toga, prema podacima.

uloga istraživača i organizirana folklorna djelatnost na području ...

Kolo kukunješće, uz usnu harmoniku Ivica Petrović. 4. tri dalmatinske melodije: Biseru južnoga mora, Falile se Kaštelanke i Slušaj kćeri ove riči moje, sviraju ...

Župe na području Međimurja u 14. i 15. stoljeću - darhiv

30 ruj 2015 ... http://www.zupa-sveti- juraj.hr/dokumenti/Zupa_Sveti_Juraj_Povijest/011-033_1334- ... Jurja odgovarala naselju Sv. Juraj na Bregu, dok bi.

Uloga zanimanja turističkog vodiča na području rijeka Save i Drave ...

PODRAVINA Volumen 17, broj 34, Str. 108 - 121 Koprivnica 2018. 108. J. P. TOPLER, K. KEČA, ... She has the need to express herself, which is why she has ...

Povijest pučkog školstva na području Vrbovca krajem 19. i ... - darhiv

Nakon njega je spomenica ograničena samo na rad škole, i to u ... godine početka rada prve pučke škole u Vrbovcu nastojat ću prikazati povijest škole do ...

Naručiteljska djelatnost obitelji Erdody na području grada J - darhiv

Toma II. Erdödy (1558.-1624.) – bio je hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban, istaknuo se po brojnim bitkama s Turcima od kojih je najpoznatija pobjeda kod Siska ...

Spomenici revolucije na području grada Zagreba: mjesta ... - darhiv

Narodnooslobodilačke borbe u Zagrebu s obzirom na povijesni period u kojem ... Grad Zagreb bio je najvažniji privredni, kulturni i politički centar Socijalističke ...

uloga osjetljivosti na potkrepljenje i percipiranog ... - darhiv

čimbenike proaktivne i reaktivne agresije u jedan teoretski model. Ključne riječi: proaktivna i reaktivna agresija, teorija osjetljivosti na potkrepljenje, anksioznost,.

uloga žene u vikinškom društvu - darhiv

O tome što je o Vikinzima ostalo zapisano kod onodobnih stranih autora, biti će ... Hildrina nemilosrdnost u ovoj priči nalikuje onima islandskih saga, gdje su ...

uloga percepcije u pojmovnom procesiranju - darhiv

automobila pa se tako mogu kreirati perceptivni simboli za karoserije, kotače, vrata koji također participiraju u okviru. Isto tako, u okvir se integriraju i informacije ...

Uloga školske knjižnice u korelacijsko-integracijskom ... - darhiv

Pavličića Koraljna vrata u kojem glavni lik, Krsto Brodnjak, pronalazi dva izgubljena pjevanja ... pjevanja koja su propisana kao školska lektira. Kada bi se to ...

Diplomski rad Položaj i uloga žena u kršćanstvu - darhiv

odnosa muškarca prema ženi može se prosuđivati cjelokupan stupanj čovjekova ... povećanje korpusa znanja, definiranje novih filozofskih misli, novoga načina ... 27 (Izl. 20.3; Pz. 5.7) „Nemoj imati drugih bogova osim mene“ (Biblija, 1968, ...

komunikacijska uloga norma i normizacije u ... - darhiv - unizg

95. 5.2.11. Repozitorij hrvatskih norma (HRN4You). ... Sustavu se pristupa preko poveznice: http://hrn4you.hzn.hr, uz dodijeljeno korisničko ime i lozinku. Nakon ...

Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske u Švedsku: uloga ... - darhiv

Uloga teorija migrantskih mreža u 20. stoljeću uočena je od strane istraživača kada je ... Švedska je zbog svoje neutralnosti u Drugom svjetskom ratu ... pogledam Ljubav je na selu ili neku takvu zabavnu emisiju ali u pravilu nemamo baš puno.

Uloga e-knjige u srednjoškolskoj lektiri u Hrvatskoj - darhiv

Istraživanje korištenja e-lektire kod učenika i njihovih profesora . ... Grafikon br.5 Jesu li učenici znali da im je dostupna besplatna e-lektira .

uloga knjižnice u slobodnom vremenu adolescenata ... - darhiv

Kako adolescenti provode svoje slobodno vrijeme? ... knjižnice, produžuje svoje radno vrijeme do 21h, kako bi se prilagodila ... web: http://www.gkmm.hr/.

uloga dječjih knjižnica u odgoju i obrazovanju djece - darhiv

Istraživanje se provelo u dvije knjižnice koje pripadaju sustavu Knjižnica grada Zagreba: Dječje knjižnice Marina Držića i Knjižnice Medveščak. Ispitivalo se ...

Važnost i uloga suvremene školske knjižnice ... - darhiv - unizg

30 ruj 2018 ... Prema UNESCO-vom Manifestu za školske knjižnice: „Školska knjižnica pruža ... Standard za školske knjižnice definira školsku knjižnicu „kao ...

uloga medija kod slijepih učenika engleskog jezika - darhiv

problem can only come from school – blind learners need more exposure to ... language) from 2009, Geld & Šimunić state that “the blind and the sighted rely on ...

Program za evidenciju radnog vremena - Evidencija radnog vremena

Program za evidenciju radnog vremena www.radnovreme.co. ... u Podešavanjima. Izveštaj možete odštampati ili snimiti u pdf, excel, rtf ili nekom drugom formatu.

TEHNIKE PAMĆENJA I UČENJA

Strategije učenja. 1. PONAVLJANJE. 5 - 6 god. Doslovno višekratno izgovaranje elemenata radi zapamćivanja. Učenje na pamet: pojmova, stručnih izraza ...

Biološke osnove pamćenja

Amnezija i neuropsihologija … ... upamćivanja novih sadržaja, te se javlja i anterogradna amnezija. Radovi Milnera (1954; prema. Jovanović, 2004) su pokazali ...

Propusti i poremećaji pamćenja - Loomen

Perseveracije i konfabulacije. Amnestički sindrom. 1. izražena anterogradna amnezija. 2. varijabilna retrogradna amnezija. 3. neoštećeno STM. 4. očuvana opća ...

ANTONOMAZIJA – FIGURA KULTURNOGA PAMĆENJA

Judin poljubac. Međutim, u današnje doba mi ne evociramo samo biblijski tekst, nego i tzv. diskursno polje stvoreno oko lika Jude Iškariotskog. U to polje ulaze ...

kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture – drama ... - BAZAART

Putz-Plecko, Barbara. „Background report ... Ana Barbara Kovačević, Aleksandra Pe- trašinović, Božidar ... rina Milivojević Mađarev, Dušan Štrbac,. Darinka ...

Denić Muhamed - Kosovska knjiga pamćenja

village of Jeshkovë/Ješkovo and Lez, where the KLA were positioned. As the young men did not return home, their relatives and other local people went looking ...

Sposobnost vizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg ...

i kontinuiranim usvajanjem znanja [6]. Prema modalitetu koji se primarno koristi, pamćenje može da se podijeli na: vizuelno, auditivno, olfaktivno i motorno.

Spomenici i kultura: tendencije u konstruiranju povijesnog pamćenja ...

23 lip 2019 ... models of the collective memory and opts for static postures, “frozen-up” in a cultural canon. Within this research field, Russian antiquity ...

Problematika sjećanja i pamćenja na primjeru kulturne organizacije ...

djelovala je u 18 osnovnih organizacija i 3 radne zajednice (prema Uranjek 1979: 19). 7.1.1. ... a jedini zaposlenik bio je Franjo Varga iz razloga što je u to vrijeme ponovno zavladala kriza ... [2] Brkljačić, Maja; Prlenda, Sandra. 2006. Kultura ...

3 Egotizam pamćenja Apstrakt Autobiografska sećanja često ... - OSF

ugrozili validnost procedure i na isti način ih upozorili da im se bodovi za učešće u slučaju ... U istraţivanju sličnog obima, Diner i Diner (Diener & Diener, 1996) ...

Primjer selektivnog pamćenja: hrvatski srednjovjekovni ... - Srce

27 stu 2006 ... To su četvorica - Ljudevit Posavski, Trpimir, Domagoj i Branimir, s ukupno. 27 zabilježenih naziva ili 31,40 %. U drugoj podgrupi rjeđe su, ...

Strategije kulturnoga pamćenja u prozama ... - FFOS-repozitorij

Kad je rijeĉ o tekstu pjesme Poštar lakog sna, gledano kroz prizmu poetike Delimira. 5. U knjizi Poštari lakog sna koja je iz tiska izašla 1995. godine objavljene ...

Znanje o dobrnim promjenama pamćenja, ageizam i mocionalna ...

Znanje o dobnim promjenama pamćenja, ageizam i emocionalna dobrobit stručnjaka zaposlenih u području skrbi za starije osobe. Knowledge on cognitive ...

Frances A. Yates, Umijeće pamćenja, naklada Jesenski i Turk ...

Urednik biblioteke je Petar Bujas, recenzenti su: Erna. Banić-Pajnić i Saša Božić, stručni suradnik Amir Riđanović, a prevoditeljica je Pau- lina Tomić. Prvi put ...

Stradanja i pamćenja Holokaust u Osijeku i život koji se nastavlja

Izdavači. Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod. Židovska općina Osijek. Tiskara Pauk d.o.o., Cerna.

Europa i komunizam: Od »crne rupe« pamćenja do istine; od zločina ...

bio tek prvi stadij na putu prema obećanom 'zemaljskom raju' komunizma«. ... dio komunističke ideologije; da treba žaliti što pad komunizma nije slijedilo.

WMS-IV-HR Wechslerov test pamćenja, četvrto izdanje - Naklada Slap

POSLOVNICA: NAKLADA SLAP Centar za edukacije i istraživanja Miramarska cesta 105 , 10 000 Zagreb, 385(0)1 6313 044, [email protected] ...

Jerko Skračić hrvatski književnik u sjeni pamćenja - Srce

uredno. Zamalo vojnički - svi za jednim stolom, jesti svatko iz svog tanjura, šuteći! ... "Poljupci i suze. ... Valjda da ti svi tvoji opet budu popovi, profesori i doktori?

GRAD IZMEĐU PAMĆENJA I ZABORAVA Helena Sablić Tomić ...

Helena Sablić Tomić, Tatjana Ileš. Književnost kao prostor ... 16 Maroje Mrduljaš, »Ukratko o gradu«, na: http://www.urbanfestival.hr/01/ pdf/Mrduljas.pdf (4. 1.

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

poslodavca prilikom takvog načina prestanka radnog odnosa. ... b) da je zahtjev za sudski raskid ugovora radnik ili poslodavac postavio do zaključe- nja glavne ...

Evidencija radnog vremena

EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU. (Tvrtka-naziv) ... Završetak rada. (5)* od. Sati zastoja bez krivnje radnika do. SIJEČANJ. 2018. (1).

OPIS RADNOG MJESTA - Bioinspekt

CJENIK USLUGA. Broj: O-PV-0010. BIOINSPEKT d.o.o.. OIB: 28062437165, MBPS: 1775502. Đakovština 2, 31 000 Osijek. Tel.: 385 (0) 31 204 620, Fax: 385 ...

Evidencija radnog vremena - Centar MCS

Kako napraviti evidenciju radnog vremena? ... Potrebno je odabrati period i opcionalno ispis po danu u Excel, ako na tu opciju odgovorite s „Odustani“ dobivate ...

upoznavanje radnog okruženja - Knjizara.com

... u Photoshopu. Radno okruženje programa Adobe Photoshop sadrži menije sa komandama na vrhu ekrana, kao i razne alatke i panele za uređivanje slika i ...

Penzije i za one bez dana radnog staža?

4 мај 2017 ... doprinos, iako je taj osiguranik bio na služenju vojnog roka, ima pravo na računanje staža osiguranja. - U ovom trenutku ne posedujemo ...

pravilnik o evidenciji radnog vremena

12 феб 2017 ... Електронска евиденција радног времена подразумева вођење ... Образац захтева за издавање ИД картице састоји се из захтева за ...

Zasnivanje radnog odnosa u Školi

21 ožu 2019 ... Radni odnos u Školi zasniva se ugovorom o radu na temelju ... napomenu da je kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju.

evidencija radnog vremena - EFZG

UKUPNO DNEVNO R.V.. (sati). Sati u dane blagdana ili neradne dane u kojima radnik ne radi a po redovitom rasporedu bi trebao raditi. Rad nedjeljom ...

Sporazumni raskid radnog odnosa

Послодавац се обавезује да, на дан престанка радног односа, Запосленом врати уредно попуњену радну књижицу. Послодавац се обавезује да ...

Ergonomija radnog prostora - IUS info

➢Radni stol, odnosno radna površina mora: ✓biti dovoljno velika. ✓imati slabo reflektirajuću površinu (ne smiju blještati). ✓omogućiti primjeren razmještaj ...