igre u nastavi matematike - Zelena ucionica

IGRE U NASTAVI MATEMATIKE ... životinja se nalazi 2 puta ( u paru s crvenom ili sa zelenom bojom)Djeca ne smiju svoju ... MEMORY(2-4 igrača). Potrebni su ...

igre u nastavi matematike - Zelena ucionica - Srodni dokumenti

igre u nastavi matematike - Zelena ucionica

IGRE U NASTAVI MATEMATIKE ... životinja se nalazi 2 puta ( u paru s crvenom ili sa zelenom bojom)Djeca ne smiju svoju ... MEMORY(2-4 igrača). Potrebni su ...

IGRE U NASTAVI MATEMATIKE

Razred može stajati u krugu i svi skaču u istom ritmu( odredi se npr. broj. 4.Učenici ... broja nekog niza(3,6,9)(tri puta skoči), drugi uč. nastavlja(12,15,18). Niz se.

edukativne igre u nastavi matematike

29 lip 2017 ... 1. razred. U prvom razredu, za uvođenje učenika u svijet matematike ... Primjeri zadataka za igru Čovječe ne ljuti se. 1. 4 2 = 2. 10 – 4 = 3.

igre u nastavi matematike - Razredna nastava. net

IGRE U NASTAVI MATEMATIKE. PREKLOPLJENE KARTICE. Potrebno: karton A4 formata. Na polovini papira A4 formata napiši nizove zadataka.Na drugoj ...

igre u nastavi matematike - Razredna Nastava

IGRE S KOCKICAMA. Potrebno: dvije kockice ... životinja se nalazi 2 puta ( u paru s crvenom ili sa zelenom bojom)Djeca ne smiju svoju ... MEMORY(2-4 igrača).

Придеви - Zelena ucionica

ГРАДИВНИ ПРИДЕВИ. 2. Уз сваку именицу наведи по један описни, присвојни и градивни придев. ИМЕНИЦЕ описни придев присвојни придев градивни ...

individualizovana nastava - Zelena ucionica

Pojam diferencijacije u nastavi ... individualizovanoj nastavi se sve ove razlike uvažavaju i učenici se ... 2/2005. 54 kod većine učenika u odeljenju pristupa.

Милица Пузовић - Zelena ucionica

Јуја. Збирка задатака из српског језика за 4. разред ... Управни и неуправни говор ..................... 58 ... Неуправни говор добијамо ако нечије речи из управног говора препричамо уз употребу речи да. Тако ... ТЕСТ Да ли си добар друг?

ПИСАНА ПРИПРЕМА НАСТАВНИКА ЗА ЧАС ... - Zelena ucionica

Волела бих да дођеш код мене да заједно поделимо зимске радости и тишину зимских златиборских ноћи, да се санкамо и посматрамо на прозорима ...

Служба речи у реченици - Zelena ucionica

Служба речи у реченици. Тип часа: утврђивање. Наставна област: Граматика. Циљ часа: - Уочавање и препознавање речи које су у служби субјекта и.

врсте речи и служба у реченици - Zelena ucionica

Књига нам је добродошла. Књигу смо добили од наше библиотекарке. Сви ћемо брже решити задатак. Учитељ ће нас, сигурно, похвалити. Субјекти:.

ГЛАГОЛИ – радња,стање,збивање - Zelena ucionica

ГЛАГОЛИ – радња,стање,збивање. (учитељица Алексић Зорица). ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА: 1. Повежи : ГЛАГОЛ. ЗНАЧЕЊЕ. 1. сањати. РАДЊА. 2.

edukativna radionica interaktivnog u čenja - Zelena ucionica

10 sij 2014 ... rodi, izvoru života, razvijanje svijesti o potrebi njegovanja jezičke ... Pjesma o proljeću. 3. ... Napišite pjesmu ili kratak sastav ili nacrtajte pejzaž!

model obrade nastavne jedinice iz prirode i ... - Zelena ucionica

i rada na tekstu, ilustrativno-demonstrativna metoda;. Nastavna ... koje se gaje u našim krajevima su: jabuka, šljiva, kruška, breskva, kajsija, trešnja, jagoda i ...

Усмено и писмено множење бројева 1. Израчунај - Zelena ucionica

Усмено и писмено множење бројева. 1. Израчунај: 33 ∙ 3. 42 ∙ 2 32 ∙ 3 21 ∙ 4. 44 ∙ 2. 18 ∙ 5 36 ∙ 2 19 ∙ 4 19 ∙ 5 13 ∙ 6. 2. Израчунај усменим поступком: 27 ∙ 3 = ...

Matemati~ko takmi~ewe Kengur bez granica 2013 ... - Zelena ucionica

Matemati~ko takmi~ewe Kengur bez granica 2013. 2. razred. Zadaci koji vrede 3 poena. 1. Na polici je 12 kwiga i u sobi je ~etvoro dece. Koliko kwiga }e ostati ...

Google učionica i njena primena u nastavi

29 мај 2016 ... Rezime: U radu će biti prikazane mogućnosti Google učionice i načini kako ... Prijava za Google sistem ... već ranije postavili na Google Disk.

Obrnuta učionica na terenskoj nastavi na primjeru romana U ...

13 velj 2020 ... glasanje za najbolju stranku, straničnik, plakat, film. •. TIMSKI RAD. Hrvatski jezik. • oslikavanje velikih drvenih plohe s likovima iz romana, ali i ...

portfolio portfolio - Zelena ucionica

Da li portfolio nudi jasnu sliku o tome šta je to što su deca ... Portfolio bi trebalo da sadrži i neke narativne ... portfolio je pogodan da se pokaže tok obrazovanja i.

Micro:bit u nastavi matematike

18 ožu 2018 ... Dovršavali smo projekt iz astronomije i začas osmislili kako će naši svemirci. Slatkonci progovoriti – pomoću micro:bita. Vrlo jednostavan način ...

Projekti u nastavi matematike

Robert Gortan, profesor mentor. Vesna Vujasin Ilić, profesor mentor. Labin, 23.-25.9.2014. ŠESTI HRVATSKI SUSRET. KVALITETNIH ŠKOLA - LABIN KVAŠ ´14.

Funkcije u nastavi matematike

14 lip 2012 ... Linearna i afina funkcija. Često se u literaturi, pogotovo školskoj, afina funkcija. = . ( ). f x ax b,. ∈ x R pojavljuje pod nazivom linearna funkcija.

Praktični rad u nastavi matematike

1 tra 2014 ... Izrada diorame “Točke, pravci i ravnine u prostoru”. Sanja Janeš1. Nastava matematike, kao i većina nastavnih područja izuzev tjelesne, ...

Kahoot! u nastavi matematike

21 stu 2017 ... 1 Kviz u nastavi. 2 Odigrajmo Kahoot! 3 Izradimo Kahoot! 4 Public Kahoots! Sonja Eberling. Kahoot! u nastavi matematike. 21.11.2017. 2 / 16 ...

Motivacija učenika u nastavi matematike

izvana (školska statistika, ostvarenja i očekivanja roditelja, okoline ravnatelja) ... Sikstinska kapela, Aja Sofija, Maslenički most i sl.); - Trigonometrijske funkcije ...

Problemi u osnovnoškolskoj nastavi matematike

3 sij 2012 ... Antonija Horvatek. 1/3. Problemi u osnovnoškolskoj nastavi matematike. Tekst koji slijedi treba shvatiti kao razmišljanja jedna nastavnice ...

Konstruktivna geometrija u nastavi matematike

logičkog zaključivanja, gradio sustav sve složenijih dedukcija. Ta, 2300 go- dina stara elementarna geometrija Euklida, tzv. Euklidska geometrija, je. 74 ...

Mozgalice i zagonetke u nastavi matematike

✓https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/puzzles/. ✓http://www.menneske.no/eng/. ✓https://ed.ted.com/search?utf8=%E2%9C%93&qs=riddles.

PRIMENA RAČUNARA U NASTAVI MATEMATIKE

dr Milan Božić, mentor dr Zoran Petrović ... sposobnost čitanja i razumevanja teksta, slike, zvuka u digitalnom obliku. Za razliku od ... Nastavnici veštiji u korišćenju kompjutera mogu sami izraditi Internet stranicu [20] , recimo pomoću ... Moć vizuelizacije i matematičku pozadinu programa Geogebra nastavnici mogu koristiti.

Testovi znanja u nastavi matematike

Drago ub Miloxevi. TESTOVI ZNA A U NASTAVI MATEMATIKE ... i da sadr i k uqna pita a iz oblasti (razreda) iz koje(g) se ispitiva e vrxi. 5. Postupak izrade testa.

o suvremenoj nastavi matematike - Element

Suvremena nastava matematike tako postavlja i zahtijeva rješavanje dvaju vaznih ... Suvremena metodika nastave matematike pruza razne mogucnosti za.

Naknadno promišljanje u nastavi matematike

Oplošje stošca. 2π. 360 s α. Oznake: s = polumjer kružnog isječka α = kut kružnog isječka. Površina kružnog isječka: Polumjer baze r: 2 π. 2 π. 360 r s α. = 360.

vektori u nastavi matematike - Repozitorij PMF-a

1 velj 2019 ... bilo kojeg od tih zadataka je da se mogu riješiti geometrijskom ... Sljedeci udzbenik koji promatramo je ”Matematika 3” (vidi [1]) koji je namijenjen za opcu ... zadatku cemo doci do rješenja primjenom skalarnog produkta i ... [1] Branimir Dakic i Neven Elezovic, Matematika 3, udzbenik i zbirka zadataka za 3.

POJAM FUNKCIJE U NASTAVI MATEMATIKE prijedlozi za ...

rješavanje jednadžbi i nejednadžbi s apsolutnim vrijednostima, ograničiti računanje aritmetičkih i j g j algebarskih izraza s višim korijenima, ograničiti analitičko ...

Neki pogledi na kreativnost u nastavi matematike

NEKI POGLEDI NA KREATIVNOST U. NASTAVI MATEM ATIKE. Fojnica, 22-23.01.2015. godine. BOSNA I HERCEGOVINA. FEDERACIJA BOSNE I ...

Kompetencije i Vrednovanje u (Dodatnoj) Nastavi Matematike - PMF ...

REDOVNA I DODATNA NASTAVA. Redovna nastava. Natjecanja. Dodatna nastava ... NATJECANJA IZ MATEMATIKE I KOMPETENCIJE. Mane klasičnog ...

Primena japanske metode u nastavi matematike

sagledava se obrazovni proces u Japanu i nastava matematike u Japanu kroz pri- ... 24. D. Savi iz u benika. Nastavnik gotovo uvek poqi e qas postav a em ili ... lekcije. Japanski plan predava a postav a teku u lekciju u kontekst lekcije koje mu ...

ocjenjivanje u nastavi matematike - Zavod za školstvo

... najčešće pismenog zadatka – sumativno ocjenjivanje. • Nastavnici koji vrednuju više činilaca i ocjenjuju na osnovu više odgovora– formativno ocjenjivanje ...

NOVI TRENDOVI U NASTAVI MATEMATIKE - PMF - Matematički ...

prihvaćanje matematike kao smislene aktivnosti i njene primjene kao korisnog alata u raznim situacijama. • uvid u povijest matematike i razvoj razumijevanja za ...

e-učenje u nastavi matematike u osnovnoj i ... - Repozitorij PMF-a

4.1.2 Potencije s bazom 10 i cjelobrojnim eksponentom ...................................................... 48. 4.1.3 Množenje ... 4.1.7 Zbrajanje i oduzimanje potencija s bazom 10 .

Tajana Čuljak UČENJE OTKRIVANJEM U NASTAVI MATEMATIKE ...

5 Učenje otkrivanjem na primjeru kruga i kružnice. 16 ... nostavan primjer generalizacije je traženje formule za sumu kubova prirodnih brojeva. ... opseg kruga.

manipulativni materijali za množenje u razrednoj nastavi matematike

1 srp 2017 ... MNOŽENJE U RAZREDNOJ NASTAVI MATEMATIKE. Prema Nastavnom planu i programu (2006) računska operacija množenja se prvi.

Načini i kriteriji ocjenjivanja u nastavi matematike, 5. - OŠ Orehovica

Usmeno. U ovu rubriku upisuje se ocjena koja proizlazi iz sveukupnog (usmenog) angažmana učenika na satovima matematike: rješavanja zadataka pred ...

razvoj divergentnog mišljenja u nastavi matematike - CUC 2016 ...

mišljenja za kreativnost. Divergentno mišljenje otvara nove ideje i moguća rješenja. Konvergentno mišljenje kritički propituje ideje i pronalazi najbolja rješenja.

primjena grafiˇckih metoda u nastavi matematike - Repozitorij PMF-a

U rješavanju zadatka koristit cemo jednu liniju i model dio-cjelina (engl. ... oduzimanje vodi do rješenja, odnosno Jasenka ima 225 − 150 = 75 bombona više nego. Doris. 3 ... tablice najveci zajednicki djelitelj je broj 2 · 2 = 4. 100, 52 2 ... [16] B. Dakic i N. Elezovic, Matematika 2, udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred.

Efikasni pristupi nastavi matematike - Odjel za matematiku

tome kako ucenike zainteresirati i pribliziti im gradivo matematike. ... [5] I. Posokhlova, Matematika bez suza, Kako pomoci djetetu s teškocama u ucenju mate-.

Polinomi u nastavi matematike u osnovnoj i sredƬoj xkoli

12 феб 2017 ... cijente polinoma, kao i na osnovne operacije sa polinomima. ... RazbijaƬe racionalne funkcije na parcijalne razlomke se koristi kod raqunaƬa ...

Prilagođeni programi i individualizirani pristupi u nastavi matematike

Nastavni plan i program za I. – IV. i V. – VIII. razred osnovne škole u. Republici Hrvatskoj (Prosvjetni vjesnik, glasilo Ministarstva prosvjete i športa Republike ...

Pojam funkcije u nastavi matematike – nekad i danas

1 tra 2014 ... Iako je ova općenita definicija mogla promijeniti shvaćanje pojma funkcije, Eu- ler je svoju knjigu posvetio razvoju diferencijalnog računa ...

MOTIVACIJA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE U NASTAVI MATEMATIKE

Za dobru organizaciju rada, učitelj mora poznavati motivaciju učenika sa stajališ- ... čaj tih motiva, kakva je motivacija pojedinih učenika s obzirom na njihove ...

Mozgalice i zagonetke u nastavi matematike (ili kako pobjeći od ...

26 ožu 2019 ... Djeca mogu raspravljati o zagonetkama s drugima pa i zadati nekome zagonetku tek kad razumiju cijeli kontekst. Time se potiče djecu da traže.

didaktički modeli i situacije u nastavi matematike - Repozitorij PMF-a

matematičkog materijala ili poslužiti za formativno vrednovanje učenika. 2.1 Najveći zajednički djelitelj i najmanji zajednički višekratnik prirodnih brojeva.

grupni rad, problemska nastava i kreativnost u nastavi matematike

Osnovni preduslov za uspešan rad u grupi je samodisciplina koja se temlji na svesnosti o tome da od stava i držanja pojedinca zavisi uspeh zajedničkog rada.

Trigonometrija u nastavi matematike i GeoGebra u motivaciji učenja ...

1.1 Definicija trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta . . . . . . . . . . . . . . . 4 ... P = (1,tg t). Dakle, vrijednost funkcije tangens: tg t je ordinata točke Pu kojoj pravac OT.

drukčiji pristup nastavi matematike pri prelasku iz razredne u ...

21 lis 2014 ... Opseg pravokutnika i kvadrata. Ključni pojmovi: opseg pravokutnika i kvadrata. Mjerenje površina. Ključni pojmovi: jedinični kvadrat, kvadratna ...

Problemski zadaci u nastavi matematike - Odjel za matematiku

Zadaci koje nastavnik daje ucenicima za rješavanje kod kuce ... i nacina rukovanja problemskim situacijama pomocu matematike i Djeca razvijaju svoje stavove ...

AR i 3D modeliranje u nastavi matematike - 6. veljače 2020. godine ...

6 velj 2020 ... https://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-noauth/edutorij/api/ ... 8 razred. • Matematika. • Trajanje-nekoliko školskih sati nekoliko sati ...

novi trendovi u nastavi matematike - PMF - Matematički odsjek

prihvaćanje matematike kao smislene aktivnosti i njene primjene kao ... MATEMATIČKI BINGO (3). Tok igre: • svaki igrač kemijskom olovkom po volji svoj “Bingo” listić ... 61 kartica za razred od 30 učenika – jedna kartica je za učitelja koji.

O dodatnoj nastavi iz matematike u 5. razredu - Antonija Horvatek

nekoliko zgodnih zadataka za dodatnu nastavu iz matematike u 5. razredu ... Dodatna nastava nije namijenjena samo onima koji će se cijeli život baviti ...

Pojam sličnosti u nastavi matematike u osnovnoj školi*

24 tra 2016 ... biti za bolje razumijevanje kružnica (sve kružnice su slične) kao i formula za opseg i površinu kruga. Pomoću njega se može jednostavno ...