Opšti uslovi korišćenja mTokena - Erste Bank

mToken je dodatno sredstvo prijave (autentifikacije) na NetBanking i/ili mBanking uslugu (u daljem tekstu usluge elektronskog bankarstva) za fizička lica.

Opšti uslovi korišćenja mTokena - Erste Bank - Srodni dokumenti

Opšti uslovi korišćenja mTokena - Erste Bank

mToken je dodatno sredstvo prijave (autentifikacije) na NetBanking i/ili mBanking uslugu (u daljem tekstu usluge elektronskog bankarstva) za fizička lica.

Opšti uslovi korišćenja mTokena - Erste Group Bank AG

mToken je dodatno sredstvo prijave (autentifikacije) na NetBanking i/ili ... Kako je mToken deo mBanking aplikacije, za korišćenje mTokena korisnik mora imati ...

Opšti uslovi korišćenja mTokena - Erste Group

mToken je dodatno sredstvo prijave (autentifikacije) na NetBanking i/ili ... Kako je mToken deo mBanking aplikacije, za korišćenje mTokena korisnik mora imati ...

Opšti uslovi korišćenja mTokena - Erste banka

mToken je dodatno sredstvo prijave (autentifikacije) na NetBanking i/ili mBanking uslugu (u daljem tekstu usluge elektronskog bankarstva) za fizička lica.

Opšti uslovi korišćenja Erste mBanking usluge za građane

Korisnikom NetBanking usluge može postati građanin koji u Banci ima otvoren tekući ... Korisnik koji ima otvoren Erste NetBanking može može ugovoriti mBanking uslugu i ... Korisnik se obavezuje da prijavi Banci promenu e-mail adrese, ili u ...

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA BISNODE REŠENJA

Пре 6 дана ... Bisnode d.o.o. (u daljem tekstu „Ponuđač“) i naručioca na Bisnode rešenja (u ... Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo,. Republika ...

Opšti uslovi korišćenja Extra TV usluge Crnogorskog Telekom-a

Ugovora. Pretplatnik je saglasan da Crnogorski Telekom ima pravo provjeriti ... podnošenjem posebnog zahtjeva za korišćenje istih u nadležnom T-Centru ili ... Pretplatnik ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučaju grubog kršenja ...

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica u primeni od ...

1 окт 2019 ... podizanje gotovine i plaćanje u korist trećih lica na šalterima banaka i pošta. ... kao i u inostranstvu na mestima na kojima je istaknut znak „Diners Club ... Korisnik Kartice ima mogućnost plaćanja na rate i bez kamate na POS ... Prevremena ili delimična otplata se vrši na zahtev Korisnika Kartice.

opšti uslovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica - Komercijalna ...

1 окт 2015 ... povećanje/smanjenje Kreditnog limita ukoliko poveća/smanji visinu ... kao i u inostranstvu na mestima na kojima je istaknut znak “Diners Club ...

Opsti uslovi pružanja i korišćenja usluga Watchout Security doo 1 ...

Da potpiše Primopredajni zapisnik i da navede sve primedbe ako ih ima. ... Da se u obrazac PPZO Pregled podataka za obezbeđenje unesu i održavaju podaci ...

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja PrePaid kartica od 01.10.2015

Electron MyTag/One&Only i Visa Electron Internet PrePaid kartice, iste imaju karakter elektronskog novca, dok Visa. Electron PrePaid Gift kartica ima karakter ...

Opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga u javnoj ... - Telenor

obaveze Telenor će ponovo aktivirati odlazni saobraćaj uz obračun odgovarajuće ... mreža” od strane korisnika i aktiviranjem SIM kartice od strane Telenora.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja Cineplexx Bonus kartica u Crnoj ...

Pravo na popust na cijene bioskopskih ulaznica u Cineplexx bioskopu, imaju korisnici CBC kartica kada bezgotovinski, tj. korišćenjem sredstava na svojoj CBC ...

Opšti uslovi poslovanja Raiffeisen BANK d

platnih transakcija po računima, obavještavanje i zatvaranje računa. Opši uslovi ... Banka neće postupiti po osnovu punomoći ukoliko nije naveden broj računa ...

3. Opšti uslovi korišćenja Sberbank ad Banja Luka ... - Sberbank BL

Banka primjenjuje valutnu klauzulu na oročenu i rentnu štednju u BAM valuti ... Kamata se isplaćuje po isteku perioda oročenja, pripisom na račun depozita ili.

opšti uslovi poslovanja sa sefovima - Raiffeisen Bank

promjena, a koje mogu utjecati na uspješno servisiranje poslova sa sefovima te ... sigurnosne brave predaju se Korisniku sefa, a ključ druge sigurnosne brave je u ... cijene za te poslove izražavaju se kao naknade / provizije i sadržane su u ...

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

31 јан 2019 ... ili UN listi sankcija ili internoj Crnoj listi Addiko. Grupe. Banka ima pravo da, bez saglasnosti Klijenta, blokira mogućnost korišćenja usluga i/ili.

Opšti uslovi za E&M Banking - Addiko Bank Crna Gora

18 дец 2018 ... Addiko Bank AD Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 98, 81000 ... Važeće Tarife za Elektronsko bankarstvo se objavljuju na web stranici ...

Opšti uslovi-Fiksna mreža 1 OPŠTI USLOVI PRUŽANJA I ... - Telenor

21 апр 2013 ... Telenor može trajno da zadrži fotokopije dokumenata na ... Telenorovih usluga privremeno isključi/obustavi i obračuna zakonsku zateznu ...

I Uslovi korišćenja usluge Vip online prodavnice Ovi Uslovi ...

Za uspešnu obradu kupovine i isporuku kupljene robe, potrebno je da Korisnik ... zakonske regulative, zbog čega Korisnike upućujemo da pre svake kupovine ...

1 Opšti uslovi korištenja Opšti uslovi korištenja kartice za polaganje ...

kartica za polaganje pazara na transakcijski/nerezidentni račun od strane korisnika kartice (u daljem tekstu: ... usluga, a koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti ličnih.

erste & steiermärkische bank dd - Erste Group Bank AG

services in Internet shops, through the Erste NetBanking service. Erste & Steiermärkische ... the bank's Internet portal www.erstebank.hr, and the visitors opened ...

Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Erste Group Bank AG

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.. ERSTES. Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka. Tel: 072 37 5000. Fax: 072 37 6000. Bank. Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb.

EON uslovi korišćenja - SBB

skladu sa Ponudom sa cenovnikom i akcijskim cenovnikom na www.sbb.rs za ... na smart TV-u ili drugom smart uređaju (tablet i smart telefon) ili na računaru. ... uređajem uslugu preko EON aplikacije koristi više od 50% vremena van SBB ...

Uslovi korišćenja Moj T- Portal–a Crnogorskog Telekoma A.D.

T-Mobile imenik. 8. Pregled logovanja. 9. Promjena lozinke. 10. Odjava b) Za prepaid korisnike: 1. Dopuna prepaid racuna. 2. Paketi, tarife i opcije: SMS paketi, ...

Uslovi prodaje i korišćenja karata - Fudeks

20 апр 2018 ... Putniku kome su pogranični organi zabranili dalje putovanje, prevoznik ne vrši ... Povratna karta, odnosno povratak (drugi smer) važi šest meseci od datuma izdavanja karte, osim za ... U protivnom, gubi pravo rezervacije.

General Business Conditions for Erste Retail Banking ... - Erste Bank

Bank Card, TeleBank, NetBank and Erste SMS Alert. 24. 1.5. Account ... general banking information, in the form of short text message (SMS) sent to the Mobile.

Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Üzleti ... - Erste Bank

TeleBank, NetBank és Erste Hírnök. 20. 1.5. ... Erste NetBank (korábban Citibank Online): jelenti a Bank által meghatározott ... Banka Sparkasse dd (Szlovénia).

erste ecc obrazlozenje diners 04 2016 - Erste Group Bank AG

25 tra 2016 ... kreditne kartice i Diners Club Medo Štedo dječje kartice i Pravila nagradnog programa za korisnike Diners Club Billa kartice (dalje u tekstu: ...

Erste&Steiermärkische Bank dd Godišnje izvješće za ... - Erste Group

31 pro 2018 ... ovih usluga (građanstvo i Direkcija malog poduzetništva) za čak 35%, ... Digitalna prodaja putem Erste NetBanking i Erste mBanking usluga u 2018. ... poslovanja te proces provjere i rješavanja navedenih prijava, kao i.

Erste&Steiermärkische Bank dd Godišnje izvješće za ... - Erste banka

31 pro 2016 ... U 2016. agenti Kontakt centra odradili su 503.000 kontakata, što ... Erste Card Club d.o.o. (dalje u tekstu ECC) je povećao broj kreditnih kartica ...

Uslovi korišćenja mobilne aplikacije Telekom ME - Crnogorski ...

CT) za korišćenje usluge Mobilna Aplikacija “Telekom ME” (u daljem tekstu: Aplikacija ili Usluga) ... c) PIN kod sa Extra TV servisa, ukoliko registruje IPTV servis.

Uslovi korišćenja sredstava za autentifikaciju Banca Intesa ad ...

moći će da koriste na Online aplikaciji isključivo mToken. 2. Intesa Mobi - aplikacija za mobilno bankarstvo: Korisnik može da koristi isključivo mToken sredstvo ...

Opšti uslovi

dana širom Evrope, uz proaktivno praćenje pošiljke kao i povraćaj premije. ... (Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo) ili ma koje nadležne.

Pravila i uslovi korišćenja Poklon Kartice - Sport Vision

16 јан 2017 ... Prepaid – unaprijed uplaćen iznos, u ovom slučaju na “Sport Vision“, „Buzz“ i „Sport. Reality“ poklon karticu kao namjensku evidenciju uplata i ...

Opšti uslovi - Telenor

18 јул 2018 ... Član 11 – Prevremeni raskid i izmena pretplatničkog ugovora. Pretplatnik ima pravo da jednostrano raskine pretplatnički ugovor pre isteka ...

opsti uslovi putovanja

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “ Market Tours” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za ...

opšta pravila i uslovi izdavanja elektronskog novca i korišćenja visa ...

KORIŠĆENJA VISA ELECTRON POKLON KARTICE. UVODNE ODREDBE. 1.1. Poklon kartica (u daljem tekstu: Kartica) je prepaid platni instrument, na kojoj je ...

erste bank - Erste Group Bank AG

3 May 2005 ... 6) Erste Bank shares held by savings banks that are members of the ... Consumer loans, credit cards, mortgages and the financing of small and.

Opšti uslovi putovanja - Travelland

30 јул 2019 ... putovanja' Ukoliko Putnik, u roku ne izvr5i uplatu u celosti, smatra se da ... na dan podetka putovanja, odnosno napuitanja hotela, povratnog leta avionom ili plovidbe trajektom, a ne datum rezervacije ili zakljudenja ugovora.

opšti uslovi poslovanja - Partner MKF

13 ožu 2020 ... 15.maja bb, 75 000 TUZLA, BiH, Tel : 387 (35) 300 250, Fax: 387 (35) 300 269, Info linija: 080 02 02 07 e-mail: [email protected], web: ...

opšti uslovi putovanja - Argus

30 јул 2019 ... organizatora putovanja “ Argus Tours “ (dalje: organizator) i agencijama sa ... karte neregularnom, u toku putovanja, za šta posledice snosi sam.

Opšti uslovi putovanja - SABRA.rs

godine u odnosu na dan početka putovanja, odnosno napuštanja hotela, povratnog leta avionom ili plovidbe trajektom, brodom, a ne datum rezervacije ili ...

OPŠTI USLOVI ZA PRUŽANJE ... - BH Telecom

30 sij 2016 ... 16.1 Trajno isključenje . ... telefon i računar). ... obavljaju korisnici mreža BH Telecoma sa korisnicima drugih međunarodnih fiksnih i mobilnih ...

opšti uslovi isporuke (alb) - Schiedel

gradilište, inače rizik prelazi na kupca momentom kada je isti spreman za preuzimanje robe odnosno njenom predajom kupcu ili licu kojeg je on odredio za ...

Opšti uslovi poslovanja i Liste uslova - CKB

21 јун 2019 ... (6) Ako Klijent zahtijeva ukidanje transackionog računa, saldo i ... American Express Gold kartice ima pravo na povratnu avionsku kartu ...

Opšti uslovi poslovanja - Nekretnine Obradovic

Општим условима пословања Agencije NEKRETNINE OBRADOVIC d.o.o уређује се пословни однос ... електронском документацијом, смс порукама, итд.

Opšti uslovi poslovanja - Raičević nekretnine

prodavcem/zakupodavcem doveo posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms ...

OPŠTI USLOVI PRODAJE „TRIMO” d - cloudfront.net

1 јан 2019 ... Preuzimanje robe. 8.1. U slučaju preuzimanja robe u sedištu Prodavca, Kupac mora da preuzme robu količinski i kvalitativno pre utovara na ...

Opsti uslovi poslovanja - VIP Broker Diler

Takođe, brokerska kuća ne odgovara za ažurnost poslova koje obavlja ako je u tome ... određena je cjenovnikom usluga brokerske kuće. Cjenovnik usluga VIP ...

Opšti uslovi mobilnognovčanika NLB Pay Sarajevo - NLB Banka

između mobilnog uređaja i POS uređaja bez direktnog kontakta;. - Mobilni uređaj – mobilni telefon ili tablet sa naprednim funkcijama koje podržavaju NFC ...

opšti uslovi poslovanja - Rajić nekretnine

BOJANA RAJIĆ PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE “RAJIĆ NEKRETNINE” ... dokaznim sredstvima-svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms.

Opšti uslovi telekomunikacionih usluga - Mtel

”Агенција” означава Регулаторну агенцију за комуникације БиХ. 2. ”ADSL” ... ”POTS” (Plane old telephony service) стандардни телефонски сервис у фиксној мрежи ... именик, а Мтел је дужан да удовољи захтјеву претплатник. 8.

opšti uslovi poslovanja - beocity nekretnine

dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl. Prodavac/zakupodavac u svojstvu Nalogodavca je obavezan ...

OPŠTI USLOVI UGOVORA O PRETPLATNIČKOM I ... - Vip mobile

Kada Vip prihvati zahtev, Vip će aktivirati SIM karticu dodeljenu. Pretplatniku ... ponovno uspostavljanje Usluge u što kraćem roku, a najduže za 48 sati. Izuzetak ...

opšti uslovi poslovanja - Univerzitet UNION

Načelo autonomije volje kao pravni osnov kreiranja i primene OUP. ... istraživanja čine: monografije i udžbenici; članci, prilozi u zbornicima i referati ... od strane jedne ugovorne strane moraju biti posebno odobreni u pisanom obliku od.

OPŠTI USLOVI UZ UGOVOR O FINANSIJSKOM LEASINGU ...

ZNAČENJE IZRAZA. 1.Ugovor o finansijskom leasingu – vremenski određen pravni posao u kojem. Davatelj leasinga finansira pribavljanje Predmeta leasinga ...

Opšti uslovi putovanja - Student Adventures

Dragiša Nikolić PR Turistička Agencija STUDENT ADVENTURES, ... -Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R.

Opšti uslovi putovanja - Plana Tours

Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja ... karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice.

Opšti uslovi za snabdijevanje električnom energijom

1) uslovi za snabdijevanje električnom energijom;. 2) prava i obaveze kupca i snabdjevača;. 3) uslovi i način očitavanja, obračun i plaćanje utrošene električne ...