PRIJEDLOG SENAT Klasa: Urbroj: Na temelju članka 21. Statuta ...

8 tra 2019 ... Sveučilište u Zagrebu rasporedit će uprihođena sredstva sastavnicama prema istom kriteriju po kojem se sredstva povlače iz državnog ...

PRIJEDLOG SENAT Klasa: Urbroj: Na temelju članka 21. Statuta ... - Srodni dokumenti

PRIJEDLOG SENAT Klasa: Urbroj: Na temelju članka 21. Statuta ...

8 tra 2019 ... Sveučilište u Zagrebu rasporedit će uprihođena sredstva sastavnicama prema istom kriteriju po kojem se sredstva povlače iz državnog ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 39. Statuta Grada ... - Grad Samobor

ODLUKU. O DAVANJU U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I NEIZGRAĐENOG ... koja je potpisala ugovor o zakupu sa zakupodavcem. Članak 3.

KLASA: U URBROJ: Zagreb, 30 Na temelju br. 73/08 ... - Hakom

30 srp 2014 ... ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., Selska cesta 93, Zagreb, poštom s povratnicom. 7. AMBIT SISTEMI d.o.o., Obala Morinje 15, ...

PRIJEDLOG Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIKU ...

4 tra 2018 ... određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko ( ... podataka i informativni izračun mirovine te pravni savjetnik za stranke. ... naručuju taxi kad god je to moguće, i to one za koje znaju da im neće servirati neugodnosti. ... Udruženja Radio taksi Zagreb i grupa Cammeo.

Prijedlog Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA ...

15 stu 2018 ... Zagreb. 15. studenoga 2018. VLADI REPUBLIKE HRVATSKE ... dužnosti, osim odredbe o pravu povratka na radno mjesto na kojem ... godine potpisan je novi Kolektivni ugovor na određeno vrijeme od ... Pevec d d , Zagreb.

PRIJEDLOG Na temelju članka 49. stavka 4, članka 51 ... - Grad Sisak

postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse. Ako se pas mora povremeno vezati, pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od ...

PRIJEDLOG Klasa: Urbroj: Zagreb, _____ 2018. PREDSJEDNIKU ...

Konzulat. Republike Hrvatske u Vitezu otvoren je 15. svibnja 2018. godine, a otvaranje ... kojemu su oba roditelja Hrvati te australska veleposlanica u Republici.

Na temelju članka 58. i članaka 124.,125., 126. Statuta Osnovne ...

Statuta Osnovne škole braće Radića Pakrac. (u daljem tekstu: Škola) u skladu s člankom 83. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(„NN“ br.

1 Na temelju članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i ... - FOI

(1) Redoviti studenti I. godine stručnog studija PITUP mogu upisati II. godinu studija pod uvjetom da: - su položili sve predmete I. semestra. - su položili barem tri ...

1 Na temelju članka 22. Statuta Agencije za bankarstvo Federacije ...

OBRAZAC RAČUN DOBITI I GUBITKA - OBRAZAC RDG. U računu dobiti i gubitka banaka prikazuju se prihodi i rashodi izvještajne banke i ostvarena dobit koja ...

1 Na temelju članka 13. i 50. Statuta Županijske bolnice Čakovec i ...

28 lis 2019 ... ŢUPANIJSKE BOLNICE ĈAKOVEC ... se unutarnje ustrojstvo Županijske bolnice Čakovec (u nastavku teksta: ... MR- magnetska rezonanca ...

Na temelju članka 26. Statuta, Pravilnika o izmjenama i dopunama ...

za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu stručni suradnik za ... lipnja 2013. godine može kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti i presliku radne ...

1 Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za ...

STAN – TIZIANOVA ULICA 37, RIJEKA, upisan u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci,. Zemljišnoknjižnog odjela u Rijeci, površine 53,98 m2, nalazi se ...

Na temelju članka 48. stavka 1. alineje 12. Statuta Hrvatskoga ... - HTS

HTS u svom postupanju dužan je primjenjivati ITF i TE teniska pravila. II. UVJETI ZA ... u kategoriji djevojčica i dječaka do 14 godina – svi igrači koji u tekućoj.

1 Na temelju članka 34. Statuta Ekonomskog fakulteta u ... - EFZG

27 lis 2015 ... Studentska referada. • Referada za poslijediplomske studije. • Služba za arhivu i potporu poslovnim procesima. • Informatička služba.

Na temelju članka 24. Statuta Centra za ... - Zdravi grad Poreč

Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo. Ulica dr. Mauro Gioseffi 4, 52440 Poreč-Parenzo. Telefon 052/452-335; Fax 052/428-077.

1 Na temelju članka 39. Statuta Grada Samobora - Grad Samobor

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada Samobora, u okviru ... zapošljavanje, Područni ured Zagreb, Ispostava Samobor te podacima ...

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (''Službeni vjesnik ...

16 srp 2019 ... KUD „Hatić“ Tisno,. - KUD „Koledišće“ Jezera,. - KUD „Zora“ Betina. - Udruga „Tišnjanski tovar“. - „Argonauta“. - Udruga „Betinska gajeta 1740“,.

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja ... - DZ Donji Miholjac

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac, ravnatelj Doma zdravlja Donji. Miholjac objavljuje: NATJEČAJ za prijam u radni odnos: 1. doktor/ica ...

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba ... - HUPT

Nositelj: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Sunositelji: savjetovalište, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Studijski centar socijalnog rada,.

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Zagreba ...

J A V N I N A T J E Č A J za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba. 1. ... oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1-.

Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije - Istarska županija

Irena Grahovac, Ljekarna Irena Grahovac. 18. Gordana Antić, Zavod za hitnu medicinu Istarske županije. 19. Snježana Grgurev, liječnica obiteljske medicine.

Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za ... - Tportal

mirovinsko osiguranje o pokretanju postupka prodaje stanova u vlasništvu ... STAN – ULICA IVANA BAKRANA 9, SISAK, upisan u zemljišnim knjigama ...

Na temelju članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni ...

S obzirom na to da se Program temelji na Razvojnoj strategiji Grada Zagreba za razdoblje do ... Izvori financiranja proračun Grada Zagreba i državni proračun ...

Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra - Grad Zadar

6 pro 2017 ... Gledališče Koper i SNG Nova Gorica; Robert Harling „Čelične magnolije“. • Kazalište Moruzgva; Nina Mitrović „Kako život“. • Zagrebačko ...

Na temelju članka 71. Statuta Ekonomske škole Mije Mirkovića ...

Marijana Prpić Vukajlović, prof. Pravilnik o obrazovanju učenika sportaša u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića Rijeka objavljen je na oglasnoj ploči i stupio na ...

Na temelju članka 22. Statuta Grada Siska («Službeni glasnik ...

11 sij 2011 ... Dajana Arbanas, Sisak, Bitoljska 1a. 36 i članovi domaćinstva - kći Martina Arbanas. - sin Hrvoje Arbanas. - snaha Anita Arbanas.

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika ...

29 sij 2015 ... 17.12.2014. godine, Hrvatska komora socijalnih radnika donosi. ETIČKI KODEKS SOCIJALNIH RADNICA I SOCIJALNIH RADNIKA.

GRADSKA KNJIŽNICA IVANIĆ-GRAD Na temelju članka 14. Statuta ...

Grad (u daljnjem tekstu: Knjižnica) uređuje se ustrojstvo ustanove i sistematizacija radnih mjesta te uvjeti za sklapanje ugovora o radu.“ III. Ova Odluka stupa na ...

Na temelju članka 20. Statuta Energetskog instituta Hrvoje ... - EIHP

potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na računalu s iskustvom u korištenju ... potvrdu, svjedodžbu, preslik Indexa ili osobnu izjavu o znanju i aktivnom ...

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ... - Grad Dubrovnik

23 sij 2019 ... Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Grad Dubrovnik prioritetno skrbi o ... Mjerom subvencija najma stana osobama slabijeg materijalnog ...

1 Na temelju članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl ... - Grad Čakovec

5 pro 2019 ... [čhv] ili. [m2]. 1. UPU MI-Martane. Istok. "Trokut". Mješovita stambeno poslovna M1 i. M2. 1135/4/1/1/6/1/3/2. 6224. Čakovec. 4128/27. 1.036 m2.

Na temelju članka 56. i 109. Statuta Grada Umag („Službene novine ...

17 tra 2019 ... Sipro d.o.o. Umag – za gospodarstvo. - Branka Grgantov –za odgoj i obrazovanje. 2. POČASNI GRAĐANIN GRADA UMAGA – UMAGO.

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Dugi Rat“(u nastavku ...

Statuta Dječjeg vrtića „Dugi Rat“(u nastavku teksta Dječji vrtić), Upravno vijeće. Dječjeg ... b) Djeca iz obitelji poginulog branitelja domovinskoga rata-90 bodova.

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatske liječničke komore, Skupština ...

o stalnim sudskim vještacima za odgovarajuće područje u medicini. Osim kandidata iz članka 1. ovog Pravilnika, stručnoj obuci mogu pristupiti i liječnici koji nisu.

Na temelju članka ___ Statuta Osnovne škole - Dječji vrtić Ivančice

organizaciju i uvjete rada, prava i obveze Vrtića i radnika, plaće i novčane ... uznemiravanja ravnatelj je dužan upozoriti radnike putem oglasne ploče u Vrtiću.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik ... - Grad Zadar

6 pro 2017 ... Zadar, Zadarskom komornom orkestru i HPGD-u „Petar Zoranić“ te kulturnim manifestacijama ... Izložbene aktivnosti u Galeriji Kapetanova kula.

Na temelju članka 16. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske ...

Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine" broj 8/01, 7/02, 10/04, 1/06 i ... Poštanski uredi koji pripadaju središnjoj pošti Zagreb su u Sv. Ivanu Zelini, ...

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba ... - Grad Zagreb

Nositelj: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Sunositelji: savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, Gradski ured.

Na temelju članka 78. Statuta Doma učenika srednjih škola Bjelovar ...

Procedura ugovorne obveze Doma učenika srednjih škola Bjelovar ... pitanja važna za obavljanje poslova vezanih uz postupke javne nabave u Domu učenika.

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi ...

ODLUKU o darovanju zemljišta površine 881 m2 u k.o. Vis Gradu Visu, ... S Gradom Visom sklopit će se Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke.

PRIJEDLOG VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 17 ...

dekontaminaciju PCB-a i opreme s volumenom PCB-a većim od 5 dm. 3 . Navedeni ... biorazgradive komponente u otpadu. JLS17 ... za lagane plastične vrećice.

PRIJEDLOG Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o igrama na ...

31 pro 2017 ... novih članica Eurojackpotu, visina maksimalnog dobitka još više poveća. ... pristupu igrama na sreću kako bi se umanjio rizik za društvo, a posebice za ... gdje se može dobiti pomoć u slučajevima prekomjernog igranja.

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi ...

Zakon o trgovini („Narodne novine", broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i. 30/14.) 6. Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u ...

Prijedlog Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o jedinstvenom ...

UREDBU. O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovom ... rata, postigla bi se jedinstvena metodologija u potpunosti.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3 Zakona o odgoju i ...

podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja ... skrbi o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada u razrednom odjelu,.

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi ...

144/12 i 105/15) i Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz ... zbirkama podataka u postupku azila (Narodne novine, br. 36/08 ... 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17); Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (Narodne novine, broj.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i ...

(2) OŠ Bratoljuba Klaića upisana je u Trgovački sud u Osijeku 8. srpnja. 1991. godine. ... Bratoljuba Klaića, Bizovac, a u sredini pečata nalazi se grb Republike.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i ...

Školski odbor Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, uz prethodnu suglasnost osnivača ... utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave,. - surađuje s ...

- Prijedlog Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ...

rok u kojemu će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja i ... da za malodobne učenike istu treba supotpisati i roditelj / zakonski skrbnik, ... obavijest o ostvarivanju prava na stipendiju šalje se prvom slijedećem studentu na rang-listi.

PRIJEDLOG Na temelju odredbe članka 2. Zakona o osnovici plaće ...

1 kol 2017 ... O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA ... Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1.

KONAČNI PRIJEDLOG Na temelju članka 109. stavka ... - Grad Zagreb

zapad, Ul. I. B. Mažuranić - jug i planirane produžene Kranjčevićeve ulice) i. Trnave najveća ... Martićeva ulica 6/ Ulica Eleonore Patačić 1, Z-5254. 274. Zgrada ...

Prijedlog Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike ...

Dravi i šest lokacija za smještaj opreme za servise na rijeci Savi) i usluge interneta, koji je potreban za ... Slavonski Brod - Davor - Sisak, Obilježavanje plovnog puta. Save, Kupe i Une. Sredstva za ... Uredska oprema i namještaj. 142,16. 0452.

PRIJEDLOG Na temelju odredbi članka 8. Zakona o Vladi Republike ...

1 stu 2017 ... Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.421,54 kune ... Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. ... propisan je način određivanja osnovice plaće u javnim službama,.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ... - Grad Pula

stolovi, stolice, cvjetne vaze, elementi za zaštitu od sunca (suncobrani ili tende). - izuzetno, u posebnim slučajevima i pod posebnim uvjetima, opremu terase ...

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ... - Grad Pula

14 ožu 2013 ... Pozitivan ritam - Outlook u Areni. 6. Los Angeles d.o.o. - Josipa Lisac. 7. Morris d.o.o. - 2Cellos. 8. Delumbo d.o.o. - Vaya con dios. 9. Delumbo ...

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce vršitelj ... - Ljekarne Srce

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te s ostalom traženom dokumentacijom podnose se ravnatelju Ljekarni srce, Osijek, Lorenza Jägera 24, ...

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ... - Općina Tisno

4 srp 2019 ... uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu ... Poboljšanje vidljivosti tijekom 24 sata na dan / 7 dana u tjednu kroz cijelu ...

Izvršni Odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta ...

14 kol 2019 ... ŽNK KOPRIVNICA, Koprivnica. 2. ... Delegat je obavezan kompletni zapisnik s utakmice sačiniti u Comet sustavu odmah po završetku utakmice ...

KLASA:030-01/16-02/05 URBROJ:426-03-02-16-2 ...

16 svi 2016 ... naručitelj Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i ... Rijeka. Lošinjska. 16. 402-410,. 412, 413. 2. kat. 262,89 uključeno u stupcu 5.