bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu - Muzejski ...

112/2018. mijenjaju se obvezne Bilješke uz financijske izvještaje i u tom smislu MUZEJSKI. DOKUMENTACIJSKI CENTAR, dana 31.12.2018. donosi slijedeće ...

bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu - Muzejski ... - Srodni dokumenti

bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu - Muzejski ...

112/2018. mijenjaju se obvezne Bilješke uz financijske izvještaje i u tom smislu MUZEJSKI. DOKUMENTACIJSKI CENTAR, dana 31.12.2018. donosi slijedeće ...

HDLU bilješke uz financijski izvještaj 2018.

financijskih planova neprofitnih organizacija. Iznosi u financijskim ... Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan definiran Pravilnikom o neprofitnom ...

Biljeske-uz-Financijski-izvjestaj-2018 - Park Maksimir

Matični broj: 1438174. OIB: 78356795960 ... Gradski ured za financije ... Javna ustanova «Maksimir», Maksimirski perivoj bb, Zagreb osnovana je na temelju.

8. Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. g. - Gradska knjižnica ...

KRIŽEVCI: 28.01.2019. Ur.br. 28/2019. Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2018. -31.12.2018. godine. Knjižnica je kao samostalna, neprofitna ustanova u ...

Financijski izvještaj za 2018. godinu - HNK Šibenik

Naziv obveznika: HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ŠIBENIK S.d.d.. Poštanski ... Knjigovodstveni servis: ... (unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje).

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu - Jadrolinija

UPRAVA DRUŠTVA. David Sopta, mag.ing.univ.spec.oec., predsjednik Uprave. Goran Frković, član Uprave. Vjekoslav Dorić, zamjenik predsjednika Uprave.

konsolidirani financijski izvještaj za 2018. godinu - Grad Kastav

2017. godine ostvaren je značajan prihod od MIMA namještaja za novu investiciju. ... odnosi se na 100.000 kapitalne donacije KBC Rijeka za uređenje prostora ...

GRAD RIJEKA BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje ...

13 velj 2019 ... Bilješka broj 1 - Grad Rijeka primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu ( ... (firma KIK) moraju se očitavati.

Biljeske-uz-Financijski-izvjestaj-2017 - Park Maksimir

Javna ustanova Maksimir ... Gradski ured za financije. Trg Stjepana ... Matični broj poslovnog subjekta je 01438174, OIB: 78356795960, a šifra djelatnosti. 9103.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 1.siječanj ... - Grad Solin

15 velj 2019 ... 31.12.2018. godine Grad je vodio gradonačelnik ... Prihod se odnosi na uplatu dividende od strane Pevec d.o.o. u čijoj strukturi ... kamiona nakon isteka leasinga za potrebe Vlastitog pogona te 15 komada bicikli za potrebe.

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka 2015 - Grad Osijek

povećanje rezultat realiziranog kratkoročnog kredita kod OTP banke d.d. u svoti od ... banke d.d. Zagreb i GPP d.o.o. Osijek kod Unicredit leasing d.o.o..

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2017 - Grad Osijek

14 velj 2018 ... revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku i prenamjeni kulturno javnog ... Grad Osijek sklopio je dana 01.08.2014. sa OTP bankom d.d. Zadar ugovor o kreditu ... Hypo Alpe Adria Leasing d.o.o. CADDY KOMBI 1.2.

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Zadra za 2017 ... - Grad Zadar

31 pro 2017 ... Predmet se po žalbi društva Centrogradnja d.o.o. Zagreb nalazi na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu). Tužba – Tužitelj: Montmontaža d.d., ...

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016 - Grad Osijek

postati imovina ili obveza Grada Osijeka (pregled sudskih procesa, hipoteka i sl.) ... AOP 064 – Novčana sredstva u banci manja su za 3.748.863 kn. ... (1.420.846 kn) odnosi se na zatvaranje ugovornih predujmova za Projekt IZ Nemetin. ... Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000 kn, kamatna stopa 2,78% fiksna, rok vraćanja ...

Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2018 ... - Istria Tourist Board

31 pro 2018 ... strateški i operativni marketing plana Istre (2016. r 2018.) tako da su ... mreža, specijaliziranih sajmova i ostalih vidova promocije. Kao krovna.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DND-a POREČ ZA 2017. godinu

1.800,00. 1.800,00. 3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, usb, Valamar B1, IS, lions. 43.800,00. 39.337,50. Istarski marketi. 5.000,00.

Godisnji financijski izvjestaj i bilanca za 2014 godinu - TLM-a

10 stu 2015 ... Verzija Excel datoteke: 2.0.4. Telefaks: 022/313404 ... BILANCA stanje na dan 31.12.2014. Obrazac. POD-BIL. Obveznik: 62244399525; ADRIAL PLUS d.o.o. ... Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine - bruto. 5.

godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu za ... - Inspire Investments

alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/2018, u nastavku „Zakon" ili „ZAIF") ... Sukladno odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, ...

Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu - RK Zagreb

RUKOMETNI KLUB ZAGREts, ZAGREB. REVIDIFIANI GODISNJI FINANCIJSKI IZVJE$TAJI ZA 2Ol7.GODINU. Zagreb, svibanj 2018. godine rwla. T€1,: i185 (1) ...

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu

RBP ARHITEKTI. d.o.o.. Projektno tehnička dokumentacija za sveučilišni centar u ... NFO d.o.o.. Projektantski nadzor nad izgradnjom nove zgrade studentskog ...

bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu - Dom Lovret

BILJEŠKE. UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU. OSNOVNI PODACI O DOMU I DJELATNOST DOMA. Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, ...

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu - Općina Podstrana

14 velj 2019 ... Tužitelj: Ascommerce d.o.o.. Općina. Podstrana. P-953/10 radi utvrđenja. Z.U. 2178,Z.U,. 2923,Z.U. 1217. K.O. Donja. Podstrana. - aktivan. VTS.

bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu - Glazbena Škola ...

Razdjel: 000. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU. Zakonski okvir. • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu - unios

RBP ARHITEKTI. d.o.o.. Projektno tehnička dokumentacija za sveučilišni centar u ... NFO d.o.o.. Projektantski nadzor nad izgradnjom nove zgrade studentskog ...

Financijski izvještaj 2018 - HOPS

izgradnja poslovne zgrade Prijenosnog područja Rijeka na lokaciji u Matuljima, proces ... Nakon što je u ožujku 2017. godine Hrvatska burza električne energije (dalje u tekstu ... 40.157. -. Potraživanja od prodaje stanova. Amortizirani trošak. Amortizirani ... Imovina s pravom korištenja iskazivat će u iznosu obveze za najam.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. - ZSE

2 velj 2019 ... nog 2017. godine, provedena je korporativna akcija podjele dionica čime je ... nakon uspješno provedene akvizicije u prosincu 2016. godine, ostvario je ... Nike&Converse, Ghetaldus, Farmacia, ShoeBe-. Do, TELE2, Sancta ...

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-31.03.2018. - ZSE

20 tra 2018 ... rezervacija i prodaje zaključno sa krajem mjeseca ožujka ukazuju na daljnji pozitivan ... Galleria su međuostalim i multiplex kina CineStar,.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-30.09.2018. - Ilirija Biograd

30 ruj 2018 ... Od 2004. godine Biograd Boat Show organizira se kao prvi jesenski nautički sajam u Hrvatskoj. 1999. – 2018. godine | U izgradnju, ...

Financijski plan HRT-a za 2018. godinu

29 pro 2017 ... informativne emisije HRT-a (Dnevnik 1, 2, 3, Vremenska prognoza, Vijesti iz kulture, Sport). Manji dio opreme ugrađuje se i u režiju 4.

financijski plan za 2018.godinu - NADA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G. Konto skupine ... Ostali prihodi. 5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija ... Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih.

Godišnji financijski izvještaj Hrvatskih voda za 2018 ... - Hrvatske vode

15 velj 2019 ... Hrvatski zavod za zapošljavanje - za osobe na stručnom osposobljavanju bez ... 28.000. Zagorski vodovod d.o.o Zabok. 0. 112.000. 0. 28.000.

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

RIJEKA) za 2018. godinu, koji obuhvaćaju Bilanca na 31.12.2018. godine na obrascu BIL-NPF, Izvještaj ... 2018./. 2017. u %. 1 PRIHODI - Javne potrebe u sportu - GRAD RIJEKA. 1.1. ... Ostale donacije - HOMO SI TEĆ i RIJEKA PLIVA. 031.

6. Financijski plan za 2018.-2020. godinu - Dom zdravlja Valpovo

5. Posebno dežurstvo u djelatnosti opća/obiteljska/medicine - u Valpovu organizirana je sa Domom zdravlja Donji Miholjac, radeći naizmjence prema rasporedu ...

program rada i financijski plan za 2018. godinu - Turistička ...

Zagrebačka županija svojim turističkim proizvodima nadopunjuje proizvode susjednih ... infrastrukturne projekte u turizmu lokalne zajednice (TZG/TZO/TZP) s ...

Financijski izvještaji za 2018. godinu - Wüstenrot životno osiguranje

4 ožu 2019 ... Kentbank d.d., Zagreb te. - Imex banka ... Tečaj EUR/HRK na kraju 2018. godine je snižen za 1,28% u odnosu na kraj 2017. godine. Prosječni ...

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu - GRAWE Hrvatska dd

4 tra 2019 ... Društvo je član Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) i Udruženja ... Najmanje jednom godišnje vrši se provjera imovine vezano za ...

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU i projekcije za 2019. i 2020 ...

21 pro 2017 ... Predsjednica Upravnog vijeća Ivana Parađiković. Članak 4. Ovaj Financijski plan objaviti će na na web stranici Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝,a stupa ...

financijski prijedlog plana za 2018. godinu - Turistička zajednica ...

7 pro 2017 ... PLAN RADA I FINANCIJSKI PRIJEDLOG PLANA ZA. 2018. GODINU ... PLAN ZA 2018. GODINU PREMA ZAKONU O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA . ... Kao najbolji primjer toga je razvoj. PPS-a ...

program rada i financijski plan za 2018. godinu - Grad Labin

Financijski plan Udruge Mediteranski kiparski simpozij za 2018. godinu. sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazloženja ...

Program rada i financijski plan za 2018. godinu - Turistička Zajednica

Na području Varaždinske županije u prvih devet mjeseci 2017. godine zabilježen je porast broja dolazaka kao i porast broja noćenja turista. Tako je broj ...

Program rada i financijski plan za 2018. godinu - Središnja Istra

Sajmovi, studijska putovanja i posebne prezentacije ..................................................... 13. 5. INTERNI ... Izrada Strategije razvoja turizma središnje Istre 2018.-2025.

godišnji izvještaj za 2018. godinu - Belupo

... program Belupovih proizvoda obuhvaća biljne lijekove (Silymarin, Hederan®), ... a omogućuje kvalitetnije vođenje pregovora i postizanje povoljnijih cijena.

godišnji izvještaj za 2018. godinu - Janaf

12 ožu 2019 ... kompanije (Glencore, Vitol, MOL, Crodux derivati dva i dr.) ... članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno s Predsjednikom Uprave uz određena ...

Izvještaj o radu UOSI SMŽ za 2018. godinu

(Petrinja), UOSI Prijatelj (Metković) i. Udruga Mogu ... dnici (Petrinja, Sisak, Glina, Novska,. Jasenovac i ... Marijina legija s djecom iz Nazaretske skupine koja ...

Izvještaj o radu Službe za 2018. godinu - SPS

22 velj 2020 ... trgovine ljudima na drZavnom i medunarodnom nivou. ... tekuti izdaci iznose 7.913.179,46 KM ili 93% od odobrenih sredstva za lekute izdalke.

Crnogorski Telekom Godišnji izvještaj za 2018. Godinu

u maju 2009. godine crnogorski telekom a.d, t-mobile crna Gora ... direktorice – glavne direktorice za marketing za poslovne korisnike, a od 2013. godine je ...

Izvještaj o poslovanju Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2018. godinu

d.d., ISTARSKA KREDITNA BANKA. 5.4.2018. d.o.o.. EUR ... Analiza snimaka kamera u realnom vremenu omogucuje ... A8, A9 Istarski ipsilon. Koncesionar ...

izvještaj o odgovornom poslovanju za 2018. godinu - Dukat

jednodnevnom izletu u Austriji, posjetivši Graz i tvornicu čokolade Zotter. ... Od ožujka do rujna 2018. godine Tvornica Bjelovar koristila je mjeru ...

IZVJEŠTAJ O RADU FERK-a ZA 2018. GODINU - Parlament ...

10 svi 2019 ... („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/13 i 5/14) i Zakona o naftnim ... cijena električne energije; donošenje Pravilnika o sticanju statusa ... 4,321 4,338 4,349 4,368 4,377 4,382 4,335 4,396 4,402 4,414 4,432 4,460.

Godišnji opisni izvještaj za 2018. godinu - HZTK-a

svih sudionika na državno natjecanje, priprema i prikupljanje izjava o sudjelovanju učenika na ... sadržajem geografije, povijesti, hrvatskog jezika i vjeronauka.

Izvjestaj o radu i Financijski izvjestaj Turističke zajednice grada ...

1 velj 2017 ... veljača, 2017. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj. Turističke zajednice grada Rijeke za 2016. ... uspjeha“, sajmove cvijeća i završnu akciju.

Izvještaj o radu i financijski izvještaj - Istria Tourist Board

31 pro 2018 ... Planer putovanja. ✓ Integracija sa vanjskim sustavima. ✓ Interaktivna karta. ✓ Chatbot (bit će realiziran u sljedećoj fazi). ✓ Medijski repozitorij.

godišnji izvještaj o poslovanju za 2018.godinu - Mira Prijedor

Tokom 1967. godine izvršeno je udruživanje i “Mira Cikota” ulazi u satav „Josip Kraš“-a Zagreb. Na osnovu toga, tokom 1991. godine registrovano je društvo ...

Finansijski izvještaji za 2018. godinu i izvještaj nezavisnog revizora ...

obaveze za fondove dobitaka i naknade za privređivanje igara na sreću. ... Najveći dio prometa čine igre Loto 7/39, te instant i ekspres srećke. Loto 7/39 i Loto ...

Izvještaj o radu uprave GSC-a za 2018. godinu - Goranski Sportski ...

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: PGZ) s uplatom temeljnog kapitala u iznosu od ... udruge Grada Delnica (Hrvatski nogometni klub, Goranin" Delnice, Košarkaški ... 19. kolovoza - sportsku dvoranu koristi teakwondo savez PGŽ.

Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova za 2018. godinu

1 tra 2019 ... Poslovanje obveznih mirovinskih fondova u 2018. godini ... fonda radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima ... Prema dostupnim informacijama hrvatski OMF-ovi spadaju među najjeftinije pružatelje ove usluge u ... d.d., Auto Hrvatska d.d., Čakovečki mlinovi d.d., Hrvatski Telekom d.d., Luka ...

Izvještaj o radu Art-kina za 2018. godinu O ART-KINU Art-kino je ...

20 stu 2018 ... Art-kino je javna ustanova u području filmske umjetnosti i kulture koja ... pusti!, Zabava, Aleksi, Nitko nije savršen, Glavno jelo, Koja je ovo država, Kraj svijetla i ... koji je 1961. osvojio nagradu Oscar za najbolji strani film, da bi 23. svibnja ... Valja napomenuti da je povodom rođendana kina online stavljena ...

Godišnji izvještaj za 2018. godinu - Centar za nestalu i zlostavljanu ...

31 pro 2018 ... Osijek i Centra za socijalnu skrb Vinkovci, prema po- trebama utvrđeniam kod djece i roditelja. Ugovorno tijelo: Ministarstvo za demografiju, ...

Godišnji izvještaj za 2018. godinu 31.5.2019 - Centralna banka

fonda4, nominalni bruto društveni proizvod (BDP) u BiH iznosi 32,954 milijarde KM za 2018. godinu, što predstavlja rast od 5,0% u odnosu na 2017. godinu.

izvještaj o radu državnog arhiva u bjelovaru za 2018. godinu

46. MUP, Policijska uprava BB. Policijska postaja Daruvar. 9. Veterinarska stanica Đurđevac. 47. Državna geodetska uprava. Područni ured za katastar Bjelovar.