sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za ... - FFRI

pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci (analizirane su studijske evaluacije sljedećih generacija ... Katehetski salezijanski centar. 7. Matičević, S. (1934) K ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za ... - FFRI - Srodni dokumenti

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za ... - FFRI - UNIRI

Inkluzivna pedagogija dr.sc. Nataša Vlah. 30 0 30. 4. O. Semestar : 4. MODUL. PREDMET. NOSITELJ. P V S ECTS STATUS7. Evaluacijska istraživanja dr.sc.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za ... - FFRI

pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci (analizirane su studijske evaluacije sljedećih generacija ... Katehetski salezijanski centar. 7. Matičević, S. (1934) K ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci ... - Repozitorij FFRI

Nadalje, u Hanoi tornju se od djeteta traži da postavi tri diska u zadani položaj na štapu, što predstavlja primjer dobro definirane problemske situacije u kojoj ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci - FFRI

Odobašić, Z., Čudesna krljušt; Prosenjak, B., Divlji konj; Dovjak – Matković, B., Zagrebačka priča; Kanižaj, P., Zapisi odraslog limača; Miloš, D., Bijeli klaun; Pilić, ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za povijest završni ...

liberalnog perioda mijenja se karakter nacionalizma: postaje masovni pokret sa ... pretvara u protudvorski pokret i daje potporu Revoluciji, što je rezultiralo ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za kroatistiku ...

Ciklus povijesno-trivijalnih romana Grička vještica sastoji se od 7 dijelova: Tajna. Krvavog mosta, Kontesa Nera, Malleus Maleficarum, Suparnica Marije Terezije ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za povijest ...

5 ruj 2017 ... takav primjer, a to je hotelski kompleks Haludovo Palace u blizini Malinske (slika 14.). Ovaj hotel izgrađen je 1970. godine, a projektirao ga je ...

Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci Odsjek za povijest ...

8 ruj 2016 ... Naime, Zelena potkova ili Lenucijeva potkova je termin koji se koristi za niz od osam trgova koji čine Trg Nikole Šubića Zrinskog, Trg Josipa ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za kulturalne ...

U ovom radu bavim se teorijama mode, suvremenim medijima te ... Riječ moda potječe od latinske riječi modus, što znači način ili posebnost na koji nešto ... ukrašavanje spadalo bi oslikavanje tijela, sakaćenje ili tetoviranje, a netjelesno ...

sveuĉilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za ... - UNIRI

POIMANJE PRIJATELJSTVA NA DRUŠTVENIM MREŢAMA IZ ... Zakljuĉna pitanja – utjecaj društvenih mreţa na prijateljstvo . ... I neke se najpoznatije izreke o.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za pedagogiju ...

ocjenjivanja u nastavi je nastavnikovo provjeravanje i ocjenjivanje učenika, a taj ... 1. analitičko opisno praćenje i ocjenjivanje od 1. do 3. razreda osnovne škole.

1 Sveučilište u Rijeci FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI ODSJEK ZA ...

Koje kompetencije učenici stječu kroz kurikulum TZK-a? 4. Kako se obrazuju nastavnici koji realiziraju ovaj sadržaj na razini primarnog obrazovanja? 5. U kojem ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI ODSJEK ...

3 kol 2016 ... radu su analizirani filmovi redatelja Branka Schmidta: "Metastaze" (2009) i "Ljudožder ... Osniva se Hrvatski audiovizualni centar koji preuzima.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET ... - Repozitorij FFRI

4.4. Fitness žitarice. Fitness žitarice su proizvod švicarske tvrtke Sociėtė pour l'Exportation des Produits Nestlė, a godine 2003. osnovana je tvrtka Nestlé Adriatic ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA ...

Toplinska pumpa (crpka) je glavni dio sustava grijanja na geotermalnu energiju ... Ako je raspoloživa velika površina oko kuće onda je ovo najisplativije rješenje ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET RIJEKA ODSJEK ...

boškarin naziv za vola koji spada u pasminu istarskog goveda, a u istarsko govedo ... članovi SUIG-a izradili su program koji su nazvali 'Istarski boškarin' u.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za ... - UNIRI

pručavatelj hrvatske starije književnosti i istraživač Gundulićeva Osmana, Krsto Brodnjak, dolazi na otok Lastovo na poziv mjesnog svećenika don Špire, koji je ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju Tanita ...

slučajeva biraju i mršava i silueta djevojčice normalne tjelesne težine. ... se djevojčice i dječaci već u dobi od 5 godina slažu oko idealne muške figure, ... Tablica 2. Prikaz korelacija Indeksa tjelesne mase djeteta, te odabira siluete vlastitog i.

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet Odsjek za povijest umjetnosti ...

JOSIP JURAJ STROSSMAYER I ĐAKOVAČKA KATEDRALA ... arhitektonskih rješenja, katedrale u Bambergu i Speyeru.34 Kod katedrale u Speyeru utjecaj je.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet odsjek za kroatistiku franka ...

Ovdje ćemo interpretirati i analizirati bajke: Snjeguljica, Djevojčica sa ... hrvatske bajke“ (Pintarić, 2008: 13). ... Poslije 1945. godine, u Hrvatskoj, često su se.

sveučilište u rijeci flozofski fakultet u rijeci odsjek za pedagogiju ...

Knowlesom, ostatak Sjeverne Amerike je bio upoznat s pojmom andragogija. Ključne riječi: andragogija, obrazovanje odraslih, cjeloživotno učenje, poznati ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci rijeka branimir šoštarić ...

Povećanje učinkovitosti motora s unutarnjim izgaranjem pomoću parnog ... Za vrijeme stajanja vozila, radilica motora miruje ili se okreće izrazito malim brojem ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci marija mitar o nekim ...

se dodiri izravno afirmiraju kao jezično posuđivanje. Riječ je o „svakom preuzimanju neke jezične jedinice iz jednog jezika u drugi. Jedinice koje se posuđuju ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci marija mitar frazemi u ...

Mentorica: dr. sc. Maja Opašić, poslijedoktorandica. Marija Mitar. FRAZEMI U ROMANIMA „PROSJACI I SINOVI“ I „VJEČNO NASMIJANO. NEBO“ IVANA RAOSA.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci model autonomne kuće ...

12 lip 2017 ... ... jedinice materijali. Ključne riječi: pasivna kuća, autonomna kuća, sunčeva energija, calabash, kuće od konoplje, kuće od bala slame, Istra ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci komparativna ... - UNIRI

... natjecanja, boduje i rezultat ostvaren na testu intelektualnih sposobnosti (Postani student). ... 19 Primjer dodatnih provjera jest test intelektualnih sposobnosti čiji su rezultati uzimaju i obzir prilikom upisa ... http://pedagogija.ffzg.hr/web-new/.

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Diplomski ... - UNIRI

1 http://www.ffri.uniri.hr/files/Upisi/2016-2017/Informacije_uvjeti_upisa_preddipl_2016-2017.pdf. 2 http://www.trinom.hr/trinom/drzavna-matura-i-upis-na-fakultet ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Diplomski studij ...

9 lis 2011 ... ekstraverziju za koju je ustanovljeno da doprinosi objašnjenju radne uspješnosti u modelu koji nije kontrolirao ... ocjenjivanja treba odrediti posao i kriterije radne uspješnosti. ... Domino testovi, koji su korišteni u ovom radu.

Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka - Filozofski fakultet u Rijeci

književnost, bajronizam, bovarizam i sl). 3. imenovati i opisati kronološkim načinom knj. razdoblja i njihove značajke s naslova kolegija. 4. analizirati i ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci RIJEKA MATIJA ...

berlinska kriza i njezini uzroci koji će dovesti do prvog većeg sukoba među ... Ključne riječi: Treći Rajh, berlinska kriza, zračni most, bitka za Berlin, Berlinski zid, ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Alen ...

8 pro 2016 ... od prethodnih križarskih pohoda Četvrti križarski rat nije stigao ni blizu ... Četvrti križarski rat govoreći kako je taj pohod blagoslovio sam Bog te ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI Filozofski fakultet u Rijeci Iva Sušić ...

demokratske države“ (Kompendij socijalnog nauka Crkve, 2005). Je li to moguće, pitanje ... kojima počiva socijalni nauk Crkve, a time i demokršćanstvo. Četvrto ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Martina ...

KLJUČNE RIJEČ: starohrvatski jezik, staročeški jezik, jezični dodir, prijevod, dodirno ... u AR-u navedeno značenje ʻdar u ime zavjetaʼ (Bašić 1765., Besjede ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Studentica

(Harapin Zalepugin, 2009.) Dakle, ... Harapin Zalepugin, Tihana, 2009.: „Kriteriji za ... https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4b/Pb1253.jpg 20.3.2017.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Anja ...

popisu na kraju rada, a nju su, uz knjige i znanstvene radove, činili mrežni izvori i ... Povijest političkog kazališta – Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja Ive Brešana ... Prema: http://members.efn.org/~dredmond/Hamletmachine.PDF, str. 5.

SVEUĈILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Antonia ...

15 kol 2018 ... (DIPLOMSKI RAD). Rijeka, 2018. ... Rijeka, rujan 2018. ... dom zdravlja bit će ta mjesta tolerancije: prostitutka, klijent i podvodaĉ, psihijatar (…) ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Lea Araminčić ...

Prikaz frazema pronađenih u originalnoj verziji pripovijesti „Pad kuće Usher“ ......................... 22. 6.5. Prikaz frazema iz hrvatskoga prijevoda pripovijesti „Krabulja ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI ... - UNIRI

zaključiti da je stručna literatura važna za odgojitelje. Prema autoru Desforges (2001) rad u grupi može povećati polaznikovo postignuće i samopoštovanje.

sveučilište u rijeci - Filozofski fakultet u Rijeci

31 svi 2018 ... Upisi kandidata starijih od 24 godine ... studenata i broju računa bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta: www.efri.uniri.hr, UPISI -.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI

Odobašić, Z., Čudesna krljušt; Prosenjak, B., Divlji konj; Dovjak – Matković, B., Zagrebačka priča; Kanižaj, P., Zapisi odraslog limača; Miloš, D., Bijeli klaun; Pilić, ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI ...

2019.) 25 Mušćet, Bojan. Omladinski tisak od anarhičnosti do arhaičnosti: Ima li nade za ... Kada konačno suknja bude toliko kraća da se cipele ipak vide, u Borovu se osniva ... najčešće tada popularne Borovo, Peko, Astru, Alpinu i Šimecki.

1 SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI ...

upotrebljavaju se sve rijeđe, a nazivi kao što su koledž, dom učenika i internat su sve prisutniji. Iako se ... 6. Dom učenika Sušak, Rijeka – 82 učenika (11%) ...

sveučilište u rijeci - Filozofski fakultet

31 svi 2018 ... Upisi kandidata starijih od 24 godine ... studenata i broju računa bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta: www.efri.uniri.hr, UPISI -.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Ana Fištrek ...

imao dvije deklinacije (nepalatalnu i palatalnu) i tri broja (jednina, množina i ... dijelom podudarna deklinaciji određenih pridjeva, koji su nastali stapanjem.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Paradoks ...

se s jedne strane dio populacije, samovoljno ili pak prisilno, nastoji osloboditi tih neugodnih ... naglasiti kako je strah interdisciplinaran fenomen kojim se bave brojne ... pod nazivom Strah i tjeskoba u filozofiji oslanja se na poimanje straha i ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET ... - Sv. Ana, Rijeka

Jedino mjesto gdje pokušam osnažiti um je Crkva i molitva; to je moj način za ... da se žene u trenutku kada zakaže emocionalna i zaštitnička funkcija obitelji ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Ana Kovačić ...

7 lip 2018 ... Ana Kovačić. Matični broj: 0009063614. Usporedba 1984. Geogrea Orwella i Sluškinjine priče Margaret Atwood. (DIPLOMSKI RAD). Diplomski ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Ana Lukin ...

10 ruj 2017 ... Djevojčica iz Afganistana, Deborah Ellis izabrana je43 iz više razloga: tema se ... %20kopija%2022%204%202015%20%20(2).pdf (13.9.17.) 9.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Lucija Car ...

Hrvatske srednjovjekovne svetačke legende. ZAVRŠNI RAD. Preddiplomski studij: Hrvatski jezik i književnost/Informatika. Mentor: dr. sc. Irvin Lukežić, red. prof.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Pikarski i ...

triju Brešanovih romana: Ptice nebeske, Ispovijedi nekarakternog čovjeka i. Ništa sveto. Dok je prvi navedeni roman pisan u nešto tradicionalnijoj maniri.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U ... - ResearchGate

odnosno nema vezanja ni s prefiksom ob- ni o-. Prevoditelj je dakle preuzeo češki tvorbeni način i tvorbeni prefiks. (81a) Kada su jure paki Is(us)h(rst)a tepše ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Ana Varošanec ...

vajdlin', va njkušek (vanjkuš -ek) 'mali vanjkuš', ve nček (venč -ek) 'mali venec', ve trek (vetr -ek) 'mali veter', voglek (vogl -ek) 'mali vogel', volek.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Katarina Papoči ...

Ključne riječi: bilogorski kraj, običaj, godišnji ili kalendarski običaji, radni ili ... etnologiju i folkloristiku, Galerija Klovićevi dvori, Sveučilišna tiskara, Zagreb, 2001., ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet centar za obrazovanje ...

26 ruj 2019 ... Popis obveznih i/ili izbornih predmeta s unesenim izmjenama i dopunama ... među učenicima u razredu; Interakcija između nastavnika i učenika; Različiti pristupi održavanju discipline i rješavanju ... Zagreb: FPZ. 7. Rizvi, F.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Ana Žalac ... - UNIRI

djedove kako divane na starom slavonskom ikavskom govoru, kako se u svojim pričanjima sjećaju starih ... Selo Čigoč proglašeno je prvim 'Europskim selom roda'. Zbog ... ulomku? Zašto Zvonimir taj spomenik naziva 'svojom pločom'? ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Karla Tomaš ...

Dvadeseto stoljeće obilježila su dva svjetska rata poslije kojih je Njemačka ... riječi: Gestapo, Treći Rajh, nacizam, Njemačka Demokratska Republika, Stasi,.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Andrea Marković ...

Odredba upitne rečenice, sintatički neobeležena pitanja i modalna funkcija ... Izjavne su rečenice s obzirom na priopćajnu svrhu neobilježene, pa nemaju.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Anita Pešut ...

komuniciranja s knjižnicom putem interneta (rezervacija, produljenje članarine, ... KGZ ima 4 modela rada s beskućnicima: Knjižnica kao dnevni boravak, ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Tijana Krmpotić ...

Sažetak. Svakodnevno i sve intenzivnije prodiranje tehnologije u ljudske živote jedan je od razloga što ovaj ... Melite Rundek u Psima ulaz zabranjen. 1, ona se ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Antonia Peran ...

Roman Voljena iz 1987. djelo je spisateljice Toni Morrison, prve afroameričke autorice koja je dobila Nobelovu nagradu. Uz brojne druge nagrade za isti roman ...