Popis područja postrojenja u RH koja posjeduju opasne ... - HAOP

25 sij 2017 ... BP Baderna. 52445 BADERNA. 15. INA Industrija nafte d.d.. BP Barban ... 52440 POREČ. 33. Plinara d.o.o.. Nova plinara. 52100 PULA. 34.

Popis područja postrojenja u RH koja posjeduju opasne ... - HAOP - Srodni dokumenti

Popis područja postrojenja u RH koja posjeduju opasne ... - HAOP

25 sij 2017 ... BP Baderna. 52445 BADERNA. 15. INA Industrija nafte d.d.. BP Barban ... 52440 POREČ. 33. Plinara d.o.o.. Nova plinara. 52100 PULA. 34.

POPIS PODRUČJA Popis područja jedinica lokalne samouprave ...

Općina. Đulovac. 2 BJELOVARSKO-BILOGORSKA. Općina. Velika Pisanica ... 76 SISAČKO-MOSLAVAČKA. Općina. Topusko. 77 SISAČKO-MOSLAVAČKA.

Popis ovlaštenih osoba koje posjeduju uvjerenje za obavljanje ...

23 srp 2014 ... Ante. Vrdoljak. VŠS inženjer pomorskog prometa 351-01/14-01/791 ... Ante. Seljak Jakovčev. SSS elektroničar. 351-01/15-01/131.

ograničenja za prolaz vozilima koja prevoze opasne tvari kroz tunele

međunarodnom cestovnom prijevozu (ADR), ulaz (provoz, izvoz) ... Ta oznaka mora biti određena s obzirom na ... oznake u skladu s Bečkom konvencijom o ce-.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Registar postrojenja u ... - HAOP

Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN). Priručnik za obveznike unosa podataka. (ODP).

Izvješće o podacima iz baze Registar postrojenja u kojima ... - HAOP

15 pro 2018 ... Zagrebu. U 2017. godini prijavljeno je 700 područja postrojenja obveznika Priloga II.A. Najviše ih je ... Žitnjak“ proveo prijavu kao „prijeteća opasnost od štete“, odnosno po svojoj vrsti i načinu odvijanja ne ... Kutjevo, Rasadnik.

Pregled podataka o opremi koja sadrži PCB u 2017. godini - HAOP

12 pro 2018 ... Kemis-Termoclean d.o.o. u svrhu zbrinjavanja izvozom, u 2017. godini preuzele ukupno 63,11 t otpada koji sadrži PCB, Tablica 2. Tablica 2.

crveni popis gljiva hr1 - HAOP

1 lis 2008 ... tamnovlaknata pečurka. Albatrellus pes-caprae. (Pers. : Fr.) Pouzar. VU maglen. Aleuria boudieri. (Höhn.) J. Moravec. EN jarkocrvena tanjurica.

Crveni popis koralja Hrvatske - HAOP

Anemonia viridis (Forskål, 1775). Vlasulja, Smeđa vlasulja. Snakelocks anemone, Oplet. LC. Anthopleura ballii (Cocks, 1849). Šarena moruzgva. Red speckled ...

Crveni popis ptica Hrvatske - HAOP

indijska guska. Bar-headed Goose. D ... 55 Anas strepera patka kreketaljka Gadwall. A. R. B ... 70 Bucephala clangula patka batoglavica Common Goldeneye A.

crveni popis trčaka hrvatske - HAOP

ŠTO SU SVE TRČCI ? Trčci (Carabidae) su jedna od najvećih porodica kornjaša (Coleoptera). Kako je sistematika ove porodice predmet stalnih istraživanja i ...

Crveni popis sisavaca Hrvatske - HAOP

puh orašar. Common dormouse. NT. Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) europska vidrica. European Mink. RE. Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) velikouhi šišmiš.

Crveni popis slatkovodnih rakova Hrvatske - HAOP

Crveni popis rakova Hrvatske izrađen je na temelju sustavne analize ... vodozahvatima za vodoopskrbu i natapanje, gdje dolaze endemske vrste s malim.

Crveni popis obalčara (Plecoptera) Hrvatske - HAOP

Crveni popis obalčara (Plecoptera) izrađen je na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode. Crveni popisi raznih skupina jedna su od temeljnih stručnih ...

POPIS PODUZETNIKA SA PODRUČJA GRADA GRUBIŠNOGA ...

12 pro 2017 ... 043/486-135 [email protected]. 44. 98400424121. RADIO GRUBIŠNO POLJE. d.o.o.. Uslužna djelatnost Emitiranje radijskog programa.

Popis udaljenih područja 2020 - DHL Hrvatska

5 sij 2020 ... Udaljeno područje je definirano kao poštanski broj ili u nedostatku poštanskog broja, ime predgrađa / grada teže dostupnih za pružanje usluge ...

PRILOG IA POPIS OPASNIH TVARI I GRANIČNE KOLIČINE ... - HAOP

31. sumporov trioksid. 7446-11-9. 15. 75. 32. poliklorirani dibenzofurani i poliklorirani dibenzodioksini. (uključujući i TCDD), izračunani u TCDD ekvivalentnim.

Crveni popis slatkovodnih i kopnenih puževa Hrvatske - HAOP

Kontrakcijom tih mišićnih snopova puž te organe uvlači u kućicu. Stopalo je ... Smeđi hrapavac (Cornu aspersum aspersum) i vinogradnjak (Helix pomatia) su.

popis obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa područja grada ...

BUKOVAC IVAN. Grbavac ... Maslenjača. VELIKA MASLENJAČA, 60. 043327051. 16381. 389. PAP IVAN. Maslenjača ... ŠULOG DEJAN. Veliki Zdenci.

popis kandidata za stručni ispit iz strukovnog područja ...

POPIS KANDIDATA ZA STRUČNI ISPIT IZ STRUKOVNOG PODRUČJA GRAĐEVINARSTVO. ZA ISPITNI ROK: 19. STUDENI 2019. GOD. Prezime. Vrsta posla.

Popis JLS sa statusom potpomognutog područja - Europski fondovi

11 Biskupija. Šibensko-kninska. 38,00%. 1. PP ... Z. 16 Levanjska Varoš. Osječko-baranjska. 40,06%. 1 ... 90 Satnica Đakovačka. Osječko-baranjska. 56,60%. 2.

Crveni popis rakova (Crustacea) slatkih i bočatih voda ... - HAOP

Crveni popis rakova Hrvatske izrađen je na temelju sustavne analize podataka temeljenih na vlastitim terenskim istraživanjima i osobnom iskustvu znanstvenika ...

Popis kaznenih djela za koja se postupak pokreće po službenoj ...

Kaznena djela protiv opće sigurnosti. 363. 278. 273. 216. 298. 237. 215. Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. 297. 232.

Popis naselja za koja je organizirana dostava brzojava 11. 5. 2019.

11 svi 2019 ... POPIS NASELJA/MJESTA ZA KOJA JE ORGANIZIRANA DOSTAVA ... 5. 31000 Osijek. 16:00. 11:00. OSIJEK. 5. 31000 Osijek. 16:00. 11:00.

Popis Mazda vozila koja udovoljavaju propisanim zahtjevima

Mazda 3 (BM). Udovoljavaju vozila koja imaju homologacijsko odobrenje: e1*2001/116*262*00 ili novije i ako imaju broj šasije kojemu je prvih 11 znamenki ...

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko – bilogorske županije, HR-43000 Bjelovar,. Josipa Jelačića 2,. 9. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava ...

Popis OPG-a s područja Grada Grubišnoga Polja - Grad Grubišno ...

FEKTER SUZANA. Grbavac. GRBAVAC,75 ... GRBAC MIRJANA. Lončarica. LONČARICA ... Izvor: APPRRR - Izvod iz Upisnika OPG-a. Izradio: Ured za lokalni ...

Ivan Dovranić POPIS MATiČNIH KNJIGA S PODRUČJA ŠIBENSKO ...

Šibenik. POPIS MATiČNIH KNJIGA. S PODRUČJA ŠIBENSKO-KNINSKE ... poznatih i dostupnih matičnih knjiga rođenih (ATštenih), vjenčanih i umrlih s po-.

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete - Grad Bjelovar

Tehnička ispostava Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Josipa Jelačića 2,. 6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska,. Inspektorat ...

popis obrta područja grada grubišnoga polja - Grad Grubišno Polje

98455504129 frizerski obrt. Josip Vanđija. 098-619576. 2. "METAL HERCEG" kovinotokarsko-strojobravarski i trgovački obrt ... Ugostiteljski obrt "Franjo".

HROTE Naziv postrojenja Snaga postrojenja

8 stu 2012 ... Sunčana elektrana Zvonimir Jurkić Belišće. 9,9. 29.5.2013 ... Sebastijan Pintarić. 13-6861/ ... Sunčana elektrana LIMARIJA JOZIĆ. 10. 4.10.

Crveni popis morskih alga i morskih cvjetnica Hrvatske - HAOP

Phaeophyta (smeđe alge) i Chlorophyta (zelene alge) imaju eukariotske stanice i pripadaju carstvu Protoctista. Morske cvjetnice (Magnoliophyta) također su.

koja su prava građana na zaštitu podataka o ličnosti? koja ... - Yucom

podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Stavovi ... tva za osiguranje i reosiguranja (osiguravajuća ... kođe, osiguravajuća društva uspostavljaju i vode.

Opasne igračke

Informacije smo saopštili javnost nadležne organe i pokrenuli akciju sa namerom da se utvrdi ima li ovih igračaka na tržištu Srbije, ako ima da se preduzmu.

BILJKE MESoŽDERKE – LIJEpE I opASNE

5 velj 2015 ... sožderke autotrofni organizmi koji hranjive tvari stvaraju sami procesom fotosinteze. Budući da uglavnom rastu na područjima koja su ...

opasne tvari u okolišu - Crosbi

govo onečišćenje, nastajanje otpada, pojavu buke i sl. U odnosu na početak kreiranja politike zaštite okoliša, danas se suočavamo s najvećim ekološkim ...

TRANSPORT OPASNE ROBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Transport opasnih materija u drumskom transportu regulisan je kroz ADR – Međunarodni sporazum o ... OZNAKE OPASNOSTI (oznake u gornjem delu table).

uzh LETAK opasne tvari 3 - Grad Zagreb

Opasne kemikalije su kemikalije koje za vrijeme proizvodnje, prijevoza, prerade, skladiπtenja ili koriπtenja u tehnoloπkom procesu ispuπtaju ili stvaraju zarazne ...

opasne robe koje je zabranjeno prevoziti u ... - Dubrovnik Airport

Zapaljive krutine i tvari podložne samozapaljenju kao što su „šibice koje se mogu upaliti na bilo kojim podlogama“, predmeti koji su lako zapaljivi i sl.;.

Politika rezanja potrošnje: Povijest jedne opasne ideje - Nezavisni ...

Rajko Odobaša viii. Predgovor autora: Politika rezanja potrošnje, moja osobna povijest xv ... umjesto beskonačnog odricanja kao alternativna rješenja za izlazak.

Identifikacijski broj područja Naziv područja Hrvatski naziv vrste ...

Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex ). 9340. Očuvano 750 ha postojeće površine stanišnog tipa. Očuvati povoljne stanišne uvjete za razvoj vazdazelenih ...

Koja je razlika između prebivališta i boravišta? Koja je razlika ...

VODIČ ZA PITANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA. 1. Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja ...

Dodatak Smjernicama - Popis Popis ustanova i organizacija koje ...

11 stu 2015 ... Radno vrijeme za testiranje: čet 13.00-15.00. E-mail: ... Radno vrijeme za testiranje: uto 11.00-15.00 i čet 15.00- ... Andrija Štampar”. Odjel za ...

Popis BS na području RH POPIS Ovim popisom dokazujemo da ...

8 srp 2016 ... Ovim popisom dokazujemo da Crodux derivati dva d.o.o. posjeduju vlastite benzinske postaje na području. RH na sljedećim lokacijama i ...

mašine i postrojenja za:

Debljača PSA 530. Za nešto posebno. Ova teška debljača specijalno je razvijena da zadovolji največe zahtjeve koje postavlja drvo-preradživaćka indistrija.

Kogeneracijska postrojenja - TVZ

Sustavi kogeneracije: • kotao parna turbina. • plinska turbina. • plinska parna turbina. • stroj s un. sagorijevanjem. • mikro turbina. • parni stroj. • Stirlingov stroj.

5. SNABDIJEVANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA ...

provodnika je međufazni ili linijski napon Ul . Slika 5.10 Veza u zvijezdu sa nultim provodnikom. Ovakva mreža, dakle, raspolaže sa dva napona -faznim i ...

REVITALIZACJA TURBINSKOG POSTROJENJA

Karlovac, Veljača 2017. ... Tvornica turbina - Karlovac, interne oznake 341 TK 001 i 341 TK 002, koje ... 3.3.2 Demontaža i otprema dijelova agregata u TTK.

Postrojenja na drvni plin

18 pro 2009 ... U povijesti se taj proces, uglavnom suha destilacija drva, koristio za razne namjene, najviše za proizvodnju drvenog ugljena, raznih kemijskih ...

Nekretnine, postrojenja i oprema

Primjeri troškova koji se ne uključuju u poreznu osnovicu. Ako je naknada za ... i obračun amortizacije, tako knjigovodstvena vrijednost kamiona poslije remonta ...

POSTROJENJA I INSTALACIJE POD PRITISKOM

Za turbulentno strujanje, faktor otpora trenja zavisi od vednosti: • Rejnoldsovog broja. • relativne hrapavosti cevi. Relativna hrapavost cevi predstavlja:.

IAS 16 - Nekretnine postrojenja i oprema II.pdf

24 апр 2019 ... veka trajanja sredstva. Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrednost osnovnog sredstva umanjena za njihovu rezidualnu vrednost.

06 Parne turbine i postrojenja.pdf

Turbine za pogonjenje generatora u javnim termoelektranama. To su ... Slika 1.11 Kondenzacijska parna turbina s oduzimanjem pare tip EHNK-SIEMENS ...

popis slika popis tablica - EFOS

Insert → Reference → Index and Tables → Table of Figures. (potrebno je koristiti Caption label: Tablica). POPIS SLIKA. Po završetku rada nužno je generirati ...

SUVREMENA POSTROJENJA ZA KONTINUIRANU PRERADU ...

od 1-2 d po kg maslina ili 10-20% ukupne cijene koštanja prerade maslina. ... strojevi, koji bi radili na industrijski - kontinuiranom sistemu, bez upotrebe dija-.

Visokonaponska razvodna postrojenja - ZUNS

Šeme spoja strujnih krugova u visokonaponskim razvodnim postrojenjima ... ubrajaju: kablovske spojnice, kablovske glave, kablovske priključne kutije, kablovski ormari ... U slučaju nestanka naizmjeničnog napona ili kvara ispravljača, napajanje ... u bilo kojem odvodu, kao prekidač za paralelno spajanje generatora u.

Izmještanje lokacije postrojenja CE-ZA-R, C.I.O.S na Jankomiru

26 ruj 2017 ... STAJALIŠTA UDRUGE EKO ZAGREB GLEDE POGONA C.I.O.S.. 1. Neprihvatljiva je lokacija s obzirom da se pogon za obradu otpada i ...

1 POKRETNA POSTROJENJA ZA SITNJENJE I KLASIRANJE ...

Pokretna postrojenja za sitnjenje i klasiranje sve se češće upotrebljavju na eksploatacijskim ... prijevozna traka prenosi lomljeni kamen iz drobilice na mjesto odlaganja izlomljenog kamenja ili u slijedeći ... Čeljusna drobilica (Nordberg C 105).

3-009 Mehanicar hidroenergetskih postrojenja lek.pdf - Centar za ...

4 окт 2007 ... Racionalno koristi sredstva rada, materijal, energiju i vrijeme. - Posjeduje informatičku ... hidrofora,. - pomoćnih ... pumpe crpne stanice za otpadne vode i fekalije, ... Poznaje princip rada pumpi i osnovne karakteristike.

TEHNIČKO – TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTROJENJA ...

1.1.3 Skladište repromaterijala, boja i tiskarskih valjaka i nova automatska mješaona boja ................. 6. 1.1.4 Plinsko postrojenje ... 3.1.6 Mješanje boja .