Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli - BIHAMK-a

meñunarodnim vozačkim dozvolama (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Član 2. (Ovlaštenje za izdavanje meñunarodne vozačke dozvole). (1) Meñunarodnu vozačku ...

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli - BIHAMK-a - Srodni dokumenti

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli - BIHAMK-a

meñunarodnim vozačkim dozvolama (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Član 2. (Ovlaštenje za izdavanje meñunarodne vozačke dozvole). (1) Meñunarodnu vozačku ...

Pravilnik o vozačkoj dozvoli 09/19 - MUP Kantona Sarajevo

12 velj 2019 ... poništavanje vozačke dozvole te način vođenja evidencije o vozačkim dozvolama (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Član 2. (Nadležnost).

1 ZAKON Br. 05/L-064 O VOZAČKOJ DOZVOLI Skupština Republike ...

10 јун 2016 ... vozače, polaganje ispita za vozačku dozvolu, za program obuke trenera iz ... da upravlja vozilom aute škole pre polaganja vozačkog ispita one ... radi po zakonu i administrativnim uputstvima koji uređuju sektor auto škola, pokreće ... dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, da se opremi novim ...

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i ... - Erasmus plus

13 дец 2017 ... Ispitom za licencu proverava se osposobljenost pripravnika za profesiju nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika. Ispit za licencu ostvaruje se ...

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i ... - erasmusplus.rs

13 дец 2017 ... Ispitom za licencu proverava se osposobljenost pripravnika za profesiju nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika. Ispit za licencu ostvaruje se ...

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika vaspitača i stručnih saradnika

Овим правилником уређују се: програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника, начин и поступак провере савладаности тог ...

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

13 дец 2017 ... troškovi polaganja ispita za licencu, sastav i način rada komisije Ministarstva, ... pripravnik, koji ima licencu i jedno od propisanih zvanja ili najmanje pet ... 1) za nastavnika u školi - direktor kao predsednik, član stručnog veća za oblast ... pravnik koji je stekao visoko obrazovanje na osnovnim studijama.

pravilnik - Bihamk

b) kategoriju C ne polaže ispit za kategoriju/potkategoriju C1, B; ... (4) Listići sa pitanjima za usmeni dio ispita i testovi za polaganje predstavljaju službenu tajnu.

pravilnik - BIHAMK-a

označena slijedećim oznakama: MS, M S ili M&S i znakom snježne pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi ...

posebni pravilnik - Bihamk

10 tra 2019 ... Auto klub “Rijeka”, Dolac 11/I, 51000 Rijeka. Gosp. Tomislav Šepić, 385 99 525 84 42, [email protected] ... Preluk, Preluk bb – HAK. 11:00.

tehnički pravilnik za vozila - Bihamk

Vozila se raspoređuju u tri grupe na osnovu zapremine motora: Grupa S1 – automobili radne zapremine motora do 1400 ccm. Grupa S2 – automobili radne ...

pravilnik o registriranju vozila - BIHAMK-a

e) dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koji se izdaju ... žute boje, otvoren je veličine 210 mm x 105 mm, a savijen 75 x 105 mm.

pravilnik o registriranju vozila - Bihamk

1. prve registracije vozila u BiH (novo ili rabljeno vozilo); ... 11. odjava vozila; ... (1) Zahtjev za produženje registracije vozila podnosi se prije isteka važenja ... (4) Registarske tablice za vozila iz stava (1) ovog člana izdate nakon početka.

Pravilnik o moto sportu - BIHAMK-a

Osobe starije od 50 godina mogu sudjelovati na takmičenjima, ako im to na temelju molbe dopusti direktor ... Osiguranje za takmičenje moţe biti i dnevno osiguranje, odnosno toliko dana koliko traje takmičenje. ... Oldtimer brzinske moto utrke.

pravilnik o tehničkim pregledima vozila - BIHAMK-a

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način obavljanja tehničkih pregleda, ... g) Stanica za tehnički pregled vozila je organizacija ovlaštena od strane ...

TEHNIČKI PRAVILNIK ZA AUTOMOBILE Grupe ... - BIHAMK-a

TEHNIČKI PRAVILNIK ZA AUTOMOBILE Grupe E1. 1. ... Dijelovi karoserije (polušasija) koji služe za učvršćenje: motora, mjenjača, elemenata za upravljanje, ...

2019 04 04 - POSEBNI PRAVILNIK SKRADIN.docx - BIHAMK-a

28 ožu 2019 ... KARAĐOLE, direktor TZ Grada Šibenika. Joško. JURIĆ, predsjednik Saveza sportova grada Šibenika. 01.1.2 ADRESA UREDA NATJECANJA.

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje ... - BIHAMK-a

materija, vozila za prijevoz lako kvarljive robe, te uvjeti koje treba da ispune organizacije ... Hercegovini, do početka primjene Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova ureñaja i opreme vozila. ... udovoljavaju navedenim uvjetima. ... Po mogućnosti osigurati spisak opasnih materija sa rubnim brojevima koji će se prevoziti.

pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći - Bihamk

pružanja prve pomoći, način osposobljavanja i program i način polaganja ispita, uvjeti koje trebaju ispunjavati kadrovi koji obavljaju osposobljavanje i provjeru ...

2019 04 04 - POSEBNI PRAVILNIK SKRADIN.docx - Bihamk

28 ožu 2019 ... KARAĐOLE, direktor TZ Grada Šibenika. Joško. JURIĆ, predsjednik Saveza sportova grada Šibenika. 01.1.2 ADRESA UREDA NATJECANJA.

pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći - BIHAMK-a

pružanja prve pomoći, način osposobljavanja i program i način polaganja ispita, uvjeti koje trebaju ispunjavati kadrovi koji obavljaju osposobljavanje i provjeru ...

Tehnicki pravilnik za takmicarska vozila Grupe N - BIHAMK-a

Ako je katalizator postavljen na ispušnoj grani, smije biti zamijenjen ... zamjena čitave Mac Phersonove noge (prečke), zamjenski dijelovi moraju biti mehanički.

pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom ... - BIHAMK-a

2 tra 2007 ... (1) Katadiopteri na motornim vozilima s ~etiri ili vi{e to~kova i motornim vozilima sa tri to~ka koja su {ira od 1,3 m, moraju biti ugra|eni i izvedeni ...

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati ... - BIHAMK-a

(Skupine kandidata za vozače i vozača motornih vozila). Kandidati za vozača i vozači motornih vozila svrstavaju se u smislu ovog Pravilnika u dvije skupine i to:.

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati ... - Bihamk

Zdravstveni uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za vozača, odnosno vozač motornih vozila za upravljanje motornim vozilom (u daljnjem tekstu: tjelesna i ...

pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa ... - BIHAMK-a

(1) Znak pristupačnosti za vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili ... (1) i (3) ovog člana, novi znak pristupačnosti važi do roka naznačenog.

pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa ... - Bihamk

(1) Znak pristupačnosti za vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili ... (1) i (3) ovog člana, novi znak pristupačnosti važi do roka naznačenog.

posebni pravilnik brdske trke „velika nagrada cazina ... - BIHAMK-a

17 kol 2019 ... Nedjelja ,18.08.2019 ... INA DELTA TIMING, Zagreb, Hrvatska ... podatke, spremne za printanje, „Timing Ina Delta“ Zagreb je dužna odmah po.

posebni pravilnik brdske trke „velika nagrada cazina 2011.“ - Bihamk

17 kol 2019 ... Nedjelja ,18.08.2019 ... INA DELTA TIMING, Zagreb, Hrvatska ... podatke, spremne za printanje, „Timing Ina Delta“ Zagreb je dužna odmah po.

Pravilnik o Rally-ju terenskih vozila / Off Road Rally (A05) - Bihamk

Član 1. Komisija za auto, moto i karting sport BIHAMK - a ovim Pravilnikom utvrĎuje osnove odrţavanja takmičenja u Off Road Rally - ju a na osnovama opšteg ...

Pravilnik za cross terenskih vozila / Off Road Cross (A05) - BIHAMK-a

Pravilnik za cross terenskih vozila / Off Road Cross (A05). I Opšte napomene. Član 1. Ovim Pravilnikom se reguliše održavanje trka terenskih vozila na kružnim ...

OBJAŠNJENJE o uporabnoj dozvoli i ... - Ministarstvo graditeljstva

rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu, nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Pitanje izdavanja uporabne ...

UGOVOR O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE

Član 3. Plaćanje cene iz člana 2 ovog ugovora Kupac će izvršiti kod banke ______ putem neopozivog potvrđenog dokumentarnog akreditiva. Akreditiv će ...

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I ...

U Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca ( “Službeni list Crne Gore“, broj 2/17 ) član 8 mijenja se i glasi: „Postupak po zahtjevu za međunarodnu ...

REPUBLIKA KINA U MEĐUNARODNOJ EKONOMIJI

životu, ostvaren je na kineskom kulturnom i etničkom prostoru, da bi se tijekom stoljeća proširili na druge dijelove svijeta. Kina je spoj raznih naroda, vjera,.

u međunarodnoj areni - Matica hrvatska

»prava naroda na samoodređenje«. Isto tako, kao što je Monroeva doktrina imala odlučan utjecaj na afirmaciju pojedinih država Novog Svijeta, pravo naroda na ...

Obavijest za pomorce u međunarodnoj plovidbi ... - CROSMA

Doprinos za mirovinsko osiguranje - pomorci - članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi. 8370 - ______ za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s.

Hrvatske bronce na 51. Međunarodnoj olimpijadi iz kemije - FKIT

BIOMAX. Brač fini sapuni Istarske ljekarne. Laserplus. Ljekarna Anđelka. Slepčević i Maja. Romac. Ljekarna Banić. Neda. Ljekarna Čebulc. Ljekarna Nadica.

Predlog zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

ZAKON O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI STRANACA*. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom propisuju se načela, uslovi i ...

obavijest za pomorce u međunarodnoj plovidbi - obračun doprinosa ...

8257 Doprinosi za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi). Model: HR 68. Poziv na broj primatelja: ...

Delegacija Kraljevine Jugoslavije u Međunarodnoj dunavskoj komisiji

Крај Првог свјетског рата и версајски поредак преобразили су Европу. У низу промјена уведен је и нови поредак у дунавском питању. Наравно, тековине ...

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca - Centri za ...

ZAKON. O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI STRANACA*. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom propisuju se načela, uslovi i ...

nastupi hrvatskih veslača na međunarodnoj regati u luzernu

4 – SMA Siniša Skelin, Igor Boraska, Sead Marušić, Tihomir Franković (svi Gusar). FA 4.MJ. 2 x SMA Hrvoje Telišman, Marko Perinović (Treš). FB 5.MJ. 2 SMA ...

Obavijest za pomorce u međunarodnoj plovidbi - obračun doprinosa

OBRAČUN DOPRINOSA verzija 1.1. Sukladno odredbama Zakona o ... Predujam dodatnih doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim ...

Na osnovu člana 65 stav 7 Zakona o međunarodnoj i privremenoj ...

Na osnovu člana 65 stav 7 Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca („Službeni list CG“, broj 2/17),. Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je.

Nedorasli međunarodnoj izvoznoj konkurenciji - Konrad-Adenauer ...

Kada su tijekom 1970-ih azijski kvarcni satovi preplavili globalna tržišta, mnogi su ... ih nosi, drži Jean-Claude Biver, predsjednik švicarske marke Hublot, ...

prijelaz rizika s prodavatelja na kupca kod ugovora o međunarodnoj ...

država te se javlja potreba prijevoza robe, izuzetno značenje u pogledu reguliranja prijelaza rizika za gubitak ili oštećenje robe imaju INCOTERMS termini iz ...

razvoj robnog prometa na međunarodnoj zračnoj luci zagreb

27] Aerosvijet, http://www.aerosvijet.com/ (travanj, 2014.) 28] Međunarodna zračna luka Zagreb, http://www.zagreb-airport.hr/ (travanj, 2014.) 29] Poslovni forum ...

Karakteristike - Bihamk

Nokian WR D4 195/65 R15 91T. ADAC rating: dobar. Oznaka (deklaracija proizvođača): C/B/69. Zaključak: Nokian posebno ubjedljiv na snijegu sa najboljim.

Karakteristike - BIHAMK-a

Nokian WR D4 195/65 R15 91T. ADAC rating: dobar. Oznaka (deklaracija proizvođača): C/B/69. Zaključak: Nokian posebno ubjedljiv na snijegu sa najboljim.

Membership list - BIHAMK-a

BODOVI. ZEC MATIJA (BETAMOTOR ADRIATIC). 25. 22. 47. SHPINDLER MIHA (AMU RADOVLJICA). 22. 25. 47. NOVAKOVIC MILOS (PENZIONISANI RT). 18.

Membership list - Bihamk

BODOVI. ZEC MATIJA (BETAMOTOR ADRIATIC). 25. 22. 47. SHPINDLER MIHA (AMU RADOVLJICA). 22. 25. 47. NOVAKOVIC MILOS (PENZIONISANI RT). 18.

Bébé ConfortCabriofix - BIHAMK-a

Za djecu od 61 do 105 cm (cca. od 1 do 4 godine). Sjedeći i naslonjeni položaj. Masa sjedišta: 16,3 kg. Postavljanje u vozilo. Postavljanje sa Isofix bazom, ...

Karakteristike pneumatika - BIHAMK-a

BIHAMK. Nokian WR D4 215/65 R16 102H. Ocijena: dobar. Oznaka (deklaracija proizvođača): B/A/69. Zaključak: Nokian ubjedljiv u većini kriterija ali pokazuje.

karakteristike pneumatika r15 - Bihamk

Test zimskih pneumatika 2017: 195/65 R15. 1 ... Continental WinterContact TS860 195/65 R15 91T. ADAC rating: vrlo dobar ... Nedostatak na potrošnju gume.

Upozorenje na akumulator/alternator - BIHAMK-a

Ovaj svjetlosni signal označava grešku u električnom sistemu. Ova lampica najčešće ukazuje na to da se akumulator ne puni ili da postoji kvar na alternatoru.

test dječijih autosjedalica -csr - BIHAMK-a

Slika 1: U frontalnom udaru, postolje autosjedalice Concord Ultimax i-Size se slomilo ... Nisu svi CRS jednako jednostavni za rukovanje i postavljanje u bilo koju ...

test dječijih autosjedalica -csr - Bihamk

Danas je ADAC test dječijih autosjedalica prepoznatljiv i značajan prilikom izbora dječije ... U CRS modelima Cybex Sirona S i-Size, Joie Traver. Shield, Joie ...

zbirni rezultati za 2019.god. - BIHAMK-a

AUTO TRKE NA KRUŢNIM STAZAMA (A01). Grupa N Klasa 2 1600 ccm. R.B. Ime i prezime takmičara. AMK/AMD. Novi Sad Banja Luka I. Banja. Luka II. Rijeka I.

zbirni rezultati za 2019.god. - Bihamk

AUTO TRKE NA KRUŢNIM STAZAMA (A01). Grupa N Klasa 2 1600 ccm. R.B. Ime i prezime takmičara. AMK/AMD. Novi Sad Banja Luka I. Banja. Luka II. Rijeka I.