specifikacija usluge send2pay - Simpa

Općenito. Send2pay je usluga kojom Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB: ... HT poslovni korisnik platnih usluga može iskoristiti opciju.

specifikacija usluge send2pay - Simpa - Srodni dokumenti

specifikacija usluge send2pay - Simpa

Općenito. Send2pay je usluga kojom Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB: ... HT poslovni korisnik platnih usluga može iskoristiti opciju.

SPECIFIKACIJA USLUGE mAutopraonica - Simpa

mAutopraonica je usluga kojom Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB: ... HT poslovni korisnik platnih usluga može iskoristiti opciju.

SPECIFIKACIJA USLUGE mDoplata - Simpa

mDoplata je usluga kojom Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića ... HT poslovni korisnik platnih usluga može iskoristiti opciju zabrane korištenja.

Uvjeti korištenja usluge Prebaci kune - Simpa

20 ožu 2015 ... Usluga Prebaci kune (dalje u tekstu: Usluga) omogućuje Simpa korisnicima - privatnim i poslovnim korisnicima bonova javno dostupne ...

SPECIFIKACIJA USLUGE.pdf

TISAK: praćenje svih dnevnih nacionalnih tiskovina (uključujući i regionalna izdanja), tjednika, mjesečnika, specijaliziranih magazina, te regionalnih i lokalnih ...

Specifikacija tarifnih modela Hibrid i Hibrid mini u pokretnoj ... - Simpa

više ili iste vrijednosti ili drugim tarifnim modelom Hibrid ili Hibrid mini. ... je barem jedan član grupnog računa korisnik jednog od Tarifnih modela Tarifa M, Tarifa.

Tehnička specifikacija predmeta nabave Tehnička specifikacija ...

dehidrator provjeriti dehidrator za WG. (valovod) odnosno provjeriti boju ... U tablicu preventivnog održavanja VTMIS sustava upisuje se jedinična cijena u HRK ...

Uvjeti korištenja usluge E-račun 1. Aktivacijom usluge E ... - Tele2

28 ruj 2016 ... Korisnici koji aktiviraju Uslugu neće primati račun u papirnatom obliku na adresu za primanje računa. 2. Uslugu je moguće koristiti putem Moj ...

NAZIV USLUGE CIJENA USLUGE U KN PRIJEVOZ I ... - Spomengaj

60,00. Prijevoz, dalje od 20 km (dodatno po km). 3,00. KREMIRANJE. POJEDINAČNO KREMIRANJE. Životinja do 2 kg. 250,00. Životinja 2-5 kg. 500,00.

OBVEZE KONCESIONARA-DAVATELJA USLUGE Davatelj usluge ...

Zakona, cjenikom određuje visinu jedinične cijene za masu predanog otpada ili ... boje koje je osigurala Općina Andrijaševci (plastične posude od 120 l i ...

č č č đ č ć đ č č č ć č č č č đ đ č č ć ć č č đ č č č đ č - Simpa

č č č č ć č č č ć č ć č č ć č č č č č č č č č č č č č č č č č ć č ć ć č č č đ đ č č ć č ć č č ć č č. Page 3. đ ć č č č ć đ ć č č č č č đ ć ć č č đ č đ ć č č. Page 4. č ć č ć č ć č č č ć č.

USLUGE SMEŠTAJA USLUGE ISHRANE

Spisak tema za studentski projekat/prezentaciju: ▫ 1. Recepcija/rezervacije. ▫ 2. Konsijerž i Bel služba. ▫ 3. Housekeeping. ▫ 4. Obezbeđenje i fitness centar. ▫ 5.

Prejaka opcija - Simpa

Uvjeti korištenja opcije „Prejaka“ za Simpa korisnike. 1. Mjesečna Simpa Prejaka opcija za 50,00 kn mjesečne naknade uključuje: •. 1000 minuta prema ...

Cjenik Simpa usluga

30 lip 2013 ... komunikacijskoj mreži (Cjenik za Simpa korisnike) ... (korisnici na bonove) i bonbon pretplatnika kojima će se ti pozivi naplaćivati po cijenama ...

Predugovorna obavijest - Simpa

Prigovori korisnika fiksnih usluga podnose se pisanim putem na e-mail adresu [email protected], telefaksom na 0800 9393 ili na adresu Hrvatski Telekom d.d., ...

Google Play - Simpa

19 lip 2019 ... 2. Korisnici. 2.1. HT privatni i poslovni pretplatnici i Bonbon pretplatnici ... računa na bonove Korisnika za iznos cijene sadržaja. Korisnicima čiji ...

Simpa Networks - Arc Finance

Through this web-based technology, Simpa is able to mitigate the risks to investors that loan companies generally carry. Its online system provides full trans-.

Simpa Networks - Kush R. Varshney

enterprise Simpa Networks and develop a logistic regression model to predict the ... entered into a web-based form, shown in Fig. ... B.K satring Matarial Shop.

Glanc mjesečne opcije - Simpa

Uvjeti korištenja mjesečnih Glanc opcija za Simpa korisnike. 1. Mjesečne Glanc opcije Veliki Glanc, Srednji Glanc, Mali Glanc, Najmanji Glanc za mjesečnu.

Tjedna Zmajska opcija - Simpa

Korisnik prije isteka valjanosti tjedne Zmajske opcije od 7 dana može aktivirati novu tjednu. Zmajsku opciju, pri čemu se nepotrošeni paket minuta, SMS poruka i ...

SIMPA NeTwoRkS - Sevea Consulting

Established in 2011, Simpa Networks is a venture-backed technology company which ... Mobile web payments : The consumer uses web pages displayed on ...

I-Simpa Documentation - Read the Docs

15 Oct 2019 ... 'Online documentation' Link to the online documentation. 'License' Open the I-Simpa license file. 'About I-Simpa' Open a message box with ...

Opcija Tjedni Glanc - Simpa

Opcija Tjedni Glanc za mjesečnu naknadu utvrđenu službenim Cjenikom za Simpa korisnike uključuje paket minuta, SMS poruka i MB u količinama utvrđenima ...

Uvjeti korištenja Hibrid tarife - Simpa

Pretplatnik se može nadoplatiti bonovima dostupnima za korisnike Simpa tarife na bonove te koristiti opcije i usluge dostupne korisnicima Simpa tarife po ...

Uvjeti korištenja Halo bona - Simpa

Halo bon omogućuje pretplatnicima javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje u ...

Uputa za otključavanje mobilnih uređaja - Simpa

poruku sa kodom za otključavanje, slijedite niže navedene upute kako biste otključali ... Ako se pri unosu 2945#*71001# ništa ne događa, potrebno je utipkati:.

Uvjeti korištenja MAXtv To Go opcije - Simpa

MAXtv To Go paketa za Simpa korisnike i korisnike bonova Hrvatskog ... HBO Premium paket“ za svaku aktivaciju iznosit će 49 kn, cijena MAXtv To Go paketa.

Uvjeti korištenja Internet Dan opcije - Simpa

Aktivacijom opcije Internet Dan privatni Simpa korisnik Hrvatskog Telekoma d.d. u ... (Mobilna usluga Hrvatskog Telekoma) (dalje u tekstu: Opći uvjeti) i ...

UVJETI KORIŠTENJA REGULIRANIH ROAMING USLUGA ... - Simpa

Korištenje roaming usluga u zemljama EEA obračunava se na temelju domaćih cijena u tarifi ili opciji korisnika na sljedeći način: a. ukoliko domaća tarifa/opcija ...

Službeni cijenik usluga T-Mobile Hrvatska d - Simpa

30 lip 2013 ... Hibrid tarifa ima EEA roaming FUP u iznosu od 7,4 GB, a Hibrid mini tarifa nema dodatni roaming FUP. **Korisnicima koji su aktivirali tarifu ...

SIMPA, a GRASS based tool for Hydrological ... - (CEH) - CEDEX.

SIMPA models for water resources assessment were used in the White Paper Book of ... 1-425. http://www.geog.uni-hannover.de/grass/gdp/online.html.

Uvjeti korištenja opcije „Prejaka“ za Simpa korisnike

11 sij 2013 ... Minute, SMS poruke i podatkovni promet uključeni u opciju ne mogu se koristiti za usluge s posebnom tarifom. Način korištenja opcije u ...

Uvjeti korištenja tarifne opcije za Simpa korisnike

uvjetima korištenja aplikacije Putni Anđeo, dostupnim na http://www.oryx-asistencija.hr/ a koji uvjeti će članu biti dostupni i na njegovom pametnom telefonu ...

Uvjeti korištenja mjesečne opcije Internet S/M/L/XL - Simpa

postavlja se na datum od 30 dana od aktivacije nove opcije Internet. ... Ako korisnik koji ima aktiviranu opciju Internet radi promjenu tarife s neke od Mobilnih tarifa. Hrvatskog Telekoma na bonove na Simpa tarifu (ili obrnuto), opcija Internet se ...

Zmajska mjesečna opcija, Zmajić, Zmajčić - Simpa

Mjesečne Zmajske opcije (Zmajska mjesečna opcija, Zmajić, Zmajčić) za cijenu ... aktivirati novu mjesečnu zmajsku opciju, pri čemu se nepotrošeni paket ...

Uvjeti korištenja mjesečne opcije HBO GO za Simpa korisnike

8 stu 2018 ... Korisnik koji aktivira Opciju ima mogućnost korištenja HBO GO usluge, odnosno gledanje video sadržaja putem mobilnog uređaja ili tableta na ...

Uvjeti korištenja promotivne ponude „Nadoplatom do ... - Simpa

bon cijene 200 i 220 kn >> 2000 MB. 2. Pravo na ovu promotivnu ponudu imaju: a) Svi korisnici koji u razdoblju od 16.4.2014. do 30.9.2014. godine prenesu ...

Pregled nadoplate dodatnih iznosa na računu za Simpa korisnike 1 ...

Uz kupnju mobilnih uređaja Simpa korisnici ostvaruju pogodnost dodatnih kunskih iznosa na bonus račun nakon nadoplata bonom od najmanje 60,00 kuna ...

uvjeti pružanja platnih transakcija, izdavanja elektroničkog ... - Simpa

27 sij 2019 ... Bonbon korisnik može provjeriti stanje računa tako da utipka *100# i pritisne tipku za poziv ili slanjem SMS poruke sadržaja „kune“ na 13977.

Uvjeti korištenja promotivne ponude „Još jača Zmajska“ za Simpa ...

8 velj 2016 ... Također se, kao i mjesečna Zmajska opcija, mogu koristiti samo na promet unutar. Republike Hrvatske. Dodjeljuju se odmah nakon aktivacije ...

Uvjeti korištenja mjesečnih zmajskih opcija (Zmajska ... - Simpa

mjesečna opcija, Zmajić, Zmajčić) za Simpa korisnike. 1. Mjesečne Zmajske opcije (Zmajska mjesečna opcija, Zmajić, Zmajčić) za cijenu mjesečne naknade ...

Uvjeti korištenja promotivne opcije Dugi razgovori za Simpa ...

12 lis 2015 ... Veliki Dnevni internet paket može se koristiti od trenutka aktivacije (kada Korisnik zaprimi SMS poruku s potvrdom o aktivaciji) do ponoći, ...

Uvjeti korištenja opcije Tjedni Glanc za Simpa korisnike

Opcija Tjedni Glanc za mjesečnu naknadu utvrđenu službenim Cjenikom za ... Korisnik prije isteka valjanosti opcije Tjedni Glanc može aktivirati novu opciju ...

Uvjeti korištenja tjedne Zmajske opcije za Simpa korisnike

Uvjeti korištenja tjedne Zmajske opcije za Simpa korisnike. 1. Tjedna Zmajska opcija za cijenu naknade utvrđene službenim Cjenikom za Simpa korisnike.

Uvjeti korištenja mjesečnih Glanc opcija za Simpa korisnike

Uvjeti korištenja mjesečnih Glanc opcija za Simpa korisnike. 1. Mjesečne Glanc opcije Veliki Glanc, Srednji Glanc, Mali Glanc, Najmanji Glanc za mjesečnu.

Uvjeti korištenja promotivne ponude „Duplo veće porcije“ za Simpa ...

13 stu 2014 ... 31.1.2015. dodijelit će dodatni iznos kuna na bonus račun nakon prve nadoplate u kalendarskom mjesecu bonom denominacije od najmanje ...

Specifikacija proizvoda

U postupku proizvodnje krčkog pršuta u fazi sušenja nije dozvoljeno dimljenje butova. ... oznaku zemljopisnog podrijetla "Krčki pršut" koristit će se usluge ...

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

10 јан 2017 ... Preko konstrukcije zida i obloge od OSB ploča, sa spolašnje strane ... Minimalne dimenzije sastav pojedinih elemenata materijalizacije zidova, ...

specifikacija za tisak 05-19

11 tra 2019 ... specifikacija za tisak 05-19 predmet: Veze prirode - promotivni paket. 1. Vrećica dimenzije: 245x350x90mm opseg: 1 strana materijal: papir ...

Vip Usluge Prepaid i Vip Usluge Prepaid Internet - Vip mobile

Minimalni iznos dopune. Osnovni SMS za VAS usluge. Troškovi pripreme paketa - Online prodaja. Prepaid Vip Internet sa USB modemom. Prepaid Vip Internet.

Specifikacija Drniski prsut_OZP_izmjenjena_04_02_2015

b) intenzivan miris zrelog, blago dimljenog sušenog svinjskog mesa, bez stranih mirisa; ... buta, suho soljenje, prešanje, ispiranje, dimljenje, sušenje na zraku i zrenje. Sve faze u ... govedina ali se meso sitnih životinja nije smjelo soliti.

tehnička specifikacija - Pulapromet

memorijske elektronske beskontaktne kartice kao mjesečne karte, koje vrijede na cijelom ... Priključci: 4x 10/100/1000 Ethernet, 1x USB, 1x SIM slot ... laserski printer A4 formata, automatska obostrani tisak, 1200dpi, USB i LAN konektor.

NJEGUŠKI PRŠUT SPECIFIKACIJA

POVEZANOST NJEGUŠKOG PRŠUTA SA GEOGRAFSKIM PODRUČJEM ... koja se ručno ili namjenskim mašinama za soljenje pršuta, utrljava u meso u ...

Tehnička specifikacija - NP Risnjak

Jedinične cijene primjenjivat će se na stvarno izvršene količine predmeta nabave. ... Specifikacije: full-color tisak direktno na forex ploče. Dimenzije: Format B2.

specifikacija robe pdf dokument

14 авг 2017 ... motokultivator MUTA GORENJE (stari tip sa štitom) kom. 1. 7. Kosa sa pogonskim mehanizmom, radni zahvat 1,3m, za postojeći motokultivator ...

specifikacija crnogorska stelja.

Crnogorska Stelja je proizvod od otkoštenog dimljenog i sušenog ovčijeg mesa. Crnogorska Stelja je suvomesnati proizvod, soljen i dimljen na bukovom (Fagus ...

Izmijenjena Specifikacija proizvoda

Slijed proizvodnje sirovine kupusa od tla do pogona za kiseljenje i ... „Ogulinski kiseli kupus“/„Ogulinsko kiselo zelje“ ima slijedeća kemijska svojstva: količina ... 3 % kuhinjske soli nakon čega se stavlja u fermentacijske bazene ili posude.

Troškovnik, tehnička specifikacija

unutarnjih zidova, uz postavljanje trake i seta za uzemljenje, sukladno uputama i ... uzemljiti. Visina prostorije je. 280 cm. m1. 8,53. 6. Ličenje zidova i stropova.

Specifikacija dalmatinskog pršuta

Izgled buta: but mora biti odvojen od svinjske polovice između zadnjeg slabinskog kralješka (v. lumbales) i ... konzerviranja bio je sušeni svinjski but – pršut.

Specifikacija za LAB. STAKLO- GRUPA 1-3

Tikvica odmjerna 5 ml. 2. Kom. 2002-016. Odmjerna tikvica 10 ml " A " klasa, tamno staklo s certifikatom šarše. 25. Kom. 2002-018. Tikvica odmjerna 50 ml, NS.