Sigurnost usluge Internet bankarstva - Slatinska banka

Internet bankarstvo Slatinske banke d.d. je usluga koja omogućava, uz pomoć ... www.slatinska-banka.hr, odabirom opcije „Internet bankarstvo“, a nikad putem ... e-pošta od nepoznatog pošiljatelja ili pošiljatelja od kojeg ne očekujete e-poštu.

Sigurnost usluge Internet bankarstva - Slatinska banka - Srodni dokumenti

Sigurnost usluge Internet bankarstva - Slatinska banka

Internet bankarstvo Slatinske banke d.d. je usluga koja omogućava, uz pomoć ... www.slatinska-banka.hr, odabirom opcije „Internet bankarstvo“, a nikad putem ... e-pošta od nepoznatog pošiljatelja ili pošiljatelja od kojeg ne očekujete e-poštu.

Upute za korištenje Internet bankarstva - Slatinska banka

14 ruj 2015 ... https://ebanking.slatinska-banka.hr ... SLATINSKA BANKA .D.D ... Odabirom opcije i valute prikaže se tečaj koji će se primijeniti na nalogu.

INTERNET BANKARSTVO ZA GRAĐANE - Slatinska banka

I UVOD. Članak 1. Ovim Općim uvjetima izdavanja i korištenja MBCard/Maestro kartice Slatinske banke za pravne osobe (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju ...

Zahtjev za Internet bankarstvo - Slatinska banka

Potpisom ovog Zahtjeva izjavljujem: - da sam upoznat/a sa svrhom prikupljanja mojih osobnih podataka, odnosno da Banka iste prikuplja u svrhu koja proizlazi ...

SB zahtjev za ugovaranje usluge internet bankarstva ... - Sberbank

Zahtjev za ugovaranje/izmjenu usluge Internet bankarstva – “Sberbank Business. Online” / Mobilnog bankarstva – “Sberbank2go”. I. OPĆI PODACI O ...

čimbenici prihvaćanja usluge internet bankarstva među ...

20 srp 2017 ... Internet bankarstvo koristi se kao termin za bankarski sustav nove generacije (Singhal i. Padhmanbhan, 2008). 2.1. ... Ostale banke3 podrazumijevaju Raiffeisen banku. (2,84% ... profitabilnošću pravne osobe. Autorica navodi ...

Uputa za korištenje aplikacije internet bankarstva ... - Imex banka dd

1 pro 2015 ... Uz otvoren račun možete koristiti internet bankarstvo Imex@NET (u ... 9/15. 5.8.3. Imex Mtoken. 5.8.3.1. Prijava. 1. Pritisnite opciju OTP. 2.

Uputa za korištenje Imex@NET internet bankarstva ... - Imex banka dd

1 svi 2012 ... Uz otvoren tekući, žiro, devizni ili štedni račun po viđenju možete koristiti Imex@NET internet bankarstvo za građane 24 sata dnevno uz ...

8 – Sigurnost informacijskog sustava e-bankarstva - EFOS

3 tra 2013 ... •Mobilno ili m-poslovanje je poslovanje koje se ostvaruje pristupanjem informacijama ... Mobilni novčanik ili bezdodirna NFC komunikacija.

SLATINSKA BANKA d.d. - ZSE

22 lis 2019 ... DANIJELA. (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt). Telefon: 033/637:050,. Adresa e-pošte: slatinska [email protected].

Slatinska banka d.d. - Vobco.hr

SLATINSKA BANKA d.d. Slatina (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje da je temeljem podnesene neopozive ostavke, prestao mandat predsjednika Uprave ...

SLATINSKA BANKA dd SKRAĆENI PROSPEKT - ZSE

1995. godine otvaraju se Poslovnica Valpovo i Poslovnica Zagreb,. •. 1997. godine počinju djelovati poslovnice u Pitomači, Đakovu i Rijeci. SLATINSKA BANKA ...

Naziv dokumenta - Slatinska banka

daljnjem tekstu: Opći uvjeti) je Slatinska banka d.d., Vladimira Nazora 2, 33520 ... na broj, model, broj računa, vodeći broj banke primatelja plaćanja (VBDI)).

kreditno poslovanje - Slatinska banka

trošak naknade za obradu % jednokratno. Limit / osiguranje vraćanja. 1. Kratkoročna/dugoročna pozajmica po osnovu oročenog depozita. Do 5 godina. Otplata.

Popis dokumentacije - Slatinska banka

original Očevidnik blokade iz FINA-e. ➢ potvrda o ... Za kredite gdje je instrument osiguranja nekretnina potrebno je dostaviti još i: ➢ original Izvatka iz zemljišnih ...

SLATINSKA BANKA dd SLATINA NEREVIDIRANA ... - ZSE

Adresa Internet stranice: www.slatinska-banka.hr ... SMS bankarstvo, te kartično poslovanje za gra ane, obrtnike, trgovačka društva MBNet mreži, korištenjem ...

ANNUAL REPORT OF SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA FOR THE ...

PKI for identification and private persons us the physical or mobile token . The Bank has also introduced an additional authorization device for approving ...

SLATINSKA BANKA dd SLATINA NEREVIDIRANA ... - HANFA

Adresa Internet stranice: www.slatinska-banka.hr ... SMS bankarstvo, te kartično poslovanje za gra ane, obrtnike, trgovačka društva MBNet mreži, korištenjem ...

1 IDENTIFIKACIJSKI PODATCI KLIJENTA ... - Slatinska banka

OIB. KONTAKT OSOBA KOJA POTVRĐUJE AUTORIZACIJU. Ime i prezime. Telefon. Mobitel e-mail. BROJ OBVEZNIH POTPISNIKA ZA IZVRŠENJE PLATNOG ...

Korisničke upute za Android OS - Slatinska banka

26 lip 2014 ... Slatinska banka d.d. ... obavijestiti Banku kako bi Banka napravila poništenje trenutnog PIN-a. ... račun unosi u obliku VBDI račun ili. IBAN).

kvalitet usluge u internet bankarstvu quality services in internet ...

Internet bankarstvo u Srbiji koristi samo 9,3% građana, što je veliki zaostatak u odnosu na. Evropsku Uniju, čijem ... Krajem 2003. godine, pošto je uvedeno Internet bankarstvo za pravna lica, banke u Srbiji su ... OTP BANKA Srbija a.d.. Ne. Da.

Annual Financial Statements of the Bank - Slatinska banka

Bjelovar-Bilogora County, Koprivnica-Križevci County, Primorje-Gorski Kotar ... Slatinska banka d.d. maintains its position in the retail banking segment by ...

Uputa za instalaciju i korištenje podrške za ... - Slatinska banka

12 velj 2020 ... Instalacija SignErgy podrške . ... 2.1. Instalacija DeviceClienta. Sa linka http://rdc.fina.hr/download/Gemalto.zip preuzeti datoteku i raspakirati je.

Opći uvjeti za korištenje Usluge digitalnog bankarstva - PBZ

26 srp 2019 ... Autorizacija – postupak potvrđivanja volje Korisnika On-line ... dvaju međusobno neovisnih elementa, od kojih jedan element pripada kategoriji ...

Informativni obrazac za uslugu trajnog naloga (pdf) - Slatinska banka

obvezu da Banka preuzima izvršenja plaćanja s tekućeg ili žiro računa vlasnika ... Tečaj obračuna za naloge unutar Banke je srednji tečaj HNB-a, a za naloge ...

Korisničke upute za mobilni token (mToken) - Slatinska banka

14 ruj 2015 ... SLATINSKA BANKA .D.D. Korisničke upute za mobilni token (mToken). Verzija 1.00 rujan, 2015. ... Jednokratni PIN – OTP . ... Mobile Tokena koji trenutno koristite i dala vam upute za aktivaciju novog Mobile Tokena. Prijava.

Informativni obrazac za uslugu police osiguranja ... - Slatinska banka

Polica osiguranja kredita sa Croatia osiguranjem d.d. Zagreb može se otkazati pisanom izjavom ... Ergo osiguranje d.d. Zagreb – maksimalno 144 mjeseci.

opći uvjeti financijske agencije za korištenje e ... - Slatinska banka

FINA, nakon provjere ispravnosti i valjanosti elektroničkog potpisa, stavlja na ... nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa putem ... i potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja i dokumentacije za javnu objavu.

Opći uvjeti za odobravanje lombardnog kredita - Slatinska banka

nalaze na njegovom skrbničkom računu u Banci i da se iz ostvarene prodaje izvrši zatvaranje obveza po kreditu. Korisnik kredita može prijevremeno otplatiti dio ...

Informativni obrazac za brzi gotovinski kredit ... - Slatinska banka

Brzi gotovinski krediti mogu se odobravati u kunama ili uz valutnu klauzulu EUR, klijentima ... Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike).

inicijalno izdavanje i obnavljanje certifikata fine - Slatinska banka

Da bi se moglo izvršiti udaljeno preuzimanje/obnova certifikata FINE potrebno je zadovoljiti sljedeće tehničke preduvjete: - osobno računalo sa MS Windows ...

Korisnička uputa za instalaciju aplikacije SignErgy - Slatinska banka

„SignErgy“ je desktop aplikacija namijenjena korisnicima usluge bankarstva Slatinska banka d.d. s internetskim preglednicima Google Chrome, Mozilla Firefox, ...

Odluka o tarifi naknada za potrošače 15.10.2019. - Slatinska banka

15 pro 2019 ... 4.6. Gotovinski kreditni transferi nacionalni u kunama sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji s pravnim osobama. - Interauto Josipovac.

Priručnik za korištenje Internet bankarstva za ... - Raiffeisen Bank

izvode, plaćanje, poruke, imenik, prenos datoteke. • Slike u gornjem ... HB, HT Eronet i HT doo Mostar možete pogledati na dnu ovog dokumenta. Plaćanje u ...

analiza korištenja internet bankarstva među studentskom ...

Ključne riječi: Internet bankarstvo, Europska Unija, Republika Hrvatska, studentska populacija. 1. ... Istraživanje je pokazalo da uslugu Internet bankarstva najviše koriste građani u dobi od 18 do 29 godina ... poštanska banka (HPB). U upitniku ...

Opći uvjeti za korištenje Usluge digitalnog bankarstva - Privredna ...

Pristup i korištenje Usluge putem chat, video chat i audio chat komunikacije . ... Poslovnice Banke, čiji se popis nalazi na internetskoj stranici Banke www.pbz.hr;.

Opći uvjeti za korištenje Usluge digitalnog bankarstva - Cloudinary

Pristup i korištenje Usluge putem aplikacije PBZ mobilnog bankarstva . ... aplikacije PBZ internetskog bankarstva omogućena aktivacija aplikacije PBZ mobilnog.

informativni obrazac za uslugu diners club kartica - Slatinska banka

1 srp 2019 ... Prodaju Diners Club kartica Slatinska banka d.d. Slatina radi u ... kn, maksimalno 2.000,00 kn, za limit veći od 2.000,00 kn potreban jamac).

Opci uvjeti poslovanja za uslugu telefonskog i internet bankarstva za ...

18 pro 2016 ... poslovnici Banke, putem trajnog naloga, na bankomatu, na EFT POS uređaju, putem RBA DIREKT servisa koji podržavaju takvu funkcionalnost ...

opšti uslovi za korištenje usluge mobilnog bankarstva za fizička lica

3 феб 2020 ... propisima, internim aktima Banke, te u skladu sa odredbama Ugovora o korištenju usluge mobilnog bankarstva. Ukoliko Klijent promijeni broj ...

Opći uvjeti korištenja usluge Addiko Mobile mobilnog bankarstva za ...

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: 385 1 6007 000, www.addiko.hr, ...

Nikola Pigac Primjena računala u poslovnoj praksi internet bankarstva

9 lip 2018 ... E-BANKARSTVO PRIVREDNE BANKE ZAGREB . ... Usluga internet bankarstva Zagrebačke banke, naziva se e-zaba. Kao i kod Splitske banke ...

PUNOMOĆ Servis e-Regos Servis RGFI putem ... - Slatinska banka

(znakom x označite ako želite dati punomoć za ovu uslugu). •. Predaja Obrazaca R-Sm putem WEB-a u sustav REGOS-a u FINI i to samo u slučaju kada je ...

Vip Usluge Prepaid i Vip Usluge Prepaid Internet - Vip mobile

Minimalni iznos dopune. Osnovni SMS za VAS usluge. Troškovi pripreme paketa - Online prodaja. Prepaid Vip Internet sa USB modemom. Prepaid Vip Internet.

Uvjeti korištenja B.net internet usluge - A1

1 lis 2018 ... 1) Internet usluga omogućava stalni pristup internetu, a dostupna je kao “Flat rate usluga” - usluga s fiksnom mjesečnom naknadom za pristup ...

UPUTE ZA KORISNIKE eLEMENT@ INTERNET ... - OTP banka

INTERNET BANKARSTVO ZA TVRTKE I ... Izbornik "Datoteka s nalozima" omogućava korisniku eLEMENT@ paketa ... prenesena na poslužitelj OTP banke".

POBAklik Internet bankarstvo - Podravska banka

kvalitetnijih usluga Podravska banka predstavlja uslugu internet bankarstva kojom se ... iznos koji kupujete (automatski ispis nakon Kontrole naloga). Tečaj:.

INTERNET BANKARSTVO ZA TVRTKE I OBRTNIKE - OTP Banka

eLEMENT@. INTERNET BANKING FOR COMPANIES ... same as the current date, and recipient VBDI different from the OTP Bank VBDI, the time up to which the ...

Nabava usluge dizajna, izrade i održavanja Internet stranice www ...

15 srp 2015 ... Nabava usluge dizajna, izrade i održavanja Internet stranice www.energetskaucinkovitost.hr. POZIV NA DOSTAVU PONUDA ...

Ponuda za korišćenje usluge Mobilni Internet koja važi od 01.09 ...

1 сеп 2019 ... Pretplata se obračunava proporcionalno broju dana u obračunskom periodu ... besplatnog korišćenja HBO Go aplikacije/portala tokom prvih 12 ...

Uvjeti korištenja Internet opcija za pretplatnike Tomato usluge

Provjera stanja potrošenih MB moguća je slanjem SMS poruke sadržaja „?" na broj 13444. 6. Nakon što Korisnik iskoristi količinu podataka uključenu u naknadu ...

Naknade OTP banke za transakcijske račune, usluge ... - OTP banka

11 ruj 2017 ... Isplate preko pošta i FINA-e (uputnice) ... Gotovinska uplata na račun/zamjena u novčanice kovanica domaćeg novca, u iznosu većem od 1.000 ...

Uputa za aktiviranje i korištenje 3D usluge ... - Imex banka dd

5 velj 2019 ... Osobna poruka – Korisnik ima mogućnost aktivirati Osobnu poruku ako želi. ... •Korisnik provjerava broj Kartice (vidljive su samo 4 zadnje ...

Banka obračunava i naplaćuje unaprijed naknade za usluge po ...

Banka obračunava i naplaćuje unaprijed naknade za usluge po poslovima korišćenja usluga elektronskog bankarstva za fizička i pravna lica po sljedećim ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u ... - Erste banka

7 sij 2020 ... 591;www.erstebank.hr; e-mail: [email protected]. Stranica 1/14 ... Vođenje Erste Club paketa uz žiro račun za mlade. *nakon navršene 26. ... Ispis starih kamatnih stopa za građane na telefonskom bankarstvu. (Erste FonBanking) ... kartice i uplate u korist računa grada Samobora1. Bez naknade.

Naknade OTP banke za usluge poslovanja s kreditima ... - OTP Banka

26 ruj 2019 ... OTP banka dioničko društvo (u daljnjem tekstu Banka) za usluge koje obavlja, naplaćuje naknadu po ... Banka naplaćuje visinu naknade i dodatne stvarne troškove, koji su nastali prilikom vršenja usluga. ... Splitska banka).

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima - OTP Banka

Izdavanje bankovne kartice (osim vlasnicima studentskog tekućeg računa i djeci mlađoj od ... MasterCard Standard revolving kartica ... Visa web prepaid kartica.

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja ... - OTP banka

2 stu 2015 ... Plaćanje u korist računa pravnih osoba izvan banke putem Internet bankarstva ... Mjesečna članarina za uslugu mobilno bankarstvo ... Gotovinska uplata/zamjena u novčanice efektivnih stranih kovanica ili zamjena u kune, ...

Naknade za transakcijske račune, usluge platnog ... - OTP banka

11 velj 2019 ... u kune primjenom prodajnog tečaja OTP banke d.d., koji vrijedi na dan ... 1% u kn. Konverzija za isplatu u stranoj efektivi. Bez naknade.

1 Vrsta usluge Stambeni krediti (sa i bez hipoteke*) i ... - NLB Banka

Iznos kredita: do 300.000 KM uz hipoteku, do 70.000 KM bez hipoteke*. Korisnici kredita ovisno od statusa klijenta: 1. Budžetski korisnici, zaposleni u ...