pravilnik o tehničkim pregledima vozila - BIHAMK-a

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način obavljanja tehničkih pregleda, ... g) Stanica za tehnički pregled vozila je organizacija ovlaštena od strane ...

pravilnik o tehničkim pregledima vozila - BIHAMK-a - Srodni dokumenti

pravilnik o tehničkim pregledima vozila - BIHAMK-a

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način obavljanja tehničkih pregleda, ... g) Stanica za tehnički pregled vozila je organizacija ovlaštena od strane ...

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

10 мај 2019 ... редовном техничком прегледу. (8) Превентивни технички преглед возила обавља се након протека шест мјесеци од редовног техничког.

Preuzmi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

U smislu ovog Pravilnika zna~i: a) Tehni~ki pregled vozila je pregled opreme i ure|aja vozila koji se provode u cilju utvr|ivanja da li vozilo ima propisane ure|aje i ...

Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima SN ... - Centar motor

rokovi obavljanja preventivnih tehničkih pregleda vozila i način vođenja evidencija o tim pregledima. Članak 2. Preventivni tehnički pregledi mogu biti dnevni i ...

pravilnik o registriranju vozila - BIHAMK-a

e) dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koji se izdaju ... žute boje, otvoren je veličine 210 mm x 105 mm, a savijen 75 x 105 mm.

pravilnik o registriranju vozila - Bihamk

1. prve registracije vozila u BiH (novo ili rabljeno vozilo); ... 11. odjava vozila; ... (1) Zahtjev za produženje registracije vozila podnosi se prije isteka važenja ... (4) Registarske tablice za vozila iz stava (1) ovog člana izdate nakon početka.

tehnički pravilnik za vozila - Bihamk

Vozila se raspoređuju u tri grupe na osnovu zapremine motora: Grupa S1 – automobili radne zapremine motora do 1400 ccm. Grupa S2 – automobili radne ...

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje ... - BIHAMK-a

materija, vozila za prijevoz lako kvarljive robe, te uvjeti koje treba da ispune organizacije ... Hercegovini, do početka primjene Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova ureñaja i opreme vozila. ... udovoljavaju navedenim uvjetima. ... Po mogućnosti osigurati spisak opasnih materija sa rubnim brojevima koji će se prevoziti.

Tehnicki pravilnik za takmicarska vozila Grupe N - BIHAMK-a

Ako je katalizator postavljen na ispušnoj grani, smije biti zamijenjen ... zamjena čitave Mac Phersonove noge (prečke), zamjenski dijelovi moraju biti mehanički.

pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa ... - BIHAMK-a

(1) Znak pristupačnosti za vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili ... (1) i (3) ovog člana, novi znak pristupačnosti važi do roka naznačenog.

pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa ... - Bihamk

(1) Znak pristupačnosti za vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili ... (1) i (3) ovog člana, novi znak pristupačnosti važi do roka naznačenog.

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

PRAVILNIK. O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se tehničke kategorije ...

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama 85-2016 ...

PRAVILNIK. O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA. („NN“ br. 85/16., 24/17. i 70/19.) Članak 72. (1) Pneumatici kao dio opreme vozila, ...

pravilnik o dopuni pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu ...

Na temelju članka 236. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ...

Pravilnik o Rally-ju terenskih vozila / Off Road Rally (A05) - Bihamk

Član 1. Komisija za auto, moto i karting sport BIHAMK - a ovim Pravilnikom utvrĎuje osnove odrţavanja takmičenja u Off Road Rally - ju a na osnovama opšteg ...

Pravilnik za cross terenskih vozila / Off Road Cross (A05) - BIHAMK-a

Pravilnik za cross terenskih vozila / Off Road Cross (A05). I Opšte napomene. Član 1. Ovim Pravilnikom se reguliše održavanje trka terenskih vozila na kružnim ...

ispitivanje sustava za koĉenje na tehniĉkim pregledima u republici ...

(CVH). Na temelju tih statistiĉkih podataka je napravljena analiza koja je detaljnije ... Izvor:Šilić Đ.: Ispitivanje motornih vozila, Veleuĉilište Velika Gorica, Velika ...

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim merama na ...

U radionicama za izradu paste za čišćenje cipela, uljanih i asfaltnih lakova itd. ... 11) Zaštitne mere pri proizvodnji sapuna, glicerina i kozmetičkih sredstava.

PRAVILNIK o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama ...

24 svi 2019 ... Ako pri požaru gori i bijeli fosfor, treba postupiti ne sljedeći način: - svi radnici koji nemaju plinske maske za zaštitu organa za disanje protiv ...

PRAVILNIK O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAÐEVINA I ...

(1) Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ...

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju ... - SPVH

Zagreb, MihanoviĘeva 12. Telefoni: ... moraju voziti u πtrajkuza vrijeme πtrajka za vozni red. Ta odluka se ... nagibni vlakovi stupac s podatcima za nagibne vlakove«. ... Oštarije – Split (Zagreb GK – Oštarije vozi u sastavu vlaka 500). 520.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zdr.pregledima ...

U Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače ... vozači kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje za vozila: A1, A2, A, B, B E,.

PRAVILNIK O ENERGETSKIM PREGLEDIMA ... - Europski fondovi

(1) Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ...

Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima - Zavod za javno ...

3) laboratorijski pregled stolice na Salmonellae i Shigellae; ... Sanitarna knjižica i evidencija zaposlenih lica koja su izvršila obavezni ... 3) laboratorijski pregled brisa nazofarinksa, konjuktive, uzorka urina, krvi i moždinske tečnosti, na.

Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

31 pro 2015 ... (8) Zdravstvenu sposobnost vozača i Nandidata za vozače Noji nisu zadovoljni ocjenom zdravstvene ustanove u. Nojoj su pregledani te ...

Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i ... - Psihometar.info

31 pro 2015 ... (8) Zdravstvenu sposobnost vozača i Nandidata za vozače Noji nisu zadovoljni ocjenom zdravstvene ustanove u. Nojoj su pregledani te ...

Pravilniku o podeli motornih i prikljucnih vozila i tehnickim uslovima ...

moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih ... Katadiopteri na motornim vozilima na četiri ili više točkova i motornim.

Pravilnik o registraciji i ozna350avanju vozila - Centar za vozila ...

27 pro 2017 ... daju stanici za tehnički pregled vozila, a u prometnu dozvolu u prostor za napomenu ... (2) Nakon registracije vozila izdaju se registarske pločice. ... (3) Ako vlasnik vozila u roku 15 dana od isteka prava korištenja iz stavka 1. i 2. ovog članka ne uplati propisanu ... Vrijedi samo uz prometnu dozvolu broj:.

pravilnik - BIHAMK-a

označena slijedećim oznakama: MS, M S ili M&S i znakom snježne pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi ...

pravilnik - Bihamk

b) kategoriju C ne polaže ispit za kategoriju/potkategoriju C1, B; ... (4) Listići sa pitanjima za usmeni dio ispita i testovi za polaganje predstavljaju službenu tajnu.

posebni pravilnik - Bihamk

10 tra 2019 ... Auto klub “Rijeka”, Dolac 11/I, 51000 Rijeka. Gosp. Tomislav Šepić, 385 99 525 84 42, [email protected] ... Preluk, Preluk bb – HAK. 11:00.

Pravilnik o moto sportu - BIHAMK-a

Osobe starije od 50 godina mogu sudjelovati na takmičenjima, ako im to na temelju molbe dopusti direktor ... Osiguranje za takmičenje moţe biti i dnevno osiguranje, odnosno toliko dana koliko traje takmičenje. ... Oldtimer brzinske moto utrke.

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli - BIHAMK-a

meñunarodnim vozačkim dozvolama (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Član 2. (Ovlaštenje za izdavanje meñunarodne vozačke dozvole). (1) Meñunarodnu vozačku ...

TEHNIČKI PRAVILNIK ZA AUTOMOBILE Grupe ... - BIHAMK-a

TEHNIČKI PRAVILNIK ZA AUTOMOBILE Grupe E1. 1. ... Dijelovi karoserije (polušasija) koji služe za učvršćenje: motora, mjenjača, elemenata za upravljanje, ...

2019 04 04 - POSEBNI PRAVILNIK SKRADIN.docx - Bihamk

28 ožu 2019 ... KARAĐOLE, direktor TZ Grada Šibenika. Joško. JURIĆ, predsjednik Saveza sportova grada Šibenika. 01.1.2 ADRESA UREDA NATJECANJA.

pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom ... - BIHAMK-a

2 tra 2007 ... (1) Katadiopteri na motornim vozilima s ~etiri ili vi{e to~kova i motornim vozilima sa tri to~ka koja su {ira od 1,3 m, moraju biti ugra|eni i izvedeni ...

pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći - BIHAMK-a

pružanja prve pomoći, način osposobljavanja i program i način polaganja ispita, uvjeti koje trebaju ispunjavati kadrovi koji obavljaju osposobljavanje i provjeru ...

2019 04 04 - POSEBNI PRAVILNIK SKRADIN.docx - BIHAMK-a

28 ožu 2019 ... KARAĐOLE, direktor TZ Grada Šibenika. Joško. JURIĆ, predsjednik Saveza sportova grada Šibenika. 01.1.2 ADRESA UREDA NATJECANJA.

pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći - Bihamk

pružanja prve pomoći, način osposobljavanja i program i način polaganja ispita, uvjeti koje trebaju ispunjavati kadrovi koji obavljaju osposobljavanje i provjeru ...

Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

7) pristupačnost jeste rezultat primene tehničkih rešenja u projektovanju i građenju građevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ... - Vatroival

graevinsko-zanatski i ostali radovi na završnoj obradi, opremi i ureenju svih objekata visokogradnje: ... Tehnički uslovi za izvoenje keramičarskih radova;.

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ... - EcoMission

Zakona o eksplozivnim tvarima) kojom izjavljuje da je eksplozivna tvar sukladna tehničkim zahtjevima za tu eksplozivnu tvar te ju označava oznakom CE,.

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA DIZALICE

podizanje tereta, a po konstrukciji su kombinacija raznih tipova dizalica( ... prihvat sile prevrtanja odnosno naprave za prihvat dizaličnih tračnica (lance, ručna ili.

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati ... - Bihamk

Zdravstveni uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za vozača, odnosno vozač motornih vozila za upravljanje motornim vozilom (u daljnjem tekstu: tjelesna i ...

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati ... - BIHAMK-a

(Skupine kandidata za vozače i vozača motornih vozila). Kandidati za vozača i vozači motornih vozila svrstavaju se u smislu ovog Pravilnika u dvije skupine i to:.

Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje ...

Koncesionar lutrijskih igara može uplate za klađenje primati na mjestima gdje se ... Uređaji i sistemi za klađenje koji su zasnovani na virtualnim slučajnim ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ZAŠTITU ... - Vatroival

Nadzemna otvorena garaža je garaža koja ima otvore prema spolja, veličine koja odgovara najmanje jednoj trećini ukupne površine spoljašnjih zidova, od kojih ...

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima - Smederevo

О враћеним помагалима матична филијала води посебну евиденцију и одлучује о њиховој даљој ... Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о помагалима ... зглобом у вези са ортопедским ципелама.

Komentar HT-a na Pravilnik o tehničkim uvjetima za ... - Hakom

... zdenaca neće biti moguće montirati ulični kabelski ormar, bilo da nema prostora ili da će takav ormar biti preblizu prometnici, zbog čega može biti ugrožen u ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SISTEME ... - Vatroival

3) komora za ventilaciju ili klimatizaciju je vazdušna komora koja je povezana sa ... Rešetke za ubacivanje vazduha (anemostati), kao i kanali iznad njih moraju ...

pravilnik o tehničkim normativima za dizalice - hzzzsr

(lučke i brodogradilišne toranjske dizalice, građevinske i montažne stupne dizalice, ... podizanje tereta, a po konstrukciji su kombinacija raznih tipova dizalica( ...

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima-sa tabelom

(Pavlikovi remenčići). Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa: - Dislocatio coxae evolutiva. (luxatio, subluxatio, dysplasio) kod kongenitalnih anomalija.

Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u objektima

27 мар 2017 ... radom na uređajima za loženje koji su priključeni na dimnjak. ... c) položaj izlaznog otvora dimnjaka i njegova visina iznad krova objekta i/ili ...

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih ...

16 сеп 2014 ... P R A V I L N I K. O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA IZGRADNJU ... normativima za izgradn u nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog ...

Pravilnik o minimalnim tehnickim uslovima za projektiranjeï

26 ruj 2003 ... Autobusna stajališta projektuju se za svaki prometni smjer. ... Član 20. Ako se utvrdi, da za autobusnim stajalištem više nema potrebe ili da ono.

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU ... - Vatroival

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija ... negorivog materijala i služe za čuvanje negorive robe u negorivoj ambalaži, priručna skladišta, ... Noseće čelične konstrukcije u velikim skladištima i skladištima srednje veličine sa visokim i ... konstrukciono izvedena u protiveksplozionoj zaštiti;.

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih ...

9 сеп 2014 ... gde e v = maksimalna brzina vetra [m s] ko a se na istom potezu trase po avl u e prosečno svakih pet godina, a za vodove napona 400 kV - i u ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE POSUDE ...

posuda pod pritiskom u pogledu proračunavanja konstrukcije i izrade, kao i u pogledu ... je najmanje tri puta veća od razlike debljina spojenih delova.

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima - Komora ...

Osigurano lice do 18 godina sa obostranim trajnim oštećenjem sluha, preko 45dB u ... livena nadogradnja, ako je kruna zuba razorena, a korijen zuba može ...

posebni pravilnik brdske trke „velika nagrada cazina ... - BIHAMK-a

17 kol 2019 ... Nedjelja ,18.08.2019 ... INA DELTA TIMING, Zagreb, Hrvatska ... podatke, spremne za printanje, „Timing Ina Delta“ Zagreb je dužna odmah po.