obavijest - Fakultet zdravstvenih studija

3 srp 2019 ... Ugovor-Primaljstvo-redovni. Ugovor-Primaljstvo-izvanredni. • originalnu priznanicu o uplati troškova upisnine i participacije ako student ...

obavijest - Fakultet zdravstvenih studija - Srodni dokumenti

obavijest - Fakultet zdravstvenih studija

3 srp 2019 ... Ugovor-Primaljstvo-redovni. Ugovor-Primaljstvo-izvanredni. • originalnu priznanicu o uplati troškova upisnine i participacije ako student ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA ...

30 kol 2019 ... koji je protivan odredbama Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti, ... „Fizioterapeut se pri obavljanju fizikalne terapije pridržava Zakona o.

Fiziologija s patofiziologijom - Fakultet zdravstvenih studija

može se preuzeti sa Share point portala Zavoda za fiziologiju: http://sp.medri.hr/Studenti/. (user name i lozinka nalaze se na oglasnoj ploči Zavoda za fiziologiju).

zdravstveni glasnik - Fakultet zdravstvenih studija - SUM

Ivona Ljevak, dipl.med.sestra. Tehnički urednik: ... Ivona Ljevak, MarkoRomić, Ivan Vasilj, Josip Šimić, Olivera Perić. IZVOR STRESA U ... Maričić J. Socijalna usamljenost adolescenata. Tesa ... je rodila zdravo dijete sigurno može dojiti. Dru-.

CMW 2017 - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

Anne Rathbone, University of Brighton, England. Carme Montserrat, University of Girona, Catalonia, Spain. Dalida Ritossa, University of Rijeka, Croatia. Dorothy ...

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA ...

Doc. dr Lejla Hasanbegović. Doc. dr. Irma Salimović-Bešić. Doc. dr. Berina. Hasanefendić. Prof. dr. ... medicini (V). Analiza i obrada radiološke slike (P). Tehnike u mamografiji (V). Amra Beganović, str.sr ... NASTAVNIK. Senka Fatić, str.sr. Prof.

Dijetetika - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

Kolegij Dijetetika je obvezni kolegij na prvoj godini redovnog Preddiplomskog stučnog studija sestrinstva i sastoji se od 30 sati predavanja, 15 sati seminara i 15 ...

Zdravstvene nauke - Fakultet zdravstvenih studija

Nastavno naučnom vijeću Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu (FZS) prijaviti ... Genetička struktura salmonoidnih populacija bh. rijeka Savskog sliva (vođa ...

Zbornik radova - Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija

Prof. dr Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum, Beograd ... Knez Miloš Obrenović, sin oca Teodora i majke Višnje, je rođen u selu Dobrinji, po nekim podacima.

Esmina Avdibegovic - Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija

II kongresa psihijatara Hrvatske. Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Psihijatrijska klinika Zagreb, Klinika za psihijatriju. Rijeka, Opatija, septembar 1998. 13.

Eduroam upute - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

Spajanje Android uređaja na eduroam mrežu. Aktivirajte Wlan bežičnu mrežu na ure aju, prona ite mrežu „eduroam“ te pratite daljnje korake za spajanje: ...

Nuklearna medicina - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

1 lis 2019 ... Kolegij Nuklearna medicina je obavezni kolegij na trećoj godini ... izvodi u prostorijama Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu KBC Rijeka.

Marković Marko - Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija

Марко Марковић, Иван Пантелић, Бошко Николић, Јован Ђорђевић, Софтверски систем за визуелну симулацију алгоритама пословног одлучивања ...

sveučilište u rijeci fakultet zdravstvenih studija preddiplomski stručni ...

cruciate ligament i meniskusa, ubrajaju se u najčešće ozljede koljena nastale ... Mehanizmi nastanka ruptura meniska se generalno mogu kategorizirati u one ...

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka ...

Sveučilište u Rijeci ▫ Fakultet zdravstvenih studija. University of Rijeka ▫ Faculty of Health Studies. Viktora Cara Emina 5 ▫ 51000 Rijeka ▫ CROATIA. Phone: 385 ...

izvedbeni nastavni plan - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

Viktora Cara Emina 5 ▫ 51000 Rijeka ▫ CROATIA ... Z4 FZS. Vesna Čačič,prof. Unesite tražene podatke. Nastavni sadržaj i sve obavijesti vezane uz kolegij kao i ...

Treća mostarska psihijatrijska subota (3 - Fakultet zdravstvenih studija

9 lip 2018 ... Moderatori: Dragan Babić i Miro Jakovljević ... 14.00 – 14.15 Gorana Sulejmanpašić: Nove komunikacijske tehnologije u medicini.

Pravilnik o izradi završnog rada - Fakultet zdravstvenih studija

sa mentorom u vezi sa razradom teme, proučavanjem literature, načinom prezentacije završnog /diplomskog rada i sl., sve do konačne odbrane diplomskog ...

Proces zdravstvene njege - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

Plan zdravstvene njege: Preporuke za izradu plana zdravstvene njege; Vrste planova zdravstvene njege; Svrha planova zdravstvene njege. Ishodi učenja:.

Zdravstvena njega starijih osoba - Fakultet zdravstvenih studija

Utvrditi 14 osnovnih ljudskih potreba. Ponoviti proces zdravstvene njege te ga primjeniti na gerijatrijskim bolesnicima. Ponoviti najčešće sestrinske dijagnoze.

SVEUČILIŠTE U SPLITU ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA ...

Mišićna slabost, gubitak osjeta, neuropatska bol i disfunkcije autonomnog živčanog sustava ... Simptomi najčešće započinju distalno na nogama i šire se prema ...

Primaljstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - Unist

Preddiplomski sveučilišni studij: Primaljstvo. Sveučilište u Splitu. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. Ruñera Boškovića 31, HR-21000 Split. Telefon: 385 21.

Sestrinstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - Sveučilište u Splitu

Preddiplomski sveučilišni studij: Sestrinstvo. Sveučilište u Splitu. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. Ruñera Boškovića 31, HR-21000 Split. Telefon: 385 21.

predložene diplomske teme - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Privatno zdravstveno osiguranje u Europi. Američki pristup u ... Dr. sc. Sanda Stojanović-Stipić (Sestrinstvo). Sepsa i antisepsa u jedinici intenzivnog liječenja. Procjena ... hospitaliziranih u KBC Split ... prof.dr sc. Ante Punda i su-mentor mr.sc.

Primaljstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - Sveučilište u Splitu

Preddiplomski sveučilišni studij: Primaljstvo. Sveučilište u Splitu. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. Ruñera Boškovića 31, HR-21000 Split. Telefon: 385 21.

19. riječki dani bioetike na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci ...

zdravstvenih studija u Rijeci. Bioetičke dileme u palijativnoj skrbi: od teorije do prakse. (Rijeka, 12. svibnja 2017.) Nastavljajući tradiciju jednog od najstarijih ...

pdf Koraci za upis diplomski - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Završen preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva, Fizioterapije,. Radiološke tehnologije s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova. 2. Završen preddiplomski ...

Prijavi se na 'Postani Student' - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

16 srp 2019 ... Rang lista se formira temeljem općeg uspjeha u srednjoj školi (45% bodova) i postignutog uspjeha na ispitu državne mature razine B iz.

obavijest o upisima u prvu godinu preddiplomskih studija - APTF

2017. godini Agronomski i prehrambeno - tehnološki fakultet Sveučilišta u. Mostaru vrši upis na: ... bank B iH. d.d. Mostar, s naznakom „za razredbeni postupak”.

Obavijest o upisu studenata u više godine studija u ... - ffzg - unizg

10 ruj 2018 ... Potvrde o studiranju, nakon što ih zatraže putem WEBOMATA/STUDOMATA (8 kiosk Studomata u zgradi Fakulteta i sva računala u A-104) ...

Sestrinstvo Sestrinstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

PLAN I PROGRAM RAZLIKOVNOG MODUL. Sveučilište u Splitu jel zdravstvenih studija. AZLIKOVNOG MODULA (DIFERENCIJSKI ISPITI). Sestrinstvo ilište u ...

Napredna statistika u medicini i zdravstvu - Fakultet zdravstvenih ...

Boris Petz, Vladimir Kolesarić, Dragutin Ivanec Petzova statistika Osnove statističke metode za nematematičare. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2012. Vladimir ...

profesionalne bolesti zdravstvenih zdravstvenih radnika u ... - hzzzsr

Profesionalna bolest. Bolest vezana uz rad. Ozljede. Zdravlje na radu i zdrav radni okoliš: Ključ kvalitete rada liječnika. Hrvatska liječnička komora bolest ...

obavijest - Filozofski fakultet

indologija sinologija japanologija. Odsjek za kroatistiku. Odsjek za lingvistiku. Odsjek za romanistiku francuski jezik i knjiZevnost portugalski jezik i knjiZevnost.

Obavijest - Filozofski fakultet Split

28 lip 2019 ... majica i sportske papuče ili tenisice za gimnastičku dvoranu). Za vrijeme provedbe dodatne provjere uz pristupnike će biti prisutan veći broj ...

OBAVIJEST ZA STUDENTE - Prirodno-matematički fakultet

10 sij 2012 ... OBAVIJEST ZA STUDENTE. NAČIN PODNOŠENJA MOLBE. Molba se predaje Sekretarijatu matičnog Odsjeka Prirodno-matematičkog ...

obavijest - Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru - University of ...

16. Dijana BEJIĆ . . . . . . . . . . . Indeks 4177. 17. Robert KOVAČ . . . . . . . . . . . Indeks 4183. 18. Anita PRCE . . . . . . . . . . . . Indeks 4196. 19. Davor MATKOVIĆ .

Prva Obavijest - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

je inicijativu organiziranja pokrenuo Agroglas, dvotjednik za poljoprivredu i Hrvatsko društvo za proučavanje obrade tala (ogranak međunarodne organizacije ...

I ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije

ELEKTROTEHNIČKI SISTEMI U SAOBRAĆAJU I KOMUNIKACIJMA. 3 2 1. 6. 6. ... 2. NASTAVNI PLAN ZA ODSJEK: SAOBRAĆAJ. USMJERENJE: CESTOVNI ...

R/b Ime i prezime Adresa Fakultet Godina studija

Elkasova Rijeka. Pedagoški / Bihać. IV. 28. Edin (Nedžib) Vučelj. 505 VMBR. Muzička akademija /. Sarajevo. I. 29. Edina (Nedžib) Vučelj. 505 VMBR. FZS / ...

Drugi ciklus studija - Fakultet Političkih Nauka

Slavko Kulić: Strategija nasilja kao strategija razvoja. 6. Strategija nacionalne sigurnosti za novo stoljeće (SAD), Odbrana (s. 137-. 237) br. 3-4/2000. 7. Zbigniew ...

Elaborat doktorskog studija (pdf) - Geotehnički fakultet - unizg

sadržava opće podatke o doktorandu, životopis i popis radova doktoranda, naslov ... Mladen Božičević rođen je 30. rujna 1957. godine u Varaždinu, gdje je ... Šubarić, Drago; Ačkar, Đurđica; Babić, Jurislav; Sakač, Nikola; Jozinović, Antun.

Elaborat doktorskog studija - Geotehnički fakultet - unizg

istraživača te da su doktorske izobrazbe i doktorske škole stalan interes EU-a u svim ... Od stranih jezika govorim i pišem engleski, a služim se njemački jezikom. ... Klasinc, Leo; Cvitaš, Tomislav; De Marco, Alessandra; Kezele, Nenad; Paoletti, ...

Studija o zajedničkom zločinačkom pothvatu ... - Pravni fakultet

8 tra 1993 ... 7(3) Statuta) te o “zajedničkom zločinačkom pothvatu”, joint criminal ... protupravnosti i krivnje, reducirali elemente namjere kao oblika krivnje, ... okrutne načine ubijen velik broj osoba, uglavnom ruskih, poljskih i čeških civila.

Program doktorskog studija.pdf - Fakultet prometnih znanosti

Predloženi program doktorskog studija Fakulteta prometnih znanosti ... Pritom se izobrazba provodi kroz dva obrazovna procesa. ... Istraživačka skupina Zavoda za cestovni promet fokusirana je na sljedeća područja istraživanja: planiranje i.

Plan i program Integrisanih akademskih studija - Stomatološki fakultet

Trbušna duplja i organi nadmezokoličnog sprata. Trbušna duplja (spratovi). Trbušna maramica (podela i spagovi). Jetra (položaj, spoljašnji izgled, odnosi, krvni ...

nastavni plan i program studija informatologije - Filozofski fakultet ...

Odsjek danas nudi program prema kojemu se obrazuju profesori informatologije, sa smjerovima bibliotekarstvo, arhivistika, muzeologija i opća informatologija, u.

Studija o obnovi i održavanju visinskog sustava ... - Geodetski fakultet

Nevio Rožić, Hrvatski geodetski institut, Savska c. 41/XVI, p. p. 19, 10144 Zagreb, prof. dr. sc. Ladislav Feil, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva ...

Redni broj Prezime Ime roditelja Ime Fakultet Godina studija ... - ZDK

Emina. Veterinarski fakultet. IV/I. 49,00. 32. Hasić. Senad. Dalida ... Bajtarević. Almir. Amna. Mašinski fakultet u Zenici. IV. 58,50. 7. Zahirović. Nermin. Zerina.

uloga arhetipova u procesu individuacije: studija ... - Filozofski fakultet

arhetip, moţe doći do sličnih teškoća u spoznaji kao i kod anime i animusa ... moţemo osloniti na to da iste slike imaju istovjetno značenje u snovima različitih.

nastavni plan i program dodiplomskog studija - Pravni fakultet Zenica

Nikola Visković: Teorija države i prava, Birotehnika CDO, Zagreb, 2001. Duško Vrban: ... Literatura. 1.Festić Raifa: Opća historija države i prava,Sarajevo 1998.

Konkurs i plan upisa za II ciklus studija 2018/2019 - Filozofski fakultet

7 lip 2018 ... visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu ...

Nastanak i razvoj studija razredne nastave i studija ... - UFRI

Završetkom studija stječe se akademski naziv magistar / magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.). Osoba koja završi sveučilišni učiteljski studij stječe.

Studija izvodljivosti za i osjetljivosti za vjetro Studija ... - CZIP

Škotska je najviše vjetru izložena zemlja u Evropi, a ujedno tamo ... A u protivnom bi mogle da postanu žrtve kriminalnih aktivnosti poput skupljanja jaja, trgovine ...

Studijski program Vrsta studija (ciklus) I ciklus studija Naziv ... - PMF

Kontakt sati. G – 369/I. V. Obavezni. 5 ... Nastavna jedinica. Kontakt sati. P V S K. 1. ... će svijet izgledati 2050, Naklada, Ljevak, Zagreb. Preporučena: 1.Agencija ...

CJENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA UKC RS

CIJENA. 3000. ZAJEDNIČKE USLUGE TERCIJARNOG NIVOA. 5. 30000019 Prvi pregled ... 21900069 Rana rehahabilitacija u Jedinici intenzivne medicine ( JIM) ... 32705349 CONE BEAM CT (slojeviti kupastim zrakom snimak) dijela vilice.

Cjenik zdravstvenih usluga HLK

22 svi 2017 ... u okviru redovnog radnog vremena ugovornih subjekata HZZO-a. HII. Zdravstvene ... Sklerozacija vena i kapilara (po seansi). Mikološka ... Laserska koagulacija-angiomi pojedinačno ... Pretrou. Operacija vena jedne noge.

Popis zdravstvenih djelatnika

ATALIĆ. BAJO DADIĆ. BEŽEVAN. BOŽIČEVIĆ. CUBELIĆ. FILIPOVIĆ. GARKOVIĆ. GUSIĆ. HIBRAVI KOSIĆ. ILIJEVSKA-KOREČIĆ. ILIJEVSKA. ILIĆ. JAKOVAC ...

Podružnica Rijeka i UDRUGE ZDRAVSTVENIH

dr. Mirjana BLAŽEVIĆ. - dr. Davor AMANČIĆ. - Loriana TARIBA, RSS. - mr.ph. Mimi VURDELJA. - prof.dr.sc. Boris LABAR, dr.med. - Zdravstvena komisija HOO.

Genetičko testiranje iz zdravstvenih razloga - Coe

Ako se sumnja na specifičnu genetičku bolest, genetički test će vam biti predložen ... Kako su genske bolesti često nasljedne, informacije o vašem genetičkom.