Građa i funkcija živčanog sustava domaćih životinja - Repozitorij ...

živac. Neuron ima jedan akson koji se nastavlja na dio tijela stanice na kojemu ... Kranijalni živci se povezuju direktno s mozgom i većina njih se svrstava u ...

Građa i funkcija živčanog sustava domaćih životinja - Repozitorij ... - Srodni dokumenti

Građa i funkcija živčanog sustava domaćih životinja - Repozitorij ...

živac. Neuron ima jedan akson koji se nastavlja na dio tijela stanice na kojemu ... Kranijalni živci se povezuju direktno s mozgom i većina njih se svrstava u ...

Koristi i rizici kloniranja u uzgoju domaćih životinja - Repozitorij ...

Ključne riječi: kloniranje, uzgoj životinja, etika, ovca Dolly, genetika. 25 stranica, 1 ... Njegov rad pod naslovom „Eksperimenti u hibridizaciji biljaka“ objavljen je ...

1. Homeostaza 2. Građa nervnog sistema 3. Građa i funkcija ...

Građa nervnog sistema. 3. Građa i funkcija kičmene moždine. 4. Refleksi kičmene ... sinaptičke inhibicije. 43. Aktivacioni – pokretački sistemi mozga. 44.

funkcija poštanskog sustava u ostvarenju e-trgovine - Repozitorij ...

3 ruj 2018 ... 18 https://www.zutiklik.hr/about-us, 23.07.2018. Slika 8. Odnos ... 19 https://www.posta.hr/zuti-klik-nudi-najvise-za-vas-novac/6574, 15.08.2018.

Organizacija zivcanog sustava 2016-17 - PBF

ANATOMSKA PODJELA živčani sustav središnji živčani sustav periferni živčani sustav mediosagitalni presjek mozga. MOZAK mozak. (encephalon).

Temeljna podjela živčanog sustava

podjela živčanog sustava na središnji i periferni; voljni i autonomni živčani sustav. - dijelovi središnjeg živčanog sustava (encephalon i medulla spinalis).

Tumori središnjeg živčanog sustava

14 ruj 2016 ... prosencefalon obično rabimo naziv veliki mozak (cerebrum). Međumozak. (diencephalon)okružuje najveći dio III. moždane komore i tako spaja ...

UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA - PERADARSTVO

Ova pasmina poslužila je za stvaranje hibrida za proizvodnju konzumnih jaja. ... Naziv inkubator potječe od latinske riječi incubatio što znači nasađivanje jaja.

KASTARCIJA MUŠKIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Kastracija bez anestezije preporuča se jedino u odojaka mlađih od 3 tjedna. Za sve ostale kategorije preporuča se anestezija. U odraslih svinja vrlo je bitna ...

Autohtone vrste domacih zivotinja

Balkanski magarac,. ❖ Nonius konj. mr Nenad Katanić dipl.ing ... Parenje je moguće tokom cele godine, ali se po pravilu odvija u proleće. Nakon gestacije od 12 ...

Funkcionalna organizacija autonomnog živčanog sustava

nesena bol). Funkcionalna podjela autonomnog živčanog sustava. Autonomni živčani sustav se u funkcionalnom smis- lu dijeli na simpatički i parasimpatički dio ...

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA prelom.pdf - Poljoprivredni ...

potrebna energija za rast, deobu, transport supstanci i promenu svog oblika. Ako je ... Krvni serum je bistra žućkasta tečnost koja ostaje posle zgrušavanja krvi. ... se iz kožnog dela, trepavica, lojnih i znojnih žlezda i mišića zatvarača i podizača kapka. Imaju ... razvoja tkivo genitalnog nabora se diferencira u Wolff-ov i Müller-.

Ultrazvučna dijagnostika anomalija središnjeg živčanog sustava ...

Holoprozencefalija. Holoprozencefalije su složene anomalije prednjeg mozga koje kao zajedničku karakteristiku imaju nepotpuno razdvajanje mozgovnih ...

Metiljavost domaćih životinja kao pravi neprijatelj ... - ResearchGate

Metiljavost domaćih životinja kao pravi neprijatelj stočnog fonda u Vrbaskoj banovini. O. Stevanović*, O. Tomić, D. Nedić, N. Šubarević, Tamara Ilić i N. Marković.

ZAŠTITA AUTOHTONIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA KROZ ...

o Udruga uzgajivača kokoši hrvatica Varaždinske županije ... Pojavljuje se u nekoliko tipova od crvene do crne, grahoraste i prskano-šarene. (rugane) boje ...

Epidemiološki značaj ljudi i domaćih životinja kao rezervoara ...

bijenih rezultata može se zaključiti da su domaće životinje u odnosu na ljude značajniji ... aglutinirali sa navedenim antiserumima (slika 1). Sl. 1 - Učestalost ...

1 ishrana domaćih životinja u uslovima organske proizvodnje

Stočna kreda. -. 0,030. -. -. -. 0,030. -. -. -. -. Stočna so. 0,056. 0,056. 0,056. 0,056. 0,063. 0,063 0,063 0,063 0,036 0,044. Sadržaj hranlj. mat. u obroku: SM, kg.

anatomsko-fiziološke osnove reprodukcije domaćih životinja

Nidacija se dešava kod miša četvrti dana od oplodnje, a kod kobile sedam dana od oplodnje. Metazoe (višećelijski organizmi) prolaze kroz svoju ontogenezu uz ...

kloniranje domaćih životinja i genetski inženjering - Varaždinska ...

Druga je kloniranje, što uključuje uzimanje stanica iz željenog tipa životinje, koje ... Većina GMO biljaka dobivena je tako da je gen preseljen iz jedne u drugu.

Anatomija s organogenezom domaćih životinja I - Veterinarski fakultet

10 pro 2018 ... Skripta za internu upotrebu. Veterinarski fakultet, Zagreb. König, H. E., H. G. Liebich. (2008): Anatomija domacih sisavaca. Naklada Slap.

reprodukcija domaćih životinja - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

sisara, (2) Specijalna reprodukcija domaćih sisara (goveda, ovce, koze, konji, svinje, ... Njihovo poznavanje je neophodno i za pravilno definisanje tehnologije ... mladi nerastovi treniraju za parenje, pre početka reproduktivne eksploatacije, ...

Priručnik za molekularnu genetiku domaćih životinja - Agronomski ...

Centralna agronomska knjižnica – Zagreb. Priručnik za molekularnu genetiku domaćih životinja / Autor Vlatka Čubrić Čurik – Zagreb: Sveučilište u Zagrebu ...

porodiljstvo i sterilitet domaćih životinja - Departman za Veterinarsku ...

Hermafroditizam/intersex. Frimartinizam. Aplazija i hipoplazija jajnika. Dupli cerviks. Aplazija vulve i td. You created this PDF from an application that is not ...

Primjena testosterona u domaćih životinja - Hrvatski veterinarski ...

cAMP, a on u tim ciljnim stanicama aktivira specifične enzimatske sustave. Intersticijske Leydigove stanice (slika 1.) testisa testosteron izlučuju samo kada ih.

Mogućnost uporabe bundeve u hranidbi domaćih životinja

Bundeva ima višestruku primjenu pa se tako sjemenke osim za proizvodnju vrlo ... Koristi se kao pečena, kuhana, a može poslužiti i kao nadjev za razne kolače ...

Regulacija autonomnog živčanog sustava u ... - Gyrus Journal - HIIM

autonomni živčani sustav, prirođena i stećena imunost, kateholaminski α- i β-receptori, hemato- poeza ... TH2 (humoralna imunost) i TH17, a smanjuje se dif-.

Aktivnosti autonomnog živčanog sustava kod djece koja mucaju ...

8 stu 2014 ... jen imunološki sustav. Uz normalni parasimpatikus i simpatikus, ali nemogućnost na odgovor parasim- patikusa, dramatično je suprimirana ...

1 Razvojno porijeklo i temeljna podjela središnjeg živčanog sustava

središnjeg živčanog sustava. Živčani sustav ima središnji i periferni dio. Cijeli živčani sustav (systema nervosum) ima dva temeljna dijela: periferni živčani sustav ...

Uzgojne metode i selekcijski postupci u uzgoju domaćih životinja

smišljeno parenje unutar ili izmeĎu pasmina. Parenje unutar pripadnika iste pasmine naziva se uzgoj u čistoj ... Kr. Tome su se kasnije pridruţili magarci i.

Anatomija i fiziologija genitalnih organa ženki domaćih životinja I ...

U sluzokoži predvorja vagine nalaze se vestibularne žlezde: • gll.vestibulares i to: • male vestibularne žlezde (gll.vestibulares minores) poređane u uzdužnim ...

POZNAVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA DJECE MLAĐE ŠKOLSKE DOBI

Kod mužjaka, pijetlova, izražena je crvena krijesta s kojom je ... http://www.cvijet.info/slike_cvijeca/slike_od_clanova/moj_pas/24615.aspx, 13.2.2017. Slika 10.

Očuvanje genetičkih resursa autohtonih rasa domaćih životinja u Srbiji

Patke. Ducks. Domaća patka. /. /. Ćurke. Turkeys. Domaća ćurka*. 100-1000. /. Program konzervacije je osmišljen i realizuje se poslednje 3 godine za sve rase.

1. UVOD 1.1. Građa i funkcija bubrega Bubreg je parenhimatozni ...

Građa i funkcija bubrega. Bubreg je parenhimatozni organ, smješten u retroperitonealnom dijelu trbušne šupljine, bočno od poslednjeg grudnog i prva dva ...

značenje i funkcija životinja u držićevim komedijama - Srce

komediju Aululariju (koja se kod nas prevodi kao Škrtac, Tvrdica, Ćup, jer bi doslovni prijevod glasio Komedija o ćupu) i Dolceovu preradu Euripidove tragedije.

1.Građa računalnog sustava - Element

3. Sklopovska oprema računala. 1.1. Razvoj računalnih sustava kroz povijest. Ovisno o razini tehnologije koja se primjenjivala za rješavanje problema ulaza,.

Mediteranski raj domaćih furešta: imaginacije ... - Repozitorij UNIZD

Ključne riječi: Imaginacije otočnosti, otok Hvar, migranti životnog stila, prostor, vrijeme. Mediterranean Heaven for Local Foreigners: Imaginations of Time and ...

funkcionalna građa i toksini nematocista ... - Repozitorij PMF-a

16 pro 2014 ... Žarnjaci su radijalno simetrični beskralježnjaci, a nalazimo ih u obliku polipa ili meduze na raznim staništima (Rifkin, 1993; Habdija et al.,2011).

baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku - Repozitorij ...

ratnih invalida u Osijeku pravna osoba predsjednica: barunica Terezija Adamović. -. -. Foto Vajda pravna osoba Osijek: Željeznička ulica 32. Broj telefona: 26-01 ...

Domestifikacija životinja - Repozitorij PMF-a

3) «Prijateljska nastrojenost» prema čovjeku – neke životinje poput zebre ... bliski srodnici konji i magarci (s kojima se mogu i uspješno razmnožavati) ... pokazuju sve vanjske znakove domestifikacije, ali njihovo parenje ljudi ne mogu.

Migracije životinja - Repozitorij Odjela za biologiju

Na primjer, ptice selice iskorištavaju obilje hrane tijekom nekoliko tjedana u rano ... da li su mladunče izlegli i podigli roditelji vrste stanarica, skitalica ili selica, ...

orijentacija životinja u prostoru pomoću ... - Repozitorij PMF-a

ORIJENTACIJA ŽIVOTINJA U PROSTORU POMOĆU ... magnetsko polje za orijentaciju kada moraju brzo pronaći put do najbliže obale, odnosno kada.

Bioluminescencija kod životinja - Repozitorij Odjela za biologiju

organizmima kao što su: radiolarije, rebraši, žarnjaci, lignje, veslonošci, deseteronošci, ribe ... S. syrtensis emitira plavo-zeleno svjetlo pomoću četrdeset.

nizovi i redovi funkcija - Repozitorij PMF-a

Sada cemo pokazati da uniformna konvergencija niza funkcija, za razliku od konver- gencije po tockama, cuva neprekidnost i omedenost. Takoder, vidjet cemo ...

likovi životinja u dječjoj književnosti o ratu - FOOZOS Repozitorij

Analizirani su romani Pirgo Anđelke Martić, Bijeg u košari. Maje Gluščević, Alfi se vraća kući Josipa Laće i Kučak s Prevlake Stijepe Mijovića Kočana.

bioetički aspekti razumijevanja uloga životinja u kulturi - Repozitorij ...

kroz povijest te kako se čovjek ponašao prema životinjama. Prvenstveno, kakva je podjela životinja prema taksonomskoj klasifikaciji te kako ih je čovjek na kraju ...

Zbrinjavanje životinja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja

13 lip 2011 ... Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi. (Narodne novine, broj 110/04, 121/04, 29/05). Zagreb ...

Funkcija intertekstualnosti u autobiografizmu ... - Repozitorij UNIZD

10 srp 2019 ... Irena Vrkljan, Neda Miranda Blažević i Slavenka Drakulić“ (2003: 264). Postulati koje navodi ... Glumica Dora Novak progovara u romanu Dora, ...

motiviranje kao menadžerska funkcija - Repozitorij Fakulteta ...

25 svi 2018 ... za svako novorođeno ili posvojeno dijete poklon bon u iznosu od 3.000kn, dm poklon paketi za sve zaposlenike četiri puta godišnje, ...

aproksimacija i interpolacija funkcija - Repozitorij Veleučilišta u ...

10 velj 2017 ... Primjer 7.: Aproksimacija polinomom drugog stupnja. Odrediti polinom drugog stupnja )(x φ koji najbolje aproksimira funkciju zadanu sljedećim ...

Funkcija štitnjače regulirana je s jednim ... - Repozitorij PMF-a

(http://www.poliklinika-leptir.hr/ostitnjaci.html). Toksični adenom je sličan multinodularnoj toksičnoj strumi ali se radi samo o jednom čvoru koji je uzročnik ...

1. Drzanje zivotinja-KL 1-Drzaanje zivotinja - Општина Осечина

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1. ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА. ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА копитари и папкари. Живина.

Mišići Građa skeletnih mišića Građa poprečno-prugastog mišića - Fer

poprečno-prugasti (skeletni). ◇ Upravljani su živcima preko posebnih sinapsi, tzv. motoričkih pločica koje predstavljaju neuromuskularnu vezu. Građa skeletnih ...

magiˇcne kocke i 3-adska zeta funkcija - Repozitorij PMF-a

Ovaj magicni kvadrat koji punimo brojevima 1, 2, 3, . . . , M2 je normalni magicni kvadrat. Broj M naziva se red (ili dimenzija) magicnog kvadrata. Magicni kvadrati.

odnos izvršnih funkcija, osobina ličnosti i ... - FFOS-repozitorij

Fizička agresivnost i hostilnost pokazali su se pozitivnim prediktorima kompetitivne agresije i ljutnje te toleriranja nesportskog ponašanja. Što se tiče spola ...

analiza ekonomskih funkcija turizma republike hrvatske - Repozitorij ...

prikaz turističkih regija slijedi u nastavku (Slika 1.). Slika 1. Turističke regije Republike Hrvatske. Izvor: Curić, Z. et al. (2012.): „Contemporary Issues in Regional ...

Struktura i funkcija ATP-sintaze - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

... J. L. Tymoczko and L. Stryer, Biochemistry, 7th edition, 2012. (p.563.-568.) [4] E. Has-Schön, Biokemijske teme: oksidacijska fosforilacija, digitalni udžbenik,.

Fantastičnost i odgojna funkcija u romanu Psima ... - FFOS-repozitorij

fantastičnog psa Toma Sawyera što je ujedno i glavni motiv ovoga romana. ... nogometnu utakmicu, i na tajno skrovište, i na pustolovine i…naprosto nije mogao!

Antje funkcija - Funkcija najveće cijelo - Antonija Horvatek

Luka Čeliković: Funkcija "najveće cijelo" http://public.carnet.hr/mat-natj. Najtoplije zahvaljujem prof. Luki Čelikoviću na dozvoli da skeniram knjižicu "Antje ...

5.Funkcionalne jednacine, inverzna funkcija i kompozicija funkcija

FUNKCIONALNE JEDNAČINE, INVERZNA FUNKCIJA I KOMPOZICIJA FUNKCIJA. FUNKCIONALNE JEDNAČINE. Postupak rešavanja: i ) “ Ono “ što je u ...

Funkcionalne jednačine, inverzna funkcija i kompozicija funkcija

FUNKCIONALNE JEDNAČINE, INVERZNA FUNKCIJA I KOMPOZICIJA FUNKCIJA. FUNKCIONALNE JEDNAČINE. Postupak rešavanja: i ) “ Ono “ što je u ...