УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ Појам и карактеристике

-Учешће сектора у бруто додатој вредности у 2012. години. -Учешће ... Секундарни сектор, у који спада: прерађивачка индустрија, производња.

УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ Појам и карактеристике - Srodni dokumenti

УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ Појам и карактеристике

-Учешће сектора у бруто додатој вредности у 2012. години. -Учешће ... Секундарни сектор, у који спада: прерађивачка индустрија, производња.

ЛЕКЦИЈА 16. ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ... - WordPress.com

акционарско друштво. • друштво са ограниченом одговорношћу. Друштва лица су : • ортачко друштво и. • командитно друштво. Друштва капитала су ...

КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ

прераду лишћа чаја и кафе, која се сврстава у подгрупу 15860. 012 ... комбинезони, грудњаци, корсети и др. Ова делатност не обухвата: ... производњу машина за закивање, шивење металном жицом, лепљење и др. - производњу ...

социолошки контекст економске делатности у савременом ...

Са глобализацијом неолиберални капитализам добија глобалне размере, постаје глобални капитализам. 26. У њему доминира- ју транснационалне ...

социо-економски карактер и значај рибарства као делатности ...

Рибарење је стога уобичајено, очекивано и укорењено понашање, а за многе основна ... економски: рибарење као основна економска делатност, као.

631.147:658.5 ПОМОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СЕЛЕКЦИЈА ...

24 сеп 2010 ... Популације дрена (Cornus mas L.) на подручју Србије успевају на ... пекмез од дрењина, који се спорадично припрема у домаћој ...

СОЦИЈАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КИК БОКСЕРА

Спортска традиција у породици, кик-бокс традиција у породици су варија- бле са четири категорије: 1. у породици се нико није бавио спортом,. 2. бавио ...

Појам контекста

Контекст је у лингвистици имао двојако значење: околности у којима настаје текст и околности у којима се чита. Оба случаја упућују на оно што иде уз ...

Ехотомографске карактеристике бубрега у различитом ...

између I и III старосне групе (p<0,05), код оба бубрега, као и између I и II старосне групе на десном ... Анатомија човека - абдомен и карлица. Савремена ...

структурно-садржинске и функционалне карактеристике ...

Дидактичка граматика данас, као функционална књига која садржи ... сопрано, као и географски називи Токiо, Гоби, Арно, По, презимена ... спорта“, „Спортивные сооружения“ – шахматы, стадион, плавание, лыжный спорт и др.

епидемиолошке и клиничке карактеристике дерматомикоза код ...

Дерматомикозе представљају инфекције stratum corneuma коже, косе и ноктију и јављају се често у дечјем узрасту. Циљ нашег рада био је да утврдимо ...

МOРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КУЋЕ НА ОСАМИ - DOI

дела Иве Андрића у књизи Кућа на осами сретне приређивачку напомену: ... 1 Сви наводи из Куће на осами су дати према издању: Иво Андрић „Сабрана ... уз овај коментар и напомену да Ибрахим ефендија „већ близу педесет.

физичко-географске карактеристике светостефанског ...

Кроз њу је водио стари римски пут, а затим и ста- ри српски путеви, својим ... таласасти брежуљци и усамљена узвишења. (Цвијић, 1911: 1134-. 1145).

социо-економскe и биолошкe карактеристике ... - Index of

Прогноза трендова водостаја, температуре воде, укупног улова рибе из Дунава и ... бележене величине и тежине које су данас незамисливе. Шаран се ... rekreacijski ribolov na graničnom području rjeka Save i Dunava. IV nacionalno.

Функционални захтеви и техничке карактеристике бројила ...

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje. Deo 23: Statička brojila reaktivne energije (klase 2 i 3). SRPS EN 62053-31. Oprema za merenje ...

Дефиниција и карактеристике исхода учења - BHQFHE

Постоји јасна разлика у нивоима детаља кориштеним код исхода учења, када ... Из циљева студијског програма произлази његов садржај, а самим тим и ... мора да успостави директан однос између специфичних исхода учења и.

Морфолошке карактеристике и постурални статус деце од 9 до ...

Стојановић Мирјана. Факултет за спорт и туризам. Морфолошке карактеристике и постурални статус деце од 9 до. 12 година на подручју Сремске.

Карактеристике менаџмента људских ресурса у кризи

119, poglavlje 14, prevod: autor ovog rada. 12 Pilbeam, S. ... (candidate self-service). Takođe, sve se češće koriste online testiranja kandidata, koja su.

Карактеристике привредног и туристичког развоја у Француској

Бразилом, Суринамом и Холандским Антилима. Главни и највећи град Француске је. Париз, а остали већи градови су: Марсељ, Лион, Тулуз, Ница, Нант ...

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ:(ПОЈАМ ...

Пето, друштво са ограниченом одговоношћу треба да користи предности друштва лица и друштва капитала, а да избегне њихове недостатке.

I Појам и садржај рачуноводства - FonForum

Скрипта by Ана април 2013. 5. РАЗЛИКА. ИЗМЕЂУ. УПРАВЉАЧКОГ. И. ФИНАНСИЈСКОГ. РАЧУНОВОДСТВА. Управљачко рачуноводство је намењено ...

ПОЈАМ КОРЕЛАЦИЈЕ У МЕТОДИЦИ НАСТАВЕ

САЖЕТАК. Појам „корелација” у наставној терминологији има неколико зна- чења. ... Улога корелација у настави може бити различита. Понекад се оне ...

карактеристике венске дренаже централног нервног ... - Index of

Хронична венска инсуфицијенција може да се развија у територији коју дренира трункуларна вена ако је она стенотична, опструисана, хипопластична, ...

Хидрографске карактеристике Италије у функцији развоја туризма

Бернард, Симплон, Мон Сени, Бренер. Највиши врх Италије је Мон Блан де Курмајор висине 4.748 m, односно Монте Бианко, како га Италијани ...

карактеристике писаног дискурса ученика четвртог ... - doiSerbia

ченице, зависносложене реченице као и вишеструко сложене реченице. Осим наведених типова реченица, анализиране су још и неграматичне,.

1. Дефиниција и појам банке. 2. Улога финансијског ... - ef.uns.ac.rs

Дефиниција и појам банке. 2. Улога финансијског система. 3. Које установе су конкуренти банкама? 4. Објасните штедне установе (штедионице), ...

Презентација_Матрице, појам, особине, врсте, операције

glavne dijagonale jednaki 0. , a elementi na glavnoj dijagonali jednaki 1 naziva se jedinična matrica i obeležava se simbolom gde je broj vrsta i kolona.

Трговинско пословање – III разред 1. Појам, организациона ...

Трговинско пословање – III разред. 1. Појам, организациона структура и циљеви организације. 2. Функције у трговинском друштву и организационе ...

структурне карактеристике типова шума букве. јеле и смрче на ...

Извод: У раду су приказани резултати истраживања структурних карактеристика састојина букве и јеле са смрчом које се налазе на различитим ...

ПОДЕЛЕ СТВАРИ И ПОЈАМ „СТВАР“ У РИМСКОЈ ПРАВНОЈ ...

2 феб 2014 ... Закона XII таблица који је донет 451/450 г. ст. е. читамо: Ако ту (пред ... се на све ствари, док је основно значење термина corpus уже, ... autem genera sunt corporum, unum, quod continetur uno spirito et ... homo tignum lapis et similia: alterum, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter se coha-.

методологија израде семинарских радова 1. појам семинарског ...

Када је одређена тема истраживања, односно семинарског рада, потребно је ... Upravljanje finansijama preduzeća, Ekonomski fakultet Beograd, Beograd.

Појам филтра и основне величине филтарских кола

учестаност и фактор доброте. У трећем поглављу детаљно су представљени резонатори. Приказују се основне карактеристике следећих типова ...

појам и предмет права плодоуживања у преднацрту грађанског ...

прибирања плодова које даје послужно добро. Плодоуживање као све обу- хватно и искључиво право личне службености је временски ограничено. Ако.

1. Дефиниција и појам банке. 2. Улога финансијског система. 3 ...

Дефиниција и појам банке. 2. Улога финансијског система. 3. Које установе су конкуренти банкама? 4. Објасните штедне установе (штедионице), ...

појам регионалне српске гастрономије - Универзитет у Новом ...

Чобански ћевап,. *. Хајдучки ћевап,. *. Ражнићи на Ужички начин,. *. Бели бубрези на жару,. *. Црни бубрези на жару. *. Срце и џигерица ...

Марија ОБАДОВИЋ КРАТКЕ КЊИЖЕВНЕ ФОРМЕ* Појам ...

(1818) и његовом књигом Српске народне пословице и загонетке. (1836), тај ... За загонетке које носе више од шест листића аутор каже ... и жене глупе.

Наслеђе Сопствене собе – појам рода и проучавање ...

Емили Дикинсон, песме по избору. Шарлот Перкинс Гилмен, Жути тапет ... Плат, Стаклено звоно (роман). Sylvia Plath, «Lady Lazarus», «Daddy» (pesme) ...

ПОЈАМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ израдио: Карољ Кираљ ...

Шта је техничка документација? Техничка инвестициона документација представља скуп свих докумената, пројеката, елабората, финансијских ...

појам и улога социјалног права - Правни факултет у Нишу

Апстракт: У раду се говори о социјалном праву, као једној од новијих грана права. Социјално право штити од социјалних ризика и социјалних случајева.

појам управних уговора и њиховo место у македонском правном ...

Тако, таксативно су утврђена питања која обавезно требају бити ... Чини се, да у данашње време значење закључивања управних уговора достиже ...

ПОЈАМ СМРТИ ИЗ УГЛА ДЕТЕТАa CONCEPT OF DEATH ... - TEME

1 нов. 2015 ... који деца посматрају, односно виде смрт. Цртеж детета омогућава да сазнамо како деца виде свет око себе, како је он конструисан у ...

појам и врсте државних службеника - Правни факултет у Нишу

за јавну управу – кадрове у управи, али са посебним нагласком на државне службенике као кадрове управе. ПОЈАМ И ВРСТЕ КАДРОВА У УПРАВИ.