STRATEŠKA ANALIZA PODUZEĆA AGROKOR D.D.

16 srp 2016 ... Uz cvijeće, posao je proširio na trgovinu voćem i povrćem, a obzirom da ... Kaufland je također veliki konkurent Konzuma na hrvatskom tržištu, ...

STRATEŠKA ANALIZA PODUZEĆA AGROKOR D.D. - Srodni dokumenti

STRATEŠKA ANALIZA PODUZEĆA AGROKOR D.D.

16 srp 2016 ... Uz cvijeće, posao je proširio na trgovinu voćem i povrćem, a obzirom da ... Kaufland je također veliki konkurent Konzuma na hrvatskom tržištu, ...

strateška analiza poduzeća agrokor dd - Sveučilište u Splitu

16 srp 2016 ... Uz cvijeće, posao je proširio na trgovinu voćem i povrćem, a obzirom da je ... Najveći konkurenti poduzeća Agrokor d.d. su već spomenuti Lidl, ...

STRATEŠKA ANALIZA PODUZEĆA DALEKOVOD d.d.

[Internet], raspoloživo na: https://moodle.efst.hr/moodle2018/course/view.php?id=78,. [12.09.2019.]. 8. Wikipedia. (2019.): Dalekovod,. [Internet], raspoloživo na:.

strateška analiza poslovne okoline poduzeća awt international doo

kućne ljubimce, program snack čokolada), Barilla (tjestenina, umaci, keksi), Schneekoppe. (program zdrave hrane), Zewa (toaletni papir, papirnate maramice), ...

strateška analiza poduzeća inditex - Sveučilište u Splitu

18 ruj 2015 ... položaja poslovne organizacije na tržištu nije posao koji se može jednostavno provesti. Potrebno je prikupiti i analizirati pouzdane podatke, ...

strateška analiza poduzeća ''heineken hrvatska' - Sveučilište u Splitu

pružaju veliki asortiman proizvoda, ulažu napore u nova tehnološka rješenja te ... Zagrebačka pivovara kontrolira 44% tržišta te ne planira ''posustati'', jednako.

STRATEŠKA ANALIZA OPG-A JAMBREŠIĆ

1993.godine proizveli su prvu pokusnu baĉvu vina KUPILEK. Igor Jambrešić nositelj je poljoprivrednog gospodarstva OPG-a Jambrešić i vlasnik poduzetniĉkog ...

STRATEŠKA ANALIZA UNUTARNJIH ČIMBENIKA PRI IZRADI ...

te SWOT analizu kompanije Atlantic Grupa d.d.. Strateška analiza predstavlja preduvjet i nužan analitički osmišljen proces pri- kupljanja i analize podataka o ...

ZAVRŠNI RAD STRATEŠKA ANALIZA POSLOVANJA OPTIKE ANDA

Glavni konkurenti Ande su Ghetaldus, Optika M i Poliklinika Salmoiraghi & Vigano koji ... (proizvod, cijena, distribucija i promocija) sve više do izražaja i potrebe ... će se način osnažiti suradnja usluga pregleda i izrade dioptrijskih naočala te ...

Strateška analiza Hrvatskih šuma doo - hrvatsko šumarsko društvo

Norveška. 1998. Bijela knjiga o šumarskoj politici. Društveno odgovorna upotreba šuma, proizvodnja drveta, multifunkcionalnost. Centralizirana. Portugal. 1999.

završni rad strateška analiza poslovanja optike anda - Sveučilište u ...

Student: Vanja Marović. Split, kolovoz 2016. ... Strategija predstavlja definiranje glavnih dugoročnih ciljeva, usvajanje akcija i alokaciju ... Glavni konkurenti Ande su Ghetaldus, Optika M i Poliklinika Salmoiraghi & Vigano koji pariraju Andi po ...

Analiza poduzeća Pfizer Inc.

PFIZER INC. Analiza financijskih izvještaja. Horizontalna analiza bilance. Aktiva. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Novac i novčani ekvivalenti. 10.389. 2.183.

VELEUČILIŠTE U RIJECI ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA dm ...

zemljama. Navedeni trend jasna je slika uspješnog poslovanja dm-a u Europi, što ga ... Izvor: izrada prema dm-drogerie markt d.o.o., Zagreb, 2016. Izvješće ...

STATISTIĈKA ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA ...

Pokazatelji kao informacije za upravljanjem ... pokazatelji uspješnosti poslovanja. ... Imovina je ekonomski resurs kojeg poduzeće koristi u ostvarivanju svoje ...

analiza financijskih izvještaja poduzeća tommy doo

korektivna akcija. Analiza ... 10-20%. 3. Plodine 10-20%. 4. ... Među svim navedenim poduzećima izabrani su : Plodine, Kaufland, Spar i Studenac. U nastavku ...

analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća tim kabel doo

10 pro 2015 ... H2.4: Pokazatelji ekonomiĉnosti poduzeća Tim Kabel d.o.o. pokazuju da poduzeće posluje s dobitkom. H2.5: Pokazatelji profitabilnosti ...

ANALIZA POSLOVNE OKOLINE PODUZEĆA „TANKERSKA ...

poduzeća. Ključne riječi: okolina poduzeća, poduzeće „Tankerska plovidba d.d.“, ... maksimizirati profit kockajući se na spot-tržištu te ugovarajući prijevoze.

analiza makrookoline poduzeća - Repozitorij UNIPU

poduzeća s osvrtom na poduzeće „Atlantic Grupa d.d.“. Atlantic Grupa je ... neke drţave (mladi, stari, siromašni, bogati, nezaposleni, zaposleni, studenti, radnici,.

analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća podravka dd

Predmet ovog rada je financijska analiza Podravke d.d. kako bi se utvrdilo stanje poslovanja poduzeća. Horizontalnom i vertikalnom analizom analizirat će se ...

Analiza interne okoline poduzeća na primjeru INA d.d.

Student/ica: Ivana Matak ... outputa, marketing i prodaju te servis. Potporne ili ... Servis (usluge) : aktivnosti kao što su odrţavanje, popravak, prodajne usluge,.

Barbara Lukaĉić ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA ...

3 ruj 2019 ... postoji zamjenski proizvod na trţištu te u tom sluĉaju njegova cijena ima ... 154 Namal je tzv. zidarski cement čija je namjena priprava morta za ...

ANALIZA EKSTERNE OKOLINE PODUZEĆA KRAŠ d.d.

10 srp 2016 ... posebno ističe Bajadera Amarus i paleta novih čokolada Dorina ... Na povećane rashode najveći utjecaj imao je rast nabavnih cijena osnovnih ...

ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIKA NA PRIMJERU PODUZEĆA ...

istraživanja motivacije na primjeru zaposlenika trgovačkog lanca Tommy d.o.o. ... Kada određeno ponašanje i specifična akcija rezultiraju zadovoljenjem ...

analiza pozivnog centra telekomunikacijskog poduzeća t-com

Analizirat ćemo primjenu CRM-a u poduzeću T-com odnosno upravljanje odnosa sa kupcima, te ... Poslovna jedinica za poslovne korisnike ukljuĉuje ... Skriptiranje poziva – prema tipu poziva i klijenta, costumer service predstavniku se na ... drugi T-Mobile sustav, ĉime su sustavi razdijeljeni al opet ovise jedan o drugome.

DU PONT ANALIZA PODUZEĆA dm-DROGERIE MARKT D.O.O. U ...

20 ruj 2018 ... Sljedeća slika prikazuje ROA i ROE. Slika 6: Grafički prikaz DuPont sustava za dm-drogeriemarkt. Izvor: Izrada autor. 4.3. Osnovni podaci o ...

analiza poslovanja poduzeća „kraš“ - Unist

PRIHODI I TROŠKOVI U POSLOVANJU PODUZEĆA. 5. 2.1.Prihodi poduzeća. 5. 2.1.1. Poslovni prihodi. 5. 2.1.2. Financijski prihodi. 6. 2.1.3. Izvanredni prihodi.

analiza profitabilnosti na primjeru odabranih poduzeća iz ...

Opis poslovanja poduzeća Viadukt d.d. . ... koje su dužni sastavljati poslovni subjekti. 2.1. ... Poslovni dnevnik (2017): Dionička društva, [Internet], raspoloživo na: ...

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA KONZUM d.d. I ...

4 ruj 2016 ... Statističke metode i tehnike, te prikazi grafikonima i tablicama omogućuju ... k.d., Kaufland Hrvatska k.d., Tommy d.o.o. i Studenac d.o.o.. 15.

komparativna analiza financijskih izvještaja poduzeća za ...

VELEUČILIŠTE VERN'. Zagreb. Ekonomija poduzetništva. ZAVRŠNI RAD. KOMPARATIVNA ... Analiza financijskih pokazatelja poduzeća Troha – Dil d.o.o. .

STATISTIČKA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA ...

22 kol 2015 ... Tridesetih godina prošlog stoljeća započinje proizvodnja bombona 505 sa crtom za što su nabavljeni i specijalni strojevi koji su mogli izrađivati ...

analiza poslovanja poduzeća tommy doo i usporedba s odabranim ...

Komparativna analiza poslovanja Tommy d.o.o i odabranih konkurenata . ... Primjena AHP i PROMETHEE metode na problem diversifikacije, Zadar, str 15.

ANALIZA POSLOVNE OKOLINE PODUZEĆA - Digitalni repozitorij ...

SWOT analiza poduzeća „Tankerska plovidba d.d.“ obuhvaća analizu snaga, slabosti, prilika i prijetnji poduzeća. SNAGE. - dugogodišnja tradicija poslovanja.

analiza sustava održavanja poduzeća čazmatrans – nova doo

Najznačajnije poslovne jedinice po broju vozila u vlasništvu Čazmatrans – Nova d.o.o. su,[2]:. • Bjelovar. • Koprivnica. • Križevci. • Kutina. • Virovitica. • Petrinja.

usporedna analiza odabranih metoda procjene poduzeća na ...

Metoda komparacije – mogućnost uspoređivanja istih ili srodnih činjenica te utvrđivanja njihovih međusobnih sličnosti ili različitosti. • Metoda studije slučaja ...

horizontalna i vertikalna financijska analiza na primjeru poduzeća ...

U ovom radu razmatrat će se analiza financijskih izvještaja poduzeća Kostwien. Proizvodnja Strojeva ... Primjer utvrđivanja dobiti i raspodjela dobiti. Prihodi.

statistička analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća tof doo

Analiza financijskih izvještaja predstavlja proces primjene različitih analitičkih tehnika i ... Slika 14: Primjer izvještaja o promjenama kapitala za pod Tof d.o.o..

analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća ... - Sveučilište Sjever

Predmet rada je horizontalna i vertikalna analiza Podravke d.d. kako bi se utvrdilo ... U odnosu na horizontalnu analizu, vertikalna analiza predstavlja uvid u ...

financijska analiza poslovanja odabranih trgovinskih poduzeća ...

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., ... poduzeća ( npr. osobna prodaja, samoposluga, prodaja putem kataloga, ... 46 http://www.lidl.hr/hr/Povijest.htm [03.08.2016.] ...

analiza marketinškog okruženja u marketing planu poduzeća

putovanja i odmori motivirani isključivo suncem, plažom i morem, prerastaju u individualna ... Ovom analizom dobivamo povratne informacije o kupcima (starost, dob, spol) , njihovim ... Prati rezervacije preko stranice i vodi računa o tome da ne.

analiza okoline poduzeća „konzum“ dd - Sveučilište u Splitu

poduzeću, zatim se pomno analizira okolina poduzeća Konzum opća, poslovna i interna okolina. ... 1957. godine Konzum otvara prvu samoposlugu u Zagrebu.

analiza eksterne okoline poduzeća podravka dd - Repozitorij ...

15 lip 2016 ... analizirati eksterna okolina poduzeća Podravka d.d.. ... sa srcem“, pri čemu je crveno-bijelo srce tradicionalno simbol i logo kompanije.

Analiza konkurenata poduzeća Žito doo i Belje dd - Repozitorij ...

Zbog toga savršena konkurencija, bez obzira na značenje riječi konkurencija, podrazumijeva potpuno odsustvo suparništva između poduzeća. Savršeno ...

Analiza financijskih izvještaja poduzeća Erdutski vinogradi d.o.o.

novcu poslovnog subjekta u odreĎenom razdoblju te je on ključan za male poduzetnike. Bilješke uz financijske izvještaje sluţe kao dopunska razrada i ...

komparativna analiza poduzeća iz hotelskog sektora u hrvatskoj

4 sij 2010 ... suvremena znanja i vještine za kvalitetno obavljanje hotelskog posla, ... Riviera d.d., Maistra d.d., Plava Laguna d.d. i Istraturist Umag d.d. ...

Prikaz i analiza skladišnog sustava i procesa poduzeća ITAS ...

7 stu 2019 ... Strojopromet, Omnimerkur i Alba profil su dobavljači obojenih metala (aluminij, bakar, cink, olovo, mesing, bronca) i crne metalurgije ...

Prikaz i analiza skladišnog sustava poduzeća Ligo grupa d.o.o.

Usmjerenost na kupca odnosno zadovoljstvo kupca proizvodima i uslugama poduzeća Ligo grupa d.o.o., uz istovremenu brigu o zadovoljavanju potreba šire.

veleučilište u rijeci analiza dinamike razvoja obiteljskog poduzeća ...

U četvrtom poglavlju ovog rada se pod naslovom Analiza poduzetničkog procesa ... obuhvaća konobu “Pod rastočkim krovom”, kongresnu dvoranu, suvenirnicu ...

Prikaz i analiza skladišnog sustava poduzeća ... - Sveučilište Sjever

paralelne klizne stijene,. • mimokretna ... Klizne i zaokretne ograde radi osiguranja maksimalne sigurnosti u radu, zahtijevaju ... Pregradne stijene od stakla u ...

Analiza razvoja ponude proizvoda poduzeća Claudia Zlato

pakiranje koje je bilo osmišljeno od strane samoga poduzeća, a cijena ... de fidansamento (razne vrste ukrasa za kosu, naušnice, lanĉići i zaruĉniĉki prsten).

analiza kretanja prihoda i profita poduzeća „ledo dd“ - Sveučilište u ...

2 svi 2016 ... Usporedba prihoda poduzeća Ledo d.d. 2015. godine u odnosu na 2014. godinu ..... 27 ... prihod označava se s oznakom TR, količina s Q, a cijena s P. Dakle, ... sladoled, a 2013. torta od borovnice na štapiću proglašena je ...

analiza poslovanja poduzeća hep prije i poslije liberalizacije tržišta

kao vlasnika, niti menadžmenta, koji je vrlo često politički postavljan od vladajuće ... poduzetnik na određeni datum posjeduje na računu/računima u banci i u blagajni. ... Horizontalna analiza prikazuje dinamiku promjena u iznosima osnovnih ...

analiza poslovanja građevinskih poduzeća prije i nakon ulaska ...

Hrvatskoj te zakonski okvir za obavljanje građevinske djelatnosti. Ujedno su ... Radi dobivanja što potpunije i realnije slike o perspektivi tvrtke čija ... Među najveće dioničare Viadukta d.d. uvršteni su : Unipor grupa u stečaju (7,98%), Viadukt.

financijska analiza poslovanja poduzeća koestlin - Sveučilište Sjever

Financijska analiza poslovanja mi je zanimljiva jer se jako puno informacija može ... Dostupno na URL: http://web.efzg.hr/dok/OIM/dhruska/SWOT_analiza.pdf,.

analiza poslovne okoline poduzeća mesna industrija braća pivac

2. ljudski resursi (smatra se ključnim faktorom svakog poduzeća,a ... d.o.o.“, ,,Spar Hrvatska d.o.o.“, ,,Lidl Hrvatska d.o.o.“, ,,Tuş“ i ,,Merkator“ u Sloveniji,.

utjecaj obilježja poduzeća na profitabilnost poduzeća u djelatnosti ...

neto profitna marža. ➢ povrat na ukupnu imovinu/investicije (ROA ili ROI). ➢ povrat na vlastiti kapital/dioničku glavnicu (ROE). 2.1.1. Bruto profitna marža.

Razvoj poduzeća i najvažniji oblici poduzeća - Partnerstvo za razvoj

Javno trgovačko društvo i komanditno društvo ubrajaju se u društva osoba, a dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću spadaju u društvo kapitala ...

Strateška platforma - Općina Tešanj

je i mogućnost korištenje mobilne telefonije putem ove kompanije. ... sada je cijene komunalne usluge ulokalnoj zajednici moguće okarakteristati kao ... kuće. Potom antički lokalitet sa desne obale rijeke Usora u naselju Jelah ... AS-NORD d.o.o.-auto servis. V ... Nus produkti hlorisanja vode mogu štetno uticati na zdravlje.

Strateška gradska građevina - Građevinar

Budući da se novi zatvoreni bazen gradi u negdašnjem ... a gradska četvrt Borovo naselje). U godinama ... minjali Osijek, Apatin, Slavonski Brod,. Šabac, Brčko ...

3. STRATEŠKA PLATFORMA - Općina Zavidovići

BOSNA cca 300. 16. KRIVAJA. 73,5. 38. GOSTOVIĆ. 16,5. 16,5. JEZERA: Na području općine Zavidovići nema niti jedno prirodno jezero. Kao značajna vodena.

1. Strateška konferenca skupine SIJ - SIJ ZIP center

20 Nadstrešnica za boljšo zaščito materiala ... Monika Štojs; Acroni: Metka Šuštaršič, Petra Žvan, Nataša Karo; Metal Ravne: Vesna Pevec; Serpa: Mitja Laure, ...