POPIS PRILOGA:

Uzgajalište bijele ribe i školjaka u uvali Vela luka, K.O. Gornje selo, otok Šolta TD28/14 svibanj, 2014. ... Unutar ZOP-a ne može se planirati uzgoj plave ribe.

POPIS PRILOGA: - Srodni dokumenti

POPIS PRILOGA:

Uzgajalište bijele ribe i školjaka u uvali Vela luka, K.O. Gornje selo, otok Šolta TD28/14 svibanj, 2014. ... Unutar ZOP-a ne može se planirati uzgoj plave ribe.

popis priloga –dodatak i. - LAG Vuka-Dunav

46,68. 37,98. Grad Osijek*. 57.691 108.048 21.390 60.973 25.685. 0,24. 1,20. 15326. 50809. 41913 ... Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. 32. 69. 6,61% ... Učinkovita dostava informacija, sudjelovanje dionika.

popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu na natječaj

1. popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac prijave programa za programsko područje za koje se podnosi prijava na Natječaj (na propisanome obrascu ...

Priloga 2 in Priloga 3 - Uradni list

1 mar 2019 ... PRILOGA 2: DOPOLNITEV PODATKOVNIH ELEMENTOV ... V stolpcu E se v prvi alineji oznaki vrste namembnega kraja dodata oznaki pogoja ...

Dodatak Smjernicama - Popis Popis ustanova i organizacija koje ...

11 stu 2015 ... Radno vrijeme za testiranje: čet 13.00-15.00. E-mail: ... Radno vrijeme za testiranje: uto 11.00-15.00 i čet 15.00- ... Andrija Štampar”. Odjel za ...

Popis BS na području RH POPIS Ovim popisom dokazujemo da ...

8 srp 2016 ... Ovim popisom dokazujemo da Crodux derivati dva d.o.o. posjeduju vlastite benzinske postaje na području. RH na sljedećim lokacijama i ...

popis slika popis tablica - EFOS

Insert → Reference → Index and Tables → Table of Figures. (potrebno je koristiti Caption label: Tablica). POPIS SLIKA. Po završetku rada nužno je generirati ...

priloga - Hofer

Če si zvečer, ko jih ne pesti jutranja zaspanost, pripravijo oblačila, bodo morda zjutraj lahko ... IZREZE SLIKE POVEŽI S PRAZNIMI POLJI, NA KATERA SODIJO,.

Priloga za zaposlene - C&A

zaposlenih (popusti za zaposlene, karte za javni prevoz, drugi sistemi ugodnosti). Pogodba sama (točka (b), odstavek (1). 6. člena GDPR) in v nekaterih primerih.

Priloga 4 - Cobiss

30 maj 2007 ... Zapisi, ki so pred konverzijo vsebovali kodo za jezik "scc" – srbski ali hrvaški (cirilica), v enem od podpolj 0017 – Abeceda/pisava ali 100l ...

Športna priloga

2 jan 2010 ... TERME PTUJ. HOTEL BARBARA FIESA ... Trgovina HERVIS Velenje /nakup nad 40 € 8-odstotni popust/. Trgovina Tomas sport Velenje v NC ...

barvna priloga - RIC-a

SLUZAVKE. PRAVE GLIVE. CUVE KVASOVKE. UŽITNI SMRČEK. WD MODROZELENE. BAKTERIJEKOM. ARHEBAKTERIJE. MODROZELENE. CEPLJIVKE.

Priloga 1 - PisRS

Aktuarska matematika. - osnove finančne matematike (matematika obrestno obrestnega računa, računanje sedanje in prihodnje vrednosti enakih ter neenakih ...

priloga - ALDI

5 feb 2017 ... Izdajatelj revije Ferdo raziskuje svet (Hofer trgovina d. o. o., Kranjska cesta 1, ... Besedne igre so posebno razigrane, ko si zanje vzamemo čas.

priloga splošni del - PisRS

cestnem prometu. – Pogoji za vožnjo vozil, vožnja s spremljevalcem, voznik začetnik. ... odnosov, komunikacija med udeleženci v prometu, defenzivna vožnja).

Priloga 8_Rimska arhitektura.pdf

Rimska arhitektura. Tamara Vesel. 3. Povzetek. V tem referatu vam bom predstavila antično arhitekturo in gradbeništvo. Rimljani so navdih za svoje zgradbe ...

Priloga 7_Rimska arhitektura.pdf

Rimska arhitektura. Na rimsko arhitekturo je v veliki meri vplivala grška in etruščanska tehnika zidanja. Zidali so iz opeka, na suho, brez malte. Če so bili kamni ...

SKZ Ljutomer Krizevci priloga - Gov.si

Ljutomer - Križevci z.o.o., naslednji dobavitelji mleka izpolnjujejo pogoje iz Specifikacije št. 33203-7/2016/21: 1. 2. 4. Antolič Franc, Bunčani 30, 9242 Križevci pri ...

Priloga II - Uradni list

riboflavin 5`-fosfat, natrijev x. NIACIN ... natrijev-L-askorbat ... glukonat x. -- glicerofosfatat x. -- sulfat x. NATRIJ. -- bikarbonat x. -- karbonat x. -- klorid x. -- citrat.

izpitna pola 2 in priloga - Ric

odpravila kapitalistično tržno gospodarstvo in vpeljala načrtno ali plansko gospodarstvo. Povežite značilnosti tržnega in načrtnega gospodarstva iz prvega ...

Priloga 9_Rimski bogovi.pdf

3.12 Vesta (v grški mitologiji Hestija). Njen simbol je bila bakla. Rimska boginja domačega ognjišča in ognja. Bila je ena najpomembnejših rimskih boginj.

Priloga III: Prepovedi - PisRS

tetrakloronaftalen aluminijev oksid. H ... alil propil disulfid (alil propil sulfid) ... monokrotofos (ISO) (dimetil 1-metil-2-. (metilkarbamoil) vinil fosfat) aluminij svinec.

priloga 10 - FF UM - Univerza v Mariboru

teorije o družbi, pogled na človekovo vedenje, sociologija in vrednote, sociološka imaginacija, sociologija ob prelomu tisočletja, nova pravila sociološke metode.

Statistična priloga - Umar

Tabela 3b: Dodana vrednost po dejavnostih in bruto domači proizvod (realne stopnje rasti v %). Tabela 4a: Stroškovna struktura bruto domačega proizvoda ...

Hofer trgovina priloga - Gov.si

27 dec 2018 ... PE ORMOŽ, Ljutomerska cesta 38c, 2270 Ormož. PE JESENICE - Spodnji Plavž 3C, 4270 Jesenice. »Izbrana kakovost«. »izbrana kakovost« ...

5-1 Priloga - Občina Hoče - Slivnica

Služba pomoči na domu je v MOM organizirana 7 dni v tednu, v ostalih občinah pa 5 dni v tednu. Izvajajo jo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke v ...

Priloga II: Medicinska oprema - PisRS

Vazelinska gaza x x. 3. Instrumenti. – Kaseta s sterilnimi kirurškimi instrumenti. (škarje, pincete, peani, držala za skalpele, rezila za enkratno uporabo, ...

Spisak priloga - Uprava za indirektno

prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta ili ... broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnog broja obuhvaćen ... koristiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva . ... Slaganje koje slijedi štampanje s najmanje dvije pripremne ili završne ... proizvodi za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe.

Plotanje priloga SITUACIJA u AutoCAD-u

PLOTANJE CRTEŽA. Ukoliko želite isplotati crtež (slika 1.) koji ste nacrtali u Model layout-u, na papiru veličine A4, u zadanom mjerilu (MJ = 1:2000), morate ...

Priloga 7 Sadni izbor za Slovenijo - Gov.si

OREH. 109. LESKA. 116. KOSTANJ. 125. MANDELJ. 130. OLJKA. 132. KAKI. 141. FIGA ... Z njeno vključitvijo v sadni izbor smo sledili enemu od trendov v ... vedno predela (marmelada, žganje, sladice), vendar so novejše sorte prvenstveno.

PRILOGA III MINIMALNI STANDARDI PSIHOFIZIĆNE ... - EUR-Lex

1 dec 2005 ... vedenja pokaże, da s tako napravo vożnja ne bi bila nevarna. 8.2. Voznişka dovoljenja se ... defenzivna vožnja. 1.4. Sposobnost ocenjevanja:.

Priloga 2 SEZNAM ZDRAVNIKOV IZVAJALCEV ... - PisRS

Jadranka Branovič. Lamprehtov dom. Loče. Božidar Pahljina ... Jadranka Ljubetič šolski dispanzer. Erika Faganel ... Maja Vrhovec ambulanta splošne medicine.

DVA PRILOGA ZA HRVATSKU POVIJEST U XVIII STOLJEĆU Dr ...

Dr Jaroslav Šidak. Izvorni tekstovi, koji se na ovom mjestu po prvi put objavljuju, ne potječu iz istog vremena niti su u bilo kakvoj međusobnoj vezi. P r v i je iz g.

priloga i enotni kontni načrt - PisRS

UPORABNIKOM PRORAČUNA. 093 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE DRUGIM. RAZRED 1:KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG ...

09-06 NGM PRILOGA 1.indd - National Geographic Slovenija

1 sep 2006 ... UPORABNOST. Geografija: • 7. razred (Monsunska Azija). • 8. razred (Evropa in Azija – ponovitev). • geografski krožek, turistični krožek.

Priloga 1: Koeficienti za izračun GVŽ za posamezne vrste in ...

Priloga 1: Koeficienti za izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali. Vrste in kategorije rejnih živali. Koeficient GVŽ. Teleta do šest mesecev. 0,15.

leksikografska obrada priloga u dijalektnim rječnicima

jem se pojavljuju. Ako su tvorbeno nastali iz koje druge punoznačne riječi, lek- sička su značenja tih dviju riječi obično povezana, značenje je tvorbene riječi,.

PRILOGA II SEZNAM ZDRAVNIKOV IZVAJALCEV ... - PisRS

zasebna splošna ambulanta. Jadranka Branovič ... Jadranka Pašič-Engriht zasebna splošna ambulanta ... Nevija Vrhovec šolski dispanzer. Borut Banič.

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Najprimernejši odmerek je najmanjša količina čaja, ki pri posamezniku sproži mehko odvajanje blata. Pediatrična populacija. Zdravilo Bekunis zdravilni čaj je ...

PRILOGA 2 Poglavje A - Lovska zveza Slovenije

kostanjevka. Bucephala clangula zvonec. Mergus merganser veliki žagar. FALCONIFORMES. UJEDE. ACCIPITRIDAE. ORLI. Aquila chrysaetos planinski orel.

PRILOGA II POGLAVJE A OPREDELITEV KATEGORIJ IN ... - PisRS

Kategorija T2: kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega. 40 km/h, in pri katerih je najmanjša širina koloteka manjša od 1150 ...

Priloga 2: VRSTE, OBLIKE IN VELIKOSTI OBJEKTOV ZA ...

Priloga 2: VRSTE, OBLIKE IN VELIKOSTI OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE. 55. Page 2. Priloga 2: VRSTE, OBLIKE IN VELIKOSTI OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE.

PRILOGA 1 1. del KRATICE IN SIMBOLI - Uradni list

4 jul 2011 ... KRATICE IN SIMBOLI. 1. ... 3. Okrajšave. CFPP. Točka mašenja hladnega filtra. CFV. Venturijeva cev s kritičnim ... Tabela 1: mejne vrednosti III.

PRILOGA 2a I. del Seznam naprav in najmanjša letna ... - PisRS

17.1 naprave za predelavo kavčuka. 15. 17. 17. Predelava kavčuka. 18.1 naprave za ekstrahiranje rastlinskih olj ali živalskih maščob ter rafiniranje rastlinskih olj.

1 UPORABA GLAGOLSKOGA PRILOGA PROŠLOG Mate Milas ...

Mate Milas. Hrvatskome jezičnom savjetniku1 uz glagolski prilog prošli vezan je jedan savjet: „Često se griješi u sintaktičkoj uporabi glagolskoga priloga prošlog ...

(M112-551-1-2) Barvna priloga 2: Claude Monet, Impresija ... - RIC-a

15 okt 2012 ... Barvna priloga 2: Claude Monet, Impresija: sončni vzhod, 1872, olje na platno (45,1 x 55,2 cm),. Musée Marmottan, Pariz.

Priloga 2: Seznam ustreznih znanj in usposobljenosti za ... - PisRS

tečaj dodatnih postopkov oživljanja za odrasle (ALS),. • tečaj dodatnih postopkov oživljanja za otroke (APLS ali EPLS),. • tečaj oskrbe poškodovanca (ITLS, ...

priloga i povzetek glavnih značilnosti zdravila - Europa EU

Sulfonamid hidroklorotiazid lahko povzroči idiosinkratično reakcijo, ki ima za posledico akutno prehodno miopijo in akutni glavkom zaprtega zakotja. Simptoma ...

Priloga 6_Nas izlet po Rimu z google maps.pdf

Katakombe so poslikane z zanimivimi freskami; tudi s prizori iz stare in nove ... klasične rimske civilizacije, nova prestolnica krščanstva in naslednjih tisoč let.

PRILOGA 2 IZJAVE 1. VSEBINA A. ES-izjava o skladnosti strojev Ta ...

A. ES-izjava o skladnosti strojev. Ta izjava in njeni prevodi morajo biti sestavljeni pod enakimi pogoji kot navodila (glej. Prilogo 1, 1.7.4.1 a) in b) točko) in morajo ...

Priloga 5 POGOJNO DOVOLJENI KONZERVANSI IN ... - Uradni list

kalijev sorbat kalcijev sorbat. ⎭. ⎬. ⎫. Sk. E 210. E 211. E 212. E 213 benzojska kislina natrijev benzoat kalijev benzoat ... kalijev metabisulfit. E 226 kalcijev sulfit.

Priloga Pogreb ni tabu - Pogrebne storitve Babajić

ne osmrtnice in zahvale. Stran je prava zakladnica znanja in informacij in jih tako zgoščenih ne morete dobiti nikjer drugje. Naro- čite se na brezplačni e-no-.

PRILOGA E: Osnovni pojmi UML notacije uporabljeni v metodologiji

Notacija je prikazana na sliki 3: primer uporabe narišemo kot elipso, znotraj katere se ... akcije, ki morajo biti izpolnjeni, preden (oz. potem, ko) se akcija izvede.

priloga delo zbornice - zveze - Zbornica Zveza

5 nov 2017 ... Ricola, ki ima glavni sedež v kraju Laufen, ... bonbon Ricola vsebuje to čudežno mešanico ... brez maščobe, bomboni brez maščobe (to, da v.

Priloga 5: PROGRAM JAVNE SLUŽBE V OLJKARSTVU ZA ... - PisRS

ki omejujeta intenzivnejšo pridelavo oljk. V oljčnikih prevladujejo oljke sorte Istrska belica. (60 odstotkov), ostale registrirane lokalne sorte so: Buga, Črnica, ...

“Priloga 1 DEFINICIJA KATEGORIJ IN TIPOV VOZIL A) Kategorije ...

Poleg navedenih osnovnih kategorij lahko vozila nekaterih kategorij razvrstimo še v dve vrsti, in sicer: 1. Terenska vozila (simbol G). 1.1 Vozila kategorije N1 z ...

PRILOGA št. 2 (39. člen pravilnika) I. SEZNAM OROŽJA, KI ... - PisRS

polavtomatska puška z gladko cevjo - šibrenica. D8 ... c) orožje, pri katerih izstrelke potisne stisnjen zrak (zračne puške) ali tlak plina, ki nastane s pomočjo.

Priloga 16: Vrste prireditev in zdravstvenega varstva na prireditvah 1 ...

Priloga 16: Vrste prireditev in zdravstvenega varstva na prireditvah. 1. 2. 3. UDELEŽENCI. TIP PRIREDITVE IZVAJALCI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA.

Priloga II Znanstveni zaključki in podlaga za ohranitev dovoljenj za ...

Folkodin je opiat z osrednjim delovanjem proti kašlju, ki se uporablja za zdravljenje kašlja in simptomov prehlada pri otrocih in odraslih. Prve klinične študije o ...

PRILOGA METODA KEMIJSKE ANALIZE I. SPLOŠNO 1 ... - PisRS

PLINSKA KROMATOGRAFIJA METIL ESTROV MAŠČOBNIH KISLIN. 1. Splošno. Namen te metode je podati osnovna vodila za plinsko kromatografsko ...