Odluka o izboru Hidraulična crijeva i priključci

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5.

Odluka o izboru Hidraulična crijeva i priključci - Srodni dokumenti

Odluka o izboru Hidraulična crijeva i priključci

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5.

Hidraulicna crijeva i prikljucci prema specifikaciji br 3197

Poništava se Otvoreni postupak nabavke roba “Hidraulična crijeva i priključci prema specifikaciji broj 01-OPK-3197/19 od 12.03.2019. godine iz razloga što ...

Odluka o izboru specijalizanata

29 pro 2017 ... BEGOVIĆ ANA, dr.med. s ukupnim brojem bodova 20,75 prima se na ... KATIĆ JOSIP, dr.med. s ukupnim brojem bodova 22,40, PARČINA ...

odluka-o-izboru-kand.. - AZTN

26 lis 2018 ... Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja („Narodne novine", ... kao obavijest o rezultatima natječaja, a kandidati koji nisu odabrani o ...

Odluka o izboru Mineralna gnojiva

19 velj 2019 ... Rok za dostavu ponuda bio je 13.02.2019. godine do 11:00 sati, a javno ... India, Syngenta - Švicarska, Bayer - Njemačka, Galenika - Srbija, ...

Odluka o izboru članova Skupštine - HGK

Luka Rijeka d.d. Rijeka - Vedran Devčić, predsjednik Uprave. Vargon d.o.o. ... Pevec d.d. - Darko Šket, predsjednik Uprave. Gala d.o.o. - Jakov Corić, član ...

Odluka o izboru klin.. - Dom zdravlja SDŽ

13 stu 2018 ... KLINIČKA RADIOLOGIJA - MAKARSKA. Split, Kavanjinova 2 ... da. 1991. Zadar 5,10,0. 4,1770 a2.x2. 0,0,12 ... KLINIČKA RADIOLOGIJA - SINJ.

odluka o izboru tender 02-14-2 - Montecargo

Nabavka i sukcesivna isporuka borove/jelove daske. V Procijenjena vrijednost javne nabavke. Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa ...

partija 1 odluka o izboru najpovoljnije ponude

zatvorenoj koverti / omotu na kojoj je ispisano: „Ponuda po tenderskoj dokumentaciji br. 0409- ... Poleđina koverte je ispečatirana pečatom ponuđača. Ponuda ...

Odluka o izboru projekata – dugometrazni film

6 јун 2016 ... Web & law д. ... "Јесен самураја" покушај Је да се створи комедија ... ентузијазма, одлучна да "Јесен самураја" сними по сваку цену, па и ...

Odluka UO o izboru projekata za debitantski film

13 мај 2019 ... ДОБРА ВИЛА УКРАДЕНА ЧАРОЛИЈА. 1. Редитељ: Марио Гламазић. ГРОФОВ АТРИЈУМ. 2. ЕУЦ Дигитал арт. Редитељ: Илија Вишњић.

Odluka o izboru broj: A- 161/16 23.05.2016. - Tužilaštvo BiH

godine, u postupku javne nabavke filtera za usisavače marke Karcher za potrebe ... ocijenjen zbog kriterija najniže cijene i tehnički zadovoljavajuće ponude:.

Odluka o izboru 275-19 - Град Бања Лука

23 авг 2019 ... избор најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда и то: 70% цијена и 30% рок испоруке. Предвиђено је провођење ...

Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz otorinolaringologije

Robert Tomljenović, dr. med. iz Grubišnog polja, Ul. 4. studenog 1991 / 1, izabran je za specijalističko usavršavanje iz otorinolaringologije za potrebe Opće ...

Odluka o izboru 545-19 - Град Бања Лука

15 нов. 2019 ... ĐURĐEVAK“ д.о.о. Бања Лука су прихватљиве, док понуда понуђача „KOTO“ д.о.о. Бања. Лука није прихватљива за уговорни орган. III.

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split - Klinički bolnički ...

1 kol 2014 ... JERKOVIĆ IVAN s ukupnim brojem bodova 27,53 i dr.med. ROSO DRAGICA s ukupnim brojem bodova 26,86 primaju se na specijalizaciju iz ...

Odluka o izboru doktora medicine, Dom zdravlja Zagrebačke ...

27 lip 2018 ... 6. Dora Šimović, Sesvetski Kraljevec. 7. Iva Čuljak, Sesvete. 8. Vilma Pfeifer, Zagreb. 9. Marija Svalina, Zagreb. 10. Kristina Kljajić, Zagreb. 11.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Grad Labin

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 1. Ponuda tvrtke SIGNALINEA d.o.o., Kukuljanovo 344 C, 51227 Kukuljanovo,. (OIB:73552747419) u iznosu od 404.180,00 ...

ODLUKA o izboru specijalizanata iz radiologije - Dom zdravlja Splitsko

14 svi 2017 ... JOSIP JUKIC, dr.med.,. DANICA PERIS, dr.med.,. MILICA eovtC, dr.med.. Obrazloienje: Na temelju Plana specijalizacija za 2016. godinu koji je ...

Odluka o izboru mikrobiologija podloge i testovi-11-65-2019

komunikaciju i dostavu odluka i elektronskih naruđbenica, direktor, ID broj, naziv banke kod koje je otvoren glavni račun sa brojem istog i sl.) što imenovani ...

Odluka o izboru sezonskih radnika 2019 - Biokovka

2 svi 2019 ... Makarska, a temeljem Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na ... Između navedenih kandidata ovom Odlukom prima se: Teo Salinović od 1.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ... - Komunalno Tivat

6 najni2a ponudena cijena ... u lll kolonijedinica mjere,u lV kolonikolicina, u V kolonijedinicna cijena bez ... Antifriz 100% Standard VW G12, MB 325.3 lit - 300.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ... - JP Autoceste FBiH

6 srp 2019 ... zapakovana, obrasci čitko popunjeni, cijena bez PDV-a upoređena u obrascima ... toi. 141. ID broj 4227691540005 PDV broj 227691640005.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nadzor ili ... - izbori.ba

14 srp 2017 ... JIIS BiH dodjeljuje se ponuđaču „Uma muller Group“ d.o.o., Edhema Mulabdića br. 2, 71000. Sarajevo. (2) Ocjenjeno je da je ponuda ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 06.05.2019. - vlada usk

... Jysk" d.o.o. Sarajevo-podružnica Bihać broj: 01/19 od. 24.04.2019. godine za nabavku robe – nabavka uredskog namještaja- uredske stolice, za potrebe.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zimskih i ...

4 ožu 2019 ... Unitrade d.o.o. Ljubuški, Guma M d.o.o. Mostar, Total Trade d.o.o. Doboj i M.R.M d.o.o.. Ljubuški. Dostavljene ponude zadovoljavaju uvjete iz ...

Odluka o izboru JN_Plocice_[dodati]._Combined - RTVFBiH

Prihvata se ponuda ponuđača Vokel d.o.o. - Posušje u postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku roba - Pločice za potrebe RTVFBiH, ...

Odluka o izboru sudionika za odlazak na 57. Međunarodni simpozij ...

10 velj 2017 ... HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA. Trg Krešimira Ćosića 11. 10000 Zagreb. Na temelju članka 16., 17., 32. i 33. Statuta Hrvatske olimpijske ...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Herceg Novi

za svakog angažovanog zaštitara;. - Licenca ... Licenca za izradu projekata elektroinstalacija slabe struje izdata privrednom društvu koje izrađuje Plan. ... Rješenje MUP-a Crne Gore Uprave policije 01/3 broj46/4-850/14-UPI-2284/3 od.

Odluka o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje doktora ...

VARAZDIN, Kolodvorska 20. OIB: 04489447850. KLASA: 131-02/17-01/1. URBROJ: 2186-01-09-17-41. Varaždin, 10.07.2017. Temeljem članka 26. Statuta ...

Odluka o izboru kandidata - Gimnazija Jurja Barakovića

količina ukupnog radnog vremena, na neodređeno radno vrijeme – Karmela Jelčić, prof. hrvatskog jezika. Cblika kavnatelj: publika Hrypanko Artuković, prof. . 1.

Odluka UO o izboru projekata – dugometražni dokumentarni filmovi

16 јул 2019 ... НАЈБОЉИ ГОЛМАН НА СВЕТУ. 7. PGM Network. Редитељ: Владимир Курћубић. 8. ОСМИЦд. Осми ца. Редитељ: Данило Цековић.

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (proming d.o.o bugojno)

6 srp 2015 ... Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. stav (1). (3) i(6) Zakona o javnim nabavkama ( ..Sl. glasnik Bill" br. 39/14), te člana 38. Statuta ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - postupak nabavke ...

14 stu 2018 ... d.d., čija ukupna cijena ponude za predmetnu nabavku, nakon ... nabavku usluga obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila ... Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo je dana 18.9.2018. putem sistema “E-nabavke” uputilo.

Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila

d.o.o. Zenica i PROMING d.o.o. BUgojno radi pribavljanja ponuda. Do krajnjeg roka za dostavu ponuda, dostavljene su sljedeće ponude: Naziv ponudača.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Usluge osiguranja vozila ...

27 ožu 2019 ... Ponuda ponudača "Euroherc osiguranje" d.d.-Podružnica Sarajevo, ulica Trg ... nabavke usluge osiguranja vozila Općine Vogošća, zajedno sa ... stavku u ponudi mora navesti cijena, što znači da svaka rubrika mora biti ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga auto ...

Na osnovu ilana 64. stav (1) tadka b) najni2a cijena, clana 70 stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim ... o izboru najpovoljnijeg ponudada za nabavku usluga auto osiguranja i kasko osiguranja sa ... obavjeSteni o izboru najpovoljnije ponude.

Odluka o izboru kandidata za zasnivanje ... - Bolnica Josip Benčević

web starnici Ministarstva zdravlja i OB“Dr.“Josip Benčević“ Slavonski Brod za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, (m/ž), za radno mjesto prvostupnik ...

Odluka o izboru dnevna stampa i strucna literatura - Zavod ...

Registar lijekova BiH (izdat će se u aprilu 2018. godine). Direktni sporazum se zaključuje sa izdavačima navedene štampe (Avaz roto press doo. Sarajevo za ...

Odluka o izboru kandidata - Centar za socijalnu skrb Sisak

12 kol 2019 ... vrste - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Sisak, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge štampanja ...

Podgorica. Telefon: 020 482 325. Elektronska pošta (e-mail): ... Ponuđaču NIG,Pobjeda" A.D. - Podgorica dodijeljeno je 80.0 bodova. 4. Ponuđaču ,,Grafo Crna ...

Odluka o izboru kandidata za stručno ... - Opća bolnica Virovitica

... stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za zanimanje psiholog. NICA Ravnatelj. 30 Opce bolnice Virovitica. VIROV Pinko Blažević, dipl. oec.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku ... - Općina Maglaj

motor i panel.set“, je ponuda ponuđača „MANATEKS BH“ d.o.o. BANJA LUKA u iznosu od. 27.551,62 KM sa PDV-om. II. Ponuda je dostavljena u postupku ...

Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa-lokacija Sl ...

web starnici Ministarstva zdravlja i OB“Dr.“Josip Benčević“ Slavonski Brod za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, (m/ž), za radno mjesto prvostupnik ...

odluka o izboru najpovoljnije ponude - Opština Bijelo Polje

IGP Fidija d.o.o. Podgorica dana, 05/10/2012 godine. U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih ...

odluka o izboru predstavnika roditelja u ... - Dječji vrtić Tratinčica

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica na 17. sjednici od. 23.09.2019. donijelo je odluku o verifikaciji mandata gosp. JUREŠKO TIBOR kao predstavnika ...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 22102019.pdf - vodovod lasinja

22 lis 2019 ... Karlovac. Odluka o odabiru ... Kolara 24, Duga Resa. Naziv g.s. Kroning d.o.o., Udbinja 36, Karlovac ... Ivica Busak et la. LASIT. Dostaviti:.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga izrade i ...

31 дец 2014 ... 1. najniža ponuđena cijena , broj bodova 60.0 ... Boja za farbanje oštećenih stubova HAMMERITE (METAL SCHITLSCK GLANZEND) siva, ...

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto magistra farmacije

7 lis 2019 ... Statuta Opće bolnice ,,Dr. Ivo Pedišić“ Sisak Ur.broj: 2176-128-01- ... Kandidatkinja se prima na rad na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada ...

Odluka o izboru dr. sc. Stjepana Ćosića u ... - Hrvatski studiji - unizg

12 ruj 2018 ... STJEPAN COSIĆ bira se nastavnikom u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom ...

Odluka o izboru koordinatora podsektorskih radnih skupina i ... - ASOO

6 ožu 2019 ... Ekonomija (sektor: Ekonomija, trgovina i Ana Naletilić poslovna administracija). 26. Učenici s teškoćama. Đana Baltiri. 23. Zdravstvo i socijalna ...

Odluka o izboru Matija Mate Škerbića u ... - Hrvatski studiji - unizg

19 pro 2017 ... Seinfeld i filozofija - recenzija knjige za časopis Filozofska istraživanja god. 28, sv. 4, 2008. tu drugačije. Humanistički aspekti sporta, ur.

Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

14 феб 2019 ... Mirjana Sredojević Papadopulos, korisnik početne obuke na. Pravosudnoj ... Bogdan Janković, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u.

Odluka o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf - Općina Vareš

29 pro 2016 ... Berina Fatić, zamjenica. 3. Lidija Miletović, član. 4. Nurdin Begović, član. Član 2. Djelokrug i zadaci Komisija iz člana 1. ove Odluke utvrđeni su ...

Fleksibilna creva i priključci - Pneumatik Flex

Vrste creva / Hose Type. GUMENA CREVA / RUBBER HOSES. Oznaka. IPart No. ... Creva za pumpe za tečni auto - gas /. Hoses of LPG in filling stations (petrol ...

106. Dizalica hidraulična krokodil

Min. Maks. Dimenzije. Težina. Šifra visina visina kg mm mm mm kg. 03100. 2000. 135. 342. 471×199×135. 9.2. 03100A. 2000. 135. 356. 485×212×141 10.5.

Hidraulična stanica - Vaillant

Ova funkcija konstantno nadzire pritisak vode za grejanje, kako bi sprečila moguć ... Čvrsto zategnite sve zavrtnje na stezaljkama za raste- rećenje cuga. 2.

1. HIDRAULICNA POLUZNADIZALICA SA PLATFORMOM

HIDRAULICNA POLUZNADIZALICA SA PLATFORMOM. Op5ti podaci dizalice: Proizvodad dizalice: ... Noseiielement: Platforma. Brzina okretanja stuba: /.

hidraulična - SMEITS Izdanja

postrojenju do kojih može doći zbog različitih nominalnih protoka na strani generatora toplote i konzuma. Hidraulička skretnica kao relativno jednostavan uređaj ...