Andrea Beke Utjecaj novih tehnologija na - Repozitorij UNIPU

18 srp 2016 ... intranet bankarstvo, internet, mobilno bankarstvo, sustav bankomata i kartice ... korisnika internetskog bankarstva e-zabe, 245 tisuća korisnika ...

Andrea Beke Utjecaj novih tehnologija na - Repozitorij UNIPU - Srodni dokumenti

Andrea Beke Utjecaj novih tehnologija na - Repozitorij UNIPU

18 srp 2016 ... intranet bankarstvo, internet, mobilno bankarstvo, sustav bankomata i kartice ... korisnika internetskog bankarstva e-zabe, 245 tisuća korisnika ...

Dajana Finderle Beke Upravljanje prodajom - Repozitorij UNIPU

DM-drogerie markt d.o.o. koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, ... obrađuje DM, njegov nastanak, povijest, načela, pogodnosti koje nudi, kako se.

utjecaj novih tehnologija na vratove učenika i studenata i ... - HRKS

Kod brojnih zanimanja vratna kralježnica drži se u prisilnom položaju, što dovodi do pojave boli u ... početnog položaja prije samog izvođenja tjelesne vježbe.

UTJECAJ CRM-a NA STVARANJE ... - Repozitorij UNIPU

34 Sikavica, P.: Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2011., str. 6 ... po jednu poslovnicu, osim Splita u kojem ima dvije, i Zagreba u kojem ima ĉetiri poslovnice.

IVANA JUREŠIĆ UTJECAJ TURIZMA NA BIL - Repozitorij UNIPU

Nakon toga će se prikazati platna bilanca Hrvatske, gdje će se prvo prikazati teoretske odrednice bilance plaćanja te njezin sastav, prikazati vanjskotrgovinska ...

ŠIRENJE INOVACIJA, UTJECAJ NA POTROŠA - Repozitorij UNIPU

19 pro 2016 ... ZAŠTITA POTROŠAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ ............................................. ... "Kinder Surprise" i McDonald'sova "Happy Meala. Napredak ...

NINA BIČAK UTJECAJ KONKURENCIJE NA PRO - Repozitorij UNIPU

1 lis 2015 ... Oglašivačka akcija- HEP-više od struje . ... Kako bi cijena električne energije bila trţišno prihvatljiva. takoĎer je bitno iz kojih se energenata ona ...

utjecaj suvremene industrije na okoliš - Repozitorij UNIPU

Kapitalizam i industrijalizacija odnosno njihov egoizam prodire i u njedra zemlje crpeći naftu i tako stvara nove oblike onečišćenja kao npr. izlijevanje nafte iz ...

ŠEJLA BOTONJIĆ UTJECAJ ONLINE RECENZI - Repozitorij UNIPU

Zalihe se već mogu same pratiti, kontejneri i police znaju što im ... slijedi Amazon sa 11 (21,6%) ispitanika, zatim Emmezeta i Sportvision sa po 4. (7,8%) i 5 (9 ...

utjecaj engleskog jezika pri korištenju facebook-a - Repozitorij UNIPU

https://blog.bufferapp.com/the-humble-beginnings-of-google-tumblr-youtube-and- ... opremu, može biti proizvođačem i potrošačem teksta, slike i zvuka.

PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U OBRADI VODE

21 ožu 2017 ... Privreda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju. - Petrinja, u suradnji s gradom Petrinjom i Sisačko- moslavačkom županijom, 21. ožujka ...

PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I ... - ANTiM

Отток интеллектуальных ресурсов за пределы страны. 8. ... Primeri velikih svetskih kompanija, kao što su IKEA, Soutwest. Airlens ... Naposletku, ali po značaju među prvim su takozvani kućni ili kuhinjski požari, koji su najčeše izazavani ...

PSIHOLOGIJA ČITANJA: IZMEĐU KNJIGA I NOVIH TEHNOLOGIJA ...

Čitanje preko ekrana razlikuje se od čitanje štampane knjige utoliko što se ne udubljujemo i ... Gender differences in the online reading environment,. Journal of ...

Razvoj novih tehnologija sekvenciranja i njihova primjena u ...

SBS). Sekvenciranje sintezom ukljuĀuje primjeru razliĀi tih metoda s DNK polimerazama. Metzker (2005.),stoga predlaše podjelu SBS metoda u tri kategorije: ...

primjena novih tehnologija za ostvarivanje boljeg ... - kardio.hr

Opća bolnica Zadar, Zadar,. Hrvatska. Zadar General Hospital, Zadar,. Croatia. Received: September 21, 2014. KLJUČNE RIJEČI: ablacija fibrilacije atrija, ...

Klinička iskustva i primjena novih tehnologija u liječenju i ...

novih tehnologija u liječenju i rehabilitaciji mišićno-koštanog sustava. Blaženka NEKIĆ. Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Blaženka Nekić,.

Računalna tehnologija kao pokretač novih modela poslovanja i ...

Poslovanje Narodne knjižnice i čitaonice ''Vlado Gotovac'' Sisak potpomognuto ... Mikrofilmiranje, digitalizacija i stvaranje računalne baze matičnih knjiga . ... Potom se u 17.stoljeću izdaju propisi i o vođenju matica umrlih. ... matična područja sa matičnim uredima kao središtima prema županijama Republike Hrvatske,.

Primena novih tehnologija u cilju poboljšanja eksploatacionih ...

klipova SUS motora izrađenih od aluminijumskih legura. Savremeni razvoj SUS motora, posebno u ... smanjiti toplotni tok, u klip se mogu zaliti termiĉki.

rizici i mogućnosti primjene novih tehnologija s obzirom na zaštitu ...

Fitosanitarni informacijski sustav, te Informacijski sustav voda, pokazati načine utjecaja ICT tehnologije na očuvanje okoliša s obzirom na očekivane, ali i ...

primjena novih tehnologija za ostvarivanje boljeg kontakta s tkivom ...

Marin Bištirlić,. Albino Jović. Opća bolnica Zadar, Zadar,. Hrvatska. Zadar General Hospital, Zadar,. Croatia. Received: September 21, 2014. KLJUČNE RIJEČI: ...

0 sveučilište u rijeci filozofski fakultet rijeka andrea leović utjecaj ...

obzirom na tematiku, opise prirode, karakterizaciju likova i stilske značajke djela. ... August Šenoa u svojoj noveli Prijan Lovro također tematizira seosku sredinu i ... Analiza Aleksandra Flakera pokazuje da se iz svakog ispričanog događaja ...

Utjecaj popularnokulturne spektakularnosti na pojavnost novih ...

23 lis 2017 ... likova promatra se u romanima Smogovci (1976/2012), Eko, Eko ... svakako je Dunja u romanu Smogovci (2012). ... Zagreb: Školska knjiga.

Javni i vanjski dug RH: utjecaj na ekonomski rast, stvaranje novih ...

Pitanja vezana uz vanjski dug u Republici Hrvatskoj potrebno je svakako povezati s pitanjem ukupnoga javnog duga jer konsolidirana država, zadužujuüi se na ...

Utjecaj novih medija na rad hrvatskih agencija za odnose s javnošću

27 lis 2017 ... Mentorica: Mirela Holy, dr. sc. Studentica: Doris ... na internetu kao što su Google, Facebook, Instagram, Twitter i novinski portali. Uz to ...

127 Andrea Jović HR-21000 Split, Sukoišanska 27 andrea.jovic11 ...

HR-21000 Split, Sukoišanska 27 [email protected]. O OSNUTKU I RADU STUDENTSKE UDRUGE iTHEom. Udruga studenata filoloških smjerova ...

Utjecaj suvremenih informacijskih tehnologija na učinkovitost ...

9 lis 2015 ... razvojem informacijske tehnologije, dogodile u poslovanju, kao i izazovi ... Ključne riječi: informacijska tehnologija, poduzetništvo, Lean startup ...

Andrea Jakovljević Diplomski rad - Repozitorij PMF-a - unizg

bila je radionica „Bee Movie“. Radionice „Brand i logo“ te „Prehrana“ pokazale su malu, ali pozitivnu promjenu stava kod učenika. Animirani film „Pčelin film“ i ...

Andrea Babić ZAVRŠNI RAD - Repozitorij Prehrambeno ...

UTJECAJ DJELOVANJA ULTRAZVUKA PRI SUŠENJU GLJIVA ... sušenje u trajanju od 3 sata, pri temperaturi od 55 C˚, uz 50 min predtretmana, te sušenje 3.

PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U ... - ANTiM | ANTiM

Od kardinalnih brojeva koje u većini slučajeva pokazuju ... нить с лотерейным «Джек Потом». ... Preuzeto sa https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/ ... Aplikacija komunikacije: internet pregledači, elektronska pošta, trenutne ...

mobilna tehnologija i njezin utjecaj na ponašanje potrošača

19 sij 2017 ... ... dostupno na: http://brumec.com.hr/preuzmi/SBrumec-magisterij.pdf ... 10) Katalozi – mobilna aplikacija koja objedinjava sve kataloge na jednom mjestu. ... IKEA, JYSK, Kaufland, Kozmo, Lesnina i mnogi drugi. Katalozi ...

utjecaj informacijskih tehnologija na poslovanje hotelskih poduzeća ...

navedenom smislu ispitat će se koliku važnost imaju informacijske tehnologije u poslovanju, da li korištenje informacijskih tehnologija olakšava proces ...

utjecaj internetskih tehnologija na oblikovanje cijene niskobudžetnih ...

aktivnosti su paralelne, jer za svaki let, planiranje i marketing počinju pet i više ... čime će Zadar zadovoljiti potrebe, a mogao bi postati i meka za jeftine zračne ...

Nastanak firentinskog manirizma – Andrea del ... - Repozitorij UNIZD

19 ruj 2017 ... Manirizam je pravac, umjetnički stil, koji je nastao kao reakcija na zrelo- ... Ključne riječi: manirizam, anti-klasični stil, Andrea del Sarto, Jacopo ...

utjecaj internetskih tehnologija na gospodarski rast, poslovni rezultat ...

Primjena informacijske tehnologije u poslovanju omogućuje da kompanije posluju glo- balno 24 sata na dan, 365 dana u godini. Prostorna ograničenja nestaju ...

SINTEZA NOVIH HETEROCIKLIČKIH β-D - Repozitorij PMF-a

21 velj 2017 ... Acilne zaštitne skupine osim zaštite funkcionalnih skupina imaju i aktivnu ulogu u reakciji glikozidacije. Acilna skupina susjedna izlaznoj ...

utjecaj novih turističkih trendova na poslovanje turističkih agencija

Kvalitativni trendovi u turizmu. Otkako se počeo proučavati suvremeni turizam uočeno je kako na njegov rast utječu ekonomski činitelji (bruto domaći proizvod), ...

učinak novih izvora svjetlosti za izbjeljivanje zuba - Repozitorij ...

Ključne riječi: izbjeljivanje zubi, svjetlost, karbamid peroksid, vodikov peroksid, ... otopina, gelova i pasta za zube ili pak peĉatnih ispuna koji otpuštaju fluor. ... Kabbach W, Zezell DM, Pereira TM, Albero FG, Clavijo VR, de Andrade MF. A.

Tehnologija proizvodnje soje - Repozitorij Fakulteta ...

GNOJIDBA SOJE. Dušik i kalij soja zahtjeva u fazi cvatnje i formiranja mahuna, a fosfor i sumpor u vrijeme formiranja i nalijevanja zrna. Soja nema velikih ...

tehnologija prijevoza drva - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

16 kol 2018 ... Ključne riječi: drvo, drvne prerađevine, brod za prijevoz drva, ukrcaj ... Trgovina drvom značajna je stavka u međunarodnoj pomorskoj trgovini.

tehnologija uzgoja soje za ljudsku prehranu - Repozitorij ...

25 ruj 2019 ... agrotehnike) gnojidba nije imala utjecaj na povećanje količine proteina u zrnu soje. Ukoliko dođe do nedostatka dušika simptomi će se prvo ...

Tehnologija lijevanja kućišta motora - Repozitorij Fakulteta ...

Završni rad je pohranjen: u Knjižnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i u ... Lijevanje kućišta filtera za plin od aluminijeve legure. Diplomski rad, FSB ...

Uporaba informacijskih tehnologija u razrednoj ... - FFOS-repozitorij

19 ruj 2017 ... URL: http://2co2.ufzg.hr/skini/UFSKRIPTA_LJBTMD-2.pdf. (2017-08-21). 5 Usp. Radošević, Petra (2013). Računala u razrednoj nastavi.

Tehnologija izrade pužnog vratila motokultivatora - Repozitorij ...

1 svi 2019 ... Motokultivatori su radni strojevi malih masa i dimenzija i pretežito se primjenjuju za poslove gdje se ... Motokultivator Honda FG-205 (Slika 1.) ...

Tehnologija izrade zupčanika u poljoprivrednoj tehnici - Repozitorij ...

forums/attachment.php?attachmentid=40046&d=1468264717&thumb=1). Snaga i zakretni ... oblika i uvijek je okomito ili pod nekim kutom na os rotacije. ... Glačanje je postupak završne obrade zupčanika koji se ne obrađuju brušenjem nakon.

Tehnologija uzgoja zobi - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

Ključne riječi: zob, prinos, agrotehnika, oborine, agroekologija, srednje ... Korovi u zobi su broćika, mišjakinja, pelinosna ambrozija, te obična slakoperka.

Tehnologija uzgoja zobi (Avena sativa L.) - Repozitorij Fakulteta ...

Prinos zrna zobi iznosio je 5,3 t/ha, što je u konačnici vrlo dobar prinos s obzirom na ... Sjetva. Sjetva zobi može se podijeliti u nekoliko koraka: a) Izbor sorte.

CRISPR/Cas9 tehnologija: značenje i primjena - Repozitorij Odjela ...

Jezik izvornika: hrvatski. Ključne riječi: ... Jansen, R., Embden, J. D., Gaastra, W., Schouls, L. M. (2002) Identification of genes that are associated with DNA ...

KRALJEVO - Repozitorij UNIPU

ELEMENTS OF EXPRESSIONISM IN DRAMA “KRALJEVO” BY MIROSLAV. KRLEŽA. Završni rad. JMBAG: 0303052665, redoviti student. Studijski smjer: ...

1. UVOD - Repozitorij UNIPU

mijenjala kroz povijest sve do danas. ... Položaj žena u prošlosti i danas se u mnogo čemu razlikuje. ... kroz povijest – borba za prava žena (Hajdarović 2012).

Download PDF 1.82 MB - Repozitorij UNIPU

19 ruj 2016 ... Proizvodnja „od zida do zida“ karakteristiĉna za Red Bull. ... 47 http://energydrink-hr.redbull.com/red-bull-sastojci ; PrilagoĊeno (Pristup: ...

Download PDF 1.39 MB - Repozitorij UNIPU

4.1 Standardni društveni plesovi. Osobita socijalna vrijednost plesa slijedom cijele povijesti jest okupljanje ljudi. Ples je nastao u kolektivu i u svakom obliku ...

Ratne taktike i tehnologija u Drugom svjetskom ratu - FFOS-repozitorij

Drugi svjetski rat bio je svjetski sukob ogromnih razmjera koji se vodio od 1939. godine sve do 1945. godine. Pretpostavlja se da je u ratu poginulo oko 50 ...

biološka raznolikost - Repozitorij UNIPU

19 ruj 2015 ... Bioraznolikost se smanjuje i unošenjem stranih vrsta biljaka i ţivotinja zbog njihovog brzog prilagoĊavanja novim ţivotnim uvjetima. Zadaća ...

menadžment konflikata - Repozitorij UNIPU

iskorištavanja, da moj završni rad podnaslovom “MENADŽMENT ... Izvor: Konflikt i pregovaranje, dostupno na www.efos.unios.hr (pristupljeno 11.4.2019).

povijest inka - Repozitorij UNIPU

12 Lips, Eva, Knjiga o Indijancima, Naprijed, Zagreb, 1959., str. 298. ... 59 Sitchin Zecharia, Izgubljena kraljevstva, Zagreb, Teledesk, 2004., str. 140. 60 Isto, str.

razvoj pustolovnog turizma - Repozitorij UNIPU

jedinstveno iskustvo pustolovni turizam svakako je segmenat koji to moţe i pruţiti. Odmor temeljen na iskustvu moţe se okarakterizirai pustolovni turizam što bi ...

Preuzmi PDF 1.13 MB - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

Primjer preporučenih proizvoda za članove ˝dm active beauty Svijet prednosti˝ ... poduzeća daje korisnicima mogućnost prijave u internet terminal putem kojeg ...

Preuzmi PDF 873.25 KB - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

Francuska revolucija 1789., ratovi, titule, osvajač Napoleon Bonaparte, ... Koalicijom poznati su i kao Napoleonovi ratovi, od zauzimanja Italije 1796. do bitke.

PRETRAŽIVANJE SEMANTIČKOG WEBA - Repozitorij UNIPU

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?> <rdf:RDF xmlns:rdf = „http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#“ xmlns:osoba= http://tania.unipu.hr/personal#>.

integrirana marketinška komunikacija - Repozitorij UNIPU

26 kol 2018 ... da moj završni rad pod nazivom „Integrirana marketinška komunikacija“ koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst ...