Procjena rizika - Istarska županija

15 lis 2013 ... morske struje, visine voda te vodoravna vidljivost. 2.1. ... kvadratura morske mijene nastupaju duž čitavog Jadrana istovremeno, a za sizigija.

Procjena rizika - Istarska županija - Srodni dokumenti

Procjena rizika - Istarska županija

15 lis 2013 ... morske struje, visine voda te vodoravna vidljivost. 2.1. ... kvadratura morske mijene nastupaju duž čitavog Jadrana istovremeno, a za sizigija.

procjena rizika od velikih nesreća - Istarska županija

Plinara d.o.o.. Pula ... Ćvoriłte Baderna (A9) œ Pazin œ ćvoriłte Rogovişi (A8) ... eksplozija, pošar. Plinara. Plinska stanica. Baderna. Poreć, Baderna auto plin.

Procjena ugroženosti - Istarska županija

11 lis 2019 ... Vodovod Pula, HEP Elektroistra, Plinara, Proplin, ARENA d. d. tvornica ... Plinara. Plinska stanica. Poreč,. Baderna propan - butan. 150x10 kg.

Procjena rizika Varaždinska županija

1 tra 2019 ... o Ljekarna Farmacija Varaždin, o Ljekarna Lidija Žulić Lepoglava, o Ljekarne Jagatić Lovrečan o Ljekarna Friščić i Strahija Ivanec o Ljekarna ...

procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i ... - Istarska županija

1 lis 2017 ... Zadržavati vodu na slivovima – Vodu treba zadržavati na slivovima i uzduž ... elektrane) moguće je upotrijebiti kartu izrađenu za 1000-godišnje povratno razdoblje, ... Pevec, Kaufland , Plodine, Lidl), “INA” plinara skladište, puniona, ... sump. kiselina 38%. 1000 l. D3. Nagrizajuća tvar spremnik podzemni.

Procjena rizika od pada: pregled skala za evaluaciju rizika

1 lip 2017 ... skale koje se primjenjuju u tu svrhu. U ovom radu pri- kazane su četiri različite ljestvice: Morseova skala, skala. STRATIFY, skala Hendrich II. te ...

istarska kulturna strategija - Istarska županija

24 lip 2014 ... EU je nedavno donio nove smjernice za kulturni razvoj, a na nama je da, zajedno sa svim ... Ciljevi Istarske kulturne strategije za razdoblje 2014. – 2020. ... postojećih distribucijskih kanala (knjižare, internetske knjižare). 3.

Zakon o područjima županija, gradova i općina u ... - Istarska županija

15.04.2013., broj 45. od 16.04.2013. i broj 110. od 13.10.2015., u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu). ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, ...

Procjena rizika - TTF

1 pro 2019 ... Kromsulfatna kiselina (H361f). 7. ... P304 P340. P308 P311 P501. 49. Kromsulfatna kiselina. 7664-93-9. 1333-82- ... Perkloratna kiselina, min.

PROCJENA RIZIKA

Procjena rizika je bitna jer se njome utvrđuju štetni utjecaji i opasnosti na radnom ... Primjer: Rizici koji su bili prihvatljivi prije 20 godina nisu nužno prihvatljivi ...

PROCJENA KREDITNOG RIZIKA

analizom kreditne sposobnosti poduzeća obuhvaćaju se sve pojave ... pozajmice. – nefinancijske institucije. STALNA SREDSTVA. Obveze prema dobavljačima.

Procjena rizika - hzzzsr

Metodologija. 4. Prepoznavanje opasnosti. 5. Procjena i vrednovanje rizika. 6. Smanjenje rizika. (odabir i poduzimanje mjera). Dodatak: Primjeri procjene rizika.

Procjena rizika - trogir holding

Procjena rizika za: TROGIR HOLDING d.o.o., Trogir. 3. Izrada plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora. Plan mjera za ...

procjena obrada rizika - ERM venture

(Poglavlje.2)..U.dodatku.su.dani.primjeri.definiranja.kriterija.za.pro- cjenu.rizika. ... (okidači). •. Aspekte.prema.kojima.će.se.raditi.analiza,.procjena.i.obrada.rizika.i.

Procjena rizika od velikih nesreća - PGŽ

12 ruj 2018 ... Župan Primorsko-goranske županije dana ______ 2018. godine donio je slijedeći. Z a k l j u č a k. 1. Utvrđuje se Prijedlog procjene rizika od ...

Zadar - procjena rizika - LNG Hrvatska

(ukapljenog plina) koje može postati sinkronizirano i prouzročiti udare na zidove tanka. Takvo sinkrono ljuljanje ... ''Baby Fenders''). Na FSRU terminalu se ... Boss link) spojena sa sintetičkim konopima-repovima (Tails) dužine 11 metara. 55.

procjena rizika - Hotel Lero

SLUĈAJA I PRORAĈUN ZONA UGROŢENOSTI S PODACIMA O MOGUĆIM ... [14]LC50, Lethal concentration for 50% sampled population, smrtonosna ...

337 PROCJENA RIZIKA OD KUKURUZNE ZLATICE Diabrotica ...

30 sij 2010 ... zlatice na području na kojem je proveden monitoring. Ključne riječi: feromoni, kukuruz, kukuruzna zlatica, Moslavina, Pherocon. AM žute ploče ...

PROCJENA KREDITNOG RIZIKA PODUZEĆA U HRVATSKOJ

31 pro 2008 ... Kreditni rejting i neuredno podmirivanje kreditnih obveza. 4. Baza podataka HNB-a daje samo podatke o klasifikaciji rizika pojedinih izloženosti.

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA BPŽ(1909259501701

sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća Brodsko posavske županije, KLASA: 810- 00/17- 01/06, ... Udruge građ ana. Postrojba CZ. Povjerenici CZ. Koordinator na lokaciji. PRO u sustavu CZ ... Vidović promet d.o.o..

PRELIMINARNA PROCJENA POPLAVNOG RIZIKA NA ... - Jadran

općine Ilidža) (rijeka Bosna). Tabela 6 Poplavna područja u KS na vodotocima I kategorije. Kanton/županija Općina. Naselje. Vodotok. Kategorija vodotoka.

Procjena rizika od velikih nesreća - Grad Krk

3 KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA PRIJETNJI NA KATEGORIJE DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI ...... 40 ... SUPER KONZUM KRK ... Električne škare za živicu.

TKO? Zoran Vučinić PROCJENA RIZIKA - VUKA

Primjer procjene rizika poslova radnog mjesta radnika na održavanju . ... Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu,.

procjena rizika - Građevinska tehnička škola

1 ruj 2015 ... Matrica procjene rizika: Vjerojatnost. Veličina posljedica (štetnosti). Malo štetno. Srednje štetno. Izrazito štetno. Malo vjerojatno. Mali rizik.

procjena rizika - Filozofski fakultet u Splitu

10) besplatnosti prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike. Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu ...

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD ŠIBENIK

broja stanovnika po popisnim godinama. 2.2.1. Gustoća naseljenosti. Područje Grada Šibenika zauzima 433,15 km2, a prema Popisu stanovništva iz 2011.

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Mljet

dobro razvedeni su samo njegovi krajnji dijelovi, područje NP "Mljet" na zapadu i ... Karta potresnih područja Republike Hrvatske za poredbeno povratno ...

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar

Ljekarna Zlatar,. - Prima Pharme Zlatar,. - Radio Zlatar te dr. 2.2.2 ZDRAVSTVENE USTANOVE. Stanovnici Grada Zlatara zdravstvene usluge ostvaruju putem:.

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Fužine

Općina Fužine jedna je od općina koje pripadaju mikroregiji Gorski Kotar te ... pojava u kojoj se isprepliću različita termodinamička i aerodinamična događanja.

Procjena psihofizioloških rizika i radne sposobnosti na radnom ...

Pomorci koji u opisu posla imaju dugu-neograničenu plovidbu (šest mjeseci i dulje) ... ponuda poslova u dugoj neograničenoj plovidbi te većina pomoraca tako ...

PROCJENA ıIMBENIKA RIZIKA KOD DJECE I MLADIH U RIZIKU ILI ...

27 velj 2009 ... Nivex Koller-Trbović, Branko Nikolić, Velimir Dugandžić: Procjena čimbenika rizika kod djece i mladih u riziku ili s poremećajima u... 38.

procjena rizika od velikih nesreća - Grad Virovitica

Takač. Virovitica, Rusanova 24. Ordinacija za ženske bolesti i porodništvo i ultrazvuk Josip. Tonković. Virovitica , Trg kralja. Tomislava 8. Poliklinika Baturina.

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD SINJ

Dom zdravlja Split, ispostava Sinj. Zdravstvo. 19. Konzum. Trgovina. 20. Lidl d.d.. Trgovina. 21. Kaufland d.d.. Tgovina. 22. Tommy. Trgovina. 23. ERA commerce.

Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku Prilog I ...

Za potrebe ažuriranja i nadopune Procjene rizika 2019. godine Glavna radna skupina Hrvatske platforme ... Ne pokazuju sve sorte vinove loze jednaku podložnost zarazi s FD. ... Prate se cijene životinja na području županije posjednika i šire po potrebi. ... mm kiše po četvornom metru, a u pola godine na mnogim mjestima i ...

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD ZADAR

događaju se učestalo i bez prethodnog upozorenja. Potres uzrokujeoštećenje objekata, prekid opskrbom struje, vode, plina, probleme u opskrbi i nedostatak.

Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku - Ravnateljstvo ...

3. U zaključcima Vijeća o okviru Zajednice za prevenciju katastrofa u EU, ... hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe),. X ... mjeseca u limfnim čvorovima, ugrušcima krvi, koštanoj srži i visceralnim organima gdje je ... 1880. godine [19] (a – Vlaška ulica, stara vojna bolnica i Petrova crkva; b.

Procjena rizika od velikih nesreća Grad Senj

23 srp 2018 ... OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU. Tuča nastaje smrzavanjem kapljica koje na svom putu prema Zemlji prolaze kroz pojas.

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU RAKOVICA

U naselju Rakovica nalazi se vodosprema Zvjerinjak koja se puni ... mreža je većim dijelom obnovljena u godinama nakon rata, za vrijeme kojeg je bila poprilično ... stanovnika Općine od čega 50 % iz rizične skupine, 35 % radno aktivnog ...

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Klenovnik

obzir broj osoba koje nemaju prebivalište na području Općine Klenovnik kao što su turisti, radna snaga i dr. Prognozom broja žrtava dobiveni su sljedeći podaci: ...

PROCJENA RIZIKA STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK ...

Dvostupna dizalica za vozila radionica. - da. Kompresor za zrak radionica. - da. Pneumatska dizalica za vozila radionica. - da. Redukcijska stanica za CO2.

Procjena rizika na radu - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

na radu i zaštiti zdravlje radnika, ako se procjena rizika obavi dobro. U ovom ... Primjer: Rizici koji su bili prihvatljivi prije 20 godina nisu nužno prihvatljivi danas,.

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA OPĆINA VIŠKOVCI

ZONA UGROŽENOSTI. Crvena: 10 m --- (10.0 kW/(sq m) = smrtonosna zona u periodu 60 s). Narančasta: 12 m --- (5.0 kW/(sq m) = unutar 60 s ostavlja opekline ...

procjena rizika od velikih nesreća - Općina Sopje

Grupa rizika: Poplave. Rizik: Plavljenje branjenih i nebranjenih površina izlijevanjem rijeke Drave i Županijskog kanala ... V – Vrbovka, rkm 125,50. (93,210) ... vodostaj. Područje ugroženo poplavom. B.17. 8. p. Slatinska. Čađavica,. l.o. i d.o.;.

PROCJENA RIZIKA GRADITELJSKO-GEODETSKU ŠKOLU OSIJEK ...

GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA, Osijek, Drinska 16a. Djelatnost (prema NKD): ... da alat i pribor učionica. -. - strojevi i uređaji(građevinska mješalica).

procjena rizika od velikih nesreća za virovitičko-podravsku ... - AWS

Gradina, Mikleuš, Nova Bukovica, Orahovica, Pitomača, Slatina, Suhopolje, ... Dobra. 24. Diba. d.o.o.. Suhopolje niski velika male mala dobra. Srednja. 25.

Kvalitativna procjena rizika od glutena u mliječnim proizvodima za ...

Nasuprot tome, hrana za dojenčad mliječnog podrijetla konzumirana u dobi od 6 mjeseci do jedne godine ... postupkom, te “gluten-free” za količine do 20 mg/kg.

procjena rizika - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Ciklonalna aktivnost, strujanje zraka u smjeru obrnutom od kazaljka na satu, najčešće je posljedica ... Tablica 2.1 Godišnja raspodjela (%) po brzini i smjeru vjetra na Jadranu ... Također, vremenske prognoze do tri dana unaprijed u pomorskoj ... Slika 4.16 Prolaz broda Malinska (L=55,8 m) kroz Splitska vrata koji tek na ...

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD TROGIR

Na području Grada Trogira djeluju privatne ljekarne koje su u nadležnosti Grada. Trogira i navedene su u tablici 6. Također na području Grada Trogira djeluju i ...

procjena ukupnog kardiovaskularnog rizika - Zdrava Istra

DNOOM. DRUŠTVO. NASTAVNIKA OPĆE/. OBITELJSKE MEDICINE. ATGP/FM. ASSOCIATION OF. TEACHERS IN GENERAL. PRACTICE/FAMILY MEDICINE ...

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Stupnik

Procjena rizika od velikih nesreća. Općina Stupnik. 2. Područna škola Stupnik. 3. Feroterm d.o.o.. Udruge od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Stupnik:.

VODIČ U 5 KORAKA o vršenju procjena rizika na radnom ... - ILO

Procjena rizika na radnom mjestu je jedan od ključnih alata za poboljšanje ... primjer, raspoloživost vode za piće za prevenciju dehidracije, roletne na prozorima ...

Procjena Rizika od velikih nesreća za Grad Trilj

Bisko-Blato na Cetini, zapadno do općine Dicmo, južno do općine Dugopolje i istočno do županijske ceste 6148. U ovu zonu spadaju naselja Košute, Vojnić ...

PROCJENA RIZIKA U PODUZEĆU “ŠESTAN ... - Sveučilište Sjever

cijena koja se može zaračunati za proizvod,. - veličina potencijalnog tržišta,. - udjel novog proizvoda na tržištu. Procjena rizika utvrđivanje rizika mjerenje rizika.

NN 111/18 - Istarska županija

31 lis 2019 ... Blagajnička uplatnica se ispostavlja u jednom primjerku s dokumentacijom temeljem koje je izvršena uplata gotovog novca i prilaže se uz ...

XII xII - Istarska županija

Psihodelični bend Pridjevi osnovali su Dino Santaleza te kantautorice Ivana Picek i Nina Romić 2013. godine, a kasnije su im se pridružili Ivan Levi Levačić, ...

Istarska županija

1 tra 2018 ... PULA. 2.3.2017. 31.5.2017. 410.842,00 Ugovor o sufinanciranju projekta "Centar za oboljele od ... Restauracija knjiga Spomeničke knjižnice ( . stoljeće). Zatvoreno ... 15.000,00 Ug. 5 sajam ekoloških proizvoda "Bio market".

procjena rizika od velikih nesreća za područje ... - Grad Varaždin

17 pro 2018 ... Najdulje mjesečno trajanje sijanja sunca je u srpnju (oko 9 sati ... o Inspektorat unutarnjih poslova pu i OKC PU Varaždinske, ... VII. osnovne škola Varaždin, Kućan Donji, Varaždinska 131 250. 250 ... spasiti unutar 48 sati nakon potresa. ... proteklih godina, na području Grada Varaždina postoji opasnost od ...

Procjena rizika biokemijskog relapsa karcinoma prostate nakon ...

prostate promjenjiva je i vjetrojatno traje godinama, tako da PIN možemo ... karcinoma prostate ravnoteža između operacija prostate uz negativne kirurške ...

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Hrvatske ...

Prema Registru poslovnih subjekata na području Grada Hrvatske Kostajnice posluju: 4. Mala poduzeća: - POUNJE TRIKOTAŽA d.d.,. - AGROMES TRGOVINA ...

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Slunj 2019

14 tra 2019 ... 167. 6.5.8. Matrica ukupnog rizika – Industrijska nesreća . ... Dijana Vidović, dr.med. ... TS 10(20)/0,4 kV PAVLOVAC – SVETA ANA.