Propozicije Druge lige Crne Gore - Fudbalski savez Crne Gore

25 јун 2019 ... Raspored se utvrđuje žrijebom takmičarskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice. Žrijeb može biti dirigovan u slučaju kada je više klubova iz ...

Propozicije Druge lige Crne Gore - Fudbalski savez Crne Gore - Srodni dokumenti

Propozicije Druge lige Crne Gore - Fudbalski savez Crne Gore

25 јун 2019 ... Raspored se utvrđuje žrijebom takmičarskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice. Žrijeb može biti dirigovan u slučaju kada je više klubova iz ...

almanah fudbalskog saveza crne gore - Fudbalski savez Crne Gore

Kalezić Bojan), Shimura Noboru, Marković Stevan, Young Seop. Kim (od 82. Vukmarković Nino), Petrović Aleksandar. Šef stručnog štaba: Marčić Rudolf.

Ispisnica - Fudbalski savez Crne Gore

I S P I S N I C A. 1. Prezime, očevo ime i ime igrača. 2. Datum i mjesto rođenja. 3. Jedinstveni matični broj. 4. Datum posljednje registracije. 5. Da li je igrač ...

Godišnjak 2018 - Fudbalski savez Crne Gore

23 мар 2018 ... Robert Prosinečki. Ljubiša Tumbaković. Izmjene. Kenan Kodro 17'. 62' Stefan Lončar. Ermin Bičakčić 17'. 72' Vladimir Jovović. Elvis Sarić 17'.

Čista desetka - Fudbalski savez Crne Gore

bogate istorije ispisane u domu najstarije svjet- ... kmice. Da je ta lopta ušla, ko zna kako bi se kvalifikacije završile“, priča Stefan Savić, koji se uvijek rado sjeti ...

CG fudbal br. 27/2107 - Fudbalski savez Crne Gore

FK „Budućnost“ – Podgorica i igrač Correa Dominique broj pasoša: A01377983 su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 22.06.2019.g. FK „Sutjeska“ ...

Godišnjak 2019 - Fudbalski savez Crne Gore

22 мар 2019 ... Klara Bil, Lina Magul, Turid Knak, Sara Dorsun-Kađeh. Selektor: Martina ... lina Milić), Kristina Tanasković (od 46. ... Selektor: Matija Đulvat.

Pravila igre - Fudbalski savez Crne Gore

fudbala na svim nivoima jer dodatni ‚‚svježi‚‚ igrač može sačuvati igrači koji već igraju od ... Ako je lopta u igri može da uđe na teren za igru samo sa uzdužne linije, a ako ... linije duboko u protivničku polovinu) i izazivalo konfrotacije. Spuštanje ...

fudbalski savez crne gore izbor najboljih i najuspješnijih u 2019 ...

M. Vešović. Miloš Drinčić. Iskra. S. Mugoša. S. Lončar. N. Vukčević. Željko Tomašević. Rudar. S. Savić. Ž. Tomašević. A. Marušić. Mirko Raičević. OFK Titograd.

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

30 јун 2017 ... Da je članom 13 stav 2 Ustava Crne Gore propisano da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, a članom 6 stav 3 da je svako obavezan da ...

program razvoja lovstva crne gore za period 2014 - Vlada Crne Gore

Lisica - Brojno stanje lisice na dan 01.04.2014. godine iznosilo je 9.239 jedinki. S obzirom da ... Vatrena stihija brzo se širi i ugrožava staništa divljači. Divljač ...

swot analiza ekonomije crne gore - Centralna banka Crne Gore

1. SWOT analiza - pojam, definicija i mogućnosti primjene. SWOT analiza je analitički metod za identifikovanje značajnih unutrašnjih i spoljašnjih faktora.

Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018 ... - Vlada Crne Gore

1 феб 2019 ... Najznačajnija vježba Vojske u Crnoj Gori je bila „Odlučan odgovor ... rada i funkcionalnosti „Help Desk“ (servisa IK opreme) Vojske, kojim je ...

program razvoja lovstva crne gore za period ... - Vlada Crne Gore

za IV kvartal 2014. godine, planirano donošenje novog Programa razvoja lovstva Crne ... Za dlakave predatore, divlje svinje i preživare uglavnom registrujemo tragove ili ... Pomodnici idu sa obadvije brojačeve strane na oko pedeset metara ...

Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore 2019 ... - Vlada Crne Gore

U potpunosti je elektrifikovana i obuhvata najviši ţeljezniĉki vijadukt u Evropi ... Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, ... u slučaju nesreća, ili izliva zagađujućih materija; utvrditi sigurnosna pravila za radnike.

glasilo hrvata crne gore - Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

In Memoriam: Jakša Fiamengo. Krajem prošle godine zauvijek je otišao Jakša Fiamego. Uredništvo Glasnika ... došla u Boku, supruga mu,. Anđela umrla je od ...

Gornji Ibar'' Rožaje u svojini Crne Gore - Vlada Crne Gore

Osnov sticanja. 932. 18 -. UL.MARSALA TITA Zemljište uz privrednu zgradu. VIŠE OSNOVA. UL.MARŠALA TITA Poslovne zgrade u vanprivredi. VIŠE OSNOVA.

Bilten Vrhovnog suda Crne Gore 2/2018 - Sudovi Crne Gore

odluci Ustavnog suda Crne Gore U-III br.649/17 od 28.09.2018.godine. ... nema pravnu valjanost jer nije pribavljen na zakonit način po naredbi tužilaštva ... Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći donosi se na osnovu pisanih dokaza - uputnice.

vrhovni sud crne gore the supreme court of ... - Sudovi Crne Gore

Na osnovu pravnog posla, bez upisa u katastar nepokretnosti, stiĉe se samo ... organima je Drţava Crna Gora, koju u vršenju prava i duţnosti poslodavca ... DOO P., isplatio iznos od 143.938,53 € na ime isporuke goriva D2 i na ime pozajmice ... proizvodnju i u tom pravcu preduzeli aktivnosti, radi dobijanja kredita, što medju.

strategija upravljanja vodama crne gore - Vlada Crne Gore

Ukupna emisija zagađenja od stanovništva, turizma i industrije u Primorskom, ... Zverinjak, od budvanskih bujica Kučac, od barskih bujica Željeznicu i Rikavac, koje se ... Str.5 na mjestu gdje se spominje Zakon o vodama dodati da su zadnje ...

JevreJske zaJednice crne Gore - Jevrejska zajednica Crne Gore

23 авг 2017 ... (Tekstovi preuzeti iz Jevrejskog almanaha Saveza jevrejskih opština Jugo- slavije). 27. Čije je ... je za autorska prava na pesmu “Čaje Šukarije”.

istorijski institut univerziteta crne gore - Univerzitet Crne Gore

Цијена по једном броју у продаји за Црну Гору је 4 €, а двоброја ... cio tantum: complete uero dimidio anno, omnia praedicta bona perueniant ad heredes pri-.

Pravilo službe Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

Lice u službi u Vojsci pozdravlja Zastavu Crne Gore, Zastavu Vojske, zastavu ... Prostorija za prijavnu službu oprema se odgovarajućim tehničkim sredstvima i.

Međunarodno priznanje Crne Gore - Period ... - Univerzitet Crne Gore

Velika istočna kriza 1875-1878. • Osim sa osmanskim ... Evropske sile (Austro-Ugarska, Velika Britanija, uz podršku Francuske i Italije) ne žele da priznaju ...

IZVJEŠTAJ O STANJU U VOJSCI CRNE GORE ... - Vojska Crne Gore

vođenja5tokom angažovanja jedinica Vojske u međunarodnim misijama i operacijama, omogućila je kvalitetnu i racionalnu upotrebu snaga i vojne opreme.

Sluzbeni list Crne Gore" br. 40/1 - Skupština Crne Gore

28 јун 2019 ... banaka ostvaruje rast po stopi od 5,38%, krediti ... Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca. 0 ... Ukupne pozajmice (bez obaveza za kamate i vremenskih ... zaključe i ovjere kod nadležnog organa ugovor o hipoteci u korist ...

Strojevo pravilo Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

snaga i odjeljenje ručnih raketnih bacača M79. 29. 1.1. Postrojavanje, kretanje, okretanje i radnje s oružjem. 29. 1.2. Pozdravljanje. 35. 1.3. Prestrojavanje. 37.

Stomatološke komore Crne Gore - Stomatološka komora Crne Gore

za saniranje komplikacija karijesa i drugih oboljenje usta i zuba zna ajno više optere uju državni ... Marthaler TM, O'Mullane DM, Vrbic V. e prevalence of dental caries in Europe 1990-1995. ... Ukoliko se zubna pasta koristi u kombinaciji sa drugim pre- ... ura eno i izbjeljivanje donjih zuba koriš enjem individualnih kalupa.

USTAVNI SUD CRNE GORE PODGORICA Vlada Crne Gore ...

ponovo odlučivati o njihovom eventualnom postavljenju za tumača. ... nejednakosti građana pred zakonom jer stalni sudski tumači treba da polažu ispit za postavljenje ... sudskog tumača stekla prije njegovog stupanja na snagu, zbog čega je ...

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 77-1/18 ... - Sudovi Crne Gore

oblasti zdravstva Crne Gore predstavlja Odluka o visini naknade troškova ... Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu i socijalnu djelatnost ("Sl. list. RCG", br.

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 307-4/16 ... - Sudovi Crne Gore

naknadno pronadjene imovine sprovode sud ili notar, zavisno od toga ko je donio prvobitno rješenje o raspravljanju zaostavštine. Ukoliko je osnovno rješenje o ...

St.br. 627/17 PRIVREDNI SUD CRNE GORE ... - Sudovi Crne Gore

I. OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom ''VIDRA & CO'' društvo sa ... stvarima, nadležnom poreskom organu, upravi nadležnoj za nekretnine, istaći na ...

priručnik - Lovački Savez Crne Gore

površine na kojima se može napraviti šteta gaženjem ili pucanjem. Kako će ... donja čeljust omogućava jak ugriz. Pretkutnjaci i ... Naime, „ljubavni pjev“ tetrijeba ...

ezv c as rnieksgtoelrtea - atletski savez crne gore

2 окт 2016 ... imam u nogama te visine. Nijesam ušla u finale nažalost, ali sam sigurna da će biti još prilika i takmičenja. Tek sam počela i što je najvažnije ...

pravila - Savez Sindikata Crne Gore

ČLAN SINDIKATA. Član 2. Zaposleni se u Sindikalnu organizaciju učlanjuje dobrovoljno, bez obzira na političko ili vjersko opredjeljenje, nacionalnu pripadnost, ...

arhitektonski atlas crne gore architectural atlas of ... - Vlada Crne Gore

Arhitektura zgrada je dosta jednostavna, tradicionalna ... vijenac formiran od kamenih ploča. ... je takav da se krovni vijenac naslanja direktno na nadprozornik.

pcelarstvo 213 - Savez pčelarskih organizacija Crne Gore

ZA POČETNIKE U PČELARSTVU. Lijepo i korisno zanimanje, ali kako početi? Pčelarstvo je poljoprivredna grana koja je u svim vremenima privlačila veliku ...

pcelarstvo-219 - Savez pčelarskih organizacija Crne Gore

8 сеп 2019 ... Adresa: Grbe bb 81412 Danilovgrad,. Telefon: 069/941-505 e-mail: [email protected] sajt: www.pcelarstvo.me. ZA IZDAVAČA: Radule Miljanić.

Pčelarstvo Br. 209 - Savez pčelarskih organizacija Crne Gore

dvije vrste: veliki voskov moljac (Galleria mellonella L.) i mali voskov moljac (Achoroea grisella). Oni mogu u potpunosti da unište pčelinje saće. Odrasli leptiri ne ...

Pčelarstvo Br.211 - Savez pčelarskih organizacija Crne Gore

1 нов. 2018 ... oscilacije u dnevnim i noćnim temperaturama pa pčele shodno tome šire i ... recept, iznijećemo ovdje način pripreme oksalne kisjeline za upotrebu: Napraviti šećerni sirup u odnosu 1:1 na sljedeći način: Izmiješati 600 ...

Pćelarstvo-218 - Savez pčelarskih organizacija Crne Gore

2 авг 2019 ... цијена 1Є * за чланове удружења бесплатан ... Mravlja kiselina- efikasno sredstvo ... Cijena takvog meda, višestruko je manja od medova.

serijska vazdušna puška - Streljacki Savez Crne Gore

30.SARIĆ FILIP. SD Nikšić Nikšić. 297. 31.RAKČEVIĆ MILORAD. SD Elektropenos Podgorica. 296. 32.ZVICER MILOŠ. SD Čelik Nikšić. 295. 33.VUJOVIĆ FILIP.

pravila za atletska takmičenja - atletski savez crne gore

1 нов. 2015 ... pretočena u Pravila za atletska takmičenja , na osnovu posljednjeg izdanja ... Đon i/ili peta sprinterice može imati brazde, nabore, izbočine ili ...

BILTEN Kup Kolašina 2019 - Streljacki Savez Crne Gore

GORŠTAK “ KOLAŠIN 28.04.2019. GODINE. Takmičenje je održano u streljani SK “ Gorštak“ u Kolašinu na papirnim metama . Streljana ima 9 streljačkih mjesta ...

pravilnik o stručnom radu - Kinološki savez Crne Gore

u srodstvu podrazumijevamo parenje plemenjaka i kuja koji imaju jednog ili više zajedničkih ... Sve ovo ne predstavlja garanciju da je keruša skotna. Prepušta.

Агробуџет за 2019. годину - Savez pčelarskih organizacija Crne Gore

8 мар 2019 ... Iz tog razloga planirano je da se uradi Atlas medonosnog bilja koji ... 21,50 €/kg za sertifikovani vosak iz konvencionalne proizvodnje. Količina ... u pčelarskoj godini od bolesti čijem je razvoju sam ... Kupujem sunčani topionik.

I kolo KUPA CG-serij.vaz.program - Streljacki Savez Crne Gore

Bulatović Darinka - SK „Gorštak”Kolašin. – 129. 7.Aković Tijana- SK „ Donje Luge „ Berane. – 126. PIONIRI ,puška. 1.Babović Radovan, - SK „ Berane„ Berane – ...

Priručnik za polaganje lovačkog ispita - Lovački Savez Crne Gore

2003. godine, CIC-u (Svjetskom savjetu za lov i očuvanje divljači) i FACE (Federaciji ... je koristiti pomagala, kao sto su elektronske vabilice i drugo. Opisati lov ...

crnogorska atletika u 2017.godini - atletski savez crne gore

U disciplini Bacanje kugle normu je ispunilo samo 19 atletičara iz 13 država Svijeta. „Ispunjenje norme Rista Drobnjaka za mlađe Svjetsko juniorko prvenstvo ...

akcioni plan za ishranu i bezbjednost hrane crne ... - Vlada Crne Gore

voće (jabuke, grožđe, agrumi), masline i vinova loza. Stočna ... niskih cijena i slabe naplate, što je onemogućavalo puni povraćaj troškova. ... kompakt-diskove ili video-kasete školskim danima (vidi grafik 9) kao i 3,6 sati dnevno tokom vikenda.

Časopis Inženjerske komore Crne Gore - Inženjerska komora Crne ...

4 јан 2020 ... BAUHAUS AND KEY MOMENTS OF. DEVELOPMENT ... pogledu “Elektromobilnosti - jučer, danas i sutra“. Drugi blok ... je jedna od onih koje već duže vrijeme izaziva kontroverzne ... “Pula”. Godina 1953. je simbolična jer Tivat tada ostaje bez željeznice koju ... 1977. godine. Od 1977. do 1986. bio je radno.

tema: jezik i stil lirske narodne poezije iz crne gore - Univerzitet Crne ...

jedan dio, takođe, ljubavne pjesme Na rastanku (posljednjih sedam stihova) nalazimo (u navedenoj ... Na Maru curu gledaju (Vila i đevojka);. Lezi tamo, ne ...

PREDSJ CRNE ORE F Vujanovie Na osnovu ... - Sudovi Crne Gore

7) je osudena 2ena koja ima dijete mlade od jedne godine 2ivota ih je trudnica. lzvreenje kazne ... iskustva i znanja, kako bi se pa izdr2anoj kazni omogueila bolja reintegracija u dru§tvo. Radni status ... dukan je da mu nadoknadi Metu.

Vlada Crne Gore

kada se odnosi na Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske označava ... Ujedinjeno Kraljevstvo Velika Britanija i Sjeverna Irska nadležno. 5.

DP - Univerzitet Crne Gore

djelatnosti, u uslovima krize ponuda je manja, pa se deagrarizacija usporava), i c) socijalno-psihološki faktori deagrarizacije (uzroci nezadovoljstva: uslovi života ...

UCG CRS - Univerzitet Crne Gore

Takođe, svi klipni prstenovi su predoblikovani i presvučeni (gornji klipni prsten je hrom- keramičkim profilom tkz. CC (chromium ceramic)), a donji klipni prstenovi ...

IV- 2 Su br - Sudovi Crne Gore

preinačava rješenje predsjednika Privrednog suda u Podgorici Su.br.713/12 od ... i prigovor po isteku roka na rješenje I.br.9163/11 od 14.10.2011.godine.

UNIVERZITET CRNE GORE

Polinomijalni koeficijenti. III nedjelja, vježbe. Binomni koeficijenti i binomna formula. Polinomijalni koeficijenti. IV nedjelja, pred. Formula uključenja-isključenja.

St.br. 622/17 - Sudovi Crne Gore

KAPITAL d.o.o iz Podgorice,Trg Nezavisnosti 1/1,nad dužnikom "Vrajting" d.o.o ... Povjerilac "B2 Kapital " d.o.o iz Podgorice, podnio je ovom sudu 06.12.2017 ... stvarima, nadležnom poreskom organu, upravi nadležnoj za nekretnine, istaći na ...

Komanski most - Vlada Crne Gore

Anđela Jovanović, predstavnik zaposlenih i. - Nebojša Obradović, predstavnik korisnika. Broj: Podgorica, ____ 2017. godine. VLADA CRNE GORE.