kolektivni ugovor - Udruženje poslodavaca FBIH

KOLEKTIVNI UGOVOR. O PRAVIMA I OBAVEZAMA ... Poslodavac koji ima zaposlenika na čekanju, ne može zaključiti ugovor o radu sa novim zaposlenikom ...

kolektivni ugovor - Udruženje poslodavaca FBIH - Srodni dokumenti

kolektivni ugovor - Udruženje poslodavaca FBIH

KOLEKTIVNI UGOVOR. O PRAVIMA I OBAVEZAMA ... Poslodavac koji ima zaposlenika na čekanju, ne može zaključiti ugovor o radu sa novim zaposlenikom ...

grupacija poslodavaca ze-do kantona - Udruženje poslodavaca FBiH

novinska agencija, Mi-agencija, Antena Radio Jelah, Zenicablog, ZDK –. Bhindex, Magazin plus Visoko i drugi. 3. Konsultantske aktivnosti Grupacije. 4.

poslodavci ii - Udruženje poslodavaca FBiH

upisom u sudski registar tako da upis ima konstitutivno dejstvo. Prema ZPD ... subjekta, podaci o subjektu upisa koji su od značenja ... poslovnom subjektu su:.

stečaj - Udruženje poslodavaca FBiH

predvidio model po kome ulogu stečaj nog upravnika može, uz dozvolu i nadzor suda, vršiti sam stečajni dužnik - upravljanje i unovčavanje imovine što bi bilo ...

business - Udruženje poslodavaca FBiH

23 svi 2017 ... naknade plaće za vrijeme bolovanja predugo. Poslodavac za vrijeme bolovanja radnika mora naći adekvatnu zamjenu ... “reosiguranje”. Kako bi naš zahtjev bio jasniji u ... za 2017. na 2,5%, sa povećanjem na 3% u 2018.

zakon o doprinosima - Udruženje poslodavaca FBiH

Socijalno osiguranje područje je snažnih kontinuiranih promjena. Naime, ... mirovinsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje („ukoliko nije nastupila ... (1) Za člana porodice lica zaposlenog u inostranstvu obveznik doprinosa i.

Preuzmi dokument - Udruženje poslodavaca FBiH

AMANDMANI NA NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU FEDERACIJE BiH. Član 11. u Nacrtu glasi: Član 11. (Uslovi u pogledu kadra). (1) Ugostitelji ...

zakon o stečaju - Udruženje poslodavaca FBiH

(5) Ministar pravilnikom propisuje obrazac za prijavu potraživanja iz stava 1. ... raspolaganju za podjelu povjeriocima ili naknadno pronađena imovina će se ...

plava knjiga - Udruženje poslodavaca FBiH

17 stu 2017 ... Ukazujući na to, Plava knjiga može - ako je private kreatori razvojnih politika - postati međaš: ekonomski rast (F)BiH prije i poslije Plave knjige ...

MEDIA PLAN - Udruženje poslodavaca FBiH

mediji (TV, radio, print i portali) o poduzetim aktivnostima Udruženja poslodavaca FBiH na donošenju osam zakonskih rješenja u Federaciji BiH koji imaju za cilj ...

o zaštiti na radu - Udruženje poslodavaca FBiH

Kompanije iz ove oblasti, prirodom posla, imaju interes za adekvatnu zaštitu na radu jer imaju ... zaštite na radu, te posebno apostrofirati prevenciju povreda na radu i profesionalnih ... d) provjeri znanja radnika iz oblasti sigurnosti i zaštite ...

zakon o porezu na dohodak - Udruženje poslodavaca FBiH

Član 7. (Prihodi koji su predmet oporezivanja). (1) Prihodi koji podliježu obavezi obračuna i plaćanja poreza na dohodak su: a) prihodi od nesamostalnog rada,.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i ... - Vlada TK

26/16), Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu ... (1) Ovaj kolektivni ugovor obavezuje poslodavce, strane koje su ga zaključile, kao i.

Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7.

Kolektivni pregovori za Kolektivni ugovor PLINACRA i ... - SING

19 sij 2009 ... Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju kao i izmjenama i dopunama ... policu dodatnog zdravstvenog osiguranja (NORMA) koju imaju neki naši ... dostavlja se na adresu: Croatia zdravstveno osiguranje d.d. n/r Lidija ...

privredni vodič - Udruženje poslodavaca BPK

22 svi 2015 ... sa preko 15.000 artikala i to: prehrane, bijele tehnike, tekstila, obuće, audio i video opreme ... U ljepoti bosanskog pejzaža nalazi se lovno turistički centar “Bijele vode” koji u svojoj ... Mobiteli, fast food, bilijar club, caffe bar.

1 UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BOSNE I ...

odgovornošću, član nadzornog odbora i uprave dioničkog društva i prokurist ne smije bez ... značenje pojmova opoziv i suspenzija što je nedopustivo.

KOLEKTIVNI UGOVOR

Godišnji odmor u dijelovima i korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora ... najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi ...

KOLEKTIVNI UGOVOR za INA, d.d.

31 pro 2013 ... Kolektivni ugovor za INA, d.d. za 2013. g. 8. 2) Nepuno radno vrijeme. Članak 18. (1) Ugovor o radu može se sklopiti i za nepuno radno vrijeme ...

Temeljni kolektivni ugovor - TTF

podnositelju upita, svim potpisnicima Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i objavljuju na web-stranicama Vlade ...

UZ KOLEKTIVNI UGOVOR DOGOVORENO JE :

pokretanje sindikalnih akcija. Nakon tri sastanka sa miriteljem, postignut je obostrano prihvatljiv dogovor i. 15.03.2018. održan je zadnji sastanak pregovaračkih.

KOLEKTIVNI UGOVOR HŽ INFRASTRUKTURE doo - sžh

20 lis 2011 ... Sindikat infrastrukture HŽ, Sindikat prometnika vlakova Hrvatske i ... Radno vrijeme radnika može biti puno, skraćeno i dulje od punog (prekovremeni rad). ... Privremeni raspored traje do konačnog utvrivanja stanja blagajne ili ...

KOLEKTIVNI UGOVOR za INA, dd - INAŠ

INAŠ – Sindikat radnika INE i društava INE Zagreb ... (3) Nepravodobna prijava ili dostava promjene osobnih, ili drugih podataka od strane radnika ne.

KOLEKTIVNI UGOVOR za INA, dd - Kvin

10 svi 2016 ... (2) Ostala prava iz radnog odnosa radnici koji rade nepuno radno vrijeme ostvaruju u obujmu koji odgovara udjelu nepunog radnog vremena u ...

Temeljni kolektivni ugovor

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Jadranki Ivezić, predsjednici,. Hrvatski ... UGOVOR. ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA ... državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom;.

Opšti kolektivni ugovor - svos

Poslodavac kod koga nije osnovan sindikat, na osnovu zahteva sindikata, dostaviće ... Učesnici ovog kolektivnog ugovora su saglasni da se kolektivni ugovori ...

Kolektivni ugovor HŽ Infrastruktura, 2017. - sžh

20 stu 2016 ... iz rada i na temelju rada radnika u HŽ Infrastrukturi d.o.o., kao i prava, ... o radu i posebnim zakonom kojim se uređuje zapošljavanje tih osoba.

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA CROSCO, doo - INAŠ

zapošljavanja, premještaja i otkaza. - prekvalifikacija i doškolovanja. - očuvanja i unapređenja zaštite na radu, zaštite okoliša i rada na siguran način. - u ostalim ...

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DOM ZDRAVLJA SUBOTICA

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije - Organizacija sindikata Dom ... ugovor, ovaj Kolektivni ugovor i druga akta koja se odnose na prava i ...

Kolektivni ugovor.pdf - Dom Zdravlja Subotica

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije - Organizacija sindikata Dom ... ugovor, ovaj Kolektivni ugovor i druga akta koja se odnose na prava i ...

Kolektivni ugovor - Studentski centar

5) Noćni rad, rad u smjenama i programsko radno vrijeme. Clanak 19. stranica 13. 6) Obveze poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima. Clanak 20.

KOLEKTIVNI UGOVOR HŽ INFRASTRUKTURE doo - Sindikat ...

20 stu 2016 ... Sindikati) i Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o. (dalje: Poslodavac, ... o radu i posebnim zakonom kojim se uređuje zapošljavanje tih osoba.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U ... - svos

Pre početka školske godine načelnici školskih uprava, aktivi direktora i ... 1) sklapanja braka - 7 radnih dana, ... 1) od 8 do 12 sati - isplaćuje se 50% dnevnice; ... obezbedi deci zaposlenih do 11 godina starosti prigodni poklon za Novu godinu.

Kolektivni ugovor HT d.d. - Hrvatski sindikat telekomunikacija

6 srp 2018 ... Davor Tomašković, predsjednik Uprave i glavni direktor i Marija Felkel, članica Uprave i glavna direktorica za ljudske resurse. (u daljnjem ...

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za visoko obrazovanje

Reprezentativni sindikati: Sindikat obrazovanja Srbije i Sindikat visokog obrazovanja ... Posebnim kolektivnim ugovorom za visoko obrazovanje (u daljem tekstu: ...

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

(1) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (u daljnjem tekstu: Ugovor) ... obračun plaće u javnim službama za 5%. ... radu poslodavca (Škole) i odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u.

kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE. Središnjica NSD MUP-a. “Narodne novine”, br. 89/12. 2. KOLEKTIVNI UGOVORI. 2080.

Temeljni kolektivni ugovor - Kovačić konzalting

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama s komentarom i relevantnom praksom. Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja ...

KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA PROČIŠĆENI TEKST

Posebni uvjeti rada. Članak 8. (1) Poslodavac samostalno utvrđuje svoj organizacijski ustroj, organizacijske i radne dijelove, strukturu i broj radnika i uvjete koje ...

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I ...

zaposlenih u osnovnim školama, srednjim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: zaposleni) kojima se ... 3) za prekovremeni rad - 26% od osnovice;.

kolektivni ugovor za - NOVI SINDIKAT PLIVE

sklopili su dana 29.03.2018. godine sljede6i ... CEDEVITA d.o.o. u smislu ovoga kolektivnog ugovora je CEDEVITA, prehrambena industrija, dru5tvo s ... radnom vremenu kod viSe poslodavaca, moLe raditi prekovremeno samo ako dostavi.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ... - nszssh

1 svi 2018 ... Srednja škola bana Josipa Jelačića, Sinj;. • Tehnička i industrijska škola Ruđer Bošković, Sinj;. • Srednja škola Tina Ujevića, Vrgorac;.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

1 svi 2018 ... (2) Na strani poslodavca ovaj kolektivni ugovor obvezuje Vladu Republike Hrvatske, školski odbor i ravnatelja ustanove u kojoj se obavlja ...

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA CROATIA AIRLINES dd - skoz.hr

17 svi 2011 ... CROATIA AIRLINES hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Bani ... 10150 Zračna luka Zagreb, kojeg zastupa Suzana Artuković Vuksan; ... mjesečne pokazne karte gradskog prijevoza Grada Zagreba za prvu zonu ... (10) Poslodavac mora planirati red letenja tako da letovi završavaju ...

Kolektivni ugovor EHR - Hrvatski sindikat telekomunikacija

28 velj 2017 ... Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Zagreb, Krapinska 45 (u ... ovog Kolektivnog ugovora je pravna osoba Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o..

kolektivni ugovor - NOVI SINDIKAT PLIVE

ke Hrvatske gdje poslodavac ima svoje prostore i gdje zaposlenici na koje ... PLIVA HRVATSKA d.o.o., ZAGREB, PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 25. (u daljnjem ...

poseban kolektivni ugovor za državne organe

kolektivnog ugovora - koji je odštampan uz ovaj kolektivni ugovor i čini njegov sastavni deo. Član 2. Zaposleni, u smislu ovog ugovora, jesu državni službenici i ...

Poseban kolektivni ugovor za gradjevinarstvo i industriju ...

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor), primenjuje se na sve poslodavce ...

Granski kolektivni ugovor za ustanove učeničkog i studentskog ...

Granski kolektivni ugovor za ustanove učeničkog i studentskog standarda ... šefu recepcije, koordinatoru, šefu službe obezbjeđenja 0,15. Koeficijenti iz stava 2 ...

NOVI TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR 2017 - SZDSSH

zaključili su. 2017. godine u Zagrebu sljedeći. TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR. ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA. OPĆE ODREDBE.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za zdravstvene ustanove čiji je ...

Reprezentativni sindikati: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, ... (2) Kolektivni ugovor kod poslodavca, odnosno pravilnik o radu (u daljem ...

Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost - Savez ...

Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost. Ugovor je objavljen u "Službenom listu CG", br. ... zdravstvu, specijalista iz oblasti javnog zdravlja. 6,53.

kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje - Nezavisni ...

RADNA MJESTA I PLAĆE. Članak 7. 1) Zaposlenici se raspoređuju na radna mjesta u skladu sa Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti ...

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog ... - SSZSSH

26 ožu 2018 ... Ovaj Ugovor zaključuje se na vrijeme od 12 mjeseci. Temeljna načela. Članak 3. Prava i obveze radnika u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju ...

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje 2018

27 pro 2018 ... NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, zastupan po prof. dr. sc. Igoru Radeki predsjedniku Velikog vijeća Sindikata i ...

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike 31.07.2008 ...

31 srp 2008 ... Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,. Sindikat policije Hrvatske,. Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih ...

Kolektivni ugovor za Vodoprivredu Split d.d. - Splitsko-dalmatinska ...

Poslodavac je Vodoprivreda Split, dioničko društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, matični broj: 3177599, ...

TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u ... - Grad Opatija

14 lip 2012 ... povjerenici Podružnice Dječji vrtić Opatija Jelici Lukendi Matulja. ... Prosječna mjesečna neto plaća iz stavka 1. ovoga članka je prosječna ...

kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje - Ministarstvo ...

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja ... SINDIKAT ZNANOSTI: Vilim Ribić, voditelj Pregovaračkog tima, prof. dr. sc. Igor Radeka, prof. dr. sc.

Poseban kolektivni ugovor za državne organe - Министарство ...

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ... Члан 1. Овим колективним уговором (у даљем тексту: Уговор), у складу са законом и ... 1) за државне службенике:.