Uvjeti obvezno osiguranje - UNIQA osiguranje

ske odgovornosti ugovorenu u UNIQA osiguranju d.d. isti premijski stupanj obračunava se i za policu osiguranja za drugo i svako slijedeće vozilo u vla-.

Uvjeti obvezno osiguranje - UNIQA osiguranje - Srodni dokumenti

Uvjeti obvezno osiguranje - UNIQA osiguranje

ske odgovornosti ugovorenu u UNIQA osiguranju d.d. isti premijski stupanj obračunava se i za policu osiguranja za drugo i svako slijedeće vozilo u vla-.

Uvjeti za osiguranje kupljenih uređaja - UNIQA osiguranje

1 stu 2016 ... TV, audio i video proizvodi i oprema;. - kućna informatička oprema. Ako je ugovoreno i naznačeno na polici osiguranja, osigurati se mogu i ure-.

Uvjeti osiguranja UNIQA SOS pomoć na cesti ... - UNIQA osiguranje

8) ORYX GRUPA d.o.o. (u daljnjem tekstu ORYX) – trgovačko društvo koje će kao partner Osiguratelja obavljati usluge tehničke pomoći na cesti navedeno u ...

uvjeti za obvezno osiguranje od automobilske ... - HOK WebShop

12] Zakon – Zakon o obveznim osiguranjima u prometu [Narodne novine RH br. 151/05, 36/09, 75/09 i 76/13] zajedno sa svim daljnjim dopunama i izmjenama.

Uvjeti za osiguranje kupljenih uređaja - uniqa

1 stu 2016 ... TV, audio i video proizvodi i oprema;. - kućna informatička oprema. Ako je ugovoreno i naznačeno na polici osiguranja, osigurati se mogu i ure-.

Uvjeti za obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodice na ...

Zakon - Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine RH br. 151/2005). OPSEG POKRIĆA. Članak 1. (1) Osiguratelj je u obvezi, temeljem police ...

Opšti uslovi za osiguranje imovine OUOI I/2012 - UNIQA osiguranje

(2) U ovim Opštim uslovima pojedini izrazi imaju sledeće značenje: 1. ... RGUH HQLP URNRP WUDMDQMD NRMH PRÎH ELWL NDUDWNRURmQR LOL.

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih u E-Plus ... - UNIQA osiguranje

Vrijednost uređaja: osnovna maloprodajna cijena kupljenog uređaja, bez uračunatih ... u sklopu osiguranja laptopa PREMIUM, osiguranje počinje trenutkom.

Osiguranje obiteljske kuće i stana_studeni 2017 ... - UNIQA osiguranje

Moja UNIQA, besplatan portal za klijente dostupan je svim osiguranicima koji se registriraju na www.mojauniqa.hr. Moja UNIQA klijentima omogu}uje uvid u sve ...

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih u Mobis ... - UNIQA osiguranje

Zagreba, Heinzelova 96, OIB: 10765466090, koje sklapa ugovor o osigura- nju s Osigurateljem (dalje Ugovaratelj);. Korisnik uređaja: osoba čija je imovina ...

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih preko ekupi - UNIQA osiguranje

či, fiksni telefoni, televizori, audio video oprema i sl.); 2) proizvode dane u najam ili u zalog;. 3) polovne uređaje ili proizvode na kojima je izvršena popravak, ...

Opći uvjeti za kasko osiguranje motornih vozila - Triglav Osiguranje dd

A. Osiguranje motornih vozila (osiguranje auto-kaska),. B. Osiguranje ... (7) Protiv ponude osiguravača ili odbijanja zahtjeva dozvoljena je žalba u ... neposrednog udara grada (tuče); ... (gume), akumulatori ili cerada, radio-CD/DVD uređaji, TV.

PRAVILNIK Nagradna igra Uniqa osiguranja ... - UNIQA osiguranje

Svrha nagradne igre je promoviranje proizvoda osiguranja imovine po proizvodu Dom i Sreća. UNIQA osiguranja d.d. i mobilne aplikacije „MojaUNIQA“.

opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje - Wiener osiguranje

15 ožu 2019 ... (1) Ovi Opći Uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) sastavni su dio Ugovora o dopunskom zdravstvenom ...

Posebni uvjeti za paketno osiguranje imovine i ... - Triglav Osiguranje

Triglav osiguranje d.d., s kojim je ugovaratelj osiguranja sklopio ugovor o ... 2) eksplozije u prostoru za unutarnje sagorijevanje (cilindar motora) do koje dođe na ... 2) za zalihe robe i materijala - nabavna cijena uvećana za zavisne troškove ...

„MOJA UNIQA“ Uvodne odredbe UNIQA osiguranje dd

usluge „MOJA UNIQA“. Pojedini pojmovi korišteni ovim pravilima imaju slijedeće značenje: Izdavatelj – UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13A, Zagreb OIB: ...

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje

dodatak ugovoriti osiguranje dentalnih usluga. (2) Prava navedena u ... (2) Promjenu doktora dentalne medicine treba javiti ovlaštenom zdravstvenom djelatniku ...

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia Osiguranje

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik ... Tuča - Osiguranje osobnih vozila od šteta nastalih kao posljedica tuče, ali ... Prilikom zamjene oštećenih dijelova akumulatora, cerada, radio ...

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia osiguranje dd

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik osiguranog vozila;. 4. premija - iznos koji se plaća po ugovoru o ...

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje dd

po svom izboru, do visine najniže cijene prema važećem cjeniku Hrvatske komore dentalne ... RTG snimka, 30,00 kn po zubu, pet zuba godišnje;. 7. lokalna ...

uputa korisnicima – obvezno osiguranje od automobilske ...

13 lis 2017 ... Sukladno tome, police osiguranja za vozila mogu se zaključiti za ona ... Kod obveznog osiguranja od AO, osnovica za izračun i premijska stopa ...

je KUĆA, - UNIQA Osiguranje

Misli moja. KUĆICA moja SLOBODICA! Najbolji majstori 24/7, 365 dana u godini! Odabirom bilo kojeg paketa osiguranja, ostvarujete pravo na kućnu asistenciju ...

• Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti Prošireni paket ...

KOMORSKI POPUST od 10 % NAKON SVIH POPUSTA PO CIJENIKU. Prošireni paket uz osiguranje vozila. 1. Paket Care – uključuje Mali paket autoasistencije ...

Obvezno osiguranje automobilske odgovornosti - Pravni fakultet

Provjera sukladnosti s propisima, načelima osiguranja i pravilima struke. • PREMIJE: ... NEOSIGURANO VOZILO: šteta suputniku, ako HUO dokaže da je znao ...

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti ... - ZRTD HKZR

na niže navedene vrste osiguranja, a odnose se na sve članove HKZR-a koji ... Osiguranje Drugi Auto omogućuje u slučaju prometne nezgode korištenje ... Cijene su izražene u kunama i uključuju PDV, trošarinu, trogodišnji paket mobilnosti ... Tražite li najpovoljnije rješenje…brine Vas rast kamatnih stopa…imate ...

• Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti ... - ZRTD HKZR

ČLANOVE OBITELJI. Članovi HKZR-a su u mogućnosti iskoristiti POSEBNE POGODNOSTI. Generali osiguranja d.d. u suradnji sa Certitudo d.o.o. koje uključuju ...

Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje člana obitelji.

3. PODACI O OSIGURANOJ OSOBI / OSIGURANOJ OSOBI - ČLANU OBITELJI ... Tiskanica-2 koristi se za PRIJAVU - ODJAVU - PROMJENU (u daljnjem tekstu: ...

Zdravstvene ustanove - UNIQA osiguranje

Dom zdravlja Beli Manastir - ispostava Baranjsko Petrovo Selo ... Poliklinika Ghetaldus oftalmologija Zagreb Podružnica br.024 ... Prilaz baruna Filipovića 11.

tablica invalidnosti - UNIQA osiguranje

veću posljedicu oštećenja uzima postotak predvi en u Tablici invalidnosti; od slijedeće najveće posljedice uzima se polovica postotka predvi enog u Tablici.

INFO-AO 1I/2018 - UNIQA osiguranje

nik ima važeću policu obveznog osiguranja od automobilske odgo- vornosti ugovorenu u UNIQA osiguranju d.d., isti premijski stupanj obračunava se i za policu ...

odjava – promjena na obvezno zdravstveno osiguranje ... - Moja prava

Datum promjene. Unos podataka. Datum zaprimanja. Zaprimanje. M.P.. Potpis ovlaštenog radnika Zavoda. Interni broj. Datum evidentiranja. Klasa: Ur: br: HZZO ...

odjava – promjena na obvezno zdravstveno osiguranje - Moja prava

Ranija prezimena. * Stručna sprema nakon ... MBG. TISKANICA - 2. PRIJAVA - ODJAVA - PROMJENA ... HZZO - Direkcija, Zagreb. Tiskanica 2, V3.1 /16/12/09.

Pravila nagradne igre - UNIQA Osiguranje

15 lip 2018 ... zaključene tokom trajanja nagradne igre, ime i prezime i mjesto putovanja, u svrhu promoviranja. UNIQA web shopa. Član 2. Nagradna igra ...

UNIQA OSIGURANJE ZA SPORTISTE Preuzimanje ... - MojaKartica.rs

U slučaju nezgode ili bolesti na putovanju korisnik sam snosi troškove, a nakon povratka u zemlju. UNIQA obračunava i refundira iznos na osnovu originalnih ...

UNIQA - dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje - sdlsn

DODATNA NAPOMENA: Dopunsko osiguranje nema karence dok je kod dodatnog ... nazvati UNIQA kontakt centar na broj 01 6324 200 ili mobitelom na *200.

pravila privatnosti i kolačića sa informacijama o ... - UNIQA osiguranje

prezentacije na našoj Internet prezentaciji. Molimo Vas da se prethodno informišete o Politikama privatnosti trećih strana kao što su. Google, AddThis ...

Zahtjev za promjenama po polici FidelisLife - UNIQA osiguranje

Novi ugovoreni postotak za izračun garantiranog iznosa u slučaju smrti ... od 15 dana od primitka nove police osiguranja ili dodatka polici osiguranja pisano se ...

Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje - uniqa

sljedeće značenje: 1. Davalac ... Period čekanja (karenca) – je Ugovoreni vremenski ... 2) Karenca se računa od početka osiguranja definisanog u polisi,.

Uslovi pod kojima se odobrava predujam po ... - UNIQA osiguranje

Isplata predujma se vrši u valuti u kojoj je ugovoreno osiguranje. Ukoliko se plaća u dinarskoj protivvrednosti predujam se obračunava i otplaćuje u valuti Euro, ...

motorna vozila i osiguranje 2018. - Hrvatski ured za osiguranje

UNIQA osiguranje d.d.. Izvor osiguranje d.d.. Allianz Zagreb d.d.. ERGO životno osiguranje osiguranje d.d.. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**.

Riziko životno osiguranje za slučaj smrti - Triglav Osiguranje

smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja. Osiguranje ne uključuje ... Informativni izračun osiguranih iznosa i premije za Riziko životno osiguranje za ...

Opšti uslovi za osiguranje mašina od loma - Triglav osiguranje, ad

3) kršenja zakonskih i tehničkih propisa te pravila tehničkog iskorištavanja ... zbog redovnog pregleda ili održavanja osigurane stvari (pe- riodične popravke ili ...

Uslovi za osiguranje pomoći na putu - Wiener Städtische osiguranje

Prošireni paket osiguranja – o troškovi popravke vozila u slučaju manjeg kvara: 70 evra po osiguranom slučaju nastalom u Republici Srbiji; o troškovi popravke ...

Klimatske promene i uticaj na osiguranje - Centar za Osiguranje

Na klimu utiču klimatski elementi (promenljivi činioci klime koji su meteorološke prirode ali su posmatrani u dužem vremenskom razdoblju i svedeni na srednje ...

motorna vozila i osiguranje - Hrvatski ured za osiguranje

ERGO osiguranje d.d.. ERGO životno osiguranje osiguranje d.d.. Erste Vienna ... 529.920. Ukupno. Zagreb. Rijeka. Split. Karlovac Dubrovnik. Ploče. Makarska.

Dopunsko zdravstveno osiguranje stveno osiguranje - nszssh

Usporedba programa i premije ... kcijska ponuda – Dopunsko zdravstveno osiguranje. Vas podsjetiti na ponudu CROATIA zdravstvenog osiguranja d.d..

Opšti uslovi za osiguranje imovine - Generali osiguranje

List pokrića se izdaje sa trajanjem od najduže šest meseci. (3) Osiguravač je dužan da upozori ugovarača osiguranja da su. Opšti i Posebni uslovi osiguranja ...

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - AGRAM LIFE osiguranje dd

prava po polici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja vrijede u Specijalnoj bolnici Agram te u ugovornim ustanovama s kojima osiguratelj i/ili Specijalna bolnica ...

Osiguranje poljoprivredne opreme i mehanizacije - Lovćen osiguranje

žara, udara groma, oluje, eksplozije, gra- da, poplave, provalne i razbojničke krađe, ... Plaćanje premije na rate. • Popusti na paketno osiguranje. • Lovćen ...

SO -19.04.07 - Opći uvjeti z... - Sava osiguranje

Podružnica Hrvatska, Savska cesta 144a, 10000 Zagreb. 8. Nezgodom u smislu ovih uvjeta smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, ...

SO -19.04.07 - Opći uvjeti z... - Sava osiguranje, dd

Podružnica Hrvatska, Savska cesta 144a, 10000 Zagreb. 8. Nezgodom u smislu ovih uvjeta smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, ...

Uvjeti za osiguranje otkaza putovanja

(1) Osiguranje od otkaza putovanja moguće je sklopiti putem putničke agencije i drugim kanalima prodaje osiguranja, i to unutar tri dana od dana sklapanja.

Classic osiguranje - Wiener Städtische osiguranje

bestdoctors.wiener.co.rs. Ovo dopunsko osiguranje pokriva troškove lečenja težih oboljenja uključujući putne i smeštajne troškove do 1.000.000 EUR godišnje,.

Dodatno zdravstveno osiguranje - Triglav Osiguranje

[email protected] Podružnica Zadar. Obala kneza Branimira 9, 23000 Zadar tel.: 023 244 177 [email protected] Često počeci bolesti nisu ...

kasko osiguranje vozila - Generali osiguranje

Ovi se Uvjeti primjenjuju na kasko osiguranje cestovnih vozila. Pojedini izrazi u ovim Uvjetima znače: OSIGURATELJ – Generali osiguranje d.d., 10000 Zagreb, ...

Životno osiguranje Zahtjev_za_reaktivaciju - wiener osiguranje

zaključivanja ugovora o osiguranju života do dana podnošenja zahtjeva za reaktivaciju: Ukoliko je uz osiguranje života ugovoreno i dopunsko osiguranje lica od ...

životno osiguranje dd - AGRAM LIFE osiguranje dd

Jadransko osiguranje d.d.. 3.117. 4.817. 18.386 ... Auto-Dubrovnik d.d.. 9.720. 7,714. 9.720 ... a) Osnovne pretpostavke za izračun pričuva osiguranja. Proizvod.

upitnik za osiguranje plovila - Triglav Osiguranje

TRIGLAV OSIGURANJE D.D.. SJEDIŠTE ... Željeno područje plovidbe: ☐ Teritorijalno more RH ☐ Jadransko more ☐ Ostalo: ... odjednom (popust 5%).

Dopunsko zdravstveno osiguranje PDF, 1,1 MB - Triglav Osiguranje

liste lijekova pri čemu Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ... osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene ... osiguranje pisanim putem kontaktira klijenta nakon 90 dana od prvog.

POSEBNI UVJETI ZA OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICA ...

1 srp 2015 ... nesretnog slučaja (nezgode) korisnika Diners Club kreditne kartice, uključuju se ... i polaganja ispita za dobivanje službene isprave, poduzima.