periodni sistem elementov - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Al aluminij. 26,982. 14. Si silicij. 28,085. 15. P fosfor. 30,974. 16. S žveplo. 32,076. 17. Cl klor. 35,446. 18. Ar argon. 39,948. 4. 19.

periodni sistem elementov - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani - Srodni dokumenti

periodni sistem elementov - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Al aluminij. 26,982. 14. Si silicij. 28,085. 15. P fosfor. 30,974. 16. S žveplo. 32,076. 17. Cl klor. 35,446. 18. Ar argon. 39,948. 4. 19.

Periodni sistem elementov

Periodni sistem elementov. 4,00. He. 2 helij. 2. 6,94. Li. 3 litij. 9,01. Be. 4 berilij. 196,97. Au. 79 zlato. – rel. atomska masa (v oklepaju je Ar najbolj stabilnega ...

Periodni sistem elementov praznuje 150 let - Slovensko kemijsko ...

Foster vprašal, če je poskusil razporediti elemente po abecedi, saj bi po njegovem mne- ... guracija žlahtnih plinov, h kateri pri kemijski vezi težijo vsi elementi.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta - PeFprints

Mednarodno veljavni opozorilni znaki (piktogrami) so razdeljeni v več skupin: (1) ... Kemija kot ena temeljnih naravoslovnih in eksperimentalnih ved preučuje ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ... - PeFprints

Zahvaljujem se asistentu Branku Dragičeviću z Inštituta za oceanografijo ... napihovalka napada ribe, ki so že ujete v ribiško mrežo ali parangal in jih pogoltne. ... predstavlja grožnjo za hrvaški morski ribolov ter za populacije brancina in orade.

Loksodroma - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

V matematiki je loksodroma krivulja, ki leži na sferi in seka pod istim kotom vse njene poldnevnike, potem ko smo na njej vpeljali sferni koordinatni sis- tem.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta - PeFprints

vale đanđa, da hile dova vile. Ka pe jest jekake približuvin, da bi la đikon kanini pucidi vašu bala. Rom đanle, če len trin puta pucidi vašu bala, da le hili bajt. Ka.

Elektronika 2 - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Faktor dobrote Q opisuje kvaliteto sita - njegova recipročna vrednost je dušenje α. Za nizko in visoko sito želimo, da je odvod absolutne vrednosti frekvenčne ...

naravoslovna - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

protoktisti, rastline, glive in živali. Arheje, ki smo jih nekoč šteli med bakterije, danes razvrščamo v samostojno domeno, saj na temelju molekularnih raziskav ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta sandra ... - PeFprints

hidroksid, natrijev etoksid in natrijev propoksid (Fanguri in Milford, 1999). Slabost uporabe baze kot katalizatorja je nastanek stranskega produkta, mila. Milo.

se segreje ali ohladi? - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

sprošča (eksotermna reakcija) oziroma veže (porablja) (endotermna reakcija). • Učenci prepoznajo različne oblike energije, ki se sprosti pri kemijskih reakcijah.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta oddelek za ... - PeFprints

Ključne besede: inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, vidiki učiteljev ... 2.1 Definicija inkluzije . ... 3.2 Novosti, ki jih prinaša inkluzija za učitelje .

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska ... - PeFprints

diplomska naloga nastala, hvala za njeno pomoč, za vso podano strokovnost ... diplomirala na temo animacije v vzgojno-izobraževalnem projektnem delu in od leta 2006 ... ko smo ustvarjali v računalniški sobi, smo veliko pozornosti namenili.

Desetiške predpone - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

17 Deci-. 47. 18 Centi-. 51. 19 Mili-. 53. 20 Mikro-. 54. 21 Nano-. 55. 22 Piko-. 56. 23 Femto-. 57. 24 Ato-. 57. 25 Zepto-. 58. 26 Jokto-. 58. 27 Desetiški številski ...

Kje se kopamo poleti? - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Halogeni elementi so strupeni, če pa so v obliki ionov, npr. v raztopinah ali ionskih kristalih pa so v zmernih količinah nenevarni. Ioni halogenov (halogenidi) so ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta analiza ... - PeFprints

čokoladne bonbone (mala velikonočna jajčka). 2 je bila posebej všeč vaja ... edukativne funkcije kot npr. kocke. Otroci so se tudi sicer zunaj ... Tudi pri sami vaji (dihanje in vodena fantazija žabice) je bilo danes že več miru, delali smo tudi že ...

Nikomedova konhoida - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

talonci in Luzitanci concoide, Rusi konhoida, Ukrajinci konhoïda, Madžari konhoisz, Poljaki konchoida, Baski konkoide, Nizozemci conchoïde. O starogrškem ...

Upornost, tok in napetost - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Ohmov zakon pove, da sta napetost in tok sorazmerna, če napetost poganja tok ... Že definicija učneja z raziskovanjem vključuje dejstvo, da so učenci aktivni pri ...

loksodroma na svitku - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Loksodrome lahko definiramo na vsaki dovolj gladki rotacijski ploskvi. Za- nimiva je loksodroma na obli ali sferi, še bolj pa na svitku ali torusu. Gre za krivulje, ki ...

Dejnostratova kvadratrisa - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Hebrejski alfabet ima posebne znake za zaključni kaf, mem, nun, pe in cade: , , , in . Babilonskemu kralju Baltazarju (vladal 552–543) se je na neki pojedini, na.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta likovno ... - PeFprints

Slika 2: Vincent van Gogh, Cesta s cipreso in zvezdo, olje na platnu, 1890, 92 x ... V prvem planu slike so barve najmočnejše, nenasičene, rumeno-oranžnim ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta poučevanje ... - PeFprints

3.4 Kiparske tehnike . ... risanje. Dvodimenzionalne ploskve so tudi površine, ki omejujejo kiparske volumne.« ... »Temeljna tehnika dela z glino je modeliranje.

President's Report - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

of the association were Ljiljana Krneta, professor of psychology, Aleksandra. Šević, psychologist and Elizabeta Vidovic, a pre-school educator. Secretary of the.

danes bom pojedel - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

91 Lava cake. Vsako poglavje knjige je označeno s posamezno barvo, ki simbolizira sestavino, ki jo želite porabiti. Za lažjo orientacijo si lahko pomagate z.

Academic book - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

15 May 2014 ... This is documented by the ECTS Label (European Credit Transfer and Accumula- tion System designation) the University received in late 2012, ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta biotehniška ... - PeFprints

20 okt 2011 ... Ljubljanica, kraško porečje Ljubljanice, analiza vode, hitri testi, nitratni ion, fosfatni ion, amonijev ion, sulfatni ion, pH, trdota vode, pesticidi.

Diferencialnih enačb - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

1 2(1. ln||). Integracija nam da: ln|| = ln|| 2 ln|1 ln||| ln2. Antilogaritmiranje nam prinese nazadnje rešitev: = 2 (1 ln||)2. 35. Rešite diferencialno enacbo.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta kim munih ... - PeFprints

21 avg 2013 ... Najbolj znan primer je namizna sol, natrijev klorid s kemijsko formulo NaCl. V vodi razpade na Na. in Cl. - ione. [6, 15]. 3.2. Sulfati. Sulfat je ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga ... - CORE

pripovedovanje zgodbe ter njeno koherentnost in kohezivnost vplivajo otrokov spol, število let otrokove vključenosti v vrtec in materina izobrazba. Rezultati.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta maruša kokol ... - PeFprints

Ključne besede: Risba, izraz risbe, likovna prvina, linija, točka, tehnika, tuš, oglje. ... prečiščena obrisna črta, ki gledalcu nudi le oster bežen pogled na ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta valerija tompa ... - PeFprints

Za prenos kemijske formule spojine v njen model, mora učenec uporabiti informacije iz pojmovnega in vizualnega sistema ter ustvariti primerne povezave med ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta matic hrastar ... - PeFprints

Ključne besede: Kumarin, redukcija, NaBH4, hidrogeniranje s prenosom vodika, glive kvasovke. Abstract. Coumarins (2H-1-benzopyran-2-ones) found in plants, ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta bernarda jančik ... - PeFprints

Les je zelo uporaben in pomemben material za manipulacijo in gradnjo (Jug-Hartman,. 1998) tudi v okviru dejavnosti v vrtcih, določenih v Kurikulumu za vrtce ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta urška aţman ... - PeFprints

igre, metodo pogovora, igre, ki razvijajo fonološko zavedanje od gibanja k poslušanju in govoru, in igre za slušno razlikovanje med zvenečimi in nezvenečimi ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta nina horvat ... - PeFprints

NINA HORVAT. STALIŠČA IN IZKUŠNJE VZGOJITELJA NA PODROČJU AGRESIVNEGA VEDENJA. PREDŠOLSKIH OTROK. DIPLOMSKO DELO. LJUBLJANA ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta urša dubravica igrajmo se ...

V empiričnem delu v dnevniku dejavnosti opišem dejavnosti projekta Igrajmo se gledališče, ki sem ga izvedla v vrtcu pri OŠ Simona Jenka Kranj v skupini ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomsko delo ... - PeFprints

kiparstvo. V nadaljnjem izboru možnosti, ki jih nudi kiparsko oblikovanje, sem ... Rimsko kiparstvo po svojem pomenu sicer nekoliko zaostaja za grškim, saj je ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta špela likovič ... - PeFprints

razumejo, da posamezni deli rastlinske in živalske celice (celični organeli) opravljajo posebne naloge (mitohondrij – celično dihanje, kloroplast – fotosinteza),.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta urban šček ... - PeFprints

medtem ko pri elektrolitskih členih, reakcije niso spontane in zahtevajo dodaten vir energije. (AP*Chemstry ELECTROCHEMISTRY, 2010). 2.3 Redoks reakcija.

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Lara Kobal ... - PeFprints

raziskave je bil ugotoviti stanje izvajanja pouka pri likovni vzgoji in ustvarjalnosti ... koncu osnovne šole kot tudi matura, spodbujajo »enake« odgovore na.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta martina bahor ... - PeFprints

... BESEDE: razumevanje izbranih kemijskih pojmov, submikroskopska raven, agregatna stanja snovi, prehodi med agregatnimi stanji, kroženje vode v naravi.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta urša dubravica ... - PeFprints

simbolne igre na gledališko igro ter o spodbudnem okolju za kreativne gledališke dejavnosti v ... Odgovoril mi je, da bo Elza iz risanke Frozen. Blago sem mu ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta klavdija longar ... - PeFprints

Torto smo imeli, pa take breskvice. Bila je nekje v ... raziskovanja in vrnitev v »stare dobre čase«, vse skupaj pa povzeli v raziskovalno nalogo, ki bo ostala ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta eva žerjal vloga ... - PeFprints

1 sep 2014 ... Od tega so tri dela v toplo – hladnem kontrastu. KLJUČNE BESEDE: Fotografija, makro, barvni kontrasti, toplo – hladni barvni kontrast, Adobe ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta mateja velušček ... - PeFprints

POVZETEK. Diplomsko delo z naslovom »Sobivanje risbe in slike ter papir kot temeljni nosilec podobe« obravnava temo koncepta združevanja večplastne risbe ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta mirjana šutej vloga ... - Takey

PEDAGOŠKA FAKULTETA. MIRJANA ... VIRI IN LITERATURA . ... pedagoška senzibilnost, sposobnost pravilnega spoznanja in omogočanja ugodne klime za.

Citiranje - Pedagoška fakulteta: Pedagoška fakulteta - Univerza v ...

Knjižnica UL PeF. 1. Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov. Popravljena in dopolnjena verzija (datum osvežitve 23. 2. 2018). Uvod.

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETEA ... - PeFprints

Čaj iz plodu deluje rahlo diuretično in blago odvajalno, predvsem pa je pomemben ... Celice, ki mejijo na traheje, dobijo izgubljeno vodo iz ksilema. Zaradi izgube vode v ... Campanula trachelium L. (koprivasta zvončica). VII–IX. /. /. Cardamine ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULETA ... - PeFprints

vsebujeta cinkov glukonat, praški in krema za dojenčke vsebujejo cinkov oksid, ... Zn2 ioni s sulfidnimi ioni (S2–) tvorijo belo amorfno oborino, cinkov sulfid.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ...

izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Simetrija skozi različna področja ... Preglednica 2: Znanje o simetriji po izvedenih dejavnostih (zrcalna simetrija) .

univerza na primorskem pedagoška fakulteta doktorska disertacija ...

okrużena bojama. jedino tama może ućiniti da u svijetu nestanu boje; boje postaju ... na osnovu ćega autori predlażu crtanje ili slikanje Plesa sjena; Improvizacije u paru, ... Libro illeggibile NA-1 - knjiga otisnuta u boji na prozirnom papiru uz naslovnicu s. 31 ... i u paru (prikazano na slici 41), fluorescentnim akrilnim bojama.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta magistrsko delo ana ...

ZAHVALA. »Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju ...

kraji v sloveniji - Pedagoška Fakulteta UM - Univerza v Mariboru

On je pevec. Blizu Črne raste posebna lipa. Imenuje se Najevska lipa. ... ta potok daje vodo za pitje. Ljudje delajo v tovarnah. Najbolj znana tovarna je Lesonit.

kako do optimalne fotografije - Pedagoška fakulteta - Univerza v ...

Slika 4.16: Prikaz loma žarkov različne valovne dolžine na optični oziroma sferični leči, ter UD oziroma fluoritni leči. 4.4.10 Barvna napaka - kromatska aberacija.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta magistrsko delo aja ...

poznavanje osnovnih, drugotnih barv, komplementarni kontrast in toplo-hladni kontrast. Namen magistrskega dela je na podlagi prebiranja strokovne literature ...

Veš zakaj propadajo rastline? - Pedagoška fakulteta - Univerza v ...

zapis: Raztopina klorovodikove kisline (HCl(aq)) (Vir: Wikipedia). . → molekula vodikovega klorida. HCl(g) molekula vode. H2O(l) oksonijev kloridni ion ion.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta magistrsko delo anja ...

Avtorja: C. A. Michelini in G. Mantegazza. Prevod: M. Arhar. Ilustratorka: A. Curti ... Košiček, Marijan (1992). Otrok, moja skrb. Maribor: Obzorja. Lavrenčič Vrabec ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga nina ...

Elementarne igre so velika skupina iger, ki jih vzgojiteljice uporabljajo pri ... Vsako obliko štafetne igre v isti vadbeni enoti večkrat ponovimo, saj metodika.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomsko delo sandra ...

Izvedli smo tehnike: avtogeni trening, joga za otroke, EFT metoda, Bachovi cvetni ... Šilc (2012) navaja, da se otroci zelo hitro odzovejo na tapkanje, kadar pri ... Bujišić, Gordana (2005): Dijete i kriza : priručnik za odgajatelje, učitelje i roditelje.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomsko delo zala ...

Črna murva cveti v maju. Drevo je lahko enodomno ali dvodomno, vendar so cvetovi enospolni, a na vejah različno razporejeni. Črna murva je dobila ime po ...