Posebni uvjeti za paketno osiguranje imovine i ... - Triglav Osiguranje

Triglav osiguranje d.d., s kojim je ugovaratelj osiguranja sklopio ugovor o ... 2) eksplozije u prostoru za unutarnje sagorijevanje (cilindar motora) do koje dođe na ... 2) za zalihe robe i materijala - nabavna cijena uvećana za zavisne troškove ...

Posebni uvjeti za paketno osiguranje imovine i ... - Triglav Osiguranje - Srodni dokumenti

Posebni uvjeti za paketno osiguranje imovine i ... - Triglav Osiguranje

Triglav osiguranje d.d., s kojim je ugovaratelj osiguranja sklopio ugovor o ... 2) eksplozije u prostoru za unutarnje sagorijevanje (cilindar motora) do koje dođe na ... 2) za zalihe robe i materijala - nabavna cijena uvećana za zavisne troškove ...

Opći uvjeti za kasko osiguranje motornih vozila - Triglav Osiguranje dd

A. Osiguranje motornih vozila (osiguranje auto-kaska),. B. Osiguranje ... (7) Protiv ponude osiguravača ili odbijanja zahtjeva dozvoljena je žalba u ... neposrednog udara grada (tuče); ... (gume), akumulatori ili cerada, radio-CD/DVD uređaji, TV.

POSEBNI UVJETI ZA OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICA ...

1 srp 2015 ... nesretnog slučaja (nezgode) korisnika Diners Club kreditne kartice, uključuju se ... i polaganja ispita za dobivanje službene isprave, poduzima.

uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti - Triglav Osiguranje ...

Pravo na određeni premijski stepen (BONUS ILI MALUS), vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila I ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno kod ...

Opšti uslovi za osiguranje mašina od loma - Triglav osiguranje, ad

3) kršenja zakonskih i tehničkih propisa te pravila tehničkog iskorištavanja ... zbog redovnog pregleda ili održavanja osigurane stvari (pe- riodične popravke ili ...

Riziko životno osiguranje za slučaj smrti - Triglav Osiguranje

smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja. Osiguranje ne uključuje ... Informativni izračun osiguranih iznosa i premije za Riziko životno osiguranje za ...

Opšti uslovi za osiguranje imovine OUOI I/2012 - UNIQA osiguranje

(2) U ovim Opštim uslovima pojedini izrazi imaju sledeće značenje: 1. ... RGUH HQLP URNRP WUDMDQMD NRMH PRÎH ELWL NDUDWNRURmQR LOL.

posebni uvjeti za dragovoljno putno zdravstveno osiguranje

ugovaratelj osiguranja ugovara s CROATIA osiguranjem d.d. (u daljnjem tekstu: ... (5) Osiguraniku se iznimno, uz prethodnu suglasnost najbliže poslovnice ... sud u Republici Hrvatskoj s sjedištem u Zagrebu, uz primjenu hrvatskog prava.

Opšti uslovi za osiguranje imovine - Generali osiguranje

List pokrića se izdaje sa trajanjem od najduže šest meseci. (3) Osiguravač je dužan da upozori ugovarača osiguranja da su. Opšti i Posebni uslovi osiguranja ...

Dodatno zdravstveno osiguranje - Triglav Osiguranje

[email protected] Podružnica Zadar. Obala kneza Branimira 9, 23000 Zadar tel.: 023 244 177 [email protected] Često počeci bolesti nisu ...

upitnik za osiguranje plovila - Triglav Osiguranje

TRIGLAV OSIGURANJE D.D.. SJEDIŠTE ... Željeno područje plovidbe: ☐ Teritorijalno more RH ☐ Jadransko more ☐ Ostalo: ... odjednom (popust 5%).

Dopunsko zdravstveno osiguranje PDF, 1,1 MB - Triglav Osiguranje

liste lijekova pri čemu Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ... osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene ... osiguranje pisanim putem kontaktira klijenta nakon 90 dana od prvog.

opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje - Wiener osiguranje

15 ožu 2019 ... (1) Ovi Opći Uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) sastavni su dio Ugovora o dopunskom zdravstvenom ...

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje

dodatak ugovoriti osiguranje dentalnih usluga. (2) Prava navedena u ... (2) Promjenu doktora dentalne medicine treba javiti ovlaštenom zdravstvenom djelatniku ...

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia Osiguranje

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik ... Tuča - Osiguranje osobnih vozila od šteta nastalih kao posljedica tuče, ali ... Prilikom zamjene oštećenih dijelova akumulatora, cerada, radio ...

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia osiguranje dd

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik osiguranog vozila;. 4. premija - iznos koji se plaća po ugovoru o ...

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje dd

po svom izboru, do visine najniže cijene prema važećem cjeniku Hrvatske komore dentalne ... RTG snimka, 30,00 kn po zubu, pet zuba godišnje;. 7. lokalna ...

Uvjeti za osiguranje kupljenih uređaja - UNIQA osiguranje

1 stu 2016 ... TV, audio i video proizvodi i oprema;. - kućna informatička oprema. Ako je ugovoreno i naznačeno na polici osiguranja, osigurati se mogu i ure-.

Triglav-voditelj prodaje osiguranja PDF, 41 KB - Triglav Osiguranje

Triglav osiguranje d.d. dio je Grupe Triglav, najveće osigurateljne grupacije u jugoistočnoj ... Jedan izvršitelj za Osječko-baranjsku županiju (grad Osijek) te.

Uvjeti obvezno osiguranje - UNIQA osiguranje

ske odgovornosti ugovorenu u UNIQA osiguranju d.d. isti premijski stupanj obračunava se i za policu osiguranja za drugo i svako slijedeće vozilo u vla-.

ADRIATIC UVJETI IMOVINE KB.indd - ADRIATIC osiguranje dd

sklopljenim ugovorom, police osiguranja ili druge isprave o ... temelju police osiguranja zatražiti određivanje ovrhe, ... kupaonske kade) ili nastalih od vode.

Untitled - Triglav osiguranje

ZNAČENJE POJEDINI IZRAZA. Član 2. ... (2) Karenca za osigurani slučaj dijagnostikovanja težih bolesti navedenih u stavu (1) ovog člana traje tri (3) meseca.

ZB euroaktiv - Triglav Osiguranje

15 svi 2017 ... Opći podaci. Naziv Fonda je ZB euroaktiv UCITS fond. ZB euroaktiv je UCITS fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, osnovan od ...

Brošura - Triglav Osiguranje

Magnetska rezonanca. Ponovni pregled specijalista ortopeda ... Magnetska rezonanca. Endoskopije ... [email protected] Podružnica Koprivnica.

Osiguranje imovine - HZUTS-a

Osiguratelj - Allianz Zagreb d.d. s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju;. Ugovaratelj ... jedan za drugim (uzastopne štete), osigurnina za svaki od njih određuje se i isplaćuje u ... Prijava okolnosti značajnih za ocjenu osigurane opasnosti.

OSIGURANJE IMOVINE U KUĆANSTVU

Bogatstvo kućanstva uključuje njegove opipljive stavke (kuće, automobile i druga ... CROATIA zdravstveno osiguranje d.d., ERGO osiguranje d.d., ERGO životno ...

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TRIGLAV ...

Sastavljen je komisijski zapisnik. - Reklamacija je upisan u tovarni list. - Zapisnikom havarijskog komesara ili procenitelja. -. Roba je isporučena bez primedbi.

Zdravlje, pa sve ostalo. - Triglav Osiguranje

može biti i Triglav osiguranje d.d. Sklapanjem ponude dopunskog zdravstvenog ... Dopunsko zdravstveno osiguranje ... Žrtava fašizma 1, 40000 Čakovec tel.

Uvjeti_Turistički apartmani - Triglav Osiguranje

zidu i stropu (tapete, lamperije, pločice i sl.) te podovi. (parket, pločice i sl ... uređene i opremljene dijelove za dnevni boravak, blagovanje i kuhanje. Ukoliko više ...

Dajte prednost zdravlju - Triglav Osiguranje dd

Triglav Osiguranje d.d.. Zdravstvena tačka ... Dobrovoljno zdravstveno osiguranje vam pomaže da se ... Posjetite naše poslovnice i upoznajte se sa prednostima ...

TRIGLAV OSIGURANJE DD PODRUŽNICA ZAGREB ... - Pajdaš Zlatar

TRIGLAV OSIGURANJE D. D.. PODRUŽNICA ZAGREB,URED ZABOK. MATIJE GUPCA 24 A, TEL. 049/502-555, FAX. 049/502-556. Jadranka Boršić Fanjkutić ...

WEB-Triglav letak A5 -Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje

#dopunsko zdravstveno osiguranje – limitirano pokriće ... #dopunsko zdravstveno osiguranje – b lista lijekova limitirano pokriće ... [email protected]

tablica invaliditeta za određivanje trajnog ... - Triglav Osiguranje

Gubitak obje ruke ili šake . ... 70. 100. Gubitak ruke u području nadlaktice ili zglobu lakta . ... Deformirajuća posttraumatska artroza kuka nakon ozljede zglobnih.

Finansijski izvještaji za 2015. godinu - Triglav osiguranje, ad

31 pro 2015 ... Triglav osiguranje. ad („Društvo”) je akcionarsko društvo osnovano sa sjedištem u ... uključuje 2 hiljade KM ulaganja u Triglav auto d.o.o. Banja Luka. ... Za izračun rezervi za nastale a neprijavljene štete (IBNR) Društvo koristi ...

POSEBNI USLOVI - Wiener Städtische osiguranje

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) uz osiguranje života (u daljem tekstu: Uslovi) sastavni su ...

Pametno je imati dobro osiguran auto. - Triglav Osiguranje dd

Ponuda automobilskih osiguranja Triglav Osiguranja je kvalitetna, ... Na osnovu zaključenog osiguranja auto- ... Informativni izračun premije osiguranja.

Gradite danas, da biste uživali sutra - Triglav Osiguranje

Mješovito životno osiguranje je dugoročno osiguranje i štednja. Namijenjeno je ... obračunom u skladu sa Tabelom otkupnih vrijednosti koja je sastavni dio police osiguranja. 3.6. ... Informativni izračun osiguranih iznosa i premije za mješovito ...

Posebni uslovi za individualno dobrovoljno zdravstveno osiguranje

(1) Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje (u da- ... zdravstvenom osiguranju koji ugovarač osiguranja zaklju- ... simalno do deset (10) zuba.

triglav osiguranje dd podružnica zagreb,ured zabok ... - Pajdaš Zlatar

TRIGLAV OSIGURANJE D. D. ... PREDMET: ponuda za osiguranje vinograda ... U obzir za izračun premije je uzeta svota osiguranja od 15.000,00kn od 1000 ...

posebni uslovi dopunskog osiguranja uz osiguranje života za slučaj ...

15 pro 2016 ... je ugovoriti sa GRAWE osiguranjem a.d.. Banja Luka (u ... Dopunsko osiguranje za slučaj nastanka određene teške bolesti se odnosi ... nesposobnost za rad postoji kod lica kod kojih zbog promjena u zdravstvenom stanju ...

pukkt – posebni uslovi za kombinovano osiguranje - Orion telekom

Krovni pokrivač – crep, salonit, šindra. Mešovita gradnja – objekat ... 1) za štete nastale usled rata, nemira i terorističkih akcija;. 2) za posredne štete u vezi sa ...

Osiguranje obiteljske kuće i stana_studeni 2017 ... - UNIQA osiguranje

Moja UNIQA, besplatan portal za klijente dostupan je svim osiguranicima koji se registriraju na www.mojauniqa.hr. Moja UNIQA klijentima omogu}uje uvid u sve ...

Uslovi za osiguranje pomoći na putu - Wiener Städtische osiguranje

Prošireni paket osiguranja – o troškovi popravke vozila u slučaju manjeg kvara: 70 evra po osiguranom slučaju nastalom u Republici Srbiji; o troškovi popravke ...

motorna vozila i osiguranje 2018. - Hrvatski ured za osiguranje

UNIQA osiguranje d.d.. Izvor osiguranje d.d.. Allianz Zagreb d.d.. ERGO životno osiguranje osiguranje d.d.. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**.

Dopunsko zdravstveno osiguranje stveno osiguranje - nszssh

Usporedba programa i premije ... kcijska ponuda – Dopunsko zdravstveno osiguranje. Vas podsjetiti na ponudu CROATIA zdravstvenog osiguranja d.d..

Osiguranje poljoprivredne opreme i mehanizacije - Lovćen osiguranje

žara, udara groma, oluje, eksplozije, gra- da, poplave, provalne i razbojničke krađe, ... Plaćanje premije na rate. • Popusti na paketno osiguranje. • Lovćen ...

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - AGRAM LIFE osiguranje dd

prava po polici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja vrijede u Specijalnoj bolnici Agram te u ugovornim ustanovama s kojima osiguratelj i/ili Specijalna bolnica ...

Klimatske promene i uticaj na osiguranje - Centar za Osiguranje

Na klimu utiču klimatski elementi (promenljivi činioci klime koji su meteorološke prirode ali su posmatrani u dužem vremenskom razdoblju i svedeni na srednje ...

motorna vozila i osiguranje - Hrvatski ured za osiguranje

ERGO osiguranje d.d.. ERGO životno osiguranje osiguranje d.d.. Erste Vienna ... 529.920. Ukupno. Zagreb. Rijeka. Split. Karlovac Dubrovnik. Ploče. Makarska.

Uvjeti za osiguranje otkaza putovanja

(1) Osiguranje od otkaza putovanja moguće je sklopiti putem putničke agencije i drugim kanalima prodaje osiguranja, i to unutar tri dana od dana sklapanja.

SO -19.04.07 - Opći uvjeti z... - Sava osiguranje

Podružnica Hrvatska, Savska cesta 144a, 10000 Zagreb. 8. Nezgodom u smislu ovih uvjeta smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, ...

SO -19.04.07 - Opći uvjeti z... - Sava osiguranje, dd

Podružnica Hrvatska, Savska cesta 144a, 10000 Zagreb. 8. Nezgodom u smislu ovih uvjeta smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, ...

životno osiguranje dd - AGRAM LIFE osiguranje dd

Jadransko osiguranje d.d.. 3.117. 4.817. 18.386 ... Auto-Dubrovnik d.d.. 9.720. 7,714. 9.720 ... a) Osnovne pretpostavke za izračun pričuva osiguranja. Proizvod.

kasko osiguranje vozila - Generali osiguranje

Ovi se Uvjeti primjenjuju na kasko osiguranje cestovnih vozila. Pojedini izrazi u ovim Uvjetima znače: OSIGURATELJ – Generali osiguranje d.d., 10000 Zagreb, ...

Životno osiguranje Zahtjev_za_reaktivaciju - wiener osiguranje

zaključivanja ugovora o osiguranju života do dana podnošenja zahtjeva za reaktivaciju: Ukoliko je uz osiguranje života ugovoreno i dopunsko osiguranje lica od ...

Classic osiguranje - Wiener Städtische osiguranje

bestdoctors.wiener.co.rs. Ovo dopunsko osiguranje pokriva troškove lečenja težih oboljenja uključujući putne i smeštajne troškove do 1.000.000 EUR godišnje,.

UVJETI ZA KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA

ugovaratelja osiguranja i osiguranika u sljedećim osiguranjima: 1. kasko osiguranje cestovnih vozila,. 2. dopunsko osiguranje od rizika loma uz osiguranje ...

Uvjeti za osiguranje izvan ugovorne odgovornosti

[1] Osiguratelj - Euroherc osiguranje d.d. Zagreb s kojim je sklopljen ... ozljede ili narušenja zdravlja. [2] Smatra se ... je nadgleda a nije kod osiguranika na radu,.

EH uvjeti korice 3.2017.ai - Euroherc osiguranje

Statuta EUROHERC osiguranja d.d. Sarajevo (broj 01-1.10./16 od 24. 3. 2016. ... 1) Osiguravatelj – Euroherc osiguranje ... vremena poslovnice h) naknade za ...

Uvjeti korištenja usluge Osiguranje zaslona

Ugovaratelj osiguranja. Ugovaratelj ovog osiguranja svaka je fizička i/ili pravna osoba koja ima zasnovan pretplatnički odnos s Tele2 d.o.o., Zagreb, Ulica grada.