Nikola Pigac Primjena računala u poslovnoj praksi internet bankarstva

9 lip 2018 ... E-BANKARSTVO PRIVREDNE BANKE ZAGREB . ... Usluga internet bankarstva Zagrebačke banke, naziva se e-zaba. Kao i kod Splitske banke ...

Nikola Pigac Primjena računala u poslovnoj praksi internet bankarstva - Srodni dokumenti

Nikola Pigac Primjena računala u poslovnoj praksi internet bankarstva

9 lip 2018 ... E-BANKARSTVO PRIVREDNE BANKE ZAGREB . ... Usluga internet bankarstva Zagrebačke banke, naziva se e-zaba. Kao i kod Splitske banke ...

informatika ( primjena računala u poslovnoj praksi ) - Studentski.hr

moraju biti mješavina znanja, vještina i rada iz područja menadženta, informatike, ... ZASLON ILI EKRAN- služi za privremeni izlaz informacija iz računala; ... Aplikacijski računalni program, sistemski sustavni program i komunikacijski program. 40. ... pretraživanje se obavlja putem indeksa što omogućuje ubrzanje postupka.

ZA[TITA INFORMACIJSKIH SUSTAVA U POSLOVNOJ PRAKSI

VI. ZAKLJU^NE ODREDBE. 15. Primjer sadr`aja pravilnika nalazi se u Klasi}, K: «Za{tita informacijskih sustava», IPROZ, Zagreb, 2002.

Analiza e-learning sustava u poslovnoj praksi - Fakultet ...

dijelu rada analizira seplatforma Moodle i njegova hrvatska inačica Loomen. U trećem dijelu analizira se platforma Quilt i potom uspoređuju sustavi Loomen i ...

analiza korištenja internet bankarstva među studentskom ...

Ključne riječi: Internet bankarstvo, Europska Unija, Republika Hrvatska, studentska populacija. 1. ... Istraživanje je pokazalo da uslugu Internet bankarstva najviše koriste građani u dobi od 18 do 29 godina ... poštanska banka (HPB). U upitniku ...

SB zahtjev za ugovaranje usluge internet bankarstva ... - Sberbank

Zahtjev za ugovaranje/izmjenu usluge Internet bankarstva – “Sberbank Business. Online” / Mobilnog bankarstva – “Sberbank2go”. I. OPĆI PODACI O ...

Priručnik za korištenje Internet bankarstva za ... - Raiffeisen Bank

izvode, plaćanje, poruke, imenik, prenos datoteke. • Slike u gornjem ... HB, HT Eronet i HT doo Mostar možete pogledati na dnu ovog dokumenta. Plaćanje u ...

Sigurnost usluge Internet bankarstva - Slatinska banka

Internet bankarstvo Slatinske banke d.d. je usluga koja omogućava, uz pomoć ... www.slatinska-banka.hr, odabirom opcije „Internet bankarstvo“, a nikad putem ... e-pošta od nepoznatog pošiljatelja ili pošiljatelja od kojeg ne očekujete e-poštu.

Upute za korištenje Internet bankarstva - Slatinska banka

14 ruj 2015 ... https://ebanking.slatinska-banka.hr ... SLATINSKA BANKA .D.D ... Odabirom opcije i valute prikaže se tečaj koji će se primijeniti na nalogu.

čimbenici prihvaćanja usluge internet bankarstva među ...

20 srp 2017 ... Internet bankarstvo koristi se kao termin za bankarski sustav nove generacije (Singhal i. Padhmanbhan, 2008). 2.1. ... Ostale banke3 podrazumijevaju Raiffeisen banku. (2,84% ... profitabilnošću pravne osobe. Autorica navodi ...

Uputa za korištenje aplikacije internet bankarstva ... - Imex banka dd

1 pro 2015 ... Uz otvoren račun možete koristiti internet bankarstvo [email protected] (u ... 9/15. 5.8.3. Imex Mtoken. 5.8.3.1. Prijava. 1. Pritisnite opciju OTP. 2.

Opci uvjeti poslovanja za uslugu telefonskog i internet bankarstva za ...

18 pro 2016 ... poslovnici Banke, putem trajnog naloga, na bankomatu, na EFT POS uređaju, putem RBA DIREKT servisa koji podržavaju takvu funkcionalnost ...

primjena računala - VUKA

3 ruj 2018 ... Distribuirani računalni sustavi (engl. data grids) su računalni sustavi čiji dijelovi, za razliku od grozdova, mogu biti distribuirani širom svijeta ...

Primjena racunala u obrazovanju

Generacije računala u nastavi i obrazovanju. Modeli primjene ... Prvi nastavni projekt pomoću digitalnih računala razvijen je na Sveučilištu Illinois. (SAD) 1959.

PRIMJENA SUNČEVE ENERGIJE U PRAKSI

Osim potražnje za iskorištavanjem Sunčeve energije za potrebe kućanstva, kao što su ... električna mreža, a zbog velikih troškova se niti ne planira (vikendice, otoci, udaljena ... Fotonaponske ćelije (solarne ćelije), moduli i solarni paneli ...

Damir Kralj-Primjena racunala.pdf - VUKA

3 ruj 2018 ... Babbage je razvoj ovog računala započeo 1833. godine, ali ga nije uspio završiti do svoje smrti. Slika 2.8. Analitički stroj. Analitički stroj je za to ...

Seminarski rad iz kolegija Primjena računala u nastavi

Požeški obrazovni portal zamišljen je kao sastavni dio hrvatskog školskog sustava na Internetu i nije namijenjen stjecanju materijalne dobiti i usluge što ih pruža ...

PRIMJENA RAČUNALA U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKA

10 lip 2014 ... U prvom zadatku u kojem je bilo potrebno neupravni govor pretvoriti u upravni, eksperimentalna skupina odnosno skupina koja je vježbe ...

Primjena kontemplativnih praksi u penalnim ustanovama

Neki stilovi koji je uključuju su transcendentalna meditacija, qiyong yoga, yoga ... što dovodi do brojnih opasnosti po njihovo zdravlje i mogućnost kvalitetnog.

Skripta za vježbe iz kolegija Primjena računala u ... - mev čakovec

Skripta služi stjecanju osnovnih znanja unutar područja primjene računala u ... Windows 10, Word, Excel i PowerPoint 2016. ... 2.4 Postavke stranice . ... Draft - omogućava uređivanje formata teksta bez potrebe za prikazom kako će sve izgledati ... sadržaja će ići tekst koji želimo numerirati od 3, ali arapskim brojevima.

primjena računala u nastavi njemačkog jezika - darhiv

10 lip 2014 ... U prvom zadatku u kojem je bilo potrebno neupravni govor pretvoriti u upravni, eksperimentalna skupina odnosno skupina koja je vježbe ...

primjena osobnog bankrota u praksi - Sveučilište u Splitu

bankrota koriste već dugi niz godina, i koji je sa svakom pojavom krize naknadno mijenjan i dorađivan. Vodeći se ... društvene tolerancije za probleme s dugom“ (Brachauer, 2006, str. 12). Ako se ... Razlog tomu je i zatvaranje obrta, gdje se dugovi koji su glasili na obrt sada prebacuju na njegovog vlasnika. Pa je tako u.

Enteralna prehrana u kliniÀkoj praksi i primjena kod anoreksije ...

U uÊem smislu kliniÀka prehrana obuhva a enteralnu i parenteralnu prehranu. Enteralna prehrana predmnijeva unos hrane i/ili komercijalnih nutritivnih otopina,.

primjena standarda u praksi interne revizije 03-04/11/2011

17 окт 2011 ... BANJA LUKA; Ul. Cara Lazara 22; 78000 Banja Luka; Tel./faks 38751433822; 433821; ... 03-04/11/2011. REPUBLIKA SRPSKA - BANJA VRUĆICA ... U cijene uključeno korištenje bazena. Rezervaciju hotelskog smještaja ...

MODELI DISKRIMINACIJE CIJENA I NJIHOVA PRIMJENA U PRAKSI

15 kol 2018 ... ZAVRŠNI RAD. MODELI DISKRIMINACIJE CIJENA I NJIHOVA. PRIMJENA U PRAKSI. Mentor: Student: prof.dr.sc.Maja Pervan. Jure Jaman.

e-Građanin, e-Citizen, Blok 1, Primjena računala ... - ITdesk.info

Razlikovanje pojmova Internet i World Wide Web (WWW). ... desna tipka mišem na Start → Otvori Windows Explorer (Start → Open ... Rezultati pretraživanja se ... kombinacija tipki Ctrl Shift Del. Sl.40. Brisanje povijesti pregledavanja ...

Uputa za korištenje [email protected] internet bankarstva ... - Imex banka dd

1 svi 2012 ... Uz otvoren tekući, žiro, devizni ili štedni račun po viđenju možete koristiti Im[email protected] internet bankarstvo za građane 24 sata dnevno uz ...

izračunavanje i primjena srednjih vrijednosti - Nikola Tesla

mjerama centralne tendencije: mod i medijan te aritmetička sredina, geometrijska i harmonijska sredina;. - mjerama disperzije: raspon, standardna devijacija, ...

izračunavanje i primjena srednjih vrijednosti - Veleučilište "Nikola ...

statističke obrade primjenom programskih paketa MS Excel, PHStat, Stata i ... Ključne riječi: aritmetička sredina, geometrijska sredina, harmonijska sredina, ...

primjena koncepta internet of things za potrebe sustava carsharing

Verizon Auto Share pruţa rent-a-car tvrtkama i drugim organizacijama novi i ... mreţe danas i bit će sastavljena od stanica koje podrţavaju vršne cijene izmeĎu 10 i ... posudba automobila kao najma po programu u kojem prethodno odobreni članovi ... da ni tvrtka Orix ne nastavlja daljnji razvoj svojih carsharing modela.

Dijelovi računala Von Neumannov1 funkcijski model računala

Dijelovi računala. Dijelove računala možemo svrstati u dvije skupine: 1. Strojni dio (eng. hardware) – fizički dijelovi računala (npr. miš, monitor, matična ploča).

promjenjivi prometni znakovi - Nikola Tesla - Veleučilište “Nikola ...

Promjenjivi prometni znakovi upozorenja od opasnosti na prometnici ........................ ... znaĉenje simbola mora biti jasno najmanje s udaljenosti od 150 metara,.

kvalitet usluge u internet bankarstvu quality services in internet ...

Internet bankarstvo u Srbiji koristi samo 9,3% građana, što je veliki zaostatak u odnosu na. Evropsku Uniju, čijem ... Krajem 2003. godine, pošto je uvedeno Internet bankarstvo za pravna lica, banke u Srbiji su ... OTP BANKA Srbija a.d.. Ne. Da.

Žádost o ukončení smlouvy – Služba internet K l i e n t - BNET Internet

Smlouva může být ukončena pouze po uhrazení všech závazků klienta. V případě, že má klient zařízení v zápůjčce nebo v nájmu, musí nejpozději první ...

Internet in mednarodno trženje Internet and international marketing

4.3 Prednosti in težave trženja na internetu v mednarodnem poslovanju ....................... 28. 4.3.1 Prednosti interneta pri mednarodnem poslovanju .

Šutnja u poslovnoj komunikaciji

Neverbalna komunikacija u poslovnom okruženju . ... Postoji nekoliko oblika komunikacije, a to su: verbalna, neverbalna i paraverbalna. Verbalnu komunikaciju ...

Svedočenje Nikola Šašo Nikola Šašo, izbeglica iz Hrvatske. Njegovi ...

Posmrtni ostaci Ljubice i Petra Šašo pronađeni su u masovnoj grobnici pored Dvora na Uni. 2014. godine. O tragediji svojih roditelja Nikola Šašo je govorio na ...

Emocije u pismenoj poslovnoj komunikaciji

Poticanje suradnje i interakcije, što znači da su poruke na poslu brže preko ... (http://www.24sata.hr/tech/enciklopedija-emojija-sto-koji-smajlic-znaci-i-gdje-ih-.

Obrambeni mehanizmi u poslovnoj komunikaciji

28 ruj 2018 ... korištenjem mehanizama stvara se loša poslovna komunikacija te se time hipoteza u zaključku potvrđuje. Ključne riječi: obrambeni mehanizmi, ...

Ugovor o poslovnoj suradnji - Adriatic.hr

Ugovor o poslovnoj suradnji ... djelatnošću bavi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, odnosno da posjeduje sva zakonom propisana odobrenja i dozvole.

ugovor o poslovnoj suradnji - Apprrr

(1) Ugovorne strane ovog Ugovora o poslovnoj suradnji (u nastavku teksta: Ugovor) uvodno utvrđuju da se ovaj Ugovor odnosi na obveze i odgovornosti ...

PONUDA ZA SKLAPANJE UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI U ...

Napomena: • Za sklapanje ugovora nadležan je mjesno nadležni regionalni ured/područna služba Zavoda. • U slučaju da ugovaratelj ima poslovne jedinice na ...

izražavanje emocija u poslovnoj internetskoj komunikaciji

je ok“ i na kraju nije dodala emotikon koji znači osmijeh, utoliko bih se uvijek ... emotikoni trebali biti znakovi u širem smislu, dok bi se pojam smajlić trebao ...

kreiranje motivirajućeg okruţenja za zaposlenike u poslovnoj ...

posla, participacije, fleksibilnog radnog vremena puno važnije. Analiza poslovnih ... su primjeri DM-a, Podravke te Coca-Cole HBC. U osmom poglavlju iznesen ...

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI - Suvenir Arbor

UGOVOR. O POSLOVNOJ SURADNJI. U SVRHU ISPUNJENJA ZAMJENSKE KVOTE br. /18. Uvodne napomene: - Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i ...

ugovor o poslovnoj saradnji - Puzzle Group

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI ... ovog ugovora. ... ovim prigovorima organizator mogao postupati u skladu sa zakonom, što ukoliko ne učini dužan je ...

Ugovor o poslovnoj saradnji - primjer - Legalist.ba

28 tra 2016 ... UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI1. Predmet ... Korisnik se obavezuje da će sa danom raskida ugovora vratiti svu imovinu (kafe aparat,.

Nikola Tesla, znanstvenik i izumitelj - Udruga Nikola Tesla

Logotip Memorijalnog centra Nikola Tesla, Smiljan, Hrvatska; autor prof. Károly ... [3] i kao hrvatski izumitelj [4]. ... Neki svjedoci su vjerovali da hrvatski izumitelj.

ugovor o poslovnoj suradnji za izvođenje radova na ... - JEŽINAC doo

UGOVOR. O POSLOVNOJ SURADNJI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA GROBLJU ... koji nisu uređene ovim Ugovorom vrijede odredbe relevantnih zakona.

Ugovor o poslovnoj saradnji - Opština Gornji Milanovac

26 јул 2013 ... 2. ,,Brojanica" doo, iz Beograda, ul. ... Da Oština Gornji Milanovac pismeno najavi, dobije sve potrebne dozvole za održavanje koncerta,.

likvidnost i solventnost poduzetnika kao podrška poslovnoj izvrsnosti

Ključne riječi: analiza, likvidnost, nelikvidnost, solventnost, insolventnost, poduzetnik, koeficijent obrtanja, novčana točka pokrića. * Ekonomski fakultet u Osijeku.

kulturološke razlike u poslovnoj komunikaciji - Digitalni repozitorij ...

5 tra 2016 ... 2.1 Donošenje poslovnih odluka u raznim kulturama . ... poslovnih partnera iz drugih zemalja. ... Znanje o hrvatskoj kulturi u inozemstvu ... vašim kolegama (tražim sugestije drugih, ali rado i svoja iskustva podijelim s drugima)?.

KALINA doo RIJEKA UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI - Matica ...

TRGOVINE. - trgovina KALINA Rijeka,Kalina 2, Orehovica za kupnju boja lakova i ostale robe. -(tel.:051/412-707 / web ... Krešimir Šajatović v.r.. Josip Kovačić v. r..

Magdalena Sabolčec Bonton u poslovnoj komunikaciji - Repozitorij ...

25 srp 2015 ... U radu je prikazan bonton u poslovnoj komunikaciji. ... Domaćin izabire restoran koji je prikladan za poslovni ručak i koji omogućuje da gosti.

hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji - Coca-Cola HBC

HBC Hrvatska i izvan nje, tj. u me usobnoj poslovnoj komunikaciji njezinih zaposlenika te ... da izraz check lista ne zamijenimo izrazom provjerna lista, da natpise Sold! ne zamijenimo ... MS Office program. ... oporavka gospodarstva, u drugoj polovici 2010. mogu se oÀekivati promjene. 3.5. ... spelling checker > pravopisni.

01.01.2017. OBALE I LUČICE doo, Ugovor o poslovnoj ... - Nasadi doo

na vanjskim prostorima poslovnog objekta OTP banke Hrvatske d.d. Zadar ... MEDITERAN SECURITY d.o.o., Ugovor o pružanju usluga tjelesne zaštite.

Prijedlog sporazuma o poslovnoj suradnji između Primorsko ...

SluZbene novine" broj23t14, 16t15,3t16 i 19/16 - proöiöóeni tekst) odreduje da ... Kako bi realizirao tako postavljeni cilj Odjel je zapoöeo suradnju sd ... Zahvalnica je uruöena i Domu za starije osobe ,,Kantrida" Rijeka, kao suradnoj. ustänôV¡ ...

ponašanje menadžera u organizaciji - put prema poslovnoj izvrsnosti

Put kroz Meterize 21 A, 22000 Šibenik, [email protected]. Sažetak ... zadacima pristupaju kroz igru i natjecanje čime podižu učinkovitost i razvijaju optimizam. 5.2. Vodstvo i vođa ... motivacijskim čimbenicima određenog zaposlenika, nagrada se prilagođava njegovim interesima i ... Steve Jobs, Jutarnji list, Zagreb. 14. Kolak ...

Predavanje GIO 5 Primjena molekula siRNA Primjena ... - PBF

Prikaz udjela nekodirajućih molekula DNA u prokariota i eukariota. Nekodirajuće RNA (ncRNA). Funkcionalne molekule RNA koje se ne prevode u proteine.

Ugovor o poslovnoj suradnji i uključenju u informacijski sustav ePošta

uvjeti korištenja servisa ePošta te potpisivanjem ovog Ugovora Poslovni ... u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Pružatelja usluge www.eposta.hr.