Crtice o slikama u Šibeniku, Murteru i Marini - Institut za povijest ...

Hijacint i sv. Romuald. Giovanni da Vercelli i papa sv. Pio V. bl. Berengario i bl. Nikola Ugarski sv. Toma Akvinski i sv. Vinko Fererski bl. Margarita Ugarska i bl.

Crtice o slikama u Šibeniku, Murteru i Marini - Institut za povijest ... - Srodni dokumenti

Crtice o slikama u Šibeniku, Murteru i Marini - Institut za povijest ...

Hijacint i sv. Romuald. Giovanni da Vercelli i papa sv. Pio V. bl. Berengario i bl. Nikola Ugarski sv. Toma Akvinski i sv. Vinko Fererski bl. Margarita Ugarska i bl.

KUKCI II. PRIRODOPISNE CRTICE sa slikama u tekstu PDF

Zdrobljene izmetine od kokoši i golubova ili konjsku balegu upotrebljuju ... i lug, sapunicu ili terpentinovo ulje, pa ćemo muhe lako otjerati. Tsetse (Glossina ...

Utjecaji i odrazi Jurja Dalmatinca u Sibeniku - Institut za povijest ...

samog Dalmatinca, na šibenskoj je katedrali istovreme no radilo još ... je šibenska katedrala na koju se isključivo odnose ar ... Šibenik, katedrala, glave s vijenca.

Bilješke o slikama u Šibeniku, Pirovcu, Kaštel Štafiliću, Poljicima ...

»Zadar. Crkva sv. Šime, u sakrestii velika dobra slikaria S. Maria (gla- va osobito liepa) stoji ... Franjo Antun Gianacchi (?), Portret fra Frane Zambellija, samostan.

Srednji vijek - Povijest u slikama

Jeruzalemske ili teutonci. Svi su ti redovi nastajali kao odgovor kršćanske crkve na višestruko širenje muslimanskih država na Bliskom istoku te na usmjeravanje ...

prilozi za povijest broda i okolice - Hrvatski institut za povijest

Stanko Andrić, Mato Artuković, Robert Skenderović,. Zlata Živaković-Kerže. Recenzenti: Mato Artuković, Ljiljana Dobrovšak, Biserka Dumbović Bilušić, Vladimir.

slavonske šume kroz povijest - Hrvatski institut za povijest

2 lis 2015 ... „Slavonska šuma u djelima Huge conrada von Hötzendorfa i Adolfa Waldingera“. Dinko Župan: „Bečka škola - školovanje slavonskih šumara u ...

statut hrvatskog instituta za povijest - Hrvatski institut za povijest

promjera 38 mm, a upotrebljava se za javne isprave. Narudžba, upotreba i zamjena pečata Instituta s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 34 - Institut za povijest ...

gradnji građevina stradalih u potresu od 9. studenoga 1880. kojima je ... Ključne riječi: Herman Bollé, historicizam, neogotika, Stolni kaptol, potres 1880., Zagreb.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 33 - Institut za povijest ...

33, Zagreb, 2009., str. ... right is Otti Berger, Bauhaus Archiv /Museum für Gestaltung Berlin, ... katalog izložbe, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, 2007. str.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 24 - Institut za povijest ...

tupnoj transformaciji u neoklasicizam 19. stolje}a proistekla je iz istra'ivanja baroknih pala~a unutar zidina grada, nasta- lih u razdoblju od potresa 1667. godine ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 35 - Institut za povijest ...

Visina oltara zaključena je atičkim zaključkom s reljefom. Božjeg Oka u glorioli, ... Visina oltara zaključena je ... su zagrebačka katedrala, nova župna crkva sv.

cjenik usluga državnog arhiva u šibeniku - Državni arhiv u Šibeniku

Velimira Škorpika 5 (p.p. 137), 22000 Šibenik I tel/fax: 022 312 514 I e-mail: [email protected] I http://www.dasi.hr I OIB: ... DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU ...

M a p p i n g u r b a n c h a n g e s - ducac - Institut za povijest ...

20 Sep 2017 ... Dubrovnik Tourist Board, and the Istituto Italiano di Cultura / Talijanski institut za kulturu. organisers: Ana Plosnić Škarić and Danko Zelić.

K LA S IC IZA M - Institut za povijest umjetnosti

31 svi 2014 ... Nina Kudiš Zidno slikarstvo u upravnoj zgradi šećerane u Rijeci. Jasminka Najcer Sabljak Klasicizam u likovnim zbirkama slavonskog plemstva.

INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Dinamika znanstvenoga rada Instituta za povijest umjetnosti najviše se usredotočuje oko kompetitivnih projekata koje financira. Hrvatska zaklada za znanost.

ljetovanje u apartmanima na murteru - Nezavisni sindikat djelatnika ...

18 velj 2019 ... ... Gojka Šuška 1 - www.nsdmup-a.hr - E-mail: [email protected] žiro račun: 2340009-1100195932 - MB:1464604 - OIB:58499309528.

sv. vlaha - Institut za povijest umjetnosti

Nella Lonza. SVETI VLAHO, BOŽANSKI ZAŠTITNIK DUBROVNIKA,. ČUVAR NJEGOVE SLOBODE I MIRA. 19. RANI KULT SV. VLAHA U DUBROVNIKU DO ...

Pula - Institut za povijest umjetnosti

30 lip 2006 ... ve, kaštel i amfiteatar, Pula kao da izlazi iz vode. Ulazeći u luku prolazi se uz ... kopnu, formiran je svojevrsni »pulski ring« između kompaktne.

Ivo Dulčić - Institut za povijest umjetnosti

ivo dulčić. o u m j e t n i k u u povodu izložbe. 18. 12. 1970./17. 1. 1971. m o d e r n a galerija. z a g r e b. Ivo Dulčić je slikar našeg kolorističkog struktura lizma.

klasicizam - Institut za povijest umjetnosti

ZBORNIK RADOVA ZNANSTVENOG SKUPA KLASICIZAM U HRVATSKOJ. 5. SADRžAJ. 9. Irena Kraševac. Uvodna riječ. 11. Milan Pelc. Periodizacija hrvatske ...

Radovi 26 - Institut za povijest umjetnosti

izraditi Dujam Kupari}. Na crte'u iz Petrograda ne vidi se slika s likovima sv. Josipa i sv. Ivana Trogirskog, koju je naru~io Kupari} 1700. godine, kao ni ciklus od ...

Iso Kršnjavi - Institut za povijest umjetnosti

veliki utemeljitelj. Zbornik radova znanstvenog skupa. Zagreb, 2015. Zagreb,. 21. – 23. studenoga 2012. Zlatna dvorana. Hrvatskog instituta za povijest uredili.

Ovdje - Institut za povijest umjetnosti

STJEPAN GRADIĆ I ANDREA BUFALINI – NARUDŽBA PROJEKTA U. RIMU (1670.–1671.) 125. PAOLO ANDREOTTI, ANDREA BUFALINI I STJEPAN GRADIĆ ...

Karlovac - Institut za povijest umjetnosti

raspucana pravoslavna crkva sv. ... Župnici župa Dubovac, Švarča i Rečica prkose neprijatelju ... the parishes of Dubovac, Švarča and Rečica have defied the.

PDF izvadak - Hrvatski institut za povijest

Loretana Farkaš. SUNAKLADNICI: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu. Visoko evanđeosko ...

Bič - Eukor - Hrvatski institut za povijest

u karikaturama pravaškog lista Bič (1883.-1885.) dr. sc. Jasna Turkalj. Hrvatski institut za povijest. Projekt: Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na.

Untitled - Hrvatski institut za povijest

19 ruj 2018 ... stavak 2. Statuta Hrvatskog instituta za povijest a u skladu s člankom 17. Poslovnika o radu. Znanstvenog vijeća Instituta, Znanstveno vijeće ...

arhitekton - Institut za povijest umjetnosti

Franjevci kapucini. 40. 3.2. ... Wandpfeiler-crkve (crkve s unutrašnjim zidnim stupcima) 83. 4.2.6. Crkve ... Osijek, Gornji grad, samostanska kapucinska crkva sv.

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST, ZAGREB Ima čast i ...

12 pro 2018 ... Ima čast i zadovoljstvo pozvati Vas na predstavljanje knjige. RAT HRVATA I MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI. OD 1992. DO 1994.

Tomislav Kolombar - Institut za povijest umjetnosti

predstavnici naše prve umjetničke generacije (Branko Šenoa. - ravnatelj, Crnčić, Čikoš i već spomenuti slikari), bio je za snovan na temeljitosti i dosljednosti ...

Vlasta Delimar - Institut za povijest umjetnosti

Već petnaest godina Vlasta Delimar (r. 1956.) predstavlja jednu od najkontroverznijih pojava na našoj likovnoj sceni. Njezin eksplicitno feministički umjetnički ...

ignjat fischer - Institut za povijest umjetnosti

bauer, marijan haberle, gustav bohutinsky, edvard mikloš schreiner, stanko bučar, and bogdan petrović also began their practice as architects.1 I have included ...

klasicizam neoclassicism - Institut za povijest umjetnosti

Zidno slikarstvo u upravnoj zgradi šećerane u Rijeci. Klasicizam u likovnim zbirkama slavonskog plemstva. Težnja za idealnim svijetom. — elementi klasicizma ...

dokumenti institucija - Hrvatski institut za povijest

Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat – Dokumenti, knjiga 5. ... i Srbi ne mogu živeti zajedno (nego samo kao komšije)” i da “Republika Srpska Krajina.

pdf online edition - Institut za povijest umjetnosti

Tibor Bence. Edo Štoker. Vojin Mraković ... Muhamed Karamehmedović. Amir Polić. Bogdan Škarić ... Muhamed Karamehmedović. Amir Polić. Bogdan Škarić.

INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI – CENTAR „CVITO ...

INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI – CENTAR „CVITO FISKOVIĆ” U SPLITU. IDENTIFIKACIJA I VALORIZACIJA PRIRODNE I GRADITELJSKE BAŠTINE ...

Slikarsko i sakralno - Institut za povijest umjetnosti

kritičkom prosuđivanju, ali svakako je. Slikarsko i sakralno igor Zidić, Ivo Dulčić, Zagreb: Požeška biskupija,. Matica hrvatska i Moderna galerija, Zagreb, 2016., ...

Ponavljanje, nestajanje - Institut za povijest umjetnosti

Ponavljanje, nestajanje. Edita Schubert, Retrospektiva, Galerija Klovićevi dvori. 24. rujna – 15. studenoga 2015. autorica izložbe Leonida Kovač irena. Bekić.

Tošo Dabac - Institut za povijest umjetnosti

Objavljene su mu dvije fotografije: »Ručak siromaha« i »Jesenje ju tro«, i otada pa sve do 1936. godine, kada »Foto-Revija« prestaje izlazi ti, Dabac je vrlo čest ...

Lovrenc Prager - Institut za povijest umjetnosti

30 srp 2005 ... srednji travej natkriven je ~e{kom kapom, a nad druga dva, koji imaju oblik uskog poprijeko postavljenog pravokutni- ka, nalaze se ba~vasti ...

iva r. jankovi ja je netko drugi i is someone else - Institut za povijest ...

sl.6 i 7: V. Delimar, Iz ciklusa Razgovor s ratnikom ili ... Vlasta Delimar u njihovom zajedniÀkom ra- ... 9 L. KovaÀ, Edita Schubert - Biografija ili kodovi iden-.

klasicizam u dalmaciji ii - Institut za povijest umjetnosti

15 lip 2012 ... Stanko Piplović: Klasicizam u arhitekturi Ivana Meštrovića (str.36). Davor Stipan: ... Svake večeri bi raspravljali o književnosti, glazbi i kazalištu.

Upute autorima - Institut za povijest umjetnosti

Trotočka kao oznaka za izostavljeni tekst dodaje se: …ispred, iza… i između (…) pojedinih dijelova rečenice. Kratka crtica (-), spojnica, upotrebljava se prema ...

značenje i oličavanje - Institut za povijest umjetnosti

11 pro 2006 ... značenje i oličavanje pierre francastel. — status umjetničkog djela. > Onome ... razlikovati dva komplementarna ali međusobno nesvodiva pos-.

krunoslav draganović - Hrvatski institut za povijest

iskaz, pod nazivom Prof. Krunoslav Stjepan Draganović – Kratak životopis. Iskaz je Ljetopisu “nabavio” beogradski publicist Slobodan Kljakić. Uz navedeni iskaz.

Miroslav AKMADŽA - Hrvatski institut za povijest

Stjepan Razum. Ocjenjivači rukopisa: mons. dr. Stjepan Kožul i dr. Agneza Szabo. Ispravci teksta: dr. Stjepan Razum. Prijevodi sažetka: Mica Orban Kljajić.

Izabrana bibliografija - Institut za povijest umjetnosti

osnutka (1907/08 – 1957/58), Izdanje Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, 1958., str. 57-59. 1959. A. Mutnjaković, Arhitekti u “Zemlji”, Čovjek i prostor, ...

segmente knjige - Institut za povijest umjetnosti

Palača Divona (Sponza) u Dubrovniku 204 • Ljetnikovac Petra Sorkočevića na. Lapadu 206 • Gradska lođa – vijećnica u Hvaru 212 • Katedrala sv. Jakova u ...

Amfiteatar u Puli - Institut za povijest umjetnosti

Amfiteatar u Puli: izvještaj o projektu adaptacije i radovima u toku. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske povjerilo mi je u travnju 1985. godine zadatak da ...

Knjiga sažetaka - Institut za povijest umjetnosti

Zvonko Maković. Europske i srednjoeuropske komponente u konstituiranju nacionalne povijesti umjetnosti: hrvatska umjetnost dvadesetih godina 20. stoljeća ...

Ikonografija i ikonologija - Institut za povijest umjetnosti

I Tizba čeka Pirama kraj gotičkog grobnog spomenika ... tako da je na primjer Piram protumačen kao Krist,. Tizba kao ljudska duša, a lav kao Zlo koje prlja nje.

krivnja i kazna - Hrvatski institut za povijest

15 svi 2018 ... KRIVNJA I KAZNA. Politika odmazde i sudski proces ministru u Vladi NDH. Živanu Kuveždiću 1948.-1949. krivnja-i-kazna.indd 1. 15.05.2018.

Radovi 32.indb - Institut za povijest umjetnosti

U trenutku kada Schmidt preuzima posao Katedrala je ... primijenio pri obnovi Katedrale u Speyeru. Vijenci s moti- ... IVAN ROGIĆ, Katedrala u Đakovu, Đakovo,.

Kvartalgodina Xii-1|2-2015 - Institut za povijest umjetnosti

Vera Horvat Pintarić, Umijeće opisivanja. 19 ivanka reberski. Karika koja je nedostajala u lancu hrvatskog slikarstva 20. stoljeća. Sanja Žaja Vrbica, Marko ...

jure amižić - Institut za povijest umjetnosti

vasko lipovac izložba objekata-skulptura umjetnički salon split. 6 — 18. 6. 1974. duško kečkemet. I ova je izložba rezultat takvog nje gova shvaćanja umjetnosti i ...

Radovi 39 - book-za web - Institut za povijest umjetnosti

Keywords: illusionist altarpieces, wall painting, Andrea Pozzo, Ivan Krstitelj Ranger, Anton Jožef Lerchinger, Antun Archer,. 18th century. Pozzo ' s work and his ...

Ivan Kožarić - Institut za povijest umjetnosti

ivan kožarić igor zidić. Kao s posjetnicom stupa se u hrvatsko kiparstvo kakvom rodenskom maskom ili majolskim aktom. Dobiju s njima naši muzeji, u pravilu, ...

Boris Cvjetanović - Institut za povijest umjetnosti

Boris Cvjetanović. -. Prizori bez značaja (1981.–). -. Osvrnimo se na vaše cikluse fotografija iz 80-ih godina: Ljudi iz šahta, Mesnička 6, Štrajk radnika u Labinu,.

the power of media - Institut za povijest umjetnosti

14 Jun 2018 ... books printed by Bishop Šimun Kožičić Benja in Rijeka. (1530–1531) seem to be chosen as elements of a carefully planned visual program ...