izjava - ZZZS

I Z J A V A. Podpisani(-a). ,rojen(-a). , stanujoč(-a). , dajem v zvezi s prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje po 20. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o ...

izjava - ZZZS - Srodni dokumenti

izjava - ZZZS

I Z J A V A. Podpisani(-a). ,rojen(-a). , stanujoč(-a). , dajem v zvezi s prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje po 20. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o ...

Izjava o zaštiti osobnih podataka Tele2 doo (dalje u tekstu: Izjava) 1 ...

o Registracija na MojTele2 portal – Tele2 u svrhu izvršavanja ugovora koristi ... portala Moj Tele2 pod uvjetom da se korisnik prethodno registrira za njegovo ...

Na podlagi 2 - ZZZS

Bernarda Halužan. Podhraški. Oddelek imenovanih zdravnikov. 03/42-02-308 bernarda.haluzan- · podh[email protected]. Gregorčičeva 5 a, 3000. Celje, pritličje ...

hrvaška - ZZZS

Pristojni organ: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Margaretska 3. HR-10002 ZAGREB telefon: 385 1 4806-333 za klice iz Hrvaške: 0800 79 79.

Uvodnik Kazalo - ZZZS

Lorsilan 1 mg tbl. 30x. V. 1,58 lorazepam. 047325 N05BA06. Lorsilan 2,5 mg tbl. 20x. V. 1,83 lorazepam. 027995 N05BA06. Losartan Mylan 50 mg film.obl.tbl.

V skladu z določbo 319 - ZZZS

BERNARDA HALUŽAN PODHRAŠKI, dr. med. nadzorna zdravnica I pooblastilo št. 9203-1/2005-CE/215. POOBLAŠČENA ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ...

lijekovi ili priča o obmani - ZZZS

poistovjećeni (LDL-kolesterol čini većinu ukupnog kolesterola i smatra se glavnom ... trošena je velika količina lijekova čije su doze kontinuirano rasle. ... je donio »revoluciju u kliničkoj medicini« (221), samo je još jedna obmana motivira.

Obmocna enota Maribor 2020.pdf - ZZZS

16 jan 2020 ... odloča na prvi stopnji v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti ZZZS, OE Maribor. Maja Starčevič, univ. dipl. ekon. vodja oddelka I odloča na prvi ...

kako do zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev - ZZZS

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica. Gregorčičeva ... Dom starejših občanov Ilirska Bistrica. Kidričeva ulica 15 ... Hus Dušan, Apoteka pri Teatru. Gledališka ulica 4.

Seznam uradnih oseb - Obmocna enota Maribor 2020.pdf - ZZZS

16 jan 2020 ... odloča na prvi stopnji v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti ZZZS, OE Maribor. Maja Starčevič, univ. dipl. ekon. vodja oddelka I odloča na prvi ...

IZJAVA IZJAVA RODITELJA

Pored aktivnosti koje se provode u sklopu redovnih programa, djeca iz vrtića uključuju se. i u razne druge aktivnosti o kojima se prikupljaju podaci. Zakonom o ...

Uvedba on-line sistema s prenovo sistema KZZ - ZZZS

Nova profesionalna kartica (v nadaljevanju: nova PK) je temelj element prenovljenega sistema. Uporabljala se bo za identifikacijo pooblaščenih delavcev (to so ...

Spoštovane zdravnice in zdravniki, spoštovane farmacevtke ... - ZZZS

810. 81. 8.547. ALPRAZOLAM. N05BA12 tableta 0,25 mg. HELEX tbl. 30x0,25mg. 057509. V. Rp. 3 tbl. 380. 38. 4.680. XANAX 0,25mg tbl. 30x0,25mg. 045993.

Izjava o

I Z J A V A. Podpisani(-a). , rojen(-a). , stanujoč(-a). , dajem v zvezi s prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član – zakonec, zunajzakonski ...

izjava

Planer putovanja Hrvatskog autokluba (http://map.hak.hr) – izlistanje za mjesto rada, međumjesni prijevoz, mjesto stanovanja;. • Preslika osobne iskaznice ili ...

IZJAVA O PRAVIMA

Izuzetno, sudija slobode i pritvora, ili sudija na zahtjev tužilac Republike može odlučiti dva dodatna ... Imate pravo zahtijevati kraj policijskog pritvora. Možete zahtjevati od tužioca Republike, sudija ili sudije sloboda i pritvora, u momentu.

Tabularna izjava

čest. zem. 3683, ŠUma,čest. zem. 8-1-39.štmtu, z.u. 4-100;. - čest. zem. 7399, suma. pov. 6547 m2, Z.U. 54/1: - čest. zem. 8432/1. šuma. čest. zem. 8432/3.

Izjava studenta/ice

Adresa prebivališta: OIB: U svrhu učlanjenja u Student servis, Studentskog centra u Zagrebu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem sljedeću:.

Izjava ZOPP-S

dajem slijedeću. IZRIČITU PISANU SUGLASNOST. Ja ......................................................................................................................................................................... .

NASLJEDNIČKA IZJAVA

Ja dole potpisani(a). , sin-kći________________,. (djevojačko prezime__________________), rođen(a). god,. JMBG____________________________ ...

Izjava o osnivanju

Ja, MIRJANA BORIC, javni biljeZnik u Osijeku potvrdujem da udinjene promjene lzjave o osnivanju za OSJECKI SAJAM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ...

NASLJ IZJAVA

da u cijelosti prihvatam svoj dio nasljedstva poslije smrti. da u cijelosti prihvatam svoj dio nasqedstva poslije smrti /prezime–djevo a~ko ...

IZJAVA O SUGLASNOSTI

sudjeluje u natjecanju Školski laboratorij 2015. te da njegova video prezentacija bude objavljena na Portalu za škole www.skole.hr u skladu s Pravilima ...

izjava - AMBASADA BiH

Ja,. ,rođen________________,u______________________. (prezime i ime). (datum rođenja). (mjesto rođenja) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne ...

Izjava - prijevoz

Planer putovanja Hrvatskog autokluba (http://map.hak.hr) na temelju kartografske podloge Google Maps. •. Preslika osobne iskaznice ili prijave o boravištu.

izjava obcine - Gov.si

S podpisom in žigom te izjave, ki velja kot izjava v 4. alineji 10. točke Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki ...

Izjava za roditelje.pdf

sudjeluje u natjecanju Školski laboratorij 2015. te da njegova video prezentacija bude objavljena na Portalu za škole www.skole.hr u skladu s Pravilima ...

IZJAVA O NEAKTIVNOSTI

Obrazac: IZJAVA-NPF. Naziv obveznika: Šifra djelatnosti: Sukladno članku 28. stavku 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih.

izjava - Ambasada

Ja,. ,rođen________________,u______________________. (prezime i ime). (datum rođenja). (mjesto rođenja) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne ...

IZJAVA O LEKTURI

Page 1. IZJAVA O LEKTURI. Ja,. izjavljujem da je rad naslova. autora/ice. lektoriran prema pravilima hrvatskoga jezika. Datum. Potpis lektora.

izjava - HZZO

rodiljnim i roditeljskim potporama o pravu na rodiljni dopust i način njegova korištenja obavijesnim letkom dobivenim uz ovu pisanu izjavu. II. Izjavljujem da ću ...

Obrazac 4 - Izjava

Образац 4. Редни број са Обрасца 2: Јединствени матични број грађана. Изјава*. Сагласан-на сам да ми се изврши уплата доприноса на основицу која ...

Izjava vlasnika

IZJAVA I SUGLASNOST. (ispunjava vlasnik nekretnine). , OIB: MBG: s prebivalištem u grad/općina. , naselje ulica i kbr. vlasnik sam obiteljske kuće koja se ...

izjava - BiH AMBASADA

Ja,. ,rođen________________,u______________________. (prezime i ime). (datum rođenja). (mjesto rođenja) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne ...

izjava o lastnostih-tk 90 s6.3 - Domtrade

Heplast-pipe d.o.o.. Kralja Zvonimira 38, 40323 Prelog, Hrvaška. 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge:.

Izjava - Komunalac Korenica

KOMUNALAC d.o.o. KORENICA. OIB:35080102633. IBAN HR73 2340 0091 1101 0949 8. Trg sv. Jurja 12. 53230 Korenica. Tel.: 053/776-518, Fax: 053/776- ...

izjava o svojstvima - Samoborka

CSS d.o.o., Savska cesta 144a,10000 Zagreb, ID. 2481. 2481-CPR-0270, 1.izmjena, 22.siječnja 2018. 6. Objavljeno svojstvo. Bitne značajke. Svojstvo.

Izjava o sukladnosti - Ellabo

Elektrotehnika d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge. Ulica Nikole Tesle 16, 48260 Križevci, Hrvatska. Tel: 385 48 682-789, Fax: 385 48 681-613 e-mail: ...

1. Izjava o dostavljenoj dokumentaciji

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ. Пријављујем се на конкурс за упис полазника у Центар за основну полицијску обуку, објављен.

izjava - Lopar Vrutak

Page 1. LOPAR VRUTAK D.O.O.. LOPAR 381/A. 51281 LOPAR. OIB:46240349814. IZJAVA. Kojom ja. oib: na.

izjava - Darkom Daruvar

Upoznat/a sam sa činjenicom da se izjavom o trajnom odricanju grobnog mjesta, nemam pravo više koristiti istim, te da se ono prenosi na tvrtku Darkom d.o.o. ...

Pristupna izjava - Syngenta

Pravila sudjelovanja i članstva u OptiTech Klubu (OTK). OptiTech Klub organizira. Syngenta Agro d.o.o.. Samoborska 147. 10090 Zagreb. • Članom OptiTech ...

izjava - Grad Gračanica

da ne primam stipendiju ili kredit od drugog organa. Izjavu dajem u svrhu dokaza uz prijavu na Konkurs za dodjelu stipendije za školsku. 2019./2020. godinu ...

izjava o lastnostih - Fragmat

IZOSELF PE plus - R samolepilni bitumenski trak z nosilcem steklenega voala in ojačane PE folije ;. 20 m x 0,1 m x 1,2 mm ali 20 m x 0,2 m x 1,2 mm ali 20 m x 0 ...

izjava o lastnostih - Veto

3. Predvidena uporaba proizvoda: Odvod produktov zgorevanja iz zgorevalnih naprav v zunanjo atmosfero. 4. Proizvajalec. LIM-MONT d.o.o.. Vrbanovec, Braće ...

Izjava o izvanbračnoj zajednici

I Z J A V A. Slobodnom voljom izjavljujemo da ... ne živi u drugoj izvanbračnoj zajednici. Isto tako izjavljujemo da živimo u zajedničkom kućanstvu na adresi ...

Izjava - Pergament promet doo

... odgovara osobinama navedenim u tehnickim karakteristikama Office Premium Cut-size, kod FTP-PAP-0005. 100 gr papir se proizvodi u sljedecim formatima:.

izjava o sukladnosti - Tehno Mag

www.tehnomag.com. TR: 2500009-1101226372 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: ...

izjava o odgovornosti - WOOP!

polno odgovornost. A: IZJAVA UPORABNIKA. Izjavljam, da se športne dejavnosti v trampolin parku Woop! Ljubljana udeležujem prostovoljno in na lastno željo.

Izjava o lastnostih - Domtrade

Goriške opekarne. Renče, Merljaki 7. SI 5292 Renče. IZJAVA O LASTNOSTIH. DECLARATION OF PERFORMANCE. Št. ZSE 01-13. 1. Enotna identifikacijska ...

Izjava suglasnost roditelja

IZJAVA/SUGLASNOST ZAKONSKOG SKRBNIKA/STARATELJA. Ja, ... ( ulica i kućni broj). Kao zakonski skrbnik/startelj dajem suglasnost/izjavljujem da ...

OBRAZEC 3-F 1 IZJAVA O IZPOLNJE

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH POGOJEV (pravne osebe). Spodaj podpisani/a. _. (ime in priimek ponudnika) izjavljam, da: pravna oseba izpolnjuje ...

IZJAVA O PRIMANJU STIPENDIJE

IZJAVA. O PRIMANJU STIPENDIJE. Izjavljujem da sam u kalendarskoj godini 2017. primao/la stipendiju koja se financira iz: a) javnih izvora (nije potrebno ...

Pristopna izjava NSTTS

sindikata določeno članarino, katero se mi lahko odteguje od plače pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 delavcev, oziroma kot zaposleni pri delodajalcu, ...

izjava o svojstvima - Reyher

Vijci sa šesterostranom glavom, standardni ili preinačeni, izrađeni od ugljičnih ili ... DIV Ltd. HR-10430 Samobor, Bobovica 10a. Place of production: Plant Knin, ...

Izjava o okolišu - HiPP

31 pro 2019 ... kes i Probavin). 2001. Dolazi do promjene vlasničke strukture, 01.03.2001. tvrtku kupuje HiPP Beteiligungs AG i postaje 100 %-tni vlasnik.

izjava - Porezna uprava

IZJAVA kojom dajem suglasnost Ministarstvu financija, Poreznoj upravi Republike Hrvatske da mi. Potvrdu o određenom i dodijeljenom OIB-u i rješenje o ...

pisana izjava izvođača - TVZ

način provedbe stručnog nadzora. - završno izvješće nadzornog inženjera. - pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Pristupna izjava - Generali Investments

Društvo) prikuplja temeljem Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN. 44/16), Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN ...

izjava o zaštiti osobnih podataka - HEP-a

25 svi 2018 ... HEP ELEKTRA d.o.o.. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb ... Vrste osobnih podataka koje HEP Elektra upotrebljava: a). Vaši osobni ...