SUZBIJANJE DRVENASTIH I AKVATIČNIH KOROVA

žabnjaci (Ranun- culus flufiatillis), a razne vrste krocanja (Miriophylum spp.) ispunjavaju volumen profila kanala ispod površine vode, naročito u dijelu kanala ...

SUZBIJANJE DRVENASTIH I AKVATIČNIH KOROVA - Srodni dokumenti

SUZBIJANJE DRVENASTIH I AKVATIČNIH KOROVA

žabnjaci (Ranun- culus flufiatillis), a razne vrste krocanja (Miriophylum spp.) ispunjavaju volumen profila kanala ispod površine vode, naročito u dijelu kanala ...

Suzbijanje “teških” korova totalima Suzbijanje ... - victoria logistic

Totalni herbicidi se usvajaju u korove preko zelenih biljnih površina i kreću se do svih delova biljke, uključujući i koren. Budući da samo usvajanje i translokacija ...

SUZBIJANJE KOROVA U RAJČICI

pastirska torbica (Capsella bursa-pastoris), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum persicaria), tušanj (Portulaca oleracea), europski ...

Suzbijanje korova u vinogradima

taktni totalni neselektivni herbicidi djelatne tvari dikvat i nešto kasnije djelatne tvari para- kvat. Zbog učinkovitog i brzo vidljivog djelovanja, vinogradari su rado ...

suzbijanje korova u voćnjacima - PSS Subotica AD

korovi troše značajne količine vode, pa time isušuju i osiromašuju zemljište ... dominiraju uskolisni korovi, a kada su korovi visine 8-15 cm). Koriste se rastvoreni ...

Suzbijanje korova u kukuruzu-low res - Bayer

Adengo® je zemljišni herbicid koji će izvrsno počistiti korove koji su već ... kukuruz u fazi 4 ili 5 listova tada svakako treba dati prednosti herbicidima za post-em ...

Suzbijanje korova u suncokretu - Delta Agrar

Pored dobre pripreme zemljišta i setve obavljene u optimalno vreme, neophodno je zaštititi usev od korova. Dobri efekti postižu se primenom odgovarajućih ...

- Pelargonije - Krumpirova zlatica - Suzbijanje korova u krumpiru

Suzbijanje korova u krumpiru. - Pčelinji proizvodi ... donosi lak uzgoj i razmnožavanje, te obilna i ... Green Garden tekuća gnojiva za: agrume, ruže, petunije ...

Fiziologija akvatičnih oganizama - PMF

Primjeri nekih bentoskih zajednica. Život u dubokom moru. Produktivnost i prehrambene mreže u moru i slatkim vodama, kruženje tvari i protok energije.

jesenska gnojidba drvenastih kultura

Osim klasične primjene PK (fosfor-kalij) gnojiva, u jesenskoj se gnojidbi drvenastih kultu- ra primjenjuje i organska gnojidba, kalcifikacija te folijarna gnojidba.

Indikatorski taksoni zajednice akvatičnih makrobeskičmenjaka u ...

21 мар 2018 ... Biološki indikatori, ili bioindikatori, su organizmi ili zajednice organizama, koji svojim prisustvom ili odsustvom, brojnošću, morfologijom, ...

UKORJENJIVANJE REZNICA VOĆAKA I DRVENASTIH UKRASNIH ...

Ključne riječi: reznica, razmnožavanje, čimbenici ukorjenjivanja. UVOD ... biserak - Symphuricarpos orbiculatus Moench., hortenzija - Hydrangea paniculata ...

Efekti zagađenja na kvalitet akvatičnih ekosistema - cecra

razlagači intenzitet svetlosti, salinititet. Ⅰ Set tolerantnih granica. Ⅰ Životinje, biljke i mikroorganizmi - BIOTA. Ⅰ Biotičke interakcije. Ⅰ Set tolerantnih granica.

venuce i susenje drvenastih bilja_tomic, vukadina.indd

uvijek pojavljuje najĀešşe kao uzroĀnik propadanja ukrasnih grmova (u ... nog bilja iz uvoza, na mjestu prodaje, najĀešşe u vrtnim centrima ili rasadnicima.

perspektive recirkulacijskih akvatičnih sustava i ekološka održivost

tolerirati nižu kvalitetu vode i više temperature nego pastrva. Oni se ... izdržljivi, plastični spremnici mogu se prikladno pomicati i lako očistiti kad je potrebno, ali.

alohtone vrste insekata šumskih i dekorativnih drvenastih biljaka u ...

Tokom istraživanja entomofaune drvenastih šumskih i dekorativnih vrsta biljaka konstatovane su sledeće alohtone vrste insekata: Red. HETEROPTERA - ...

korova - vpps.edu.rs

Neotenija je relativno česta pojava kod korova. Ona je konstatovana kod oko 90 vrsta korovskih biljaka. Neotenične biljke najčesće se obrazuju u uslovima ...

atlas korova - ResearchGate

23 kol 2007 ... Polygonum aviculare L. (ptičji dvornik, troskot)*. Polygonum lapathifolium L. (uzlati dvornik)*. Polygonum persicaria L (žlezdasti dvornik)* ...

Bez travnih korova - Syngenta

Količina i vreme primene. Axial 050 EC se odlikuje najširim vremenom primene i izuzetnom selektivnošću. U ozimoj pšenici i ozimom ječmu se može ...

METODE PRIMENJIVE ZA PROUČAVANJE KOROVA U ...

metoda za testiranja efikasnosti mera za suzbijanje korova u lekovitom ... Proučavanje klijavosti semena korova je od velike važnosti prilikom ... Atlas korova. 7.

INTEGRIRANA ZAŠTITA BILJA OD KOROVA

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za herbologiju [email protected] INTEGRIRANA ZAŠTITA BILJA OD KOROVA. SAŽETAK. Korovi signifikantno ...

POSTUPCI UNIŠTAVANJA KOROVA U KUKURUZU

1). Druga kultivacija vršila se u fazi 6 do 8 listova kukuruza i to samo za vučenim kultivatorom 14 dana posle prve kultivacije. Sl. 1. Međuredna freza sa pogonom.

Zaštita kukuruza od korova - Delta Agrar

nicanja (pre-em) kukuruza, ali i u nicanju do 3. lista kukuruza može se primeniti herbicid Frontier. Super za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih ...

NAČELA INTEGRIRANE ZAŠTITE JAGODA OD KOROVA

Suzbijanje korova jedna je od najvažnijih mjera u uzgoju jagoda. Budući su ... herbicida kemijske mjere borbe protiv korova preuzimaju vodeću ulogu u svim ... folije. Spektrom se razlikuju, iako sva tri bolje djeluju na jednogodišnje trave.

MIKOPOPULACIJA KOROVA ISTOČNE SLAVONIJE I BARANJE

slika u knjizi je nastao pomak za dvije stranice, pa se navedena slika ne nalazi na 82., nego na 84. stranici. ... proizvodnja i napominju da kulturne biljke stalno prate korovi. Ističu da se na korovskim ... naziv i glavni narodni nazivi. Za patogeni ...

Zaštita kupusnjača od korova, bolesti i štetnika

Zaštita kupusnjača od korova, bolesti i štetnika. Zaštita kupusnjača (cvjetača, kelj, kelj pupčar, kupus) od korova. Kupusnjačama odgovaraju površine gdje se ...

Iskustva u kartiranju korova u Srbiji - Izbis

RS) u grupi adventivnih korova se nalaze 93 vrste, a od njih 30-ak ... „Kartiranje karantinskih, invazivnih i ekonomski štetnih korova na ... CD Atlas korova. GPS.

Zaštita suncokreta od korova prije pripreme tla za sjetvu

Herbos. d.d. isto. Roundup bioactive. SL. 48,6. Monsanto. Europe S.A.. Herbos d.d. isto ... Herbos. d.d.. 1,5-2,5 l/ha. Treflan EC. EC. 48,0. Dow Agro Sc. Chromos.

ZAŠTITA PROTIV BOLESTI, ŠTETOČINA I KOROVA U ovom ...

cvećarstvu zaštita bilja je zaista velik problem, naročito u fazi preusmjeravanja na eko-tehnologiju. Pitanje! Zašto je eko-proizvodnja protiv suvremenih pesticida ...

povijest istraživanja rezistentnosti korova na herbicide u hrvatskoj

Zvonimir Ostojić. • Krsnik, Tanja (2008). Rezistentnost korovne vrste limundžik (Ambrosia artemisiifolia L.) na herbicid atrazin. SuZ Agronomski fakultet. Voditelj:.

Mogućnost suzbijanja korova u kukuruzu herbicidima iz grupe ...

Herbicid. Preparat. Varijanta. Naziv. Koliţina. (g/ha). Naziv. Koliţina. 1 primsulfuron–metil. 30.0. Tell 75 WG. 40 g/ha. 2 nimsulfuron. 12.5. Tarot 25–DF 50 g/ha. 3.

Zaštita vinove loze od korova, bolesti i štetoËina

Vrijeme primjene i pripravci koji se mogu rabiti u zašiti nasada vinove loze od ... propineb. Bayer. Pinus Agro. 0,20-0,25%. Antracol BT. WP. 70% propineb .

Zaštita ratarskih kultura od korova i bolesti - Agro BASF

cretna broćika (Galium palustre),. ▫ sitnocvjetna ... parviflora), ljepljiva bročika (Galium aparine), kamilice ... officinalis), čekinjasta broćika (Galium aparine) ...

aktuelni roblemi u suzbijanju korova i drugih štetnih ... - Izbis

Oksifluorfen (kupus Goal 2 – 3 l/ha). Folijarna primena. 1. posle rasađivanja 10 – 15 dana. Fluazifop –P–butil (Fusilade super, Bevelade extra 1 – 4 l/ha).

Zastita od korova u secernoj repi febr 2015 - Sunoko

Iva - Iva x. Mišljankinja - Stelaria m. Pepeljuga - Chenopodium a. Poljska gorušica - Sinapis a. Abutilon - Abuthilon t. Ambrozija - Ambrosia a. Čičak - Xanthium s.

Pripravci za zaštitu kukuruza i krumpira od korova, štetnika i bolesti

atrazin acetoklor: Radazin, extra, Guardian Extra, Legionar Plus atrazin alfa metolaklor: ... glifosat: Herbocor, Oxalis, Cidokor, Clinic i drugi pendimetalin: Stomp ...

Zaštita lucerne, duhana i uljane repice od korova, bolesti i štenika

Inkorporirati prije sadnje prijesadnica. Jednogodišnji širokolisni i neki travni. Klomazon/. Command 4 - E. 1. Sa ili bez inkorporiranja prije sadnje prijesadnica.

Suzbijanje komaraca

STANIŠTA (legla) JAJAŠACA, LIČINKI I KUKULJICA vode stajaćice, bare, lokve, kanali, potoci, poplavne livade, šikare, šume, bačve s vodom, vaze, auto-gume, ...

EPIDEMIOLOGIJA I SUZBIJANJE GROŽĐANIH MOLJACA

Grožđani moljci su najvažniji štetnici vinove loze u nas. Oni se javljaju ... grožđani moljac (Lobesia / Polychrosis i botrana Schiff.) i žuti grožđani moljac (Clysia ...

CRNA UDOVICA - POJAVNOST I SUZBIJANJE

prostraciju i prijapizam. Rossi je 1790. godine potanko opisao pauka i dao mu ime Aranea tredecimguttata. (1). Otrovne žlijezde opisane su 1837. godine (1). De.

OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU MJERA ZA SUZBIJANJE I ...

Ambrozija (fazanuša, fazanka, limundžik ili partizanka) je jednogodišnja biljka, visoka 1 do 1,5 metar. Korjen joj je vretenast i jak. Stablo je uspravno, razgranato ...

ŠTETNICI I NJIHOVO SUZBIJANJE U USKLADIŠTENOM ...

tus - grahov žižak na sjemenskom grahu. Zaraza graha ovim štetnikom odvija se u polju, a razvoj daljnjih generacija odvija se u skladištima, kako bi se to ...

RASPROSTRANJENOST, POLINACIJA I SUZBIJANJE AMBROZIJE ...

limundžik te partizanka. Prema botaničkoj podjeli svrstava se u porodicu Asteraceae i red Asterales. Rodu Ambrosia pripada oko 40 biljnih vrsta porijeklom iz.

Kadifica - Suzbijanje puževa - Sjemenarna

te mlade biljke. Puževi se dijele u dvije velike skupine puževi golaći puževi s kućicom. Puževi golaći imaju izduženo tijelo obavijeno sluzavim plaštem, a u nekih.

Mjere za suzbijanje bolesti na ribogojilištima

za uzgoj pastrva, a u znatnoj mjeri i na šaranska ribnjačarstva. ... pastrve su za sada nepouzdani ili mogu garantirati ... ih očistiti od parazita i dati im antibiotike.

ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUZBIJANJE MONOPOLA

Konkurencija je zastupljena samo u 0,03% ukupnog broja predmeta u Upravnom sudu, javne nabavke u 0,47%, a nelojalna konkurencija sa 0,005%. I kada bi ...

Suzbijanje tuberkuloze u socijalnom osiguranju

bakcili, virusi ili njihovi produkti, često ne izazivaju specifično djelovanje, a niti ostavljaju imunitet protiv toga uzročnika, već stavljaju organizam u sta- nje velike ...

SUZBIJANJE DIVLJEG SIRKA (SORGHUM HALEPENSE) U ...

korovirna ima kukuruz, a najrnanju SeCerna repa. ... 1) Dr DANICA DRA~IC, viii naui-ni saradnik, NauEni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. 92 ... suncokret, soja, krompir, SeCerna repa. I i dims reoica. I Herbicidi. Herbicides. 1-4.

Bol i smjernice za suzbijanje boli pri kroničnoj rani

prihvatila i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO). „bol je neugodno osjetno i emocionalno iskustvo po- vezano sa stvarnim ili mogućim oštećenjem tkiva ili.

Pravilnik o mjerama za sprječavanje, otkrivanje, suzbijanje i ...

19 апр 2014 ... 2) svinja sumnjiva da je zaražena virusom klasične kuge svinja je svinja ili leš svinje, koja pokazuje kliničke znake bolesti ili karakteristične ... tjelesna temperatura i kod kojih svinje ne reaguju na liječenje antibioticima. ... kategoriji, identifikacionoj oznaci svinja od kojih su uzorci uzeti i njihovo mjesto na.

ESTRELLA Insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu i na ...

ESTRELLA. Insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu i na krumpiru. Sadrži: Lambda-cihalotrin: 25 g/kg (2,5% w/w). Smjesa izomera u omjeru 1:1: ...

praktični alati za suzbijanje diskriminacije i upravljanje ... - HZZ

uniforme - šminka, nakit ili slično su zabranjeni. Pozivajući se na ovaj ... raznolikosti može postići je koncept Plave oči – Smeđe oči (Blue. Eyes – Brown Eyes) ...

Suzbijanje unutarnjih parazita ovaca i koza

Od unutarnjih parazita zdravlje ovaca naročito ugrožavaju metilji, zatim plućni vlasci i želučano-crijevni paraziti. U intenzivnoj proizvodnji ovčjeg i kozjeg mlijeka,.

Vodič za suzbijanje karcinomskog bola - judzks

Predsjednik Udru`enja za terapiju bola Federacije Bosne i Hercegovine. Mr. sc. dr. ... Jedan flaster na 48-72 sata, aplicirati na suhu, neinflamiranu ko`u gornjeg dijela ... su ove dvije vrste lijekova jednako efikasne kod oba tipa bolova. Antikonvulziv ... Olak{anje boli kod raka sa vodi}em raspolo`ivih opoida. Drugo izdanje.

SUZBIJANJE MI[OLIKIH GLODAVACA U [UMSKIM EKOSUSTAVIMA ...

[email protected]: Glodavci, ponajprije mi{evi, voluharice i {takori, oduvijek su privla~ili posebnu ... dive posljedice za ~ovjeka i za sve `ivotinjske vrste koje nisu cilj suzbijanja. K l j u ~ n e r i j e ~ i ... Kako sukladno Zakonu o otrovi- ma pripada u I.

Korovi u kukuruzu I njihovo suzbijanje - vpps.edu.rs

Višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi su manje zastupljeni, ali oni svojom agresivnošcu i štetnošću mogu predstavljati i najveću konkurenciju gajenom usevu ...

POTATOPRO za suzbijanje plamenjače u krumpiru ... - Orchem

PROMAN d.t. klomazon (CS). 5. POTATO PRO preporuka za suzbijanje korova u krumpiru. 6. PLAMENJAČA. 7. PENNCOZEB 75 DG, PROFILUX. 8. RANMAN ...

Suzbijanje zlatne žutice vinove loze

2 stu 2017 ... Flavescence Dorée de la vigne: recherché menées à l'INRA et pistes ... de la flavescence dorée en viticulture biologique – Résultats de 2013, 7p.

JEdINSTVEN NOVI FUNGICId ZA SUZBIJANJE ... - Hemoslavija

mILdICUT je fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). U sebi sadrži dve aktivne materije za sistemično, dugo i pouzdano delovanje.

SUZBIJANJE JABUČNOG SAVIJAČA (Cydia pomonella L ...

drugih tehnoloških štetnika plodova jabuke (npr. savijači kožice ploda, breskvin savijač, kukuruzni moljac), o tehnološkim karakteristikama nasada, o.