przegląd rusycystyczny - CEJSH

147 Л. Яновская, Творческий путь Михаила Булгакова, Советский писатель, ... i digao ruku napadajući mirnog čovjeka od livenog željeza — bilo kakav.

przegląd rusycystyczny - CEJSH - Srodni dokumenti

przegląd rusycystyczny - CEJSH

147 Л. Яновская, Творческий путь Михаила Булгакова, Советский писатель, ... i digao ruku napadajući mirnog čovjeka od livenog željeza — bilo kakav.

Przegląd pięciu tekstów Maitrei _ B6 - mahajana.net

bhumi, Maitreja był jednym z ośmiu głównych bodhi- ... Maitreją przez dwanaście lat, po czym nie widząc ... Maitreja odpowiedział: „Byłem tam przez cały ten.

Morawy - Przemyski Przegląd Kulturalny - WEBD.pl

gramofon – dzięki swemu odrodzeniu – na pewno jest pojęciem całkiem dobrze ... umieszczona jest miedziana elipso- idalna forma symbolizująca ziem-.

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 3 (2013) Możliwości ... - RCIN

2 Mar 2013 ... ... się trąb powietrznych w Polsce” (Lorenc, 2012) bądź też „polską aleją ... W Polsce tornada związane z superkomórkami mogą osiągać siłę ...

Przegląd regulacji dotyczących rejestracji gatunków zwierząt ... - Senat

tunków zwierząt i roślin jest Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi ... Republika Chorwacji jest stroną konwencji CITES od czerwca 2000 r. Obowiązek ...

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences

Arthryl saszetki. Siarczan glukozaminy. Arthryl ampułki. Siarczan glukozaminy ... Forum Bibliotek Medycznych 2008;1(1):374–375. Niżankowski R, Bała M, ...

Rabbuni - CEJSH

z greckiego na aramejski i hebrajski. Ten z tekstów, który okazałby się najbardziej zrozumiały, byłby językiem ojczystym Jezusa. Por. J. Barr, Which language did ...

Załącznik - CEJSH

164 Analepsa i prolepsa to zabiegi narracyjne oznaczające sięganie wstecz lub wybieganie w przód względem głównego toku narracji. Po zaanektowaniu ...

spqr - CEJSH

22 Nov 2016 ... Mary Beard, SPQR: A History of Ancient Rome, Profile Books,. London 2015, 606 pp., with illustrations. Writing about ancient history in the 21st ...

Romowie - CEJSH

Tekst opublikowano dopiero w 1990 r. w Warszawie. Djelem, djelem. Djelem, djelem, lungone dromensa. Wędrowałem długimi drogami,. Maladilem baxtale ...

PR 2008 nr 4.indb - CEJSH

Dogodilo se da je autor Emil Matešić bio jak na riječima, ali na djelu nije. (Vjesnik6, 2004) jak na peru 'мастерски владеющий пером'. Jednom ga je neki ...

Лили Лалауна - CEJSH

[ПРЕДГРАDЕ НАØЕ МЛАДОСТИ], Каскад на Дрине [СЛАП НА ДРИНИ],. Ваймар ... песня, строфа, псальм [пјесма, строфа, псалм]: Песня [ПЕСМА], Песня.

KLASYKA WEIMARSKA - CEJSH

Klasyka Weimarska, Republika Weimarska, KZ Buchenwald oraz Bau- haus to ściśle z tym miastem związane fenomeny, które sprawiają, że Weimar pozostawia ...

Druže Tito svi smo mi - cejsh

karakterizira vjerska krepost i snaga, a tu usporedbu Divna Zečević vodi prema Revoluciji – „Primarna je odanost revoluciji, a revolucija je ljubav i isključuje ...

Gnoza Judasza - CEJSH

Jocz, A. (2017). Gnoza Judasza (Ewelina Drzewiecka, Herezja. Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku,. Kraków: Universitas, 2016, 416 ss.).

Oświecenie w Chorwacji - CEJSH

mocniej społecznopolityczny aspekt rzeczywistości: „jozefinizam” („józefinizm”). (Ježić, 1944/1993), „prosvijećeni apsolutizam/jozefinizam” („absolutyzm oświe.

lokalizm i samorządność - CEJSH

Page 1. LOKALIZM I SAMORZĄDNOŚĆ. Page 2. Page 3. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 2015, t. XII (ISSN 1731-8440). Andrzej Chodubski. ∗. Rozwój ...

Experience of the Vis Archipelago Fishermen - CEJSH

Vis archipelago fishermen, their ethics and mutual relationships in the extreme ... This same Dalmatia is also a land of fishermen, who ... Zagreb: V.B.Z. studio.

Ethics of the Sea – Experience of the Vis Archipelago ... - CEJSH

Members of the fishing crew of the gajeta falkuša boat referred to each other in second person plural. In spite of the closeness imposed by the shared living in the ...

SLAVICA LODZIENSIA 1.indb - CEJSH

[email protected]. SEMIOTIKA PISMA U ROMANIMA. DŽEVADA KARAHASANA. Pogledaj ti ... U tom kontekstu je bitno analizirati strukturalne pozicije pjesnika u tekstu romana ili ... Begzada i Mukaffa ispisuju svoju ljubav, ali ispi-.

Economic Transactions between Characters ... - CEJSH

the Moon]) and Zoran Ferić (Na osami blizu mora [Alone by the Sea]) that reflect the specificities of interactions between tourists and the local population in a ...

The Case of Đuro Ferić - CEJSH

The essay reconstructs the scribal collection of Ragusan literature compiled by Đuro Ferić (1739–. –1820) and currently scattered across various libraries.

Amos z Tekoa, prorok przyszłości - CEJSH

5 Paź 1990 ... AMOS Z TEKOA, PROROK PRZYSZŁOŚCI. 1. MIESZKANIEC JUDEI. Z tytułu księgi dowiadujemy się o miejscu pochodzenia Amosa (1,1); tekst.

WIEDZA o ŚWIECIE A CZyTANIE ZE ZRoZUMIENIEM W ... - CEJSH

40–63. Page 4. Ana Ćavar. 86 tekst przekazuje się w oryginale lub w znanym ...

współczesny dryf niemieckiego republikanizmu - CEJSH

republikanizm, Wiosna Ludów, Republika Weimarska, Republika Bońska, ko- munitaryzm ... -złotej flagi: najpierw przez Republikę Weimarską (1919), później.

Intermedijalna korespondencija: AGM – Ljudevit Šestić i ... - CEJSH

14 tra 2014 ... i Josip Leović (Intermedial Correspondence: A.G.M. – Ljudevit Šeštić and ... Ivanec, Brod na Savi, Čakovec), a završava je u Zagrebu godinu ...

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - CEJSH

Nei seguenti esempi indicheremo i verbi al trapassato prossimo con la sigla TrP, i verbi al passato remoto con PR, mentre l'imperfetto sarà abbreviato con Ipf: (1) – ...

Queer immanence in Who is? Woyzeck: technocentric ... - CEJSH

These twentyseven loosely. Page 2. Page 2 of 26. Leo Rafolt. Queer Immanence in Who is? Woyzeck: The Technocentric Utopia of the Master… interconnected ...

O konsekwencji niekonsekwencji tłumaczy, czyli z ... - CEJSH

gające lekcją [hiperonimy], lecz zamiast tego zastosowano lekcję [wyraz nadrzędny]. W Spol funkcjonują określenia „hiperonimia” i „hiperonim”, nie są natomiast ...

Transcultural and Transcorporal Neighbours:Japanese ... - CEJSH

Leo Rafolt. Faculty of Humanities and Social Sciences. University of Zagreb ... Leo Rafolt. I. The French anthropologist Marcel Mauss was one of the first authors.

Poznańskie Studia Slawistyczne 1/2011 - CEJSH

b) od Dyplomu Październikowego (Listopadska diploma) do Ugody z Węgrami (1860–1868). Już samo powierzchowne spojrzenie na szkic periodyzacyjny.

Je li hrvatski književni modernizam bio antikatolički ... - CEJSH

20 lis 2016 ... He comes to the conclusion that Croatian Moderna was not an ... nalnih književnosti zapadnog kruga, kojem hrvatska književnost nedvoj-.

w sporze o alfabet języka ruskiego - CEJSH

w sporze o alfabet języka ruskiego (ukraińskiego) w Galicji w latach 30. i 40. ... skiego wywodzą języka, a której alfabet ruski nie potrzebował i nie potrzebuje [...].

Ñòèëèñòèêà è ðèòîðèêà: çàîñòðåíèå âíèìàíèÿ íà ... - CEJSH

ность дискуссии ко всем статьям с темой беженцев (например, газета. «Sme»). В газете «Pravda», которая ... a konzum […] Ak opomenieme iné dôvod, tak ...

Stoicka koncepcja „wewnętrznej warowni” - CEJSH

panami naszych działań. Ludzie dają się opanowywać mimowolnym emocjom, takim jak strach, gniew, smutek. Ale stoicki mędrzec nie zdaje się w tej dziedzinie.

Интеллектуальный капитал как движущая сила ... - CEJSH

Целью роботы есть определение сущности понятия интеллектуальный капитала, а также его уровня влияния на формирование и развитие ...

rijksmuseum w amsterdamie. historyzm a (anty ... - CEJSH

beginning of the 20th century, that both Rembrandt and the lesser masters are ... rium” ze Strażą nocną Rembrandta – zamontowaną zresztą nie tak, jak w ...

I. Prijatelj in A. Nowaczyński: informativno ‑korektivna ... - CEJSH

32 O. Wilde: Slika Doriana Graya. Prev. R. Šuklje. Ljubljana, Cankarjeva založba, 1965, s. 44. 33 Prim. M. Stanovnik: Oscar Wilde v slovenskem tisku…, s.

Przysporzenia majątkowe na rzecz konkubiny w Digestach ... - CEJSH

and fully rationally. Key words: concubine, donation, legacy, trust, Digest, Justinian. Słowa kluczowe: konkubina, darowizna, legat, fideikomis, Digesta, Justynian.

primjer ovladavanja hrvatskim za poljske govornike - CEJSH

imenica koje nisu srednjeg roda (u poljskom je to uglavnom slučaj s ime- ... Sklonidba prezimena Krleža, Jonke, Korade također je velik problem polj- skim studentima ... rečenicama u kojima se izostavlja zamjenica (Ja bih pisala test – Pisala.

Insegnare Il trapassato prossImo a madrelIngua polacchI - CEJSH

25 set 2018 ... abstract: The Italian pluperfect (trapassato prossimo) differs from other past tenses due to the fact that it implies a point of reference situated in ...

Justyna Nyćkowiak* PLAYING DOTA 2: PROFESSIONAL ... - CEJSH

achieved in the case of DOTA 2 which seems to be an ideal candidate for an e-sports game ... Dota\_2/]; and from the Liquipedia website [http://wiki.teamliquid.

Beer as a retail product category from perspective of ... - CEJSH

10 May 2017 ... Buzetska pivovara. Based on data ... hops (Croatian Chamber of Economy) the market leader is Zagrebacka pivovara with 40% marketshare ...

Марцел Черны АН Чешской республики, Прага ... - CEJSH

Zdenek Broman, “Slovanský preh- led” XVI, 1913–1914, s. ... Praha 1960. 82 F. R. Tichý, Pevec socialistické Bılé Rusi, “Sovetská literatura” III, 1954, s. 752–754.

Piękna karlica i żydowski nochal z kartonu - CEJSH

Garbata, pozbawiona szyi, o kanciastej, wielkiej głowie, karlica Rachela Silberstein jest zmuszona do ukrywania się przed nazistami. Solal Solal musiał ujawnić ...

Performance of resistance in Croatia: A Chronotopic review ... - CEJSH

Tom (Tomislav Gotovac, a.k.a. Antonio G. Lauer). The 1990s, or ... the war, a war that was defined by Tom Gotovac as the war between Europe and the US in the ...

idea wertykalnych farm miejskich w obiektach ... - CEJSH

Barbara Stankiewicz. Politechnika Śląska ... [email protected] ... farma-wertykalna-stanie-w-usa-jeszcze-w-tym-roku (dostęp: 19.09.2016). [www 12] ...

съвременна промоция на българската кухня в чужбина ... - CEJSH

магазин има македонска лютеница, гръцка халва, турски локум – изделия, които също са трайно свързани с българските кулинарни традиции, но са ...

Literatura chorwacka dla dzieci i młodzieży w centrum ... - CEJSH

Josipa Cvenicia z Osijeku pod tytułem A drž pevne joystick! (oryg. Čvrsto drži joy ‑stick!), w tłumaczeniu Alicy Kulihovej. Była to interesująca powieść, porusza‑.

Zmiany własności nieruchomości w Krakowie związane z ... - CEJSH

Kazimierz iStradom. Kościoły iklasztory, Warszawa 1987–1994; cz. 7,. J. DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA, R. HENOCH-MARENDZIUK (red.), Zwierzyniec ...

Od socjalizmu do transformacji, czyli o chorwackiej kulturze ... - CEJSH

Majdaka, Kužiš, stari moj, Glista). Wiele miejsca autorka po- święca wspomnieniowo-autobiograficznej, reprezentatywnej pod tym wzglę- dem prozie Gorana ...

Ветер и вода в повериях, суевериях и обычаях как ... - CEJSH

BIAŁORUTENISTYKA BIAŁOSTOCKA TOM 9, ROK 2017. Адриан Куприянович свободный исследователь. Бельск Подляский. Ветер и вода в повериях, ...

Dvadeset pet godina bilježenja prijevoda: hrvatsko i ... - CEJSH

Vedrana Rudan i Rujana Jeger uklopit će se u poljsku sliku „ženskog pisma” koji je svojim romanom Štefica Cvek u raljama života „skrojila” već Dubravka. Ugrešić ...

Шекспировские римейки в современной российской драме - CEJSH

лом подобной деконструкции становится текст оригинала: Гамлет: Мир – это тюрьма, в которой заключена Дания. Дания – это тюрьма, в которой ...

Paris Conference 1946 – organizational principles of the ... - CEJSH

The Paris Peace Conference held in 1946 affected significantly the European ... 8 Telegram of the Assistant Secretary of State (Dunn) to the Secretary of State, ...

опера классического бельканто: парадоксы осмысления - CEJSH

Еще при жизни сочинения Беллини и Доницетти пользовались огромной по- ... 20 См., например: F. Lippmann, Vincenzo Bellini und die italienische Opera ...

a biskupovi Josipovi Jurajovi Strossmayerovi (1861 ... - CEJSH

Strossmayer (in 1861) and also a letter to a bishop of Zagreb, Juraj Haulik (in 1853). Letters clearly point to close association of Moyses to addressees. Bishop ...

„Intermedijalna osjetljivost” poezije Antuna Gustava ... - CEJSH

25 tra 2014 ... u studiji o pjesništvu intermedijalnog iskustva Goran Rem „pjesništvom in- termedijalne osjetljivosti” označava ono pjesništvo čije strukture ...

Hinterland Dubravka Matakovića (iliti nastavit će se…) - CEJSH

a i naravno, njegove radijske emisije na VFM postaji, nemam njegove televizijske showove iz ranih ... jeseni6 – Hrvatskom proljeću7. Ne znam je li bilo ... s dopunom njegovi stripovi, točnije – estetika njegovih stripova aktivna je u većem dijelu ...

„odczytywanie gavrana” – o recepcji dramaturgii mira ... - CEJSH

(Noc bogów 1986)3, Ljubavi Georgea Washingtona (Miłości George'a Washing- tona 1990, 1993, 1994), Ĉehov je Tolstoju rekao zbogom (Czechow powiedział.