rang liste - Općina Bizovac

Belica općina. Međimurska. 8,19. 13. Virovitica grad. Virovitičko-‐podravska. 8,15. 13. Karlovac grad. Karlovačka. 8,15. 14. Zaprešić grad. Zagrebačka. 8,14. 15.

rang liste - Općina Bizovac - Srodni dokumenti

rang liste - Općina Bizovac

Belica općina. Međimurska. 8,19. 13. Virovitica grad. Virovitičko-‐podravska. 8,15. 13. Karlovac grad. Karlovačka. 8,15. 14. Zaprešić grad. Zagrebačka. 8,14. 15.

zaštite i spašavanja općine bizovac - Općina Bizovac

1 lis 2012 ... Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09.), Općinsko vijeće Općine ... zaduženi su Gebruder d.o.o. i Gradbenik d.o.o.. 3.1.3.

Geographische Lage von Bizovac - Općina Bizovac

Jahrhunderts, gebaut und besiedelt. Auf den Lichtungen wuchsen heutige Siedlungen Cret Bizovački und Samatovci. Cerovac und Selci entstanden neben den ...

PPUO BIZOVAC - Općina Bizovac

UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE-OSIJEK. 12. HRVATSKE CESTE ... Vrijedni dijelovi prirode van zaštićenih područja. 92. 3.7.1.2. ... ''MIO'' d.o.o. proizvodnja metalnih proizvoda. - ''NIVETA'' d.d. ... kategoriziranih cesta nije moderniziran, što umanjuje komunalni standard u pogledu kvalitete pristupa ...

[email protected] objave rang liste - JP NIO Službeni List BiH

27 srp 2017 ... Zavidovi}i. 60. "VODOVEL BAZENI" d.o.o.. Velika Kladu{a. 61. NARONAPLAST d.o.o.. Mostar. 62. "ISKOVANO VRIJEME" vl. Angela. Ko{troman.

Rang liste - Srednja škola Mate Blažine

12 tra 2019 ... Stvaranje rang-lista. Prijava dvopredmetnih i jednopredmetnih studija. Prioritet. Studij. Unutar kvote. 1. FFZG - Filozofija (dvopredmetni). DA. 2.

Rang-liste kandidata po studijskim programima formiraju se ...

7 srp 2011 ... koliko je ukupno osvojeno bodova. • rang prema bodovima, tj. na koje bi mjesto rang-liste dobiveni broj bodova svrstao kandidata. o Za studij ...

Prijedlog rang liste studenata za dodjelu stipendije za akademsku ...

25 tra 2019 ... Bešlić. Kata. 1996. 95. 35. Dalija. Marjanović. Dragica. 1995. 95. 36. Marija. Vasilj. Iva. 1999. 90. 37. Ljiljana. Dedić. Ivo. 2000. 90. 38. Anđela.

objava preliminarne rang liste potencijalnih korisnika regionalnog ...

DPSZ se sprovodi u talasima, a do sada su potpisani Sporazumi o grantu za četiri ... ĐAKOVO. 2. 20. 20. 16. Rezerva 13290 MARIĆ. JOSIP. MATO. ZAGREB. 1.

Prijedlog rang liste učenika prema kriteriju darovitosti - Grad Rijeka

19 stu 2018 ... 1 JELUŠIĆ DARIJAN. Put Lovrankini 5. Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka. 78,5. Strossmayerova 19. Prva sušačka hrvatska gimnazija u ...

zapisnik - Općina Bizovac

s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 13. travnja 2012. godine ... vlasnika Obrta za trgovinu na malo „ELEKTROOPREMA“, kao najpovoljnija ...

Untitled - Općina Bizovac

28 srp 2017 ... Poziv na broj primatelja. Šifra namjene ... PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA. HR99 ... PBZ ATM PBZA3580122 BIZOVAC (SREĆKO.

potvrda o prebivalištu - Općina Bizovac

OBRAZAC ZAHTJEVA – potvrda o prebivalištu. Općina Bizovac, Kralja ... PREDMET: Zahtjev za izdavanje potvrde o prebivalištu. Molim da mi izdate potvrdu da ...

općinski glasnik - Općina Bizovac

Visina novčanog iznosa za pomoć za opremu novorođenog djeteta iznosi 2.000,00 ... Mario Baban, zapovjednik postrojbe civilne zaštite opće namjene - član ... Katarina Ranogajec iz Samatovaca, Pere Kovačevića 37, studentica 2. godine ...

MATKO 23.indd - Općina Bizovac

25 pro 2013 ... župnoj crkvi Uzvišenja Svetoga Križa bio na ... Kada je uspostavljena Župa Uzvišenja Svetog ... Osijeka te dnevno putuju na posao u Osijek.

MO CRET BIZOVAČKI - Općina Bizovac

9 svi 2014 ... MO CRET BIZOVAČKI – kandidacijske liste. REPUBLIKA HRVATSKA. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA. OPĆINA BIZOVAC. OPĆINSKO ...

POZIVZADOSTAVUPONUDA za obavljanje ... - Općina Bizovac

25 svi 2018 ... pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika, a sve u skladu s odredbama ... Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju.

Zemljopisni poloţaj Bizovca - Općina Bizovac

Današnji Bizovac, Habjanovci i BroĎanci planski su izgraĎeni i nastanjeni u drugoj polovici 19.stoljeća. Na ... Osnovna škola bila je utemeljena 1881. godine. U.

OPĆINA BIZOVAC PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Dežurna služba. 194/112 ... Dežurni dispečer Načelnik Općine. Posjednici ... ured Osijek odnosno nadležni veterinar epizootijske jedinice – Općine Bizovac.

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA BIZOVAC OPĆINSKO IZBORNO ...

O ODRE IVANJU BIRAČKIH MJESTA. Na području Općine Bizovac odreuju se biračka mjesta: 1. Biračko mjesto broj 1. u Bro ancima, Osnovna škola, Školska 1, ...

Čestit Božić i sretna Nova godina! - Općina Bizovac

Blagoslovljen Božić i sretnu Novu godinu ... Na Božić. Dalibor Cvetković. Sretan Božić. Sretan Božić. Svim nemoćnim, ... stekle dobrostojeće poslovne obi- telji.

OSIJEK - BIZOVAC Vozni red Panturista d.d. BIZOVAC - OSIJEK

05:00. 13:25. 10:05. 06:20. 05:35. 15:10. 05:50. 12:00. 06:10. 14:25. 12:05. 14:20. 05:50. 16:20. 11:45. 15:10. 06:55. 14:35. 14:25. 19:45. 06:15. 17:30. 15:30.

liste 2019 - Liste Art Fair Basel

18 Mar 2019 ... Recently Jonathan Penca has presented solo exhibitions ... Photo: Dario Lasagni. Simone Subal ... Jonathan Penca, DE — Deborah Schamoni.

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

STRATEGIJA BIZOVAC - Lektorirana.indb

ko-baranjskoj županiji. Općina broji osam naselja: Bizovac,. Brođanci, Cerovac, Cret Bizovački, Habja- novci, Novaki Bizovački, Samatovci i Selci, od kojih samo ...

OSNOVNA ŠKOLA BRATOLJUBA KLAIĆA, BIZOVAC

Marko Uremović, Matej Klasić, Vlaho Baban,. Tomislav Tomaz, Marko Tomaz, Marin Pilj, Stjepan. Salapić, Josip Krajina, Josip Slamek. Voditelj: Ivica Teskera.

REGISTAR NARUDŽBENICA OPĆINE BIZOVAC u 2018. godini

23 sij 2018 ... 119 Stolarski radovi u OŠ Bratoljuba Klaića u Bizovcu. 477,69. FIRMO d.o.o.. 23.07.2018. 120 Izrada panoa za slike za Bizovačke ljetne večeri.

REGISTAR NARUDŽBENICA OPĆINE BIZOVAC u 2017. godini

19 - domaćinstvo. SANITACIJA OSIJEK d.d.. 9. Namještaj za zgradu DVD-a Bizovac ... STAKLO-DOM d.o.o.. 82. Rekonstrukcija parkirališta ispred Ambulante u ...

REGISTAR NARUDŽBENICA OPĆINE BIZOVAC u 2015. godini ...

CRVENI KRIŽ OSIJEK. 8. Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama ... 39.145,21. STAKLO DOM d.o.o.. 39. Stručni nadzor nad radovima izgradnje.

Ivana Oremuš Diplomirani učitelj OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac ...

OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac. Adresa elektroničke pošte [email protected] ... MAT OŠ A.1.3. Koristi se rednim brojevima do 20. Čita i zapisuje redne ...

Likovna kultura - Osnovna škola Bratoljuba Klaića, Bizovac

1 sij 2017 ... (različite crte, skupljeno/raspršeno, niz). -Učenik je odlično realizirao/rješio likovni problem. (Izražava se te stvara točkama i crtama zadani ...

općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ...

OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu. 414. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ...

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

OPĆINA BALE OPĆINA KANFANAR GRAD ROVINJ OPĆINA ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR. GRAD ROVINJ. OPĆINA SVETVINČENAT. OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ.

općina hum na sutli općina jesenje općina konjščina - Krapinsko ...

2 srp 2015 ... “MIKROMOTOR”. Zagrebačka 28, Zlatar. 85. M. I. HRŠAK d.o.o.. Frana Galovića 17, Krapina. 86. MONARIS d.o.o.. Matije Gupca 31, Gornja ...

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Općina Pićan

159. PAŠNJAK. ZAKUP. Posjedovni list 113. 4. XVIII ISTARSKA. PIĆAN. GROBNIK. 316431. 105. 336. LIVADA. ZAKUP. Posjedovni list 113. 5. XVIII ISTARSKA.

RANG LISTA

11.372. Filip Eugen Lelas. S. Maltepe University. 5 or 6. 073 Architecture and Urban Design. Slušanje nastave. 4. 11.14. Ana Šegrt. S. Universitat Politecnica de.

rang-lista - UniZd

2 velj 2018 ... macija za prijavu za polaganje ispita državne mature u 2018. godi- ni, a radi ... 50 bodova. Državno natjecanje iz hrvatskog ili stranog jezika ;.

Konačna rang lista

Sanja (Novica) Andrić. 7,90. 10. Strahinja (Vladislav) Ilić. 7,90. 11. Jovana (Vuk) ... Armin (Mersudin) Čeliković. 6,62. FARMAKOTERAPIJA U FARMACEUTSKOJ ...

Rang-lista-ucenici

347|Савић (Синиша и Санела) Анђела Нађа. | 348 Јањић (Радомир) Софија. 349|Костић (Александар) Срђан. 350 Бједов (Александар) Јована.

RANG LISTA (kona na)

21 svi 2011 ... I/1. Rajnski rizling. 2010 Leding d.o.o.. Ple ivicarOkić. 83,00. 1004. 26. I/1. Mje avina bijelih sorata. 2010 Stjepan Deverić. Vukomeri ke gorice.

rang lista - UniZD

24 kol 2018 ... 17 BARIŠIĆ DARIO. 269. B-P. 2153,021 Studentski dom Zadar. B-P ... 333 PLENČA BLANKA. 269. 42,5. Izravan upis Studentski dom Zadar.

Preliminarna rang lista

Milica (Dragan) Kostić. 8,92. 5/5. 8,92. 4. Zorica (Predrag) Joković. 8,31. 5/7. 5,94. 5. Aleksandra (Srećko) Pantelić. 8,17. 5/5. 8,17. 6. Milena (Ljubiša) Stojanović.

Privremena rang lista

Mojaš, Maroje. 279,2000122 260,8800049. 150. 0. 18. Njirić, Patricija. 259,2000122 428, ... Sablić, Sunčica. 300,7999878 309,4700012. 0. 0. 52. Pipinić, Drago.

rang lista - Srednja.hr

2 kol 2019 ... NIKOLINA. 285-Odjel za biologiju. 1182,842 NE. 13 ... NIKOLINA. 111-Pravni fakultet. 1340,415 NE ... PIRIZOVIĆ. KARLO. 113-Prehrambeno ...

privremena rang-lista - UNIRI

17 velj 2020 ... Kranjčević Margerita. 0009077947. FFRI - Filozofski fakultet. 20. 51. Šarić Borna ... Brčić Paola. 0115071095. PRAVRI - Pravni fakultet. 19. 61.

RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKATA 3. LAG ... - LAG „More 249“

Akumulatorski tresač - berač maslina. 6. Akumulatorske škare za rezidbu. 7. Atomizer nošeni 330 L. 8. Inox tank za maslinovo ulje. 39. 29.05.2019. 18:20:04.

Rang lista - Ministarstvo znanosti

8 sij 2020 ... Andrea. Hlupić. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakult. 17 ... Koprčina. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. 40. NE. 161,28.

rang lista - Sveučilište u Osijeku

27 tra 2016 ... 2016. od 26. travnja 2016. godine. Objavljuje se Rang ljestvica studenata kako slijedi: RANG LISTA. A1.) Studenti viših godina studija. R. BR.

Rang lista - Herceg Novi

26 мар 2018 ... Ime i prezime. Stamb.sit. Visin.prih. Lična inval. Imovins. Duž.borav. ... Blažević Ljiljana. 20. 10. Saiti Sabrija. 20. 10. 55. 20. 55. Davidović.

konacna rang lista - PFST

13 stu 2019 ... POMORSKA SKOLA SPLIT. 3. 4,60. DEVCIC: SREDNJA SKOLAAMBROZA. 2. 4,60. HARACICA. VLADANJE. UZORNO. UZORNO. DOBRO/.

TENISKI KLUB: RANG LISTA - HUT

24 velj 2020 ... 180. 1. 10 DANANIĆ ANITA. ZELINA. 0. 0. 10 MATOŠIĆ NATALIA. GDSI SPLIT. 0. 0. 10 VUKOVIĆ PETRA. 0. 0. 10 ŽUNIĆ MILAČIĆ SUZANA. 0.

Rang-lista kandidata - croswimspace.org

Plivački Klub Grdelin. Split. 51. 1,2,. Antunović, Damjan. Plivački klub Primorje. Rijeka. Blagonić, Lucija. PK Pula. Pula. Blažević, Ana. PK TREŠNJEVKA. Zagreb.

Konačna rang-lista - Lag Baranja

-Stroj za otklapanje saća sa vibrirajućim noževima. -Vrcaljka ... -Kupnja rabljene kosilice. -Kupnja rabljenog inkubatora. -Kupnja rabljene hladnjače. 101 ... -Nabavka el. muljače - runjače (novo). -Nabavka Hidropreše za grožđe (novo).

Privremena rang lista po bodovima

26 kol 2019 ... STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK. R.br. ... Izravan upis Studentski dom Šibenik. 2 ... 1238,142 Studentski dom Šibenik. 43. TOKIĆ. ANAMARIJA.

Rang lista za 2. kategoriju - Unist

Toni Šušak. 4,98. 2 dipl da. 2 ... Toni Gunjača. 4,29. 2 dipl da. 34 ... Ivana Bilić. 4,70. 2 dipl da. 3. Leana Deriš. 3,63. 2 dipl da. 4. Matea Klanac. 3,33. 2 pred da. 1.

konačna rang lista - unios

21 ožu 2017 ... Gabrijela Glavaš. Gordan. 20.6.1996. Ekonomski fakultet u Osijeku ... Dinko Glavaš. Tomislav. 17.11.1993. Katolički bogoslovni fakultet u ...

grad pregrada grad zlatar općina jesenje općina kumrovec općina ...

30 tra 2019 ... OPĆINA JESENJE. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga. 1653.

5A-rang lista-18-9-17.pdf - Obrtnička škola Split

područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja imenovana povjerenstva utvrdili su da je pristiglo ukupno 52 motivacijska pisma i to po zanimanjima:.