Opcina Belica

MJESNA ZAJEDNICA BELICA. 1971. 22.12.1990. 1.1. UPRAVLJANJE. I. ORGANIZACIJA I. UPRAVLJANJE. 1.1.1. Tijela upravljanja. 1.1.1.1. Mjesna zajednica.

Opcina Belica - Srodni dokumenti

program ukupnog razvoja općine belica - Općina Belica

mogućnosti uklanjanja slabosti, tj. prepreka razvoja, koje su utvrñene u Osnovnoj analizi ... Napose je podesan kad se biljke uzgajaju u staklenicima. ... Javljaju se već na klicama – vrhovi su tamni, izboji tjeraju sa strane (svjećnjak). ... Kad se trape sadnice, treba paziti.da se u trap ne uvuku glodavci (miševi, voluharice).

Plan gospodarenja otpadom Općine Belica - Općina Belica

Gumiimpex d.o.o. iz Varaždina, dok tekstil i odjeću preuzima društveno poduzeće ... UPISA U OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA, RADNO VRIJEME.

Strateški razvojni program Općine Belica - Općina Belica

Prioriteti i mjere planirani su uzevši u obzir raspoložive resurse koje ima Općina Belica pri poticanju razvoja Općine i pružanja usluga svojim građanima.

Projekt prometnica i odvodnja Belica - Općina Belica

GRAĐEVINA: IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE, REKONSTRUKCIJA PROMETNICE I. OBORINSKA ODVODNJA U ULICI BRAĆE RADIĆ U BELICI. LOKACIJA:.

Opcina Belica

MJESNA ZAJEDNICA BELICA. 1971. 22.12.1990. 1.1. UPRAVLJANJE. I. ORGANIZACIJA I. UPRAVLJANJE. 1.1.1. Tijela upravljanja. 1.1.1.1. Mjesna zajednica.

Belički kalamper u Međimurju - Općina Belica

UZ SPOMENIK KRUMPIRU U. BELICI. Krumpir od “kruha sirotinje” do simbola Belice. Krumpir je u Europu stigao 1565. godine, a donijeli su ga španjolski istra-.

Belički kalamper v Međimurju - Općina Belica

Arhiva Međimurske Novine , Zlatko Vrzan ,Dijana Lovrenčić , Zvonimir Taradi,. Grafički urednik ... U narodnoj medicini krumpir se upotrebljava kao pomoćno lje- ... Do samog izvođenja pjesme “Kalamper, kalamper” u Novom Sadu došlo je slu-.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u ... - Općina Belica

Gardinovec. Područje Općine Belica prikazano je na slici 1. Slika 1: Općina Belica. Izvor: Državna geodetska uprava - obrada izrađivača Programa raspolaganja ...

F OS Belica.pdf

u kojoj je i povodom obilježavanja godine krumpira postavljeni prvi spomenik krumpiru u Hrvatskoj. Kako mi dolazimo iz Belice odlučili smo se i mi u našem ...

Broj 26 - Osnovna škola Belica

11 lip 2019 ... Zdravoljupci u 5.a. Učenici 5.a odučili su na satu ... banana, naranči, kivija, ananasa i limuna, taman za uku- snu voćnu salatu. Učenici su vrlo ...

osmoškolac - Osnovna škola Belica

ljepotu Plitvica. Razgledali smo Gornja i ... društvo Belica u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom ... obitelji raste kao što raste i moja kapljica… nadam se ...

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ...

OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu. 414. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ...

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Općina Pićan

159. PAŠNJAK. ZAKUP. Posjedovni list 113. 4. XVIII ISTARSKA. PIĆAN. GROBNIK. 316431. 105. 336. LIVADA. ZAKUP. Posjedovni list 113. 5. XVIII ISTARSKA.

općina hum na sutli općina jesenje općina konjščina - Krapinsko ...

2 srp 2015 ... “MIKROMOTOR”. Zagrebačka 28, Zlatar. 85. M. I. HRŠAK d.o.o.. Frana Galovića 17, Krapina. 86. MONARIS d.o.o.. Matije Gupca 31, Gornja ...

OPĆINA BALE OPĆINA KANFANAR GRAD ROVINJ OPĆINA ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR. GRAD ROVINJ. OPĆINA SVETVINČENAT. OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ.

grad pregrada grad zlatar općina jesenje općina kumrovec općina ...

30 tra 2019 ... OPĆINA JESENJE. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga. 1653.

2005. - 2009. Općina dobila novi izgled - Općina Gornji Mihaljevec

Mihaljevec. Organizator je za sve posjetitelje pripremio fini grah i kuhano vino. (G.M.) ... na jelovniku bio pretepeni grah i kropci, a obavezno se išlo na Božji grob ...

krapinsko-zagorska županija grad zabok općina radoboj općina tuhelj

3 tra 2017 ... Izmjena i dopuna Urbanističog plana uređenja „Centar 3“ Zabok. 847. 6. Pravilnik ... nalaze se trgovački centri (Konzum, Plodine, Lidl i sl) gdje.

krapinsko-zagorka županija grad zabok općina bedekovčina općina ...

31 sij 2018 ... OPĆINA BEDEKOVČINA. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina za 2018.

Općina Punat i Općina Baška - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

Općina Punat. Prostorna ... naslje e otoka Krka (Krk, Baška, Omišalj, Vrbnik). Kvaliteta plaže ... Lijep pogled na stjenoviti dio općine Punat. Nagib terena. Blagi.

- Grad Prelog, - Općina Donja Dubrava, - Općina Sveta Marija,

Grad Prelog,. - Općina Donja Dubrava,. - Općina Kotoriba,. - Općina Donji Vidovec,. - Općina Sveta Marija,. - Općina Donji Kraljevec,. - Općina Goričan.

krapinsko-zagorska županija grad zlatar općina bedekovčina općina ...

13 svi 2019 ... OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Mandatne komisije. 1868. 2. Odluka o razrješenju i ...

program ukupnog razvoja grada knina općina ... - Općina Ervenik

Grad Knin se nalazi u Šibensko kninske županije, te je po veličini drugi grad unutar ... Poduzeće Brodomerkur d.d. na ovom prostoru posjeduje zatvoreni (3.500 ...

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Duga Resa

uprave https://geoportal.dgu.hr/ vidljivo da je dio zemljišta izgrađen. Vlasništvo RH 2/3 i PAPA JURAJ 1/3. 2. IV KARLOVAĈKA. DUGA RESA. BELAJ. 307467.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Novi Marof

uporabe/katastar ska kultura katastarska čestica predviđeni oblik raspolaganja ... 1. V VARAŽDINSKA. NOVI MAROF. BELA. 318426. 107/1. 5517. PAŠNJAK.

krapinsko-zagorska županija općina hum na sutli općina kraljevec ...

Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Radoboj 2007.-2013. godine ... tli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj: 21/13.), Općinsko ... organa lokalne samouprave, poštanski ured i turistički ured. 2. SUSTAV ...

krapinsko-zagorska županija općina budinščina općina petrovsko ...

12 pro 2018 ... OPĆINA ZLATAR BISTRICA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i ...

Općina Omišalj i Općina Malinska Dubašnica - Javna ustanova ...

kulturno naslje e otoka Krka (Omišalj, Krk, Punat,. Baška, Vrbnik) ... Udio (u %) površine TZ u odnosu na ukupnu površinu TZ na području grada/općine. 43,86%.

Općina za ugodan život i kvalitetno poslovanje ... - Općina Matulji

strateški okvir za daljnji razvoj Općine Matulji postavljen je na temelju promišljanja ... TZ Matulji, Općina Matulji, TZ Kvarner, PGŽ, fondovi RH, fondovi EU.

krapinsko-zagorska županija općina đurmanec općina mihovljan ...

10 velj 2017 ... koriste Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika Općine Mihovljan za 2017. Godinu. 395 ... U „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske župa-.

Općina Dobrinj i Općina Vrbnik - Javna ustanova Zavod za ...

Općina Dobrinj. Prostorna, ekološka i razvojna ocjena područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja i uz naselje prema Uskla enju Prostornog plana ...

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE OPĆINA ZLATAR BISTRICA

01 Opće javne usluge. 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane. 38. Donacije i ostali rashodi. 94. 3851. Proračunska pričuva. 100.000. -50.000.

Prikaz katastarskih općina - Općina Marija Bistrica

OPĆINA. BEDEKOVČINA. OPĆINA. ZLATAR BISTRICA. OPĆINA. KONJŠČINA. 4.B.6. k.o. SELNICA. 4.B.9. k.O. TUGONICA. 4.B.5. k.o. POLJANICA. BISTRIČKA.

r.br županija općina katastarska općina naziv katastarska općina ...

BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC.

općina petrovsko općina radoboj - Krakom, doo

31 pro 2018 ... 1. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Radoboj za 2017. godinu. 1145. OPĆINA TUHELJ. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1.

općina petrovsko općina radoboj - Krakom

31 pro 2018 ... 1. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Radoboj za 2017. godinu. 1145. OPĆINA TUHELJ. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1.

Opcina Vuka sluzbeni glasnik br.012015.indd - Općina Vuka

du je okružen prostorom općine Čepin, zapadno općinom Punitovci ... Prirodno kretanje stano vništva u 2011. godini. PODRUČJE. ROĐENI. UMRLI. UMRLA.

grad pregrada grad zlatar općina bedekovčina općina desinić ... - KZŽ

24 lip 2019 ... I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2019. godinu. 2515. 4. I. Izmjena i dopuna ... u svrhu seoskog turizma (kušaonica i prodaja vina, manji restoran, manje ... paravani, način gradnje i dr.) kao i primjenom važeće.

KM_C227 OPCINA CAVLE HODNIK-20171018130433 - Općina Čavle

Tablica 40: Popis trasa linija javnog prigradskog prijevoza ..... Tablica 41: Količine sakupljenog otpada na području Općine Čavle ......... Tablica 42: Kulturna ...

km_c227 opcina cavle hodnik-20170127130605 - Općina Čavle

26 sij 2017 ... Svakodnevne aktivnosti i događanja mogu se vidjeti na našoj web stranici ... Automotodrom Grobnik je uređen i dodan kao grupa na portalima.

R.Br. Naziv korisnika Grad/Općina korisnika ... - Općina Vrbnik

OPĆINA CESTICA. Cestica. Varaždinska. 885.520,83. 111.834.312,27. 38. GRAD SLATINA. Slatina. Virovitičko-podravska. 7.196.774,38. 119.031.086,65. 39.

općina plitvička jezera grad otočac grad otočac ... - Općina Vrhovine

VOŠTICA. AP 05 - GORNJE VRHOVINE, ARHEOLOŠKO PODRUČJE. ŽUTULJA. AP 06 - RUDOPOLJE, ARHEOLOŠKO PODRUČJE PUSTI. PERUŠIĆ.

APE d - Općina Bol

30 srp 2012 ... Najveća dozvoljena katnost građevine je (Po )P 1 Pk ili Su P 1 odnosno maksimalna ... općine Bol, upitno je da li će i u kojoj će mjeri biti moguće pronaći ... izvana, a ponekad i s tavanske strane, premazale vapnenim mortom. ... koje su vodile drvene ljestve na šufit, i komoru za spavanje, koja se mogla ...

MIL 29 - Općina Molve

Marta Puškaš (glavna urednica), Ivan Kolar,. Vladimir Šadek, Zdravko Ivančani Josip. Matanović • Stručni suradnik: Vjekoslav. Prvčić • Adresa uredništva: Molve, ...

MIL 23 - Općina Molve

Priča o suvremenoj Općini Molve mogla bi se svesti na svega nekoliko riječi: puno, puno rada, dosta ... Popravljen je pod, postavljna je betonska deka, novi tepison i okrečena je ... metre da bi svojim slatkim zvukom okupila ljude na misu.

opcina - SAOP

VELIKA PISANICA. 000442. BABINDUB. 520. 05207 ... VELIKA PISANICA. 000531. BAČVA. 497. 04979 ... STUBIČKA SLATINA. 311. 03115. OROSLAVJE.

S L U Ž B E N E N O V I N E S A D R Ž A J: - Općina Lovran

15 stu 2019 ... U Proračunu Općine Lovran za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine Općine Lovran" br. 12/18 i 4/19) - dalje u tekstu: ...

OPĆINA POSUŠJE

POSUŠJE. INVESTICIJSKA. BROŠURA. Naš cilj je kontinuirana briga o svakom investitoru. Obratite nam se s punim povjerenjem kako bismo Vaš investicijski.

MIL br.36 111 - Općina Molve

svečana misna liturgija grkokatoličkog obreda. Pošto je ovaj ... Osim HKR-a, festival je prenosilo još ne smije ... nakon kraćeg čitanja usvojen je i Statut Društva.

Općina Goričan - PRE-KOM-a

29 srp 2019 ... Članak 3. Davatelj usluge GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog će cjenik početi ... PRELOG. U Hrvatska pošta. Croatian Post Inc./ Republika Hrvatska.

MIL 38 - Općina Molve

Grafička priprema i tisak: Georg, Koprivnica. Naklada: 1000 primjeraka. Rukopisi se ... Molvama je organizirana Mala sportska škola za djecu predškolske dobi.

Općina Sukošan

(a) stavak 1, podnaslov "građevinska područja naselja", alineja 5.mijenja se i glasi: ... "c) željeznička pruga za međunarodni promet M 606 Zadar – Knin, i planirano Izmještanje iste,". (d) alineja (d) mijenja se i ... uredi, apoteka, i sl. d) trgovački ...

~!~I - Općina Konavle

Naziv obveznika. Općina Konavle. Sjedište obveznika (ulica i broj). Trumbićev put 25. Adresa sjedišta (poštanski broj i mjesto). 20210 Cavtat. RKP broj. 31938.

ZAK LJ U Č AK - Općina Vogošća

5 velj 2019 ... Ćurovac (Senad) Selma. 12. Abaz (Armin) Amar. 13. ... Sjenar (Adnan) Selma. 25. Hodžić (Nihad) ... Smajić (Hasmin) Kanita. 9. Bavčić (Samir) ...

BA Š Ć INA 19 - Općina Šolta

Ova biljka navodno potiče seksualni tek pa je zovu ljubavni cvijet. Može bit da je zato i ... muzikološko društvo „Nagradom Dragan Plamenac“ za životno djelo.

OPCINA BASKA

OPCINA BASKA. 14. Temeljem dlanka 5. stavak |. Zakona o sigumosti prometa na cestama. (>Narodne novine< broj 67108), dlanaka 13. i 29. Statuta Op6ine ...

Općina Legrad

INA d.d. – CPS u Legradu (više nema zaposlenih ... bušotine plinskog polja Legrad (INA Naftaplin), ... kompresor za punjenje boca zrakom – 1 kom ... aparata, hidrantske mreže kao i ostalih sustava (elektroinstalacije, gromobranske, plinske.