dm-drogerie markt - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

Treći dio ovog rada bavi se primjerom dobre prakse poduzeća „dm-drogerie markt. Hrvatska“. Navedeni su osnovni podatci o poduzeću koji se odnose na ...

dm-drogerie markt - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile - Srodni dokumenti

dm – drogerie markt - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

21 kol 2017 ... Ariana Nefat. Pula, rujan 2017. ... ZADOVOLJSTVO I LOJALNOST POTROŠAČA U PODUZEĆU "DM" ............ 22. 5.1. ... internog marketinga upravo usmjerenost na zapošljavanje i zadržavanje zaposlenima one osobe koje su ...

dm-drogerie markt - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

Treći dio ovog rada bavi se primjerom dobre prakse poduzeća „dm-drogerie markt. Hrvatska“. Navedeni su osnovni podatci o poduzeću koji se odnose na ...

dm-drogerie markt - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

odgovornost u poduzeću dm-drogerie markt“ koristi na način da gore ... informacija o svim sirovinama i materijalima, zaštita podataka o potrošačima, izrada ... eko inovacija/proizvod, najbolja eko fotografija, najbolji eko dokumentarni film te.

dm – drogerie markt - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

21 kol 2017 ... Izjavljujem, također, da nijedan dio rada nije iskorišten za koji drugi rad pri bilo kojoj ... U sklopu ''dm programa za trudnice'' svaka ... trudnica nakon učlanjenja u dobiva paket dobrodošlice sa brojnim iznenađenjima među.

sveučilište jurja dobrile - Repozitorij UNIPU

1 Goldstein, Ivo; Grgin, Borislav, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Zagreb, Novi Liber, 2006., str. 202. 2 Isto, str. 204. 3 Tomašević, Nives, Kronika ...

Sveucilište Jurja Dobrile u Puli - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

GRAĐA UHA. Uši su izvanredan akustični „uređaj“ koje ljudska domišljatost, ali ni znanost, još nije uspjela zamijeniti. Ušna je školjka građena od hrskavice i ...

sveučilište u puli - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

Prometna infrastruktura je preduvjet razvoja prometa, a promet, budući da se ... Cestovni, željeznički, zračni i vodeni promet su sve prisutniji i važniji u cijeloj ...

sveučilište u zagrebu - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile ...

jeftinije uređaje cijena popravka često jednaka ili blizu vrijednosti kupnje novog uređaja ... 6 Tokić, I., Planirano zastarijevanje i upravljanje kvalitetom, 14. ... ne koristi toksičan antifriz i rashladne tekućine, ne koristi ulje i nema komplicirano.

3. Ekspresionizam - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

Preuzeto s: http://amis-musee-orsay.org/splendeurs-et-miseres-images-de-la- ... iz više građanskog staleža su nosile pokrivala za glavu i raskošnije haljine.

Završni rad - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

1 ruj 2016 ... objašnjeno nalazište u Krapini (Hušnjakovo brdo) koje je od iznimne važnosti ... Špilja se smatra kao prva „kuća“ u povijesti čovječanstva.41.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Repozitorij UNIPU

2 ruj 2016 ... Dječja knjiga sadrži pjesme, štiva i priče, i to priče i legende iz hrvatske prošlosti, pouke i ... U pripovjetkama Veli Jože i Bjelouška. Nazor je ...

Stogodišnji rat - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

27 ruj 2018 ... Francuskom posljednji put vlada moćni kralj, Filip IV. Lijepi. Puno je godina i puno je događaja koji bi mogli biti početak ovoga sukoba.

Preuzmi PDF 792.9 KB - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

23 ruj 2019 ... iskorištavanja, da moj završni rad pod nazivom Računovodstvo licenca na primjeru poslovnog ... Dakako, patent predstavlja novo rješenje.

brojalice - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

12 ožu 2019 ... ... VUJATOVIĆ. BROJALICE. Završni rad. Pula, ožujak 2019. ... Aktivnost obrade brojalice “Ide, ide bubamara” ............................................... 26. 5.

Diplomski rad - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

47. 7.1.2. Privredna banka Zagreb . ... U današnje vrijeme, marka je postala opipljiva i neopipljiva ... Razvoj marke i uloga koju ima danas vidljiva je u poziciji koju ... Tijekom poslovne godine 2018., svi IKEA zaposlenici dobili su pametne telefone, ... djelatnosti riječ, fleksibilno radno vrijeme svakako je vrlo popularno.

SLIKOVNICA - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

Vjekoslav Vojo Radoičić, velika imena hrvatskoga i svjetskog slikarstva i ilustracije. Osim poznatih autora, slikovnicu Pjesma o zmajevima u izdanju Školske ...

sindikati - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

1 ožu 2019 ... Uloga sindikata u doba gospodarske krize u Hrvatskoj . ... Dalje su opisani sindikati u Hrvatskoj te kakvu su ulogu sindikati imali za vrijeme.

JWT - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

16 ruj 2019 ... Autentikacija i autorizacija pomoću JSON web tokena (JWT). Diplomski ... Jednofaktorna autentikacija je najjednostavnija forma autentikacije.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI ... - Repozitorij UNIPU

10 ruj 2018 ... Ja, Ines Kovačević, dajem odobrenje Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, kao nositelju prava korištenja, da moj Završni rad pod nazivom Inkvizicija ...

Preuzmi PDF 1.1 MB - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile ...

najpoznatije djelo – Ribanje i ribarsko prigovaranje. Slijedi šesto, zaključno poglavlje te popis literature, slika i sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku.

završni CP - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

Financijski leasing je takav ugovor kojim se davatelj leasinga obvezuje financirati predmet ugovora na način: - da ga izradi sam ili ga kupi ili dade izraditi kod ...

UVOD - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

pod nazivom „Piramide u Egiptu i kompleks oko piramida“ koristi na način da gore ... Scanpyramids koja bi trebala pokazati sve tajne piramida koristeći se ...

KNJIŽEVNOST FAK-a - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

Studijski smjer: Hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost. Predmet: Suvremena hrvatska književnost. Znanstveno područje: Humanističke znanosti.

upravljanje prodajom - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile ...

Unapređenje prodaje . ... prodaja, unapređenje prodaje, oglašavanje, publicitet, odnosi s javnošću te ... „Vođenje politike unapređenja prodaje obuhvaća: 41.

vinka mataija - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

29 svi 2015 ... Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Odjel za odgojne i obrazovne znanosti. VINKA MATAIJA. EMOCIJE U DJEČJEM LIKOVNOM IZRAŽAVANJU.

sociologija turizma - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

Vilko Anderlić objavljuje prvi udžbenik katoličke sociologije Socijologija u izdanju Biskupskog ordinarijata u Đakovu. • 1914. U zagrebačkom Umjetničkom ...

tkana slikovnica - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

ODNOS SLIKE I TEKSTA . ... e) multimedijska slikovnica koja sadrži sliku, tekst i zvuk. ... snažnu povezanost teksta i slike te djetetov odnos prema istome.

SADRŽAJ 1. Uvod - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

subjekt u: Jonathan Culler: Književna teorija – vrlo kratak uvod, Zagreb, 2001. ... Nijagare s Marilyn Monroe, itd., a s mo kino predstavljalo je svojevrsni bijeg od.

Završni rad Daria - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

... starije dijete te unaprijed dogovore načine kako bi mu se posvetila dodatna pažnja.3. 3 Mamino sunce http://www.maminosunce.hr/drugo-dijete-u-obitelji/ ...

generičke strategije - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

10 ruj 2018 ... Porterove generičke strategije. Cilj rada je objasniti na koje sve načine organizacije mogu djelovati na tržištu i čemu treba težiti kako bi to ...

Motivacija za učenje - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile ...

19 ruj 2017 ... Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije. DARIA DUKIĆ. MOTIVACIJA I DEMOTIVACIJA PRI UĈENJU. Završni rad.

sindikati - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

1 ožu 2019 ... Uloga sindikata u doba gospodarske krize u Hrvatskoj . ... Dalje su opisani sindikati u Hrvatskoj te kakvu su ulogu sindikati imali za vrijeme.

MongoDB - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

27 ruj 2018 ... ... Fakultet prirodoslono-matematičkih znanosti. Sveučilišta u Splitu], URL: http://mapmf.pmfst.unist.hr/~tdadic/Dadic_BazePodataka.pdf.

croato - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Il termine croato staklenka indica un vaso di vetro mentre boca ... 47 Tupperware è una società statunitese dedita alla produzione e distribuzione, tramite vendita ...

SLIKOVNICA - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Vjekoslav Vojo Radoičić, velika imena hrvatskoga i svjetskog slikarstva i ilustracije. Osim poznatih autora, slikovnicu Pjesma o zmajevima u izdanju Školske ...

Diskriminacija cijena - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

skuplje, (izvor: https://www.konzum.hr/klik/#!/products/50004007/dukat-trajno-mlijeko-. 2-8-m-m-1-l). Izračunato po srednjem tečaju britanske funte na dan 27. kol ...

e-osobna iskaznica - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

E-osobna iskaznica, njezine karakteristike i zaštitni elementi, elektronski nosač podataka ... IZDAVANJE I AKTIVACIJA E-OSOBNE ISKAZNICE. E-osobnu ...

porezne prijevare - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

73-83. Dostupno na:http://www.racunovodstvoporezi.hr/sites/default/files/casopisprivitak/ripup1. 3-10-073.pdf#p2 [25. studeni 2016.] 46. Kramar, K. (2013) PDV ...

bežični sustav wi-fi - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

16 srp 2019 ... 1 M. Radovan, Računalne mreže (1), Rijeka, Digital point tiskara, 2010., str. 273. ... Izvor: https://www.instar-informatika.hr/antene/. 2.6.

GENERACIJE Y - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

21 ruj 2017 ... ostalog gdje postoji upotreba Interneta i virtualnog svijeta. ... „Generacija Y“ je uključena 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. ... 7 Štedljiva generacija: http://net.hr/tehnoklik/vijesti-tehnoklik/10-stvari-na-koje-milenijalci-nikad-nece- ... tvom najnovije videoigre, oni znaju da uvijek postoji više od jednog načina za.

investicijska studija - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

Ja, Luka Obradović, dajem odobrenje Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, kao nositelju prava iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom „Investicijska studija ...

kulturni turizam - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

Mauro Dujmović. Pula, rujan 2015 ... Kulturni turizam jedan je od posebnih oblika turizma, točnije smatra se turizmom specijalnih interesa. Turizam i kultura su ...

e-građani - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Pokretanjem internetskog portala gov.hr, građani su dobili središnje internetsko mjesto za jednostavan pristup svim informacijama iz javne uprave te sada mogu.

diplomski rad - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

... razrednoj nastavi. Diplomski rad. Pula, rujan, 2019. ... predstavljaju u svojoj školi i ostalim ustanovama (Sablić,Munjiza i Peko, 2007). Tema projekta također je ...

Untitled - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Igre za vježbanje auditivne percepcije..... ..... .... ...... ...... .. .... . ........ . LE ************. 6.2. Vježbe za razvoj motorike i grafomotorike... ............. .........II.II.II.

cukon nikol - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

ISTRAŽIVANJE PONAŠANJA POTROŠAČA NA PRIMJERU dm-drogerie markt ... ocjenjivanja, osječaja i tendencije da se preuzme akcija za ili protiv, a u ... kupovine zahtjeva veći dio potrošača a najčešće na odjelima parfemi i higijenske.

operacijski sustavi - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“. NINO DASKO. OPERACIJSKI SUSTAVI. Završni rad. Pula, 2015.

pučka medicina - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

kao čaj, a od soka te biljke mogu se napraviti oblozi ili kapi za oči. U prošlosti ... ispiranje usta mogu se još koristiti mješavina čaja od lovorovog lista, kantariona i.

tele2 - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

poslovne inteligencije sa sustavom upravljanja odnosima s klijentima"4. ... korisnika i potencijalnih korisnika u mrežu Tele2 i na dugoročnu suradnju putem ...

e-osobna iskaznica - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

Aktivacija. Da bi se mogao koristiti elektronički dio e-osobne iskaznice potrebno je izvršiti aktivaciju iskaznice na Portalu eOI na adresi www.eid.hr. Prije same ...

EDUKATIVNE IGRE - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

PRIMJERI EDUKATIVNIH IGARA U NASTAVI . ... Edukativne igre za učenje prirode i društva . ... Elektronička računala u nastavi javljaju se 1958. godine.

halal poduzetništvo - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

Halal hrana i halal proizvodi sve su prisutniji diljem svijeta, dok halal certifikat predstavlja ulaznicu na svjetsko tržište halal prehrambenih proizvoda ali i halal ...

Stogodišnji rat - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

27 ruj 2018 ... Stogodišnji rat: engleski kraljevi na francuskom tlu ... Stogodišnji je rat bio jedan od niza sukoba između Engleske i Francuske, a obilježio.

obiteljsko poduzetništvo - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

20 srp 2017 ... nositelju prava iskorištavanja, da moj završni rad pod nazivom OBITELJSKO. PODUZETNIŠTVO koristi na način da gore navedeno autorsko ...

DOLORES DRAGUN - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile ...

29 kol 2017 ... Vitruvije je bio prvi poznati teoretičar arhitekture. Bio je rimski pisac, arhitekt i vojni inženjer. Tada, između 80. i 50. godine pr. Kr. sagrađen je ...

kartaga - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

24 ruj 2018 ... semitskom narodu koji je zaslužan za stvaranja alfabeta pomoću kojeg su Grci i Rimljani sastavili svoje vlastite. Feničani su usmjeravali svoje ...

završni CP - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

poprimiti obilježja najma (operativni leasing) ili pak kupoprodaje (financijski leasing). ... knjiženja leasinga kako kod najmodavca, tako i kod najmoprimca.

društveni marketing - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

9 ruj 2019 ... Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma. «Dr. Mijo Mirković». DAVID POKRAJAC. DRUŠTVENI MARKETING. Diplomski ...

apeli u oglašavanju - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

31 kol 2019 ... poticanje potencijalnog kupca prema željenom cilju. ... uslužnih telefonskih brojeva, mahom u inozemstvu. ... U Hrvatsku je BonBon uveliko promijenio svijet ponajprije mladih jer je ... Cijena prepaid SIM- ... uspostave poziva.

franšize distribucije - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u ...

10 srp 2019 ... Prisutnost franšiznog poslovanja u Hrvatskoj i Europi . ... Primjeri franšiza u Hrvatskoj . ... milijardu dolara i 500 neovisnih trgovina, od kojih je više od 30 u Francuskoj. Sve ... Ako davatelj franšize nema sredstva na računu da.