REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ...

Delija, Zoran Knez,. Dragan Arnaut, Dragan Dragić, Filip Zagorac, Stevan Četnik, Petar Arambašić,. Mitar Arambašić, Dragan Arambašić, Milan-Mile Četnik zv.

REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ... - Srodni dokumenti

REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ...

Delija, Zoran Knez,. Dragan Arnaut, Dragan Dragić, Filip Zagorac, Stevan Četnik, Petar Arambašić,. Mitar Arambašić, Dragan Arambašić, Milan-Mile Četnik zv.

republika hrvatska - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

Revizija tužitelja se prihvaća, ukida se presuda Visokog trgovačkog suda ... valuta uz koju je vezana glavnica švicarski franak, a da prije zaključenja i u vrijeme.

REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE ... - Iusinfo

11 sij 2011 ... ... Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanoj dana 29. studenog. 2002. razmatrani su i prihvaćeni. ORIJENTACIJSKI KRITERIJI I IZNOSI ZA ...

republika hrvatska državno odvjetništvo republike hrvatske izvješće ...

slučajeva ne odlučuju na podnošenje prigovora, protekom roka presuda ... i garaža bivših stambenih zadruga i građevinskih trgovačkih društava koja su ... International AG i Raiffeisen Bank Austria d.d., austrijski investitori, pokrenuli su ...

republika hrvatska državno izborno povjerenstvo republike hrvatske ...

13 pro 2011 ... NEOVISNA LISTA - IVAN FIOLIĆ FIO. 1.295 glasova. 0,56%. 17. HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA - HDSS. 1.236 glasova.

Untitled - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

4 stu 2019 ... Praksa Vrhovnog suda Ujedinjenog kraljevstva https://www.supremecourt.uk/current- cases/index.html. Praksa Vrhovnog suda Savezne ...

Su-IV-148/2018 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

15 lip 2018 ... Preinaka tužbe povećanjem tužbenog zahtjeva nakon zaključenja prethodnog postupka jer su provedenim vještačenjem utvrđene nove ...

Su-IV-155/2016 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

12 tra 2016 ... Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11 i ... Sporovi radi utvrđivanja ništetnosti ugovora o kreditu između ...

Su-IV-28/2019-36 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

18 stu 2019 ... VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE. Z A G R E B. KAZNENI ODJEL. Broj: Su-IV-28/2019-36. Zagreb, 18. studenoga 2019. Z A K LJ U Č ...

Su-IV-28/2019-13 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

7 lip 2019 ... VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE. Z A G R E B. KAZNENI ODJEL. Broj: Su-IV-28/2019-13. Zagrebu, 7 lipnja 2019. Z A K LJ U Č C I.

Su-IV-245/2019-3 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

27 stu 2019 ... službenoj dužnosti na prigovor poštivanja prava na dom u okviru ... iz Očevidnika, ponovno navedeno rješenje o ovrsi upiše u Očevidnik i.

VSRH Kž-rz-30/2019 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

OKZRH pod točkama 1. i 2. izreke pobijane presude, a pod točkom 1. izreke kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. OKZRH pa je.

Dr. sc. Jadranko Jug Vrhovni sud Republike Hrvatske Trg Nikole ...

Brisovna tužba je stvarnopravna tužba čiji je zahtjev usmjeren na utvrđenje nevaljanosti već izvršenog upisa i uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja.29 ...

Izvješće za 2018 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

30 tra 2019 ... Požegi, Slavonskom Brodu, Makarskoj, Splitu (Općinski sud i Općinski prekršajni sud), Šibeniku,. Čakovcu, Koprivnici, Varaždinu, Novom ...

Gž 2/08-2 RJE Š ENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u ... - uncitral

Odbija se žalba ovršenika kao neosnovana i potvrđuje rješenje o ovrsi ... "Na temelju pravomoćnog i ovršnog pravorijeka Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj ...

rješenje o prijmu (od 17.5.2019.) - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

14 svi 2019 ... Rješenje. 1. Sanja Boban Sotski, prima se u državnu službu u Vrhovni sud Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme na radno mjesto: stručni ...

3ulmherm nrpshq]dflmd - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

ZOO koje regulira pravne uşinke izjave o prijeboju. Mogućnost prijeboja, kad su pretpostavke za njega nastale pośto je jedno od potraåivanja zastarjelo, zavisi ...

Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske - Vrhovni Sud ...

1 svi 2015 ... ... službene osobe koje skrbe o sigurnosti zgrade i građane koji po pozivu ili nepozvani borave u zgradama suda (u daljnjem tekstu: stranke). II.

vrhovni sud republike hrvatske izvješće predsjednika vrhovnog suda ...

30 tra 2018 ... predmete, rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne ... (https://pravosudje.gov.hr/strategije-planovi-i-izvjesca/6346) ... zakona na trgovačke sudove pristigao veliki broj stečajnih predmeta iniciranih od strane FINA-e.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE ...

19 ruj 2019 ... Administrativni referent-upisničar obavlja poslove uredskog poslovanja u ... 15 kandidata koji su ostvarili najbolje rezultate u ovoj fazi testiranja, ...

Republika Hrvatska Državno izborno povjerenstvo Republike ...

15 kol 2016 ... 1. ABECEDA DEMOKRACIJE. 2. AKCIJA MLADIH. 3. AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH. 4. AKTIVNI BRANITELJI I UMIROVLJENICI ...

ELEKTRA ŠIBENIK REPUBLIKA HRVATSKA ... - Hrvatske vode

19 svi 2010 ... www.hep.hr ▫. ELEKTRA ŠIBENIK. 22000 Šibenik, Ulica Ante Šupuka 1. p.p. 131. TELEFON ▫ (022) 341-600 (Šibenik) ▫ 341-500 (Bilice).

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA VRHOVNI SUD ...

6 ožu 2018 ... tih bjanko mjenica; da nije sporno da “I. G.I.“ d.o.o. B. nije ispunjavao svoje obaveze po ugovoru o preuzimanju duga od 23.02.2005. godine; ...

sortna lista republike hrvatske - Hrvatska agencija za poljoprivredu i ...

12 stu 2019 ... 527 Poljovrt d.o.o., Savska cesta 183c, HR-10000 Zagreb, Hrvatska. 542 Serasem, 1012 Rue Roger Lecerf, FR-59840 Premesques, Francuska.

Pregledi - Analiza inozemnog duga Republike Hrvatske - hrvatska ...

Struktura inozemnog duga RH prema sektoru du`nika . ... RH je “naslijedila” po~etnu razinu duga ... ce da sav javni dug nije evidentiran, problem je i nea`ur-.

Vrhovni sud Republike Srpske

kao punomoćnika, tako što su dana 22.08.2001. godine zaključili ugovor o zastupanju i toga dana tuženi je tužitelju dao punomoć za zastupanje u tom sporu; ...

118-0-Rev-08-000 223 - Vrhovni sud Republike Srpske

ugovor o poklonu kojim je M. Ž. kao poklonodavac poklonila nekretnine ... kopija se nalazi u spisu je naslovljen kao darovni ugovor, a ugovorne strane kao.

21 2 1$-08 67$129$ sulpmhqd x sudnvl - Vrhovni Sud Republike ...

0laden äuvela Ugovor o najmu stana (Od stanarskog prava do najma stana), ... sklapanje ugovora o najmu izme u stanara kao najmoprimca i vlasnika stana iz ...

Untitled - Vrhovni sud Republike Srpske

V. iz G. L., kojeg zastupa G. B., advokat iz B. L., Ulica ... br. ..., radi predaje u posjed nekretnina, vrijednost spora 20.000,00 KM, odlučujući o reviziji tužitelja protiv.

врховни суд - Vrhovni sud Republike Srpske

Pobijanom presudom, odbijena je kao neosnovana tužba, protiv osporenog akta, bliže označenog u uvodu ove presude, kojim je uvažena žalba V. D..

strateški plan vlade republike hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

odnosno ureda. To su sljedeći uredi: Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika. Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike ...

I. UPUTE ZA TESTIRANJE kandidatima - Vrhovni Sud Republike ...

20 ožu 2019 ... Provjere poznavanja rada na računalu koje se sastoji od oblikovanje dokumenta u Word programu za obradu teksta (margine, pismo, veličina ...

Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću ... - pravosudje.ba

zajednice sa poginulim borcem, pa se ova činjenica posebno ne dokazuje. U konkretnom predmetu tužiteljica je priložila dokaz da je rodila dijete dana ...

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj - pravosudje.ba

22 sij 2013 ... 07.12.1984. godine, dozvoljena civilna dioba spornog stana prema propisima o prinudnoj javnoj prodaji, a da se novac dobijen prodajom ...

bosna i hercegovina - Vrhovni sud Republike Srpske

posjedovnom listu broj 684 k.o. T. I., na njenom imenu u dijelu 1/1, stečeno pravo služnosti u najširem obimu (prolaza pješice, progona stoke i prolaza motornim ...

22.10.2015. godine Vrh - Vrhovni sud Republike Srpske

22 lis 2015 ... navedenih nekretnina, a u nemogućnosti fizičke diobe izvršiće se civilna dioba, a sve to u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude, ...

I. POZIV NA TESTIRANJE kandidatima - Vrhovni Sud Republike ...

6 ožu 2019 ... natječaja za prijem u državnu službu u Vrhovni sud Republike ... Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15., 123/15., 45/16.,.

osnovni sud u banja luci - Vrhovni sud Republike Srpske

pitanju odluka o tužbenom zahtjevu, s tim da nalazi da je u pitanju pravna evikcija i poziva se na odredbe člana 508. i 510. ZOO. Za razliku od prvostepenog, ...

Strategija razvitka Republike Hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

porasta broja umirovljenika, povećan je udjel izdataka za mirovine u ... par godina koncipirao određeni broj malih programa zapošljavanja za ... mirovinama, potrebno je na prikladan način integrirati u sustave socijalne sigurnosti, pa tako ... 98.983. 121.523. 159.453 125.421 224.292. Krediti za branitelje i stradalnike.

Ustav Republike Hrvatske - Ustavni sud Republike Hrvatske

Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske obuhvaća: - Ustav Republike Hrvatske koji je stupio na snagu danom proglašenja 22. prosinca 1990. ("Narodne ...

Dvorski protiv Hrvatske - Ured zastupnika Republike Hrvatske pred ...

20 lis 2015 ... sudu Republike Hrvatske protiv presude prvostupanjskog suda. Žalio se, ... 108., 21. rujna 2006.; Maresti protiv Hrvatske, br. 55759/07, st.

Ugovor između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske

Programski kanali, elektroničke publikacije i glazbena proizvodnja HRT-a........ Radijski ... Audio i audiovizualne usluge na zahtjev.......... Multimedijska ...

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske ... - Hrvatske Ceste

BROJENJE PROMETA NA CESTAMA REPUBLIKE HRVATSKE GODINE 2011. - sažetak. 1. UVOD. Učinkovito planiranje cestovne mreže te kratkoročne i ...

REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA ... - HERA

7 pro 2018 ... regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12 i 68/18) ... proizvodnju, trgovinu i usluge, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb, na 28.

t_/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA ... - HERA

toplinske eneľgije eneľgetskog subjekta DI ČAZMA d.o.o., A. Vulinca 28, proizvodnje. Cazma. 5. Pľijedlog ľješenja o odľeđivanju ukupne godišnje učinkovitosti ...

Hrvatske autoceste - Vlada Republike Hrvatske

autoceste d.o.o. (HAC) i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (ARZ):. Ove poslove za ... odmorišta „Sredanci sjever11 i odmorišta „Nova Gradiška Dragalić sjever11).

Hrvatske šume - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatske šume d.o.o. Troslojno organizirano trgovačko društvo: Direkcija – 16 Podružnica – 169 šumarija. Strategija. Gospodarenje šumama u skladu sa ...

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

REPUBLIKA SRPSKA AGENCIJA ZA OSIGURANjE REPUBLIKE ...

12 tra 2017 ... prodaje motornog vozila po javnom pozivu broj: 2.02-208-14-3/17 od 12.04.2017. godine ... Stanje pređenih km na dan 10.04.2017.godine ... s najpovoljnijom ponudom ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji ili ne.

REPUBLIKA SRPSKA Agencija za osiguranje Republike Srpske

31 pro 2005 ... Grawe osiguranje a.d.. Banja Luka životno ... ZAPOSLENIH U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE. STANjE ... dopunsko zdravstveno. 59.249. 0.06.

republika hrvatska - Gov.pl

them, the wind direction is much more dependent on local terrain and the local air flow. ... the formation was 7 nautical miles behind him, which he confirms and ...

REPUBLIKA HRVATSKA

Osijek, 2016. ... Thesis performed at Faculty of Agriculture in Osijek, University of Josip Juraj Strossmayer in ... Himera d.o.o., Ljudevita Gaja bb, 42208 Cestica.

republika hrvatska - Fer

primjer: univ. bacc. arh., univ. bacc. oec., univ. bacc. iur. i slično) i stavlja se iza ... stručna sprema (VŠS), izjednačen je sa stručnim nazivom stručni prvostupnik.

Republika Hrvatska - APN

13 lip 2019 ... B. Prodaja 2 (dva) garažno-parkirna mjesta u višestambenoj građevini iz Programa POS-a, na adresi Veliko- brdski put 24A, Makarska,.

Republika Hrvatska EUR 350.000.000 - ZSE

14 srp 2005 ... Upućivanje u ovom dokumentu na "EUR" označava euro,. “USD” američki dolar, “JPY" japanski jen, a “HRK" hrvatske kune.

republika hrvatska - Iusinfo

država članica koja su ovlaštena neposredno obavljati usluge izdavanja elektroničkog novca u Republici Hrvatskoj,. • ovlaštene mjenjače,. • zalagaonice,.

republika hrvatska - zzpudnz

Zračna luka Dubrovnik (u daljnjem tekstu ZLD) sa stalnim međunarodnim ... i automobile te ostalih popločenih područja ispred terminala) sprovodi kroz ...

REPUBLIKA HRVATSKA - Vertic

person has the right to request compensation for ordinary damages and lost profit from the person who has submitted the request. Article 149. Pursuant to this ...

republika hrvatska - AZTN

30 lip 2014 ... natjecanje na mjerodavnom tržištu, a osobito ako se tom ... razvoju brodske opreme, razvoj specijalnih tailor-made brodova radi postizanja.

REPUBLIKA HRVATSKA - Malinska

____Program rada i financijski plan TZO Malinska Dubašnica za 2019. godinu____. UVOD. Donošenje ... Besplatni Internet i web kamera planirano: 18.000,00 ...