zagreb - 41 - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba prosinac 2013. C - Stenjevec. D - Lučko. E - Blato. A. B. B. C. D. E. A. B. Z. 4. UVJETI ZA ...

zagreb - 41 - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba - Srodni dokumenti

zagreb - 33 - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

IZMJERA: C - komasacija. D - grafička. ZAGREB - 33. ZAGREB - 33. ZAGREB - 32. ZAGREB - 34 ... SELSKA. MERŠIĆEVA. UPU MILEROV BREG. UPU CIGLANA.

zagreb - 41 - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba prosinac 2013. C - Stenjevec. D - Lučko. E - Blato. A. B. B. C. D. E. A. B. Z. 4. UVJETI ZA ...

zavod za prostorno uređenje grada zagreba prikaz ... - Grad Zagreb

19. iznimno, sjeverozapadni ugao Martićeve i Derenčinove ulice omogućava ... Jadranski most, crkva Krista Kralja na Mirogoju, te Jadranski most i Ilički neboder; ... očuvanje i obnova zatečene tradicijske drvene izgradnje što podrazumijeva ...

I. ! ll - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Grižanska, Aleja Blaža Jurišića, Lovrakova, Dubečka (Dubec). Jug: ... iznimno, za lokaciju Zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala u Božidarevićevoj 1.

prostorni plan grada zagreba - Zavod za prostorno uređenje Grada ...

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Trg Stjepana Radića 1, Zagreb. Pečat Gradskog ureda za ...

pravilnik - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

dovesti do požara. 9) Evakuacijski put iz građevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog ...

GUP Sesveta - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Unutar granica GUP-a Sesvete nalazi se pet rimokatoličkih župa (Sesvete, Novo Brestje, Sesvetski. Kraljevec, Sesvetska Sela i Sesvetska Sopnica). U župama ...

dopune 2015. - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Topografska karta 1:25000. 320-2-2 ... Izradio: Zavod za fotogrametriju d.d. - Zagreb. Gradski ... Gradski zavod za katastar | geodetske poslove Grada Zagreba.

grada popovače - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

10 velj 2015 ... Građevinsko područje naselja Voloder prošireno je na način da obuhvati i ... Maksimilijana Juranića 14c, Voloder ... Martina Budinski Modronja.

Plan evakuacije i spašavanja - Zavod za prostorno uređenje Grada ...

Dokument: Plan evakuacije i spašavanja. Str. 1. Građevina: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba. Lokacija: Ulica Republike Austrije 18, 10000 Zagreb.

glasnik grada zadra - Zavod za prostorno uređenje Zadarske ...

24 tra 2017 ... GLASNIK GRADA ZADRA www.grad-zadar.hr. Str.: 5 broj: 4. 24.travnja 2017. Članak 7. ... Sportski i rekreacijski centar , površine 5 ha i više:.

Službene novine Grada Kutine - Zavod za prostorno uređenje ...

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost. 3.112.280,85 ... Proračunski korisnik 29009 Dječji vrtić Kutina. 18.145.000,00 ... (solemnizirati) javni bilježnik.“.

grada našica - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

GRAD NAŠICE. II. IZMJENE I DOPUNE. PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NAŠICA. Odluka predstavničkog tijela o izradi plana: Službeni glasnik ...

grada biograda na moru - Zavod za prostorno uređenje Zadarske ...

10 lis 2016 ... zona turističkog naselja "Kumenat" Međimurje-inženjeringa ... slična urbana galanterija u funkciji kupanja i sunčanja. ... betonska kineta i si.

odredbe za provođenje plana - Zavod za prostorno uređenje Grada ...

izletište Kraljičin zdenac, Lugarnica Sljeme, Pilana Bliznec, planinarski dom Ţeljezničar, ... Sljeme II (PD, Lg, E, PI) – Dom ţeljezničara, Grofica, Sljemenska.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

25 lis 2017 ... SOLIN, 25. listopada 2017. godine ... Solin, Vranjic, Mravince i Kučine GUP-om će se ... te dijelovi pojasa uz postojeću cestu Solin - Klis.

prostorni plan uređenja grada slatine - Zavod za prostorno uređenje ...

Proizvodne šume. 535. Izvor podataka: Hrvatske šume, Uprava šuma Našice ... HŠ RJ Šumarija Našice. Slatina, A. Kovačića ... Tehnoalarm. Slatina, V. Nazora ...

Zavod za prostorno planiranje dd - Zavod za prostorno uređenje ...

11. Hrvatske vode Zagreb, VGO za mali sliv ''Županijski kanal''. 12. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar. Virovitica, Ispostava Pitomača. 13.

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i Zavod za ...

Lučka uprava Slavonski Brod. Korištena dokumentacija: 1. Prostorni plan Brodsko-posavske županije 2001. god. 2. Izmjene i dopune Prostornog plana.

MGIPU - Zavod za prostorno uređenje

26 stu 2013 ... e-arhiva. • modul za učitavanje akata za gradnju izdanih prije eDozvole. • ovlašteni korisnici: službenici u MGIPU i upravnim odjelima gradova i.

glasnik - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

lznłvłČ: Grad Makarska - Za izdavača odgovara urednica Lara Rakušić lvanković ... 9. gradski parkovi unutar naselja, ... kuća Tonoli (Gradski muzej u Makarskoj).

izvješće - Zavod za prostorno uređenje

Kategorizacija područja oko mjerne postaje Slavonski Brod-1, za 2011 ... Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije svoju djelatnost provodi na dvije.

Download - Zavod za prostorno uređenje

Promatrani prostor obronaka Dilj gore, od naselja Brodski Stupnik na zapadu do ... planova uređenja općina (PPUO), za zone stanovanja nastale većim dijelom.

Potravlje - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18. Potravlje. Potravlje. Satrić. Gornji Bitelić. Donji Bitelić. Potravlje. 19. 20. 21. 22 ... Predsjednik Općinskog vijeća: Tomislavova 11.

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

5 svi 2006 ... Dugo Selo, Velika Gorica i Zaprešić, te njihove izmjene i dopune. ... kronika”, br. 10/90) i ... o Ornitološki rezervat Crna Mlaka, Jastrebarsko.

republika hrvatska - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

Donosi se Prostorni plan uređenja općine Prgomet sa smanjenim sadržajem , u daljnjem ... zrak ili tlo iznad dozvoljenih granica, te ne zahtijevaju teški transport.

III. Prilozi - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Bjelovarsko ...

19 ožu 2019 ... broj 2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije. - broj 2.b Infrastrukturni ... broj 4.d Građevinsko područje - naselje Garešnica. - broj 4.e ...

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ...

Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije ... privlačenjem novog te novih investitora (planiranje gospodarskih zona, izletišta,.

općina lobor - Zavod za prostorno uređenje

6 tra 2017 ... iznosi 44,20 km2 (podatak: “Površine županija, gradova i Općina u Republici Hrvatskoj”, Državna geodetska uprava, 1997.). /2/ Općina Lobor u ...

općine koška - Zavod za prostorno uređenje

Odluka Općinskog vijeća Koška o donošenju Prostornog plana ... Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina. 54 ... Mreža osnovnih škola.

općina radoboj - Zavod za prostorno uređenje

Statuta Općine. Radoboj, (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije. 16/09., i 10/13), Općinsko vijeće Općine Radoboj na 7. sjednici održanoj dana 16.

IID PPUG Osijeka.pdf - Zavod za prostorno uređenje

Prostorni plan uređenja Grada Osijeka donešen je Odlukom Gradskog vijeća ... U travnju 2009. godine Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Odluku o ...

ii. odredbe za provođenje - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

zelena (vrtna), u potpunosti upojna površina. ... (1) Poljske kućice se mogu graditi na poljoprivrednom zemljištu intenzivno obrađivanom i pod ... (5) Poljska kućica gradi se kao prizemnica tako da je njezina bruto-razvijena površina do 20 m2.

službeni glasnik - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

poslove i graditeljstvo, Domovinskog rata 2/4,. SPLIT ... 002 ZAGREB, GRAD TROGIR, Upravni odjel za ... Područni ured za katastar Split, Ispostava Trogir,.

grad zabok - Zavod za prostorno uređenje

stovnom prometu (“Narodne novine” br. 82/13.) i članka. 31. točke 4. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik. Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.) ...

republika hrvatska - Zavod za prostorno uređenje Sisačko ...

posavski prometni pravac Središnje i Istočne Hrvatske kojim se autocestom i željezničkom prugom europskog i državnog značaja povezuju Zagreb i Slavonski.

Untitled - Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

tadašnje opüine Dugo Selo i Samobor te dio bivše opüine Zaprešiü. ... doline Krapine na sjeverozapadu, zavale Crne Mlake na jugozapadu i niskog Pokuplja na jugu. ... Prostorni plan opüine Dugo Selo (bivše) (”Dugoselska kronika”, br.

1. Korištenje i namjena prostora - Zavod za prostorno uređenje ...

MZ "Ekopark Bratina". GZ Pisarovina. MZ Autodrom Pisarovina. ŠRZ Kupčinske Grabe. UTZ Jamnička Kiselica. GZ Jamnica. UTZ Lijevo Sredičko. BRATINA.

PPZ -sluzbeni glasnik - Zavod za prostorno uređenje Međimurske ...

domaćinstva iznosi 1991. godine 3,39, za grad Čakovec ona iznosi ... Me imurje je kraj relativno starog ruralnog ... HRAST LUŽNJAK (Quercus robur) u Donjem.

XXXX - Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Brckovljani. Božjakovina. Stančić. Hrebinec. Štakorovec. Gornje Dvorišće. R6. R6. R6. D7. GRAD DUGO SELO. GRAD DUGO SELO. OPĆINA RUGVICA.

ppug orahovica - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko ...

Grad Orahovica jedan je od manjih gradova u Virovitičko-podravskoj županiji, sa površinom od. 123,67 km ... Orahovica, Dalmatinska 98-Phoenix. 10/0,4 kV ...

sadržaj - Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

21 lip 2016 ... D48 Čvorište Baderna (A9) – Pazin – čvorište Rogovići (A8) ... „Plinara“ Pula ... na području Grada Poreča: Poreč, Buići-Žbandaj, Baderna, ...

sažetak za javnost - Zavod za prostorno uređenje Koprivničko ...

HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB, UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA;. - HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE, HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O., RAZVOJ I ...

Koncepcija_II IiD PPUO Drnje - Zavod za prostorno uređenje ...

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, Koprivnica,. 18. ... E.P. KETER, površine 45,0 ha, tvrtke IGMA d.o.o.Koprivnica,. 2.

krapinsko – zagorska županija - Zavod za prostorno uređenje

Najveći vodoopskrbni sustav predstavlja “Zagorski vodovod”, koji se prostire na ... Hrvatski zavod za zapošljavanje podruĉna sluţba Krapina sa ispostavama ...

Tekstualni dio. - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

7 kol 2010 ... Područje općine Bilje je u okruženju susjednih općina: Kneževi Vinogradi na sjeveru, ... ostale površinske vode: Stara Drava na profilima.

GUP Petrinja - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

naselja Petrinja je cca 3.290 ha, dok je površina obuhvata GUP-a cca 1.778 ha. ... kolodvor, željeznička postaja, pošta, veterinarska stanica, vatrogasni dom, ...

i. obrazloženje - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

Postojeće gradsko groblje Viktorovac smješteno je u skoro geometrijskom središtu grada. Siska. Dugoročni razvoj na ovoj lokaciji bitno je ograničen postojećom ...

ii odredbe za provođenje - Zavod za prostorno uređenje Zadarske ...

Građevinska područja naselja obuhvaćaju izgrađene i neizgrađene (planirane) dijelove naselja (prikaz ... poljoprivredna apoteka, suveniri, servisi),. - građevine ...

1. Polazišta 2 - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske ...

Prioriteti u izgradnji cesta su brze ceste Virovitica - Slatina (D-2 tzv. “Podravska magistrala”) i ... RAPID d.d. VIROVITICA. 185,00. 1,60. USKLADIŠTENO. KIO d.d. ...

ID UPU kampus Borongaj 2019 - Zavod za prostorno uređenje ...

Ulica Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb www.zzpugz.hr. Page 2. Page 3. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STUDENTSKI KAMPUS BORONGAJ ...

U Zagrebu, siječanj 2017. - Zavod za prostorno uređenje ...

31 sij 2017 ... i poslovnim sadržajima IKEA,. • 2015. godine izgrađena i puštena u promet dionica Buševec – Lekenik i Jakuševec – Velika Gorica. (jug) na ...

Obrazlozenje UPU Zgmajne - Zavod za prostorno uređenje Sisačko ...

Sisak je smješten u ravničarskom prostoru unutar složenog hidrografskog ... automobile osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti u blizini pješačke ... PVC cijevima profila 110 mm, a privodi do građevina cijevima PEHD profila 50 mm.

Vrbovsko 634..710 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

28 velj 2013 ... Uredbom iz 1998. godine matičnom uredu Vrbovsko, osim istoimenog ... katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. Rjeśenja o ...

pp virovitičko-podravske županije - Zavod za prostorno uređenje ...

Prostorni plan općine Virovitica (APZ Plan - Zagreb, 1978. godina). 4. Osnove korištenja i zaštite prostora općine Virovitica (Arhitektonski fakultet sveučilišta u.

PPUO GORJANI-_USVOJENI PLAN.pdf - Zavod za prostorno uređenje

Gustoća naseljenosti 2001. godine za naselje Gorjani je 31 stan/km², a za naselje Tomašanci 47 stan/km². b) Stanovništvo. Prema popisu stanovništva 2001.

prostorni plan zagrebačke županije - Zavod za prostorno uređenje ...

Zagrebačka županija. Zavod za prostorno uređenje. Zagrebačke županije ... izvan građevinskog područja (moteli uz benzinske postaje, izletišta, šumske kuće, ...

sisak-jug - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

16 srp 2015 ... Odluka o izradi UPU-a Gospodarske zone "Sisak - jug" usvojena je na ... C.I.O.S. d.o.o.za sakupljanje i primarnu preradu industrijskih otpadaka ...

GRAD OSIJEK - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

NOSITELJ IZRADE: GRAD OSIJEK - GRADSKO POGLAVARSTVO. STRUČNI IZRA IVAČ: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK. NAZIV PLANA:.

popis planova_24 12 2019.xlsx - Zavod za prostorno uređenje ...

24 pro 2019 ... SAMOBOR. VAŽEĆI. Generalni urbanistički plan Grada. Samobora. GUP Samobor. Odluka o izradi temeljem Programa mjera za unapređenje ...