OKOLIŠ Zdravstveno stanje riba kao pokazatelj stanja u okolišu - fulir

riba. Matica. (n=15). Una. (n=9). Gacka. (n=17). Lika. (n=14). Postotak riba invadiranih kukašima i oblićima iz četiri rijeke postotak riba invadiranih kukašima.

OKOLIŠ Zdravstveno stanje riba kao pokazatelj stanja u okolišu - fulir - Srodni dokumenti

OKOLIŠ Zdravstveno stanje riba kao pokazatelj stanja u okolišu - fulir

riba. Matica. (n=15). Una. (n=9). Gacka. (n=17). Lika. (n=14). Postotak riba invadiranih kukašima i oblićima iz četiri rijeke postotak riba invadiranih kukašima.

ZDRAVSTVENO STANJE RIBA RIJEKE SUTLE

Rijeka Sutla je granična rijeka između Hrvatske i Slovenije ukupne dužine oko 91 km. Sliv rijeke Sutle se prostire na oko 581 km². Izvire u Sloveniji, na južnim ...

Kvaliteta vode i zdravstveno stanje riba rijeke Sutle

Rijeka Sutla izvire u Sloveniji i je granična rijeka između. Hrvatske i Slovenije ukupne dužine oko 91 km, od toga u. Hrvatskoj 89 km. U rijeku Savu utječe kod ...

Zdravstveno stanje poljskog jasena

zastupljen poljski jasen. UŠP. Sastojine uređajnog razreda sjemenjača p. jasena. Sastojine uređajnog razreda sjemenjača hrasta lužnjaka u kojima p. jasen ...

Zdravstveno stanje pučanstva i rad zdravstvene djelatnosti u ...

Živorođeni, umrli i prirodni prirast u Međimurskoj županiji od 1999. ... Rad stacionarne zdravstvene ustanove (Županijska bolnica Čakovec) u 2016.godini .

Reprodukcija i zdravstveno stanje domaćeg magarca u rezervatu ...

Značajno je i njihovo korišćenje za ... praktičara) nego konji. Reproduktivne ... U ovo vreme dolazi do udvaranja magarca i neretko borba za parenje magarice ...

IVAN DOLŠAK ZDRAVSTVENO STANJE ŠARANSKOG MLAĐA NA ...

20 velj 2018 ... Bolest spavanja koi šarana, poznata pod nazivom virusni edem šarana, je bolest koi šarana i šarana koju uzrokuje Carp edema virus (CEV) ...

Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u ... - ZZJZ FBiH

Sarajevo, 2018. godine ... Uzorci stolice koji su obrađeni u ... što je rezultat djelovanja centara za dobrovoljno, besplatno i povjerljivo savjetovanje i testiranje.

ispitivanje uticaja prirodnih stimulatora rasta na zdravstveno stanje i ...

25 апр 2014 ... o visoka gustina naseljenosti prasadi posle odbijanja uz nizak nivo higijene ... Termin probiotik ("za život", suprotno od značenja antibiotik) potiče iz grčkog ... od najboljih pokazatelja ekonomičnosti proizvodnje, odnosno ...

Zdravstveno stanje pučanstva 2016. godina - zavod za javno ...

GODINI. Slavonski Brod. Nova Gradiška. 201. 2016. 201. 2016. Skupina bolesti - stanja. UMRLI. Stopa na 10.000. UMRLI. Stopa na 10.000. N. % stanovnika. N.

zdravstveno stanje šumske vegetacije otoka veliki ... - šumarski fakultet

1 Šumarski institut, Jastrebarsko, Hrvatska - Forest Research Institute ... Gillette. Intenzitet oštećenja je srednje jak do jak. Na kalifornijskom libocedru uočeni.

Uticaj nege, ishrane i uslova držanja na zdravstveno stanje teladi

čuva zamrznut. Zamrznut kolostrum se otapa u mlakoj vodi ili u mikrotalasnoj pećnici. 3.4. ... Pasterizacija kolostruma u izvesnoj meri smanjuje njegovu vrednost ...

Spisak monogenskih stanja koja testira VERAgene Stanje ... - Beo-lab

artrogripoza (blaga fleksiona kontraktura prstiju, devijacija distalnih falangi, deformitet tipa. Anomalije skeleta, multipla kongenitalna artrogripoza, dislokacija ...

Bolesti riba na Svjetskom simpoziju o uzgoju riba u ribnjacima toplih ...

uloge virusa u nastanku bolesti. U Evropi vla- daju kod šarana dvije virusne bolesti: zarazna štetno djelovanje nekih algi vodena bolest i boginje. Sarig u svome ...

Sistematika riba Biologija i patologija riba Stranica 1/95 - HLEDE.net

Krvotok. Optok krvi u riba je jednosmjeran. Srce se sastoji od tri dijela: venskog zatona, klijetke i pretklijetke. Za razliku od morskih pasa, grgeč i ostale ...

postojeće stanje izvedeno stanje spavaća soba kuhinja ... - Nauportus

kliznim vratima između boravka i predsoblja. • U predsoblju se, osim plitkog ormara za cipele, smještenog iza ulaznih vrata, na- lazi i jedan duboki garderobni ...

postojeće stanje izvedeno stanje izabrane keramičke ... - Nauportus

rješenje kupaonice mi se uopće ne ... iti rješenja kupaonice s kojim ću biti zadovoljna ... izabrane keramičke pločice lavabo i ogledalo pogled na WC tlocrt pogledi.

Izjava o okolišu - HiPP

31 pro 2019 ... kes i Probavin). 2001. Dolazi do promjene vlasničke strukture, 01.03.2001. tvrtku kupuje HiPP Beteiligungs AG i postaje 100 %-tni vlasnik.

Elektromagnetska zračenja u okolišu - hzzzsr

Štetnost ionizirajućeg zračenja je sama po sebi jasna, no što je s neionizirajućim? ... Vidljivo, ultraljubičasto, infracrveno, mikrovalno, radiovalovi, te EM polja.

ISPRAVAK: POKAZATELJ VJERODOSTOJNOSTI MEDIJA

Večernji list, 24 sata i Vjesnik), u razdoblju od 6. do 31. svibnja 2010., pokazat će se ... VJERODOSTOJNOST MEDIJA, SVEHRVATSKE NOVINE, DRUŠTVENO.

ekološka valencija i čimbenici u okolišu - PMF

EKOLOŠKA VALENCIJA. • Poznavanje ekološke valencije (sposobnosti nekog organizma da preživi u određenom rasponu životnih uvjeta) važno je za.

08-oblikovanje-mostova-u-zahtievnu-okolisu

mosta u gradu preko veće rijeke može izazvati višegodišnje ... 63. Slika 4.42: Pješački most u Osijeku (gore) i Most hrvatskih branitelja u Rijeci (dolje) ...

EKOLOŠKA VALENCIJA I ČIMBENICI U OKOLIŠU

interpretaciju fosilnih okoliša. ▫ Prema ekološkoj valenciji razlikujemo stenovalentne i eurivalentne organizme. ▫ Fosili stenovalentnih organizama su dobri.

LIPIDNA PEROKSIDACIJA KOT POKAZATELJ STRESA PRI ...

imidakloprida g-1 suhe mase (Mann-Whitney test). KLJUČNE BESEDE: prehranjevalni poskus, Porcellio scaber, imidakloprid, biomarker, lipidna peroksidacija.

opasne tvari u okolišu - Crosbi

govo onečišćenje, nastajanje otpada, pojavu buke i sl. U odnosu na početak kreiranja politike zaštite okoliša, danas se suočavamo s najvećim ekološkim ...

Fosforilirani receptor HER-2 kao pokazatelj rezistencije karcinoma ...

Rak dojke. 10. 1.3.1. Etiologija raka dojke. 10. 1.3.2. Opći čimbenici nastanka raka ... pHER2 /– fosforilirani status receptora HER2 pozitivan ( ) ili negativan (–).

Faktori pojavnosti požara u mediteranskom okolišu na ... - PMF

Hrvatske, GISdata, Zagreb, 2005.;. Popis stanovništva 1991.; Popis stanovništva 2011.,. DZS, Zagreb. Izvor: Statistički ljetopis 2014., DZS, Zagreb. DUZS, 2014.

Pokazatelj potrebe za lečenjem (PPL ... - Emcdda - Europa EU

Američka služba za mentalno zdravlje i bolesti ... Meutim, pored toga, možda će biti potrebno da se pita klijenta ako on / ona ikada ... Sve psihoaktivne supstance i lekovi koji se koriste isključivo za medicinsko lečenje uz lekarski recept i.

Struktura bilance kao pokazatelj lošeg poslovanja

Ključne riječi: završna bilanca, analiza bilanci, rizik, stečaj, struktura bilance. 1 Uvod. Svako trgovačko društvo se osniva sa određenim, većim ili manjim, ...

Dossier: Klikovi jedini pokazatelj uspjeha - HND

9 lis 2014 ... Amazona na Àije se podatke poziva Matija Babi , Index je me u informativnim portalima na prvome mjestu. Slijede ga Jutarnji, 24 sata i Net.hr.

izvješće o okolišu za dpp za područje he mokrice - Ministarstvo ...

5 ruj 2012 ... Hidroelektrane Mokrice planira se i akumulacijsko jezero koje će biti ... kontekst dvorca Brežice i mjesno središte Brežica te dvorac Mokrice.

sveučilišni preddiplomski studij znanosti o okolišu - PMF

stanica (biljna i životinjska stanica); Organizacija biomembrana, model tekućeg mozaika i prolaz tvari kroz membranu; Stanična jezgra – organizacija i funkcija ...

glomerularna filtracija kao pokazatelj bubrežne insuficijencije kod ...

Acta Medica Medianae 2007;46(3):31-34. Ključne reči: glomerularna filtracija, bubrežna insuficijencija, dijabetes melitus. Dom zdravlja ''Dr. Simo Milošević'' u ...

promjene u masnoj degeneraciji jetre kao pokazatelj odgovora na ...

Osnovnu građevnu sastavnicu jetre čine jetrene stanice – hepatociti. ... Dijeta bogata mastima i šećerima izaziva pojavu masne steatoze jetre, što se vidi kao.

Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu i ... - HDKI

[email protected] Apartmani KLET. J. J. Strossmayera 176,. Sisak. Tel.: 385 (0)44 555 555. Mob.: 385 (0)98 951 2053 [email protected]

Dekubitus – pokazatelj kvalitete skrbi i sigurnosti pacijenta

kvalitete skrbi i sigurnosti pacijenta. JASNA MESARIĆ. Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo ...

motivacija zaposlenih kao ključni pokazatelj zadovoljstva poslom

13 јун 2016 ... Teorije motivacije se mogu klasifikovati u dve grupe i to kao teorije sadržaja i pro- cesne teorije (Iguisi, 2009). Sadržajne teorije istražuju šta ...

O okolišu ne dvoji, otpad odvoji! - Grad Đakovo

Mališanima je najzabavniji bio eko-vrtuljak s pletenim košarama, dok je najviše posla ima teta Crtalica, uz asistenciju vile Zvončice, prijateljice prirode. Veliko je ...

Gasovito stanje Šta su gasovi? Kako opisati gasovito stanje? Po ...

Efuzija. Molekuli svakog gasa na istoj temperaturi imaće istu proseču kinetičku energiju. Ali molekuli različitih gasova imaju različitu masu. 2. 2. 1 rms avk um e.

prepreke u okolišu u razvoju turizma za osobe s invaliditetom ... - jstor

usluga (Pagan, 2012). Pravo na putovanje i pristup turističkim ... Putovanja i turizam važan su čimbe- nik kvalitete ... Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) to the adequacy.

poštovanje prava djeteta kao pokazatelj kvalitete odnosa učenika i ...

Ključne riječi: prava djeteta, pedagoški odnos, odnos između učenika i učitelja, ... M8: Bila je neka prezentacija i onda sam ja malo prič'o, ništa strašno, i rekla je ...

Diverzitet flore vodotoka Zlatice – pokazatelj uslova ... - ResearchGate

Figure 1. Ecological analysis of the flora of the Zlatica watercourse. U analiziranoj flori, najbrojnije su geofite - višegodišnje zeljaste biljke sa metamorfoziranim ...

društveno odgovoran marketing prema okolišu - Repozitorij UNIPU

IKEA posjeduje više od 700 000 solarnih panela koji opskrbljuju njihove poslovnice električnom ... Slika 4. PLATSA ormar iz IKEA kolekcije. Izvor: IKEA.com ...

Inicijalni test kao pokazatelj predznanja učenika - Post Scriptum

Iako su mnogi učenici iz osnovne škole došli u prvi razred srednje škole s odličnim ... su prvi testovi s kojima se učenici susreću na satu stranog jezika u odabranoj ... Bagarić (2007) naglašava značajnu razliku između učenika engleskog i.

poštovanje prava djeteta kao pokazatelj kvalitete ... - darhiv - unizg

djeteta i kvalitete odnosa učenika i učitelja rezultati pokazuju da je poštovanje prava djeteta pozitivno povezano s pozitivnom dimenzijom odnosa učenika i ...

Nina Nikiforov Segmentalni udio masnog tkiva kao pokazatelj razine ...

indeksa visceralne masti (r=-0,260, p=0,043) te vrijednosti ukupnog udjela masnog tkiva (r=-0,316, p=0,013). ... masnoća u krvi (Berg i sur. 1994), blago ...

Dopunsko zdravstveno osiguranje Dopunsko zdravstveno ... - Uniqa

Dopunsko osiguranje nadopuna je obveznog zdravstvenog osiguranja. UNIQA dopunsko pokriva troškove participacije za liječničke preglede, dijagnostičke ...

I N T E R N A T I O N A L d.o.0. - fulir

nenta hemoglobina, enzim amllaza, ne- ki sekundami metaboliti pa Eak i cjepiva protiv nekih mimalnih bolesti (npr. cje- pivo protii malarije), i to u koiiEinama.

1990. - fulir

Ovaj izvjeStaj je sastavljen na temelju podataka dobivenih od pojedinih laboratorija, odnosno OOUR-a i Radne zajednice.

cijena 25 wna - fulir

CIJENA 25 WNA ... ill sn ~erioditki. Frekvencila ciklusa svietliie neao dto ~u~astronomi do sa- ... avionska veza je lzzagreba, a letov~ su rasprodani Gest tledana ...

Download - fulir

i konformacijski analizirani alifatski analogoni deok- si-uridina i -timidina koji su ciklizirani u ... kao npr., strukturni izomeri ponavljajuće pentapep- tid jedinice iz ...

1988. - fulir

9 lis 2011 ... (vanjski suradnik). Dubravko Pevec, rnagistar elektrotehn. znanosti, Zavod za fiziku, ... in-strumenti i dr. - prozori, vrata, drvo-staklene stijene, namjestaj i dr. ... RAJACIC, G.: Alatna kopirna kratkohodna blanjalica, PTO-studij,.

Untitled - fulir

Award for Biomedicine was presented to Nela. Pivac ... Horvatinčić (IAEA regional project RER/8/012). 9. Global ... Krajcar Bronić I, Horvatinčić N, Barešić J,.

Drago Roksandić, Čovjek i prostor, čovjek u okolišu: [Ekohistorijski ...

Knjiga Čovjek i prostor, čovjek u okolišu: [Ekohistorijski ogledi] eminentnog historičara i odne- davno umirovljenog profesora. Drage Roksandića izašla je 2018.

Download (49MB) - fulir

niranja sistema vet dulje vrijeme a svi napori da se stanje popmvi joi nisu doveli do zodovol ... magnetofonske vrpce) i distribuiran no 200 adresa. Poduzete su i ...

Download (55MB) - fulir

akcija u jezgrama, atomima, tekutinama i Evrstom stanju Utjecaj elektro- magnetskih ... Zbornik radova, Gumipiast 87, Medjunarodni slmpozij iz obiasti plastike 1 gume, Sarajevo, 1987, ... PEVEC, S. JAKOPEC, T. SMUC: Prorafun Ptitova od.

ruder bqskovic - fulir

16 MeV deuterona i neutronski generator od 20c key. Osim toga postoji ... lo je pored referada za opEe i personalne poslove (4) i HTZ (1) jo6 i pisarnicu (2) i ...

izvjestaj 0 radu - fulir

temel ju poznavan ja uloza tvari u rezervoar; b) odrediti ... HP-1000 za potrebe lnstituta "Rudjer Bo5kovi6" te rad na unapredjenjv primjene ... l60(160,. LO, l)28~i kako na vrhovima intermedijarnih struktura, tako i u ... ljive cijevi zo rashladnu vodu i kratki spoj je montiran natmg u lipnju. ... B. PETROVIC, D. PEVEC, N. URLI:.

ČOVJEK I PROSTOR, ČOVJEK U OKOLIŠU (Ekohistorijski ogledi ...

Studia lexicographica, 13(2019) 24, STR. 203–205. Mladen Klemenčić: Čovjek i prostor, čovjek u okolišu (Ekohistorijski ogledi). ČOVJEK I PROSTOR, ČOVJEK ...

Annual Report 2008 - fulir

Hydrodynamics of cerebrospinal fluid, Darko. Orešković. 5. ... Impact of fish farms on marine ecosystems ... Supić N, Žagar M, Domijan N, Pasarić M. Sum-.