pdf, 600 kB

Miješanje boja. ○ Aditivno. ○ Dodaje svjetlost na tamnu podlogu ... Miješanje boja. ○ Primarne aditivne boje: ○ Crvena (Red). ○ Zelena (Green). ○ Plava ...

pdf, 600 kB - Srodni dokumenti