nekoliko zapažanja o tekstološkim i metodološkim problemima u ...

jedan starohrvatski pravni tekst, pa i bilo koji drugi u kojem bi se našla kon- strukcija s ... da libar 5. (PS: 442). U Marulića: Umiljen i kad prime psost i prirok, dobrostiv jest i u miru jer u bogu pribiva, a ne u svitu. ... Zatim kako dite suzeći vikat ja,.

nekoliko zapažanja o tekstološkim i metodološkim problemima u ... - Srodni dokumenti

nekoliko zapažanja o tekstološkim i metodološkim problemima u ...

jedan starohrvatski pravni tekst, pa i bilo koji drugi u kojem bi se našla kon- strukcija s ... da libar 5. (PS: 442). U Marulića: Umiljen i kad prime psost i prirok, dobrostiv jest i u miru jer u bogu pribiva, a ne u svitu. ... Zatim kako dite suzeći vikat ja,.

Nekoliko zapažanja o muskulaturi, njihovom životu i uzgoju ...

mitarenje). -Sto je golub mlađi, lakše i uspješnije mitari. Prilikom zamjene perja neophodno je iz uglova skupljati sva pera i perje te povremeno vršiti dezinfekciju.

sličnosti i različitosti u strukturnim i sadržajnim metodološkim ...

namijenjen slušanju i pripadajuće vježbe izražavanja. Na kraju svake lekcije ... Nezavisni su padeži nominativ i vokativ, a zavisni genitiv, dativ, akuzativ, lokativ i ...

O problemima identifikacije frazeologizama

Za treće značenje lekseme glava data je u ovom rečniku definicija život, a ... može ostvariti samo uz nekoliko leksema koje se taksativno mogu nabrojati: izgubiti ...

Klinička zapažanja Clinical observations

stadij; Limfne metastaze – patologija, ultrasonografija; Limfni čvorovi ... 1. donji cervikalni i supraklavikularni limfni čvorovi/low cervical and supraclavicu-.

DOSADAŠNJA ZAPAŽANJA U OBRADI POTVRDA O SMRTI

(bolest ili spoljašnje okolnosti povređivanja). K 7 4 6. II. Druga značajna stanja, bolesti. Hypertensio arterialis essentialis. I 1 0 i povrede koje su doprinele smrti.

O NEKIM OTVORENIM PROBLEMIMA IZ TEORIJE BROJEVA

No, uz pretpostavku da je Riemannova hipoteza. (vidi 31) tocna moze se pokazati da je B2 < 2.1754. S poboljšanjem racunala, Brunova konstanta postala je ...

PRILOG PROBLEMIMA PRAKTIČNE RESTAURACIJE SLIKA

U ovom prilogu saopštavam poneka iskustva iz oblasti konzervacije i restauracije stečena za vre- me boravka u Majstorskoj školi prof. Dr. Ajgen- bergera pri ...

O problemima transliteracije iz grčkoga na hrvatski jezik

razWmju, npr. grčko pismo i latinica. U oba slučaja jezik primalac nastoji tuđi izraz prilagoditi svojem kada zbog raznih razloga ne može ili neće zadržati.

Neka zapažanja o povijesti restauriranja i slikarskoj tehnici ...

nu povijest Dubrovnika. Opisuju}i tada{nji izgled domini- kanske crkve i njezin inventar, spominje oltar sv. Marije. Magdalene uz prezbiterij, nasuprot vratima ...

• OŠ HJ B. 1. 1 Učenik izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje ...

Djeca rastu, Mladen Bjažić. TIP SATA. Interpretacija pjesme. KLJUČNI POJMOVI pjesma. OBRAZOVNA. POSTIGNUĆA. • spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj ...

Uporaba konformnog preslikavanja u problemima strujanja ... - grdelin

između jednog dijela kompleksne ravnine u neki drugi dio kompleksne ravnine ... Konformno se preslikavanje smatra moćnim alatom u mehanici tekućina jer je ...

Bihevioralni pristup problemima ponašanja osoba s intelektualnim ...

(automatsko) negativno potkrepljenje. Soci- jalno pozitivno potkrepljenje podrazumijeva da se problem ponašanja održava u reperto- aru osobe, jer ona njime ...

Informacija o problemima u načinu finansiranja ljekarskih komisija ...

penzijskog i invalidskog osiguranja - ocjena radne sposobnosti, tjelesno ... boračke i invalidske zaštite - utvrdjivanje procenta vojnog invaliditeta, invaliditeta civilnog invalida ... 3 Drugostepena invalidska komisija ima predsjednika i dva člana.

Usporedba vodećim javnozdrav problemima Hrvatskoj i Europs ...

Mortalitet u Hrvatskoj 2014. godine p. Izvor: Detaljna mortalitetna baza SZO, 201. Vodeći uzrok opterećenja bolestima u H kardiovaskularne bolesti s udjelom od ...

Elementaran pristup nekim ekstremalnim problemima - imvibl

jednak polovini poluprečnika osnove kupe, a visina valjka jednaka polovini visine kupe. ... Dakle, zapremina pravilne četvorostrane piramide je najveća za a x. 3.

zapažanja i stavovi odgajatelja o djeci s autizmom - Repozitorij UNIPU

svojim vršnjacima. „Autizam je nelagoda i povučenost u sebe, barijera u odnosu prema drugima, ali i nelagoda za odnosom, no istodobno i strah od njega.

Nova zapažanja o trabeaciji oltarne ograde iz Šopota kod Benkovca

Ključne riječi: Šopot kod Benkovca, trabeacija predromaničke oltar- ne ograde, natpis kneza Branimira, druga polovina 9. stoljeća. Nova zapažanja o trabeaciji.

Osnivanje udruga za zaštitu autorskih prava - Iskustva i zapažanja

Isto se odnosi i na osnivanje udruge za zaštitu autorskih prava. Za ... više kao vodič novoj udruzi da razvije vlastiti plan rada koji odgovara okolnostima u kojima ...

EUGEN DIDO KVATERNIK, Sjećanja i zapažanja 1925-1945 ...

riječima Eugen Dido Kvaternik (Zagreb, 29. III. 1910. - Cordoba u Argentini, 1962.) osuđuje Pavelića za političku nesposobnost i za ulogu kojoj nije bio dorastao, ...

procjena potreba djece i mladih s problemima u ... - UNICEF Hrvatska

kvaliteta rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju na svim razinama − ne samo ... političkom okruženju u kojem se socijalni problemi pojavljuju ... I DIJAGNOSTICIRANJE DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA, 1984; ...

NEKOLIKO STARIH IKONA

po rubu crveni okvir, oivičen uskom bijelom lini jom, a i slika ... gura izvedeni su crvenom bojom, tekst na svitku ... njemu, dok lijevom pridržava crveni plašt preba.

NEKOLIKO ZADATAKA O POSTOCIMA

NEKOLIKO ZADATAKA O POSTOCIMA. 1. U 1991. godini na podrucju Hrvatske od raka bronha umrlo je ukupno 2 250 osoba. Ako su otprilike njih 96% bili ...

NEKOLIKO KNJIGA O BOSNI 641

Ivo BANAC, Cijena Bosne, Europa Danas, Zagreb, 1994., 178 str.; Ivan LOVRENOVIĆ,. Ex tenebris. Sarajevski dnevnik, AGM, Zagreb, 1994., 136 str.; Luka ...

Dvotaktni motor, nekoliko drugače

Dvotaktni motor,. RADISLAV. 1. UVOD. Kmalu po Ottovem izumu štiritaktnega motorja z notranjim zgorevanjem se je pojavila zamisel o dvo taktnem motorju in ...

Nekoliko crtica o povijesti Đurđevca

Ključne riječi: Đurđevac, podravina, povijest grada, historiografija. Uvod u hrvatskoj ... se i Župa Đurđevac.33 u 14. stoljeću, kad hrvat-. 93-94. Za kratku vijest o ...

NEKOLIKO INFORMACIJA O FRANCUSKOM VINARSTVU

Visokokvalitetna vina zauzimaju oko 17% francuskih vinogradarskih površina, ... U izvozu vina Francuska zauzima prvo mjesto u svijetu. U svjetskoj trgovini.

NEKOLIKO HRVATSKIH PRIRODOSLOVACA - FILOZOFA

na soka u tijelu i tako inaugurirao fiziologiju i patolagiju čovjeka koja je vrijedila tijekam čitavih 2000 godina. Leukip iDemokrit su atomisti, Epikur je prirodoslovni ...

Junijski spomin – nekoliko drugace

Hej, pokaj, moj tihi Don, tak kalen se vališ? Hej, zakaj rdeč kot kri tja v dalj hitiš?...« Pesem hrepenenja, ljubezni in sovraštva obenem, zaupanja in obupa.

Nekoliko crkvenih pučkih napjeva iz Solina (1)*

se, Majko Božja i Gospine litanije. (Litanije lauretanske BDM), dok su svetački napjevi predstavlje- ni pjesmom Stipan jur blaženi, iz božićnoga ciklusa. Važno je ...

Nekoliko sintaktičkih kalkova u Smojinu diskursu*

talijanskoga jezika na splitski govor tijekom četiri desetljeća. U korpus ... nas u Split su se niki redikuli; U stara gladna vrimena Splićani su posebnu jubav.

Benediktinci su već u Asizu i, zatim, na nekoliko mjesta

porušila franjevački samostan, što se nalazio u blizini Trogira izvan giadskih zidina. ... 3J) Theiner, n. dj. I, 421—422; Segvić K., Poljud (Vjesnik hrv. zem. ark.

NEKOLIKO NAPOMENA O PODJELI RIJEĆI NA SLOGOVE

Mi smo kroz decenije učili đake u školi, da se riječi rastavljaju na slogove tako, da u novi slog ulaze skupoyi suglasnika, koji se mogu lako izgovoriti. Upućivali ...

Nekoliko problema interpretacije ekspresionizma u hrvatskom ...

6), a Ignjat Job {irokom kistovnom potezu i izrazitom kolorizmu (I. Job, Vela Glavica, 1933., sl. 7). Kao. {to je iz navedenih, svima poznatnih primjera vidljivo, obli-.

nekoliko narodnih pjesama 19. stoljeća - Srce

Kao i u većini krajeva i u orebićkim selima, stare narodne pjesme su u brzini i naglim društvenim promjenama izazvanim ponajviše političkim i ratnim događa.

Nekoliko crkvenih pučkih napjeva iz Solina (2)

štelanska crkvena pjesmarica. (Staroseljska), Kaštela, 2006. [V. Bersa 1944.] Vladoje Bersa,. Zbirka narodnih popievaka (iz. Dalmacije), Zagreb, 1944.

Pucnjava, napad sjekirom i nekoliko tona duhana u ... - icv

19 velj 2016 ... Denac sa svojim maketama s izložbe. “Virovitica voli vlakove”. ... Davor d.o.o. Terezino Polje – bučina ulja: hladna prešana, nerafinirana,.

Do Ytong kuće Nadija u samo nekoliko mjeseci

9 lis 2012 ... EnErgEtski Efikasni objEkti Ytong. Do Ytong kuće Nadija u samo nekoliko mjeseci. Gradnja niskoenergetskih kuća u posljednje vrijeme.

Nekoliko vijesti o Zaninu Salchietinu iz Venecije, protomajstoru ...

1990.: Majstor Radovan i nje- govo doba, zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Trogiru 26.–30. rujna 1990., (ur.) Ivo Babić, Muzej.

Nekoliko riješenih zadataka iz područja Vlažnog zraka - Fsb

protok zraka 0,5 m3/s, pri temperaturi 22 oC i relativnoj vlažnosti 60%. Potrebno je odrediti: a) – temperaturu i relativnu vlažnost zraka na ulazu u cijev (ispred ...

1. Zadan je skup A = {m, a, n ,l ,e}. Napišite nekoliko riječi ... - e-Sfera

b) Unutar skupa A nacrtajte Vennov dijagram skupa B ako su elementi skupa B imena učenika iz vašeg razreda koji se bave nekim sportom. c) Unutar skupa A ...

Nekoliko aspekata stručnog studija proizvodnog ... - ME4CataLOgue

1Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Republika Hrvatska. *Corresponding ... Sveučilište Sjever – 11 studijskih smjerova, 3000 studenata, preko 50 ...

Nekoliko svilenih tkanina iz sredine 18. stoljeća sačuvanih na ...

Koliki će uspjeh tkanine polučiti na tržištu uvelike je ovisilo o vještinama majstora ... strane misnice, inventarne oznake C 13, može se preuzeti iz online kataloga ...

Nekoliko napomena o prevođenju antičkih stihova na hrvatski u ...

Ključne riječi: naslov, prijevodi i heksametar, elegijski distih, stihomitija, dijereze i cezure, silazni i uzlazni ritam. Prevođenje antičkih tekstova u Hrvata ima dugu ...

Teološko-egzistencijalno značenje događaja križa. Nekoliko ...

10. Nikola Bižaca: Teološko-egzistencijalno značenje događaja križa. 2. ISUSOVA SMRT KAO ŽRTVA. U tradiciji govora o križu nalazimo tako model koji je.

NEKOLIKO AKTUALNIH PROBLEMA HRVATSKE JEZIČNE NORME

i dativni i lokativni prijedlog, koji padež/koje padeže uvode prijedlozi nadohvat i nadomak te kakav je u standardnome jeziku navezak pridjevnih riječi muškoga i.

U službenoj statistici koristi se nekoliko srednjih vrijednosti ...

SREDNJE VRIJEDNOSTI U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU. UVOD. Često postoji ... vrijednosti xi. Aritmetička sredina je prikladna srednja vrijednost za homogene.

Ovdje je nekoliko pitanja o drogama. Molimo odgovarajte ... - Emcdda

TABLETE PROTIV BOLOVA. TABLETE ZA SPAVANJE /. TABLETE ZA SMIRENJE. Alprazolam. Apaurin®. Bromazepam. Buccolam®. Cerson®. Diazepam.

iskustva nekoliko evropskih zemalja - Skupština Crne Gore

U Hrvatskoj, kleveta je krivično djelo za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora. Kazneni zakon Hrvatske24, usvojen krajem januara 2011. godine a ...

Uvod u dodatnu nastavu u 5. razredu i nekoliko ... - Antonija Horvatek

njemu dobio ime Gaussova dosjetka, stekao je prijatelja. Oduševljeni učitelj je kupio od svoga novca Carlu matematičke knjige izjavivši da dječak zna više od ...

kemijski sastav kestena iz nekoliko prirodnih staništa na području ...

Berba kestena vrši se u ranu jesen, od sredine rujna do kraja listopada. Kesten dozrijeva na stablu i kada sazrije vidljiva je promjena boje bodljikave čahure ...

Vakcinacija kroz vodu za piće – nekoliko jednostavnih ... - Aviagen

1 ruj 2008 ... (Slika 1). Slika 1: Plavo obojenje jezika peradi, kao (pr)ocjena ... ona i zaštićena od bolesti, protiv koje je bila vakcinirana. Zaštićenost se može ...

Nekoliko starih recepata za pravljenje pisaće tinte iz knjižnice ...

[email protected] Izvorni znanstveni ... Naziv stipsa dolazi od grčke riječi styptikos, što znači „koji steže“ ... U srednjem vijeku, stipsa je imala vrlo široku primje-.

Nekoliko misli o mogućem podrijetlu naziva Vlah - Studia

Stari Slaveni: Perun i Veles/Volos. Sada se u najkraćim crtama želim osvrnuti i na jednu dimenziju pitanja etimologije imena Vlah za koju imam dojam da je ...

Poštovani posjetitelji, kroz nekoliko slika ... - Academia Cravatica

kravate i njenim simboličkim potencijalom koji je u funkciji različitih identiteta: osobnoga, hrvatskoga, europskoga… Ishodišta povijesti kravate kao i vrijeme ...

Istopolne zajednice u nekoliko zemalja članica EU - Skupština Crne ...

25 окт 2018 ... životna zajednica žene i muškarca. IRSKA. Irska je prva zemlja u svijetu koja je istopolne brakove legalizovala referendumom. U januaru.

Pucnjava, napad sjekirom i nekoliko tona duhana u podzemnom ...

19 velj 2016 ... OŠ Mikleuš – Slaven Mađarić ... Tata Ubu – Draško Zidar ... Porazi naših rukometaša: Slaven Brdar zabio osam, Marko Domjanić četiri gola.

Pojedini elementi poreza na nekretnine u nekoliko evropskih zemalja

19 сеп 2018 ... Porez na nekretnine spada u grupu direktnih poreza, što znači da tereti ... 2009, ISSN. 1333- 4263, Institut za javne financije, Zagreb ... eura) porez iz podtačke (3) do 2,0% na iznos preko. 50.000.000 dinara (421.347 eura).

nekoliko pristupa krivuljama drugog reda - Repozitorij PMF-a - unizg

Pravac je tangenta parabole ako pripadna kvadratna jednadzba (1.8) ima jedno rješenje, odnosno ako je diskriminanta D = 0. Dakle, slijedi da je y = kx l ...

Poštovani čitatelji, evo nekoliko uvodnih riječi koje ... - Omega lan doo

Samoozdravljenje. 6. Uvod. Poštovani čitatelji, evo nekoliko uvodnih riječi koje će vam dati uvid u sadržaj ove knjige i zbog čega sam je napisao.