стојалиште „болница“ - Општина Битола

Стојалишта: Дисконт, Ченто, Лавчанска, Трафостаница, ВЕРО 1, Болница, Бактериолошка, Касарна, Ракометно, Железничка станица 1, Руска црква, ...

стојалиште „болница“ - Општина Битола - Srodni dokumenti

стојалиште „болница“ - Општина Битола

Стојалишта: Дисконт, Ченто, Лавчанска, Трафостаница, ВЕРО 1, Болница, Бактериолошка, Касарна, Ракометно, Железничка станица 1, Руска црква, ...

ПРОФИЛ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Постои и студентска менза со ... Германија, Сплит – Хрватска, Кременчук – Украина, Лерин, Воден, Кожани, Сикис ... Полиција – дежурна служба. 192.

за недељу: Болница

у периоду од :28.03.2016. до: 03.04.2016.године. Мерно место: Болница. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПОЛЕНОВИХ ЗРНА У ВАЗДУХУ.

20 - Општа болница Шабац

лапароскопске хирургије и др Горан Каљевић координатор испред ресорног ... ректума са 11,9% учешћа био је други разлог смрти од малигних болести ...

за недељу: Болница - pancevo.rs

до: 13.03.2016.године. Мерно место: Болница. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПОЛЕНОВИХ ЗРНА У ВАЗДУХУ. Биљни таксони / Датум.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА ...

126 Verapamil Tbl 80 mg tbl. 250. 127 VerapamilAmp 5mg/2ml amp. 15. 128 Varfarin Tbl 5 mg tbl. 150. 129 Fosfomicin kesice 8g kesica. 5. 130 Flogocid mast g.

болница као просторни ратни топос у романима крила ...

чупаве девојке споља су загледале безноге ратнике“ /Краков, 2010: 231/. ... коме се одражава рат (празна црква, гробље) и који је истовремено ...

Колективни уговор код послодавца О.Б. - Болница "ђорђе ...

Kolektivni ugovor kod poslodavca ... sekretar za zdravstvo Doc dr Zoran Gojković. 2. ... Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Opšte bolnice "Đorđe ...

универзитет „св. климент охридски “ - битола п р а в и л н и к за ...

Со овој Правилник се уредуваат единствени правила за студирање ... Начинот и условите за паралелно студирање поблиску се утврдуваат со.

Учебник - Педагошки факултет - Битола

Аспекти на оценувањето / Јове Димитрија Талевски, Виолета. Јанушева. ... цртани, добро конструирани и соодветни за очекуваната практична ...

елаборат - Педагошки факултет - Битола - УКЛО

https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/2nd_level_study_zadnji_final. Универзитет во Атина, Грција, ... проф. д-р Ружица Цацаноска. Противречни ...

“св. климент охридски” - битола факултет за безбедност

добро познато, сакано, почитувано лице од страна на старото лице. Имено, не случајно ... директно погодени од криминални активности (Diesel, 1995). ... роднина, пријател или сосед, волонтер, платен работник, лекар, адвокат или било кое друго лице со ... Butler, R. N., Lewis, M. I., & Sunderland, T. (1998).

geotermalna energija - Технички факултет - Битола

Топлинската енергија се произведува во Земјиното јадро и се движи кон нејзината површина. Обвивката е изола- ција, мантилот е во полустопена ...

на русија во битола kонзулат - Добродојдовте на страница на ...

Русија е земја што се простира во Источна Европа и Северна Азија. Со ... на Киевска Русија, всушност, се создадени во денешниот северозападен ...

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола - Технички ...

9 март 2016 ... како квадратен трином кој го сочиниваат константен член ... простор или во нов скрипт фајл, кој го добиваме со кликање на New ...

Магистерски труд - Технички факултет - Битола

Пресметувањето во облак е модел на овоможување на сеприсутен, удобен, по потреба пристап до мрежа кон заеднички базен на конфигурабилни ...

Технички факултет - Битола Обновливи извори на ел. енергија

Геотермална енергија. ❖ Енергија од биомаса. ❖ Мали хидроцентрали. ❖ Енергија од плима и осека, морски бранови, морски струи. ❖ Горивни ќелии.

Значајни личности за Битола : култура - Почеток :: Дигитална ...

Втора награда за најдобар текст; во ис- тата 1989 г. ... тола, мој роден крај“, а хроничарите го нарекуваат ... говата антологиска песна „Битола, мој ро-.

глас болнице - Болница "ђорђе Јоановић"

5 мај 2017 ... истог или вишег нивоа здравствене заштите даје изабрани лекар Дома здравља на ... „Дерматологија“, аутора Проф.др Ђорђија Карадаглића и ... Удружење "Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК" je на основу ...

ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ-СКОПЈЕ - 01.2018 ...

25 дек. 2019 ... ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА. СКОПЈЕ-СКОПЈЕ. Брашно - Тип 400. Стоки. Отворена постапка. 16.02.2018. 09.03.2018 10:00.

ОПШТИНА ОХРИД

радиоизотопи-Агенција за атомска енергија од Австрија и НАТО), докажано е дека водите од ... и да се користи за едукативна намена, но и селективна туристичка понуда. Нема ... of flora, vegetation, fauna and diatomeae (algae).

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

Радна књижица (купује се у књижари),. • Лична карта-на увид ... изда подносиоцу захтјева у року од пет дана, у пракси издаје се за 15'-1 час. ИЗДАВАЊЕ ...

на Општина Струмица

1 јан. 2017 ... 93. 429. Буџет на Општина Струмица за 2017 година . ... на благајнички максимум за 2017 година. Се објавува ... пожари на минимум и.

Општина Ражањ

5.2.2.3 Потенцијални ефекти производњe шљиве, дуње и купине . ... на тржишту под одређеним називом: слатко, компот, џем, пекмез, мармелада, ...

ОПШТИНА ОХРИД - Ohrid.gov.mk

радиоизотопи-Агенција за атомска енергија од Австрија и НАТО), докажано е дека водите од ... и да се користи за едукативна намена, но и селективна туристичка понуда. Нема ... of flora, vegetation, fauna and diatomeae (algae).

Преузми - Општина Пожега

13 мар 2018 ... медиј (портал) „Пасаж – портал за културу и друштво“, назив ... назив пројекта „Пожешки поетски круг“, у износу од 50.000,00 динара. 7.

БРОЈ 50 - ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

2 мај 2019 ... БРОЈ 50. ТЕМА БРОЈА: ОСНИВАМО. АГРОИНДУСТРИЈСКИ ЦЕНТАР. Реконструкцијом ... Управо из тог разлога се добро показао овај модел са мле- каром „Златка”, где ... школу, више волим манастир- ски изглед ...

Bilten 11 - Општина Прибој

КОШАРКА - ЖЕНЕ. 1. ПРИЈЕПОЉЕ. 2. ПОЖЕГА. 3. ПРИБОЈ. КОШАРКА -. МУШКАРЦИ. 1. ПРИБОЈ. 2. ... као и Дечији диспанзер. Као гориво, котларница ...

pgr vlasotince - Општина Власотинце

Нормативи за реконструкци*у посто*ећих и планирање нових об*еката су: ... Остозуба - Чобанац (1533mnm) и Раскрс*е (1420mnm), према Чемернику, ...

информатор - Општина Сурчин

1 мај 2018 ... Одељење за инспекцијске послове прима странке од 7,30 - 15,30 часова, а инспектори странке ... KREVET 140X200. 16000. 1. 8533.33.

Slu`beni glasnik - Општина Лакташи

Порез на пренос непокретности и права. 10.000,00. 10.000,00 ... помоћ, инспекц. прегледи, тендери и остали. 200.000,00 ... Образује се Форум за безбједност општине. Лакташи ... рачунару и положен возачки испит ''Б'' категорије.

текстуални део плана - Општина Пожега

бициклистичке и трим стазе) и без изградње већих објеката;. - трајно решавање проблема комуналних објеката: -уређење комплекса гробља, пијаце.

ECOLogica Urbo - Општина Куршумлија

Пролетерских бригада бб. Куршумлија ... Планом се предвиђа проширење СП „Ђавоља варош” на површини од око 11 km2 до доношења новог акта ...

а. полазне основе - ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

План туристичке дестинације Златибор – Златар ... Прогноза вршне снаге може се извршити директним поступком помоћу усвојеног специфичног ... основна програмска и временска нивоа, или три фазе и то: измену и ...

Република Србија - општина ковин

5 јул 2019 ... сигурности радника при монтажи,као и спречавање зарушавања рова. У циљу осигурања рова извођач је обавезан да врши.

Službeni glasnik 915 cir - Општина Дервента

Одлуке о организовању Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ Дервента у правној форми привредног друштва облика – једночлано ...

На основу члана 30 - Општина Блаце

Бранко Кујунџић, моб. 064/840-. 41-08, Е-mail: [email protected] ПОМОЋНИК за М.11.1.: Ненад Игњатовић, моб.064/840-40-95, Е-mail:.

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1 АЕРОДРОМ ОПШТИНА

Локација за гласање. 2673. СКОПЈЕ ‐ АЕРОДРОМ. О. У. “ БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ “ УЛ. “ВЛАДИМИР КОМАРОВ” 5. 2674. СКОПЈЕ ‐ АЕРОДРОМ.

Sluzben Glasnik br.31 od - Општина Чашка

27 авг. 2018 ... Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na RM” ... Уредник: Бојанка Мирова ... РМ“ бр.5/02), член 10, став 4 од Законот за.

javno zelenilo.rtf - Општина Струмица

2. 16 Собирање на отпад и износ. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 ... односно е од големо значење за ерозијата на почвата. Неопходно е чување на шумата.

општина љубовија општинска управа

8 мај 2019 ... malteru za debljinu od 50-60cm u dubini fundiranja 1,40m do 2,50m. ... pokrivaĉ za sve moguće nadstrešnice, magacine, kao zaštita i krov za drva i kućice ... prko rogova. ... bušenje i urezivanje ploĉica oko prodora cevi raznih.

процјена угрожености - Општина Шамац

Комунално предузеће „Комуналац Модрича“ а.д. ... СЦ 2 мп. СЦ 3 мш. Ријетко (2). 0,01-0,1 дог/год. Скоро никада. (1) мање од 0,01 год. ... Заштита биља и биљних производа на подручју општине Шамац спроводи се непосредно од.

KD balon Darosava.pdf - Општина Аранђеловац

14 феб 2020 ... Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим ... Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. Плаћање се врши ... D.O.O. “STUDIO BAUHAUS“. OBILIĆEVA ...

Лока - Градска општина Обреновац

Драган Миловановић, Драгана Нешковић, Жарко Угарковић, ... Чланови тима: Вукица Попадић Њуњић, Зоран Ђукић, Ана Радисављевић,. Наташа ...

ROP-RAK-34827-IUP-1-2018 - Општина Раковица

ROP-RAK-34827-IUP-1/2018. Заводни број: 351-187/2018. 23.11.2018. године. Б е о г р а д. Управа ГО Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне ...

службени лист - општина ковин

2 окт 2019 ... BEZUBICA. 2.77870. 1.48400. ДА. 4. NjIVA 3. KLASE. Zakup. 2. Bavanište I. 3379. 4457/4. NjIVA 4. KLASE. 0.43340. BEZUBICA. 0.43340.

ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН

Општина Карпош. Со хорската рецитација на „ Биљана платно белеше“ , „. Болен ми лежи Миле Поп Јорданов“ , „ Зурли трештат на сред село“, како и.

Текстуални део Плана - ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

План туристичке дестинације Златибор – Златар ... Прогноза вршне снаге може се извршити директним поступком помоћу усвојеног специфичног ... основна програмска и временска нивоа, или три фазе и то: измену и ...

Tekst plana - општина Врњачка Бања

71. 2.2.6. КРОВОВИ . ... Искоришћен одличан текст из ГП Врњачке Бање 2005-2021-ИАУС, ... Мансардни кров не може имати испаде из фасаде објекта.

Automatically generated PDF from existing ... - ОПШТИНА ИРИГ

13 апр 2016 ... 5) Јелена Радосављевић, рођена 1976. године, неговатељица, из. Ирига;. 6) Станко Пајић, рођен 1965. године, польопривредни ...

ROP-RAK-28125-ISAW-1-2018 - Општина Раковица

ROP-RAK-28125-ISAW-1/2018. Заводни број: 351–113/2018. Б Е О Г Р А Д, 26.09.2018. године. Управа градске општине Раковица, Одељење за ...

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА број - Општина Језеро ...

31 јул 2018 ... Радови обухватају: грађевинске и грађевинско – занатске радове, ... 8.4.1 Понуђач треба попунити образац за понуду и образац за ...

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

0801 – 201 {to Sovetot na Op{tina Sveti Nikole ja donese na sednicata odr`ana na den 12.03.2015 godina. Бр. 0901– 221. Градоначалник,. 12.03. 2015 год.

Службен гласник број 23.pdf - Општина Чашка

13 март 2018 ... Уредник: Бојанка Мирова ... Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben ... 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80 микро. Мали. Средни големи.

Предлог идејног решења - ОПШТИНА ИРИГ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА: ЈАСНА ЛОВРИЋ, дипл.инж.арх. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА СА ТРИБИНАМАУ.

broj 097.indd - Савез општина и градова

18 нов. 2016 ... вантне информације и податке који оправдавају захтјев за додјелу ... ријуме и начине плаћања трошкова одржавања пословних ... 2. приходе од новчаних казни изречених у прекршајном ... зет на радно мјесто које одговара његовом степену струч- ... односно прекршајне одговорности. 1.

Veliko Gradšte - Општина Велико Градиште

... Putnika 2, 12220 Veliko Gradište. Telefon i fax: 012/663-179; www.tovg.org; [email protected] ... pružiti hlad 30-ogodišnjeg ginka. Potpuno opuštanje će pružiti ...

Гастрономски водич - Општина Мали Зворник

црног бибера, биљни зачин и презле тако да се добије густа маса од које се ... се могу направити кнедле потребне за четири особе. ГАРНИРУНГ ОД ...

Број: 02-014-12/17 Датум: 19.02.2019. год - Општина Рудо

19 феб 2019 ... Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15), члана 82. Закона о општем управном поступку („Службени гласник ...

1. ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ... - Општина Пожега

27 окт 2017 ... Ферги“. -позоришна представа „Две јелке“. -позоришна представа „Деда. Мраз и ... Позоришне представе за децу, цртани филмови.