o jeziku i jezicima - DPLS-ALAS

Francuski jezik i književnost, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1960. ... Teorijsko-metodoloske osnove nastave francuskog jezika kao stranog na.

o jeziku i jezicima - DPLS-ALAS - Srodni dokumenti

o jeziku i jezicima - DPLS-ALAS

Francuski jezik i književnost, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1960. ... Teorijsko-metodoloske osnove nastave francuskog jezika kao stranog na.

Примењена лингвистика 11 - DPLS-ALAS

Strip kao sredstvo za predavanje italijanskog kao LS/L2 (drugi/strani jezik). ... ekspresije, dok termin inter-spikerske varijacije označava razlike između govornika u ... (fr. chalet). Iznajmili su planinsku kućicu za odmor. 4. I francuske imenice koje ... "Pravi prijatelji" su zapravo lokacija i localité, odnosno iznajmljivanje, zakup i.

2012. Број 13 - DPLS-ALAS

foreign language to undergraduate online students in Serbia. ... омогућавају боље схватање света у којем се живи. ... Neretko, međutim, naslov na srpskom jeziku nije u skladu sa jednim ili više od pet ... What's German for G.I. Joe?:

2015. Број 16 - DPLS-ALAS

4 Fakultativno vezivanje može da ima redundantno gramatičko značenje, kao u ... d'animaux », neam « peuple, nation », norod « peuple », pluton « peloton » ...

2016. Број 17 - DPLS-ALAS

у вези с дидактичком праксом којој су разговорници у своје време ... Natural Language and Linguistic Theory. 29:335-370. [on-line]. Dostupno preko: ... adekvatnim prijevodom jer modalna partikula vjerovatno svojim prisustvom ukazuje na ... pain / ит. pane) имају важну улогу у метафоричким сликама на којима је ...

jezik u upotrebi / language in use - DPLS-ALAS

21 сеп 2010 ... 359. JEZIK U UPOTREBI / LANGUAGE IN USE. Dani i Bobi Dijamant. Dolomiti. Dobro voće svijeta. Domooprema. DO-MA-DE Dalkoning. DM.

rat među jezicima - Biblioteka XX vek

Znate, crnci koji ne govore francuski jezik teško uspeva, da izgovore udvojeno ... pismo, ili su jezički udžbenici za početnike, ili knjige о is- hrani, ponekad knjige ...

Pitanje klasifikatora u znakovnim jezicima

Perniss, Pamela. 2007. Achieving spatial coherence in German Sign Language narratives: The use of classifiers and perspective. Lingua 117. 1315–1338.

LEKSEMI ZA IZRICANJE VREMENA U SLAVENSKIM JEZICIMA

Preneseno je značenje u školi, pa školski sat traje 45 minuta, poljski je leksem lekcja odnosno sintagme godzina lekcyjna, godzina szkolna. U sintagmi policijski ...

ANALIZA DRUŠTVENIH MREŽA U DEDUKTIVNIM JEZICIMA

Društvene mreže. Definicija 8: Društvene mreže su mreže u kojima su čvorovi grafa ljudi ili ponekad grupe ljudi, dok bridovi predstavljaju neku formu socijalne ...

Slaganje u skandinavskim jezicima - Komunikacija i kultura online

Badeanzug sa fr. maillot de bain ili srp. kupaći kostim; da. kaffe kop ... snack bar < snack bar, fairplay < fair play, beachparty < beach party. Drugi pravac diskusije ... they [language users] have come across a sufficient number of words of a.

LaTenTno PoSuđIvanje u hRvaTSKoMe I DRugIM jezIcIMa - CORE

biti evidentno i latentno posuđivanje iz stranih jezika (Turk 1998: 177). eviden- ... ne postoje jezične preprjeke, odnosno svako se jezično obilježje može prenijeti.

анализа i - ALAS

Za tacku a ∈ R kazemo da je limes ili granicna vrednost niza (an) realnih brojeva i pišemo a = lim n→∞ an ako za svaku okolinu U tacke a postoji prirodan broj ...

Geometrijski niz - Alas

17 окт 2006 ... Opšti clan geometrijskog niza moze se izraziti u funkciji prvog clana i kolicnika. 1 ... Zbir prvih n clanova geometrijskog niza (bn) ciji je kolicnik q = 0 iznosi. Sn = b1 qn − 1 ... geometrijskog niza. Suma beskonacnog geometri-.

Broj e - ALAS

14 дец 2006 ... Broj e je jedna od najznacajnijih matematickih konstanti, poznata još i kao. Ojlerov broj ili Nejpirova konstanta. Njegova vrednost, zaokruzena ...

diskretna matematika - ALAS

DISKRETNA MATEMATIKA, Osnove kombinatorike i teorije grafova. Zbirka rešenih ... 24. − Komitet od devet clanova treba da izabere predsednika, sekretara i.

Kviz ”Most matematike” - Alas

Kviz ”Most matematike”. • promoviše matematiku i njene primene u razlicitim realnim problemima;. • bazira se na konstruktivistickoj teoriji ucenja-ucenik aktivno ...

zbornik radova - Alas

28 мај 2011 ... kroz igru mogu mnogo toga da nauče. Neki od njih su: Poletarac, Školica,. Švrća, Azbukvar, Matematika kroz igru… Poletarac je paket od 19 ...

Programski jezik C - ALAS

4. Primer bez argumenata. 1. void pozdrav( void ) { printf("Dobro jutro! ");. } 2. float pi( ... Kažemo da je promenljiva lokalna ako ima značenje (definisana je).

numerička integracija - Alas

imamo 3 čvora, dakle formula mora da bude tačna za polinome stepena 0,1 i 2. • Uzećemo da je ... UOPŠTENA SIMPSONOVA FORMULA. 0. 1. 2. 1. 0. 1. ( ).

biznis plan - ALAS

13 јан 2017 ... Univerzitet u Beogradu. Matematički fakultet. BIZNIS PLAN. Seminarski rad. Studenti: Uroš Milenković 1130/2015. Milan Stojković 1133/2015.

29 Poliedarske površi - Alas

Teorema 29.1 Poliedar razlaze prostor na dve oblasti, (njih zovemo unutrašnjost i spoljašnost). 29.0.7 Tabela temena i povezanosti. Da bi se algoritmi koji rade ...

Trigonometrijski identiteti cos2 α = 1 1 tg 2α = ctg 2α 1 ctg ... - Alas

Trigonometrijski identiteti cos2 α = 1. 1 tg 2α. = ctg 2α. 1 ctg 2α sin2 α = 1. 1 ctg 2α. = tg 2α. 1 tg 2α sin(α ± β) = sinα cosβ ± cosα sinβ cos(α ± β) = cosα ...

Skripta za KPS - Word & Excel - ALAS

*RWRYR NRULVQLND 26 :LQGRZV LPD LQVWDOLUDQ SURJUDPVNL SDNHW 0LFURVRIW 2IILFH SD MH RYR ]D SRHWDN VDVYLP. GRYROMQR GD ...

Fibonacijev niz i zlatni presek - Alas

Fibonacijev niz i zlatni presek - svuda oko nas. Olivera Mihic. Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilica 154, Beograd, Srbija e-mail: [email protected] Apstrakt.

Eksperimentalne vezbe iz fizike - ALAS

6 апр 2002 ... U izrazu (4–1) se pojavljuje konstanta proporcionalnosti E koja se naziva modul ... mozemo pronaci koeficijent elasticnosti opruge k.

Основе математичке анализе - Alas

Г. М. ФИХТЕНГОЉЦ. Основе математичке анализе. 2. Превод са руског: СТРАХИЊА РАДИЋ. 2006. [верзиjа 0.2, 30. август 2006.] ...

Geometrija (I smer) deo 2: Afine transformacije - ALAS

Matrica Rφ = ( cosφ −sinφ sinφ cosφ. ) je matrica rotacije za ugao φ. Za nju vazi: 1) R. −1 φ. = RT φ. = R−φ;. 2) detRφ =1(> 0 zato što reperi imaju istu orjentaciju) ...

Zadaci iz Linearne algebre (2003/4) - Alas

22 мај 2004 ... Zadaci iz Linearne algebre (2003/4). Srdjan Vukmirovic. May 22 ... Lineal (ili linearni omotac) Ω(e) skupa e = {−→e1,...,. −→ en} je skup. Ω(. −→.

Značenje simbola kao percepcija stvarnosti - ALAS

Šta je to što daje jednom inače mrtvom simbolu značenje i kako se to odvija? ... na svet, logos je pojam koji sjedinjuje govor, reč i smisao i pridodaje im gotovo.

Pojedinacno svesno i kolektivno nesvesno - ALAS

kod tebe u kući pogledaj u treću fijoku skroz levo; ima malo tvoje kose vezano i još neke ... čokoladnog mleka, ili čaša boze, limunade, Coca-Cole, ili Schweppesa, ... pobegnu i sakriju se ispod jezika, u grudima joj je besnela oluja i duša je ... nadnaravne veličine, automat i, čim je povukao zatvarač u zadnji položaj pa ga ...

зборник радова - Alas - Универзитет у Београду

КОМБИНАТОРИКЕ. Зоран З. Петровић. 18. 3. ... Portal ,,Toni Milun” (http://tonimilun.com) je nastao na inicijativu studenta Nikole. Muj i a kojem se dopao ...

Matematičko modeliranje. Linearna funkcija - Alas

Matematičko modeliranje. Linearna funkcija. Milorad Šuković. OŠ”Sveti Sava”, ul. Han Pijeska br. bb 34300 Aranđelovac e-mail: [email protected]

Елементарна математика у методама обрачуна камате - Alas

Прост каматни рачун. ▫. K – позајмица или вредност капитала у тренутку давања или узимања (главница). ▫. I – прост интерес (камата).

Linux operativni sistem i njegove distribucije - ALAS

Linus Torvalds je 1991. godine osmislio Linux i objavio ga pod svojom licnom licencom, dok je 1993. Linux izdat pod GNU licencom, u verziji kernela 0.99.10.

Tipovi zadataka za prvi kratki1 test - Alas

Tipovi zadataka za prvi kratki1 test. 1. Data je kocka ABCDA1B1C1D1. Zaokruziti da li su vektori: a) AD i C1B1 kolinearni? DA. NE; b) BC i AA1 kolinearni? DA.

čoleski dekompozicija (metoda kvadratnih korena) - ALAS

Prvo proverimo da li je sistem dijagonalno dominantan (da li će naša metoda konvergirati), odnosno da li su elementi na glavnoj dijagonali po apsolutnoj ...

Razvoj geometrijskog mišljenja kroz tangram aktivnosti - Alas

5 stu 2016 ... Pravokutni tangram trapez. Tangram trapez preslikan u kvadratnu točkastu mrežu ili ... pravokutnika, su jednakokračni pravokutni trokuti.

Mihailo Petrović Alas - MI SANU - Српска академија наука и ...

Шта год да је радио, било то диференцијалне једначине, ... „Темперамента су флегматичног, отворени и добродушни, али без узбудљивости и ... Да се славило, свирало и певало доказују нам и дочаравају атмосферу сликовни.

Znanje jezika i znanje o jezicima

jezik i društvo. 14. IreNA MILOŠ. Znanje jezikā i znanje o ... su jezici važni. Ovaj put nećemo iznositi gotove ... 10. Koji od navedenih jezika nije germanski jezik?

Гетероструктуры с InAs/AlAs квантовыми ямами и квантовыми ...

Принята к печати 7 мая 2018 г.) Гетероструктуры с InAs/AlAs-квантовыми точками выращены на гибридных подложках GaAs/Si. В низ- котемпературных ...

Purizam u jeziku

Purizam u jeziku. Nils Langer i Winifred Davies (ur.): Linguistic purism in the Germanic languages. Walter de Gruyber,. Berlin. 2005. Buduöi da hrvatska vlada ...

Operatori u SQL jeziku

nad jednim operandom, a binarni nad dva. Podela prema vrsti akcije koje izvode: Aritmetički operatori - izvršavaju određene akcije sa operandima brojčanog ...

Talijanizmi u hrvatskome jeziku

u hijat (pianino > pijanino, macchia > makij) ili se reduciraju (salvietta > sal-. L. So~anac, Talijanizmi u hrvatskome jeziku к SL 53к54, 127к142 (2002). 133 ...

ZNAČENJE U JEZIKU - HDPL

18 svi 2019 ... Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga ... 'oruđu' počiva na metonimijskoj vezi koja implicira da svaka imenica koja označuje ...

na engleskom jeziku - abc - amarilisonline

Obavezni elementi svakog poslovnog pisma: ... pisma, potrebne poštanske brojeve, kao i telefonski broj sa pozivnim ... Uzećemo na primer ENQUIRY link. 1.

Osnovi programiranja na jeziku C - CET

petlja while, kojima se menja kontrolni tok programa. 4. Mali broj složenih ... sanom hijerarhijom klasa, implementiranom na jeziku C kao deo njegove stan-.

DEKLARACIJA O ZAJEDNIČKOM JEZIKU

ja već zauzeto značenjima časne hrvatske. Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. Uz to, postoji i vrijedna Sarajevska deklaracija iz ...

U RUSKOM I HRVATSKOl1 JEZIKU

U clanku se analiziraju ruski i hrvatski prilozni frazerni s frazeoloskim znace. :~ njem 'vrlo ... Prilozni su frazerni izuzetno brojni i u ruskom i u hrvatskom jeziku.

Rodu i svojti o jeziku

rodbinski nazivi ne odražavaju samo jezične, narječne i književne nego i kulturne, povijesne i općenito društvene odnose i mijene. Srodstvo je, naime, biološka i ...

ENGLESKI ELEMENT U TALIJANSKOM JEZIKU

Suvremeni talijanski jezik jedan je od dvadesetak evropskih jezika. CIJl se engleski ... ce kao osnova za izradu »Etimoloskog rjecnika anglicizama . u talijan.

Apstraktne imenice u srpskom jeziku

Dani~i}ev prevod Svetog pisma staroga i novoga zaveta; a drugi sloj (na kome po~iva ... NEPO`EQNA TELESNA OSOBINA I STAWE, odnosno TELESNI ... nastajao film, nastajao je i termin bioskopŒ; Radovanovi} 1978: 70-71 i d.). ... pomama, nenormalno jaka `udwa, strast za ne~im; b. stawe onoga koji je van sebe od.

O egzotizmima u hrvatskom književnom jeziku

U svakom jeziku, pa tako i u hrvatskom, egzotizmi su, nazivom Martinetovim, otvoren popis koji se produžuje po potrebi jer standardni jezik svoju funkcionalnu ...

Osnove programiranja u programskom jeziku C i C

➢Pretprocesor, kompajler i linker. ➢Korišćenje integrisanih razvojnih okruženja u cilju razvoja C i C programa. 02. Faze generisanja programa pisanje koda ...

2D RAČUNALNA IGRA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU

Korisnik iz izbornika odabire koju igru želi igrati, unosi svoje ime/imena. ... Korijeni igre „Vješala“ su nepoznati, ali vjeruje se da je igra nastala u Viktorijansko ...

Tvorba složenica u hrvatskom jeziku

20 velj 2015 ... Tvorba složenica u hrvatskom jeziku. 1. Uvod. Dinamičnost ... riječi koje se od već ustaljenog leksika razlikuju bilo po obliku i značenju, ili samo.

Uvod u programiranje u programskom jeziku C

Parse onda preu- zme taj niz simbola i pokuša od njega da napravi mašinsku reprezentaciju realnog ... gete (bolonjeze) se najlakše piše, ali najteže shvata i ...

ICS klasifikacija na srpskom i engleskom jeziku

47.020.01 Opšti standardi koji se odnose na brodogradnju i brodska postrojenja. 47.020.05 Materijali i komponente za brodogradnju ... 79.060.10 Šperploča.

Strategija uctivosti u turskom jeziku

prijevodi ta dva termina promašuju značenje koje nose u engleskom ... U otvaranju dijaloga korišten je pozdrav Merhabalar (množina od merhaba) kao izraz.

Tvorba stopljenica u hrvatskom jeziku

31 srp 2018 ... prilikom odluĉivanja hoće li neka rijeĉ ući u rjeĉnik ili neće te koliko je ... box 'boks'>, agrameridionalni <agramerski 'zagrebaĉki' × meridijan ×.