Ivana God Taksonomska analiza karpološke ... - Repozitorij PMF-a

Sjemenka je najvažnije obilježje biljka cvjetnjača ili sjemenjača koje u određenoj starosti stvaraju cvijet i u njemu nakon oplodnje plod s jednom ili više sjemenki ...

Ivana God Taksonomska analiza karpološke ... - Repozitorij PMF-a - Srodni dokumenti

Ivana God Taksonomska analiza karpološke ... - Repozitorij PMF-a

Sjemenka je najvažnije obilježje biljka cvjetnjača ili sjemenjača koje u određenoj starosti stvaraju cvijet i u njemu nakon oplodnje plod s jednom ili više sjemenki ...

Taksonomska i korološka analiza roda ... - Repozitorij PMF-a

Bologni, poĉeo je sušiti biljke pod pritiskom i ulaganjem meĊu listove papira ... 1708.) prva je osoba koja je upotrijebila rijeĉ „herbarij” za tako saĉuvani ... mnogobrojne šumske, livadne i ostale biljne zajednice u razliĉitim krajevima i visinskim.

sveučilište u splitu medicinski fakultet ivana propadalo analiza rizika ...

kohortno istraživanje, istraživanje slučajeva i kontrola, izvješće o slučaju i niz slučajeva. ... prospektivno no moguća su i retrospektivna kohortna istraživanja.

Slavonac Ivana Kozarca - Repozitorij

Roman Đuka Begović najuspjelije je Kozarčevo djelo. U njemu je Kozarac svu svoju galeriju tipova stopio u jedan središnji tip, a sve svoje pojedinačne scene i ...

Taksonomska pripadnost maraske (Prunus Cerasus var. marasca)

sjemenjača (Spermatophyta), pododjeljak kritosjemenjača (Magnoliophyta), razred dvosupnica (Magnoliate), podrazred Rosidae (Rosiflorae), nadred. Rosanae ...

Diplomski rad--Ivana Đurović - Repozitorij Farmaceutsko ...

Citrinin u dodacima prehrani na bazi crvene riže - potencijalni rizik ... Iako u ovom radu nije navedena masa pojedinačnih kapsula niti preporučena dnevna doza ...

Ivana Kuzmić UČENIČKO RAZUMIJEVANJE ... - Repozitorij PMF-a

Odabrano je 15 zadataka iz samoga projekta, koji su bili testirani na 1000 ... makroskopskih i mikroskopskih okvira, te objašnjenja iz kemije, izazov i na razini ... varijance za sedmi odnosno osmi razred, a 1= 54 broj učenika sedmog.

Trilogija Ivana Raosa - FFOS-repozitorij

Tema ovoga diplomskog rada je trilogija Ivana Raosa Vječno žalosni smijeh. ... pučkoškolskih zadaća: Moje selo, Moj otac, Moja majka, Moj did, Moja baka i Moj prvi ... pruža realnu sliku života u kamenjaru, te još kaže da kao muškarac bolje ...

Slavonac Ivana Kozarca - FFOS-repozitorij

Đuka Begović pisao je o Slavoniji, ponajviše o moralnom i gospodarskom ... Analizirajući pripovijetke Ivana Kozarca i njegov roman Đuka Begović, mogu se.

Taksonomska i geografska procjena vrsta u cilju sastavljanja crvene ...

Планински јавор. Aceraceae. Acer intermedium Pančić. Панчићев јавор. Asteraceae. Achillea abrotanoides (Vis.) Vis. Планински столисник. Achillea ...

taksonomska karakterizacija vrsta roda aceria (acari: prostigmata ...

Čašični listići su beloopnasto obrubljeni (Jovanović-Dunjić,. 1972c). ... 2015; Magud et al., 2007; Soika i Kozak, 2011; Wang et al., 2011). Tako su Magud et al.

Ivana Novak - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta ...

hrani, ostale dopuštene tvari u koje su svrstani propolis, matična mliječ i cvjetni prah, te ... koristi helij, njegova cijena je niska u usporedbi s cijenom organskih otapala koja se koriste u ... ljekarnama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ispitani ...

Tradicionalno i netradicionalno u Dubravki Ivana ... - FFOS-repozitorij

u alegoričnosti scena čime Dubravka zauzima značajno mjesto u hrvatskoj književnosti i kulturi. Ključne riječi: Ivan Gundulić, Dubravka, pastorala, tradicija ...

Reforma školstva Ivana Mažuranića - FOOZOS Repozitorij

Pod vodstvom bana Ivana Mažuranića 1874. godine, nastaje prvi školski ... Under the leadership of Ban Ivan Mažuranić in 1874 woes creation of the first law ...

IVANA VIŽINTIN MOTIVACIJA ZA RADNU USP - Repozitorij UNIPU

5 lis 2015 ... zaposlenike u tvrtci IKEA, koja je prema portalu Mojposao.hr u 2014. godini proglašena ... 3Denny, R. „Motivirani za uspijeh“, MEP Consult, Zagreb,2002., str.15. ... sadržajna teorija motivacije, te se i danas odreeni autori bave istraživanjem ... upravljanje pomoću ciljeva, fleksibilno radno vrijeme, priznanje i ...

IVANA JUREŠIĆ UTJECAJ TURIZMA NA BIL - Repozitorij UNIPU

Nakon toga će se prikazati platna bilanca Hrvatske, gdje će se prvo prikazati teoretske odrednice bilance plaćanja te njezin sastav, prikazati vanjskotrgovinska ...

Ivana Zagoracz - Repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Panu, putuju Nigdjezemskom te svjedoče brojnim događajima iz popularnog. Disneyevog klasika ... nagrada za osvajača nagradne igre „Princezin san“. Još jedna ... piratskog blaga i kostura, tamnice u kojima na vješala čekaju okovani pirati, piratske luke gdje se pirati ... Jan%202014_0.pdf, pristupljeno 05. 07. 2015.

Pikarski lik u romanu „Prosjaci i sinovi“ Ivana ... - Repozitorij UNIZD

takozvani pikarski mit.1 Roman Prosjaci i sinovi mogu podvući zajednički nazivnik s nekim pojavnim predmetima koji su netom prije izloţeni. Zalazeći dublje u ...

Kult svetog Ivana Kapistrana u donjem ... - FFOS-repozitorij

22 lip 2019 ... Štovanje svetaca na području današnje Hrvatske u srednjem vijeku . ... 11. stoljeću upisati ime sveca u kanon ili popis svetaca, kao i u kalendar.

Nomadi s margine u Prosjacima i sinovima Ivana ... - FFOS-repozitorij

U romanu Ivana Raosa Prosjaci i sinovi pratimo sagu obitelji profesionalnih prosjaka ... Druga ga definicija opisuje jednostavno kao skitalicu, odnosno lutalicu.1.

Kriminalistički diskurs u romanima Ivana Kušana - FFOS-repozitorij

U radu se analizira kriminalistički diskurs u romanima Ivana Kušana. Predlošci su Uzbuna na Zelenom Vrhu,. Koko i duhovi i Koko u Parizu. Na samome ...

Reforma školstva Ivana Mažuranića - FOOZOS Repozitorij - Fakultet ...

Pod vodstvom bana Ivana Mažuranića 1874. godine, nastaje prvi školski ... Under the leadership of Ban Ivan Mažuranić in 1874 woes creation of the first law ...

Pogled na život i djelo don Ivana Tomasa kroz ... - FFOS-repozitorij

Krunoslav Draganović (1903. – 1983.), svećenik, povjesničar i političar. Nakon Drugoga svjetskog rata u hrvatskoj političkoj emigraciji djeluje do 1967., kada se ...

godišnji plan i program rada osnovne škole ivana ... - OŠ Ivana Lovrića

19 kol 2016 ... Bana Jelačića. - Trg Gojka Šuška. - Vučkovići – lijeva strana ulice prema Splitu, te sve kuće koje se nalaze do sjeverozapadne strane Šabića ...

Ivana Tutek, Zorana Protić, Ivana Ergić, Teodor Cvitanović, Vjera ...

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedna je od pedeset najboljih škola arhitektu- re u Europi prema izboru časopisa „Domus”, jednoga od najuglednijih ...

List OŠ Ivana Gorana Kovačića VRBOVSKO - Osnovna škola Ivana ...

OŠ VRBOVSKO NAJUSPJEŠNIJA ODGOJNO-OBRAZOVNA USTANOVA. PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU!!! U Pomorskom i ...

Valentić, Mirko; Horbec, Ivana; Jukić, Ivana Hrvatska na tajnim ...

Zagrebačka županija I. i II. Zagreb: Hrvatski institut za ... i dvanaesta, objavljene su 2009. godine, a sadržavaju „tajne“ zemljovide Zagrebač- ke županije. Time je ...

Faktorska analiza - Repozitorij PMF-a

Faktorska analiza pomaže odabrati manji broj parametara koji rekonstruiraju osnovnu strukturu u sa- žetijem i jasnijem obliku. Ti parametri se nazivaju faktori.

spektrometrijska analiza i karakterizacija ... - Repozitorij PMF-a

20 lis 2018 ... Katodna cijev se sastoji od vakuumske cijevi koja na ... meteorite ili aerolite, kameno-željezne meteorite ili siderolite te željezovite meteorite ili siderite. Kameni ... Abstracts and Programme / Pevec, Andrej; Počkaj, Marta (ur.).

POPULACIJSKA ANALIZA ATLANTSKE ... - Repozitorij PMF-a

Atlantska plavoperajna tuna (Thunnus thynnus) je velika pelagična riba iz razreda ... plavoperajne tune T. thynnus ulovljene u Jadranskom moru, kao i utjecaju ...

GIS analiza optimalnog razmještaja ... - Repozitorij PMF-a

25 ruj 2018 ... veterinarske stanice u sklopu kojih se nalazi više veterinarskih ambulanti. Čitava županija ... 34. 3.3.3. Veterinarska stanica Đurđevac .

Morfološka analiza u dijagnostičkom - Dr Med | Repozitorij ...

Morfološka analiza u dijagnostičkom postupniku idiopatskih upalnih bolesti crijeva. Autor: Marija Njirić. Idiopatske upalne bolesti crijeva su kronični upalni ...

Komparativna analiza kurikuluma geografije ... - Repozitorij PMF-a

24 ruj 2019 ... Ključne riječi: kurikulum, predmetni kurikulum geografije, geografska znanja, geografske vještine, PISA testiranje. Voditelj: doc. dr. sc. Ružica ...

Morfometrijska analiza mnogooke puzavice ... - Repozitorij PMF-a

Mnogooka puzavica je je trocrijevni virnjak i ima tri crijevna ogranka, jedan anteriorno i dva posteriorno, s mnogo proširenja. Kod hranjenja obično obaviju plijen.

analiza rješenja natjecateljskih zadataka za ... - Repozitorij PMF-a

6. • državna razina: učenici rješavaju tri zadatka različite težine, natjecanje ... [13] Matematika za 6. razred: pregled lekcija, dostupno na http://www.eduvizija.hr/.

analiza prodaje motora viˇsefaktorskom ... - Repozitorij PMF-a

Raspon kubikaze je od 50 do 1100 kubika, i one su podijeljene u 3 kategorijske skupine: moped ... vard, NRG, Pegaso, Runner, Sportcity, Vespa, ZIP. ... Marka Gilera motora je uglavnom srednjih cijenovnih razreda, tj. cijena izmedu. 10000,00 ...

Analiza opremljenosti gradskim funkcijama ... - Repozitorij PMF-a

1 lis 2019 ... poznatijih može se istaknuti zlatarnica Prahir s dvjema poslovnicama), a ljekarni 9. Uz nekoliko poznatijih trgovačkih lanaca primjetan je veći ...

Stereološka analiza kriptorhičnih testisa u ... - Repozitorij PMF-a

Za razliku od toga Leydigove stanice smještene uz krvne žile imaju ... citoplazmi nefiksirane Leydigove stanice, Reinkeove kristale svjetlosnim mikroskopom.

komparativna analiza artikulatorskih sustava - Repozitorij ...

nazvanom obrazni luk (kod ove vrste artikulatora – za brzu montaţu) kako bismo ga ispravno ugradili u artikulator orijentirajući se prema šarnirskoj osi i prednjoj ...

Analiza organizacijske strukture u ... - Repozitorij UNIZG

1 pro 2016 ... „Procesna organizacijska struktura temelji se na tijeku radnog ili poslovnog procesa kao kriteriju za formiranje organizacijskih jedinica i radnih ...

Histološka i morfometrijska analiza probavila ... - Repozitorij PMF-a

povijesti uzgoja školjkaša, a to su Malostonski zaljev i Limski kanal (Dujmušić, 2000). ... Slika 1: Karta rasprostranjenosti vrsta M.edulis, M.galloprovincialis, ...

Morfometrijska analiza mnogooke puzavice - Repozitorij PMF-a

Puzavice ili planarije su slobodno živući organizmi sistematizirani u koljeno. Platyhelminthes - plošnjaci, razred Turbellaria - virnjaci i red Tricladida - trocrijevci.

Usporedna analiza ornitofaune četiri ... - Repozitorij PMF-a

Parku Ribnjak, mrka crvenrepka (Phoenichurus ochruros) samo u parkovima kompleksa Zrinjevac te gačac (Corvus frugilegus) samo u Parku Vjekoslava Majera ...

Kritička analiza diskursa - FFOS-repozitorij

sustav znakova, odnosno svih jezičnih iskaza ili tekstova koji imaju značenje i nekakav učinak u stvarnom svijetu16 . Ruth Wodak ističe da je diskurs naprosto ...

Analiza funkcionalno-prostorne strukture kao ... - Repozitorij PMF-a

7 velj 2019 ... „Kotka d.d“ proizvodnja muške konfekcije. Krapina. „Proting Horvat d.o.o.“ proizvodnja i veleprodaja pamučnih krpa za čišćenje u industriji.

GIS analiza potencijalne lokacije hotelskog ... - Repozitorij PMF-a

16 sij 2018 ... napredak otoka, posebno u oblasti poljoprivredne proizvodnje i turizma (TZ Šolta, 2018). 3.2. Demografska obilježja otoka Šolte. Otok Šolta s ...

analiza makrookoline poduzeća - Repozitorij UNIPU

poduzeća s osvrtom na poduzeće „Atlantic Grupa d.d.“. Atlantic Grupa je ... neke drţave (mladi, stari, siromašni, bogati, nezaposleni, zaposleni, studenti, radnici,.

Diferencijalna i citokemijska analiza krvnih ... - Repozitorij PMF-a

DKS diferencijalna krvna slika. EG etilen glikol. EGME etilen glikol monometil eter. MGG May-Grünwald Giemsa. PAS metoda Schiffove baze i perjodne kiseline, ...

Analiza postojećeg stanja i prijedlozi ... - Repozitorij PMF-a

12 ruj 2019 ... Promet u mirovanju u prostorno-planskoj dokumentaciji grada Zadra . ... Prometni sustav Zadra čine ulice, autobusni kolodvor i stajališta, ... zone, realno je i uvođenje nove zone u kvartovima koji su pješački prihvatljivo ...

Analiza proteinskih interakcija ... - Repozitorij PMF-a - unizg

Dodatni proteinski interaktori seril-tRNA-sintetaze iz biljke Arabidopsis ... Proteini za analizu pomiješani su s puferom za nanošenje (62,5 mmol dm−3 ... ugljen, dijatomejska zemlja (oklopi mikroskopskih algi kremenjašica), prah saharoze i.

morfološka analiza dijaspora porodice ... - Repozitorij PMF-a

Vrstama je najbrojniji rod Chenopodium (loboda) s 23 vrste. Po brojnosti ga ... biljka ili trajnica tj. porodica Chenopodiaceae, loboda. Unutar nje nalazi se ...

Analiza oglašivačke kampanje - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

cijena značajan problem, pogotovo srednjim i malim oglašivačima. ... kombinacijama okusa i zabavu za cijelu obitelju, a uz Ledo torte svaki trenutak moguće je.

Ikonografsko-ikonološka analiza ciklusa ... - Repozitorij UNIZD

Mučeništvo Ivana Evanđelista (slika 3) . ... Svi simboli koje je Dürer prikazao na ovom drvorezu ... sivom konju s trozupcem u ruci i simbol je Smrti ili pak Kuge.

Analiza procesa nabave u poduzeću - Digitalni repozitorij ...

se lakše razumio sam pojam nabave daje se primjer nabave iz poduzeća – MIPCRO d.o.o.. KLJUČNE RIJEČI: distribucija, nabava, elementi, organizacija.

analiza financijskih izvještaja pomoću pokazatelja - Repozitorij ...

Najčešći pokazatelji likvidnosti su koeficijent trenutne likvidnosti, koeficijent ubrzane likvidnosti, koeficijent tekuće likvidnosti i koeficijent financijske stabilnosti.48 ...

analiza vanjskotrgovinske politike republike hrvatske - Repozitorij ...

Bilanca stanja prikazuje stanje sredstva radne organizacije i izvora tih sredstava u određenom trenutku“. Dakle, platna bilanca je ukupan prikaz novčanih ...

analiza medijskog praćenja istanbulske ... - FPZG repozitorij

Posljednji vremenski dio koji autorica obrađuje je vrijeme reformacije Martina Luthera. ... Pauček Šljivak, Martina: “Koliko će nas koštati Istanbulska konvencija?

Analiza ishrane psa kostelja (Squalus acanthias ... - Repozitorij PMF-a

rakovi (Malacostraca) i ribe zrakoperke (Actinopterygii). Dobiveni rezultati ukazuju na dominatnu zastupljenost dviju skupina plijena, riba zrakoperki zastupljenih ...

raˇcunanje i analiza matriˇcne funkcije drugi ... - Repozitorij PMF-a

izracun matricnog drugog korijena, sa širokim spektrom razlicitih svojstava numericke ... Iz toga vidimo da se racunanje drugih korijena od A svodi na racunanje.

Analiza naprednih sustava upravljanja prometom - Repozitorij ...

Razne tehnologije uz napredna ITS rješenja kao što su upravljanje ... distribucija pošiljaka podrţana Internetom, automatsko javljanje i pozicioniranje vozila.