izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja rijeka sport doo ...

Maxmar grupa d.o.o., Jastrebarsko. 291.269. 195.032. 96.237. 12. KD Čistoća d.o.o., Rijeka. 227.391. 106.716. 120.675. 13. NetCom d.o.o., Rijeka. 202.325.

izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja rijeka sport doo ... - Srodni dokumenti

izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja rijeka sport doo ...

Maxmar grupa d.o.o., Jastrebarsko. 291.269. 195.032. 96.237. 12. KD Čistoća d.o.o., Rijeka. 227.391. 106.716. 120.675. 13. NetCom d.o.o., Rijeka. 202.325.

izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja komunalac doo ...

31 pro 2016 ... Komunalac d.o.o. Jurdani je u vlasništvu Grada Opatije (41,27 %) ... potraživanja od društva Libukom Jurdani d.o.o. u kojem društvo ima ...

izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja kd čistoća doo ...

24 tra 2018 ... 51000 Rijeka za godinu završenu 31. prosinca 2017., a u svrhu ... /v/ KD Čistoća d.o.o. i IMPULS-LEASING d.o.o. Zagreb sklopili su dana 15.

izvješće o obavljenoj reviziji - Rijeka promet dd

10 svi 2017 ... Žabica), čija je nabava i izgradnja dijelom ili u potpunosti financirana iz obveznica, ... Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 11. siječnja 2017. u sudski ... vezanih za izdavanje vrijednosnih papira, prihodi od potpora u visini.

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke ...

Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Sisak. II.

izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji bolničkih zdravstvenih ...

26 tra 2013 ... Klinički bolnički centar je opća bolnica u kojoj osim naziva klinika za djelatnost ... pojedinih bolnica (Opća bolnica Vinkovci, Opća bolnica Varaždin) ... (provedeni propisani postupci javne nabave ili izravno naručivanje), cijene ...

izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u ...

21 ožu 2013 ... županija (sa svim lokalnim jedinicama na njihovom području) i Grad Zagreb. Revizija je obavljena ... Primorsko-goranska. 14. 22. 9. Ličko- ...

Izvješće o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije TP Bagat

Trgovinsko poduzeće Bagat, Zadar (dalje u tekstu: Poduzeće) registrirano je kod. Okružnog privrednog suda u Splitu 30. siječnja 1990. pod brojem Fi-250/90.

izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka ...

27 svi 2019 ... političke stranke te od članarina nisu evidentirani u poslovnim knjigama, ... imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan ...

izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji javnih ustanova koje ...

14 lip 2019 ... Na području Republike Hrvatske je osam nacionalnih parkova i ... U tablici broj 1 daju se podaci o prihodima javnih ustanova za 2016. i 2017.

izvješće o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije croatia line

14 svi 2003 ... kao pravni i poslovni slijednik nekadašnjeg društvenog poduzeća Jugolinija, koje je osnovano. 20. siječnja 1947. Poslovanje je započelo s 12 ...

izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji društava crvenog križa

20 pro 2018 ... kuhinja društava Crvenog križa ili dostavom hrane u kuću, kao i ... križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek (9.144.083,00 kn), Hrvatski Crveni križ Gradsko ... sličnih razloga (kuhinje Hrvatskog Crvenog križa, dostava hrane.

izvješće o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije tisak, zagreb

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj I-St-56/2000 od 4. siječnja 2002. ... iznajmljenog prostora, 1 207 stalnih i sezonskih kioska te 174 transportna ...

izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava za 2017.

13 pro 2019 ... nepovoljno mišljenje (Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga). Kriteriji za izražavanje mišljenja bili su zakoni i drugi ...

Izvješće o reviziji financijskih izvješća "Općine Tomislavgrad" - vrifbih

Osnova za reviziju. Izvršili smo reviziju financijskih izvješća Općine Tomislavgrad za 2012. godinu (priložene bilance stanja na dan 31. prosinca 2012. godine i ...

Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja - EFOS

koliki je stupanj zaduženosti, je li poslovanje ekono- mično, rentabilno, a u ... poslovanja. 2. Pokazatelji zaduženosti. 3. ... Stupanj (koeficijent) zaduženosti.

09-01/16 IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA ...

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja, tj. Međunarodnim ...

FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Napomena: excel obrazac ne smije biti otvoren za vrijeme prijepisa. OBRAZAC OBVEZE: ... Prvi dio obrasca moguće je kontrolirati putem izvješća Bruto bilanca.

TOČKA 16. Izvješće o poslovanju TD Rijeka sport doo za 2017. godinu

29 lip 2018 ... Izvješće o poslovanju TD Rijeka sport d.o.o. za 2017. godinu. ... Slika 7: Koncert klasične glazbe "Dunja Vejzović predstavlja“, Centar Zamet .

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za ...

11 јул 2018 ... U članu 1 ugovora o dopunskom radu predviđeno je da se izvršilac posla obavezuje da za poslodavca obavlja rad u periodu najviše do jedne ...

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za ...

8 окт 2018 ... u jedinstveni državni organ uprave, koji sada nosi ime Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, te dosadašnji Seizmološki zavod nastavlja ...

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

predmet analize oni događaji koji su već ... Rač.analiza – utvrđuje povezanost između ... i horizontalna ) te pomoću skupina financijskih izvještaja. Primjer 2 ...

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja KJKP Park d.o.o ... - vrifbih

31 pro 2008 ... Krajem 2007. godine nekretnine su date u zakup društvu „Frendy“ d.o.o. Dubrovnik, po ugovoru, na period od pet godina, uz mjesečnu ...

revizorsko izvjesee o reviziji finangijskih izvjestaja za 2015. godinu

obradunske cijene meni obroka i pojedinadnih jela sastavnica meni obroka, te 50% obraeunske cijene pojedinadnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji ...

Analiza financijskih izvještaja - EFZG

Analiza financijskih izvještaja. Uvod u poslovne financije ... prodajnim cijenama, troškovima i obujmom poslovne aktivnosti prodaja poreza i kamata nakon.

analiza financijskih izvještaja - EFOS

financijska policija, carinske uprave, državne revizija, državna statistika, izvještajne financijske agencije i financijske tiskovine, opća javnost. • kupci, dužnici ...

sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija na ...

Za primjer će se koristiti podaci ... istih, te temeljne financijske izvještaje neprofitnih organizacija uz primjer turističke ... Financijski plan neprofitne organizacije.

Dominik Vukojević ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA ...

tekuće likvidnosti i koeficijent financijske stabilnosti su koeficijenti koji se uključuju pod pokazatelje likvidnosti. Iz navedenih pokazatelja koji se izračunavaju na ...

komparativna analiza financijskih izvještaja poduzeća za ...

VELEUČILIŠTE VERN'. Zagreb. Ekonomija poduzetništva. ZAVRŠNI RAD. KOMPARATIVNA ... Analiza financijskih pokazatelja poduzeća Troha – Dil d.o.o. .

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PODUZEĆU MIVIT ...

tokovima, promijeni kapitala, te vertikalna i horizontalna analiza i analiza financijskog stanja poduzeća. Analiza financijskog stanja poduzeća obuhvaća.

kolegij analiza financijskih izvještaja - EFOS

Ivana. Plazibat redovni. Menadžment. Unikom d.o.o Osijek. 7. 12. 19. 1312103201. Petra. Drnasin izvanredni. Financijski menadžment. E plus d.o.o. (ELIPSO).

STATISTIČKA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA ...

22 kol 2015 ... Tridesetih godina prošlog stoljeća započinje proizvodnja bombona 505 sa crtom za što su nabavljeni i specijalni strojevi koji su mogli izrađivati ...

Obrasci financijskih izvještaja Regosa za 2018.

Nema. Adresa e-pošte obveznika: [email protected] DA Obveze (VP 159). Nema Zakonski predstavnik: Iskra Primorac. Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka.

tko su obveznici revizije financijskih izvještaja - Fircon

TKO SU OBVEZNICI. REVIZIJE. FINANCIJSKIH. IZVJEŠTAJA. INFORMIRA VAS. NAPOMENA: MALA PODUZEĆA sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji.

UPUTE ZA PRIPREMU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA Za pripremanje ...

Napomena: excel obrazac ne smije biti otvoren za vrijeme prijepisa. OBRAZAC OBVEZE: ... Prvi dio obrasca moguće je kontrolirati putem izvješća Bruto bilanca.

analiza financijskih izvještaja poduzeća tommy doo

korektivna akcija. Analiza ... 10-20%. 3. Plodine 10-20%. 4. ... Među svim navedenim poduzećima izabrani su : Plodine, Kaufland, Spar i Studenac. U nastavku ...

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

22 Hrvatski ured za osiguranje, http://www.huo.hr/, 12.10.2014. Društvo za ... pregledavanje informacijske podloge te provjera formalne ispravnosti. Nakon toga ...

razina transparentnosti financijskih izvještaja nogometnih klubova u ...

2. 1 Škrobar, D. (2008.): Seminarski rad iz Pravila nogometne igre: str.7. 2 Glasnik HNS-a (2007): Pravilnik o nogometnim natjecanjima. Zagreb: Glasnik HNS.

uputa za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih ...

25 sij 2017 ... Na financijske izvještaje potrebno je upisati RNO broj dodijeljen od ... promjene u Registru neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO-P) ...

analiza financijskih izvještaja zagrebaĉke banke dd u razdoblju od ...

Pokazatelji likvidnosti mjere sposobnost poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze. ... Pokazatelj. Izraĉun. Odnos kapitala i ukupne aktive. Kapital/ukupna aktiva. Odnos obveza i ukupne ... sastavnica i tadašnja Kreditna banka. Potkraj 70-ih ... Tablica 12: Horizontalna analiza bilance ZABA d.d.. BILANCA.

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja ... - HNB

Godišnji financijski izvještaji iz članka 1. ove Odluke su: – bilanca,. – račun dobiti i gubitka,. – izvještaj o novčanom tijeku,. – izvještaj o promjenama kapitala,.

statistička analiza financijskih izvještaja tvrtke müller doo i ...

DM - drogerie markt Hrvatska . ... izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i ... Bipa d.o.o. je društvo sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska.

analiza financijskih izvještaja na primjeru prehrambene industrije

18 pro 2015 ... U teoriji i praksi možemo se susresti s različitim mišljenjima o tome što je računovodstvo, odnosno što ono obuhvaća. Za primjer se može ...

statistička analiza financijskih izvještaja na temelju poslovanja dm-a

12 Rozga, A., (2009): Statistika za ekonomiste, Ekonomski fakultet Split, Split, str. 17 ... Najveći konkurenti poduzeća su Müller, Bipa i Konzumov Kozmo.

uloga financijskih izvještaja u upravljanju poduzećem na primjeru ...

13 kol 2019 ... Analiza financijskih izvještaja poduzeća NEWREST Dubrovnik d.o.o. . ... Financijski izvještaji su osnova za kvalitetnu analizu poslovanja ...

konsolidacija financijskih izvještaja na primjeru poduzeća ivkom dd ...

Konsolidirani financijski izvještaji Ivkom d.d.-Grupa Ivanec.................... 42. 4.2.1 ... na fakturirane usluge i to matičnog društva i Ivkom-Vode d.o.o.. Potraživanja od ...

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna ...

15 sij 2019 ... proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br., ... sastavlja na Obrascu: BIL, ima utjecaj i Pravilnik o izmjenama i ...

proces sastavljanja i objavljivanja financijskih izvještaja kod malih ...

19. 3.4.3. Bilješke uz financijske izvještaje . ... srednje velike poduzetnike, a po kriterijima EU, u male poduzetnike koji su u konačnici i snosili taj gubitak. Kako bi ...

Upute za popunjavanje godišnjeg financijskog izvještaja financijskih ...

Cjenik za javnu objavu GFI-a .............................................................................................. ... 1082 Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombon... 1083 Prerada čaja i kave.

analiza financijskih izvještaja pomoću pokazatelja - Repozitorij ...

Najčešći pokazatelji likvidnosti su koeficijent trenutne likvidnosti, koeficijent ubrzane likvidnosti, koeficijent tekuće likvidnosti i koeficijent financijske stabilnosti.48 ...

Analiza financijskih izvještaja - Alpha Capitalis Akademija ...

3. 157. Potraživanja. 51.317 50.056 71.225. Potraživanja od kupaca 31.630 34.375 54.009. Ostala potraživanja. 19.686 15.682 17.215. Financijska imovina. 1.

Analiza financijskih izvještaja poduzeća Erdutski vinogradi d.o.o.

novcu poslovnog subjekta u odreĎenom razdoblju te je on ključan za male poduzetnike. Bilješke uz financijske izvještaje sluţe kao dopunska razrada i ...

Daniel Mohorović Analiza financijskih izvještaja 4d ncx2fu7 ...

Vježbenička tvrtka 4d hexd24b. Tržište kapitala 4 d jtpuxvl. Računovodstvo neprofitnih organizacija 3d bpmr6er. Komunikacijsko prezentacijske vještine 3d.

statistička analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća tof doo

Analiza financijskih izvještaja predstavlja proces primjene različitih analitičkih tehnika i ... Slika 14: Primjer izvještaja o promjenama kapitala za pod Tof d.o.o..

analiza financijskih izvještaja pekarske industrije - Sveučilište u Splitu

29 svi 2017 ... Pekara Klara . ... Uz njega na tržištu se ističu i Mlinar, Babić, Klara te ... Pekare Klara imaju stoljetnu tradiciju čija priča započinje davne 1909.

Analiza financijskih izvještaja na primjeru velikih trgovačkih društava ...

Ja, dolje potpisani Valentino Balent, kandidat za prvostupnika poslovne ekonomije, smjera financijski management ovime izjavljujem da je ovaj Završni rad ...

analiza financijskih izvještaja tvrtke derma dd za ... - Sveučilište Sjever

21 ožu 2017 ... 1.3. Istraživačke hipoteze. H1: Tvrtka Derma d.d. svojom dugogodišnjom tradicijom i kvalitetom u proizvodnji umjetnih ovitaka, prirodnih crijeva ...

Instrumenti i postupci analize financijskih izvještaja - Omega Software

Analiza financijskih izvještaja usmjerena je prije svega na vrijednosne podatke i informacije. ... Tablica 1. Primjer strukturnih izvještaja imovine/ kapitala i obveza.

Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2019 ...

31 sij 2020 ... Također, navode se i izvješća te rokovi predočavanja istih prema Zako- nu o trgovačkim društvima. Godišnji financijski izvještaji (GFI). Red. broj.

Obrasci financijskih izvjestaja za 2018. - Ured državne uprave u ...

kontrole između obrazaca, tj. svaki obrazac sam za sebe može biti točan, ali kontrole između ... Navigacija kroz Excel datoteku riješena je na način da se sa svakog obrasca možete se vratiti na ... Bilanca. Vlastiti izvori (224 232 - 236 240 do 242). Obveze (AOP 164 175 176 192 220) ... Plaće (bruto) (AOP 151 do 154).