Ekonomika i menadžment u javnom sektoru

9 svi 2008 ... ... javno zdravstvo, Rijeka. Objavljeno na URL: http://oliver.efri.hr/~javnisek/ i ... Slavonije s obzirom na ustav, Bjelovar, Lav Weiss. Worley, B. A. ...

Ekonomika i menadžment u javnom sektoru - Srodni dokumenti

Ekonomika i menadžment u javnom sektoru

9 svi 2008 ... ... javno zdravstvo, Rijeka. Objavljeno na URL: http://oliver.efri.hr/~javnisek/ i ... Slavonije s obzirom na ustav, Bjelovar, Lav Weiss. Worley, B. A. ...

REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU UNOS ...

Temeljem odredaba Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 34/11) izrađen je. Registar zaposlenih u javnom sektoru. Sve javne službe koje su u ...

prijedlog zakona o plaćama u javnom sektoru

22 stu 2019 ... namještenika u javnim službama, uključujući posebne propise za pojedine službe ... Odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“, ... stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka.

registar zaposlenih javnom sektoru - Fina

Registar zaposlenih u javnom sektoru - Uputa za rad sa XML datotekama. DODATAK: Priprema i slanje datoteka stranica 2 od 8. Unos podataka putem XML ...

o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru - Paragraf Lex

Izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih ... Opšti katalog sadrži popis zvanja i položaja državnih službenika i službenika u ...

Stručnjak zaštite na radu u javnom sektoru - Zavod za ...

28 lip 2017 ... osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način, ... UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN U LABORATORIJU.

Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list. Crne Gore", br. 028/18 od 27.04.2018), u kojima je ...

elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru - EFZG

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ. „ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU”. • Trajanje studija: 2 akademske ...

akademsko obrazovanje iz računovodstva u javnom sektoru ... - Pulsar

fakulteta) – 1.935 m² http://www.efzg.unizg.hr/about-us/history-facts-and-figures/10671, ... univerzitetski diplomski studij – Računovodstvo i revizija. • 1 godina, II ...

analiza sustava zaposlenih u hrvatskom javnom sektoru

Grupa (HEP), Hrvatska Lutrija d.o.o. (HL), Hrvatska pošta d.d. (HP), Hrvatska ... 7,39. 7,14. 7,01. 7,17. Island. 7,32. 7,27. 7,41. 7,91. 7,48. Danska. 7,92. 7,57.

učinkovito upravljanje krizom u javnom i privatnom sektoru na ...

4. Edukacija članova tima za krizne situacije i komuniciranje u kriznim situacijama i posebnim uvjetima. 5. Određivanje ciljnih javnosti (vrlo je bitno definirati sve ...

Koruptivna kaznena djela u javnom i privatnom sektoru u Republici ...

Bedi: Koruptivna kaznena djela u javnom i privatnom sektoru… Polic. sigur. (Zagreb), godina 24. (2015), broj 1, str. 65-81 korupcije te pojačale svijest građana o ...

Integracija društvenih mreža i utjecaj na oglašavanje u javnom sektoru

snagu Facebooka kao alata u borbi za kupcima ili glasačima. II. PREGLED KORISNIKA FACEBOOK DRUŠTVENE. MREŽE U HRVATSKOJ, REGIJI I SVIJETU.

metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u federaciji ...

za način rada propisan ovom Metodologijom. 8. Metodologija daje okvirne smjernice za obavljanje poslova interne revizije ujavnom sektoru, tako da jedinice za ...

nove osnovice za obračun plate za zaposlene u javnom sektoru

za državne službenike i nameštenike, kojima osnovica nije utvrđena u prethodne 3 alineje: u neto iznosu od 17.956,35 dinara sa pripadajućim porezom i ...

edukacija zaposlenih u javnom sektoru kao bitan segment ... - ASWA

eksperimentisanje. (testiranje i praktični rad). Apstraktno razmišljanje. (zaključci i tačni principi). Pokušaj - greška - iskustvo - novi pokušaj. HKIŠDT, 09/12/2009 ...

učinkovitost unutarnjih kontrola u javnom sektoru republike hrvatske ...

[email protected] ... Poslovi unutarnje revizije obavljaju se u skladu s Međunarodnim ... Kod većine korisnika proračuna poslovi koordinacije i razvoja FMC-a ...

interna skripta za kolegij „menadžment“ 1. menadžment i ... - EFOS

Svrha i cilj ove skripte je studentima olakšati snalaženje u osnovnoj literaturi ... principe centraliziranog upravljanja, Babilonska kultura imala je sofisticirani.

proizvodni i operativni menadžment menadžment - Apeiron

24 јан 2017 ... Poslovni sistemi i procesi ... DIPLOMSKI RAD – seminarski rad osnova ( dogovor teme). 1/24/ ... Ciljevi planiranja i upravljanja procesima rada ...

Menadžment i projektni menadžment - Razvoj karijere

“Menadzment je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera koja se bavi istraživanjem problema upravljanja određenim poslovima, poduhvatima i ...

II – MENADŽMENT I STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Strategijski menadžment podrazumeva strategijsku analizu preduzeća i okruženja, definisanje i izbor relevantnih strategija, planiranje realizacije određene ...

Odsek za menadžment - menadžment bor

njihovo mjerenje i praćenje, te izvršavanje korektivnih akcija, jedan od osnovnih ... Stock, J. R., & Lambert, D. M. Strategic logistics management Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin ... Počinju da se kupuju luksuzna dobra, kao što su nakit, parfemi,.

Ekonomika-10

Investicijska analiza. • Pregled mogućih i prihvatljivih investicijskih rješenja,. • Izbor metoda za ocjenu prihvatljivosti invest. Rješenja. – Konačna investicijska ...

4/2012 - Ekonomika

Book Series, in: Norman Loayza & Raimundo Soto & Norman Loayza (Series ... пословање увеле низ иновација (виртуалне пословнице, специјалне финансијско- ... Rosen S. Harvey, 2002., Public Finance, McGraw-Hill Irwin, Boston. 16.

EKONOMIKA PREDUZEĆA

14 дец 2018 ... Pojam, faktori i vrste troškova. 3. 9. novembar Upravljanje troškovima. Troškovi i stepen korištenja kapaciteta. 4. 16. novembar Upravljanje ...

3/2014 - Ekonomika

жиште, већ на целокупност свих тржишта, тај приступ доводи до теорије опште. 3 Ово је трећи ... (прво живети) постаје врховни духовни закон. ... фертилитет претставља ефективно рађање у једној популацији) у комбинацији са.

ekohom ka n - Ekonomika

Проф. др Драго Цвијановић, Врњачка Бања (Србија). Др Александар ... The necessary cash assets are not obtained very fast so there is a cash flow ... Кључне речи:безбедност, технологија, људски фактор, превара. ... database on the Internet during my discreet search for an international partner who could help me ...

ekonomika poslovanja - Puskice

Analiza troškova ima poseban značaj u okviru ekonomike preduzeća, ... U ekonomici poslovanja troškovi se odreĎuju kao vrednost inputa potrebnih za ...

T Význam, historie a ekonomika

Česká akvaristika se řadí mezi nejvýznamější producenty a exportéry akvarijních ryb na ... největšího rozmachu však dosáhla akvaristika v 19. a 20. Století v ...

Ekonomika poduzeća - EFOS

30 lis 2018 ... Uvodno predavanje (upoznavanje s kolegijem). 2.10.2018. 1. Uvod u ekonomiku poduzeća. 9.10.2018. 2. Upravljanje u poduzeću. 9.10.2018.

EKONOMIKA PROIZVODNJE MASLACA*

potrošača slažu se u tome da maslac i margarin nisu žamenljivi, ali to iie znači da ne postoji stalna konkurencija na tržištu između maslaca i marga.

ekonomika ugostiteljstva - Lumens5plus

23 lis 2012 ... PROIZVODNOST RADA: da se određenom količinom rada ostvari što ... elemenata proizvodnje (rada, sredstava za rad, predmeta rada) ostvari ...

EKONOMIKA I MENEDŽMENT SPORTA

ta the author Mato Bartoluci presents a new eco- nomic discipline – the economics of sport – that has developed in the second half of the twentieth century. Prof.

EKONOMIKA PROIZVODNJE MEDA

Pčelarstvo je specifična poljoprivredna proizvodna djelatnost kojom se mogu baviti ... Za početnike u početku pčelarenja predstavlja problem, ali s vremenom ... Stoga poticaji za 10 košnica iznosi 250,00 kn, dok za 50 košnica iznosi 1.250,00.

ekonomika poduzeća - Studentski.hr

1. što proizvoditi (predmet poslovanja). 2. koliko proizvoditi (opseg proizvodnje). 3. kako proizvoditi (kojim metodama). 4. kako raspodjeliti ostvarene rezultate.

DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A SPOLEČNOST

4 - DES. Podpora konektivity a infrastruktury digitální ekonomiky a společnosti ... gesční úřad, ani zdroje (typicky průřezové záměry, multirezortní a sdílené).

Ekonomika poduzetništva - EFZG

Poduzetničke strategije. 60. 6. Poslovanje na robnim burzama. 60. 6. Informacijske tehnologije u uredskom poslovanju. 60. 6. Upravljanje marketingom malih i ...

viral marketing - Ekonomika

according to which the passing on of viral marketing messages depends on consumers, category, company, content (of message) and context. Viral messages ...

1. Výkonnost primárního sektoru

2011, kdy primární sektor posílil o na první pohled významných 0,8 pb. Tento růst byl ale z velké části dán nízkou srovnávací základnou. Propad cen rostlinné.

Ekonomika starenja u Hrvatskoj - EFZG

slika 1. Dobno spolna piramida Hrvatske. 2011. 10 000. 0. 20. 40. 60. 80. 10. 0. G o d in e. 20 000. 30 000. 40 000. Ukupno stanovniš. Muškarci ...

ORGANIZACIJA I EKONOMIKA PROIZVODNJE JANJADI NA OPG-u ...

Tržna masa ovna za prodaju kg/kom. 60. Izvor: Mandić, M; 2014. U 2014. godini naturalni pokazatelji proizvodnje su nešto drugačiji u odnosu na 2013.

ekonomika i organizacija poslovanja - VSSP

novi oblici organizacije). ➢ Otvaranje novih poslovnih mogućnosti. Poznajemo sledeće oblike integracijskih tvorevina: ➢ Grupno ulaganje (joint-venture).

EKONOMIKA TURIZMA/ECONIMICS OF TOURISM

212 Acta turistica, Vol. 2 (1990), No 2, pp 209-225 humanijeg, te covjeku i njegovom okru zenju primjerenijeg turizma buducnosti. U toj funkciji nesumnjivo treba ...

GlobalizatioN aNd the KNowledGe Society ... - Ekonomika

Keywords: globalization, the knowledge society, the Bologna Process. JEL Classification: A14, F20, F60. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ДРУШТВО ЗНАЊА. Aпстракт.

PERFORMANSE PODUZEĆA U HRVATSKOM SEKTORU ...

Ključne riječi: post-ulazne performanse, ICT sektor, veličina poduzeća, ... pozitivnom odnosu vjerojatnosti preživljavanja i veličine start-up poduzeća je da.

1. KLJUČNA ZANIMANJA U SEKTORU - ASOO

Do objave Popisa pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja 2010. – NKZ 10. u. »Narodnim novinama« (Popis pojedinačnih zanimanja ...

EKONOMIKA PROIZVODNJE ŠLJIVE NA MALIM GAZDINSTVIMA

su ključni: izbor sorte, lokacija, primena agro i pomotehničkih mera, troškovi pro- ... suva šljiva, kao i domaća rakija šljivovica, koja je zahvaljujući vrhunskom ...

295 ekonomika uzgoja kupusa na obiteljskom gospodarstvu ...

agrotehnički zahvati, organizacijski aspekti i ekonomika proizvodnje kupusa. ... Sadnja kupusa je obavljena na međuredni razmak od 70 cm, razmak u redu.

Ekonomika proizvodnje pšenice na OPG-u Mendeš - Repozitorij ...

In 2018, revenues amounted to HRK 10,560, of which HRK 7.042,67 was earmarked ... U te dvije godine obavljena je sjetva pšenice, soje, kukuruza i ječma na površini od 13 ha. ... prihodi i troškovi, financijski rezultat i cijena koštanja pšenice.

Raspored kolokvija za preddiplomski studij Ekonomika ... - FOI

Raspored kolokvija za preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva, zimski semestar 2017./18. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kolegij.

ekonomika poljoprivrede.pdf - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Knjiga “Ekonomika poljoprivrede” pisana je za studente Agroekonomskog ... Agrarna politika u Republici Srbiji, (8) Zajednička agrarna politika Evropske unije, ...

Ekonomika proizvodnje lješnjaka - Repozitorij Fakulteta ...

kontinentalnim uvjetima te trošak podizanja nasada lješnjaka. Kroz rad su ... poticaji za podizanje nasada, usporio je rast poljoprivrednog zemljišta na kojemu je.

Ekonomika 1 - Střední škola stavební Jihlava

Test. 6. Sekundární sektor zahrnuje: • truhlářství, stavebnictví, strojírenství. • obchod, pojišťovny, cestovní ruch. • zemědělství, energetika, těžební průmysl ...

Ekonomika proizvodnje lucerne na OPG-u Vučković - Repozitorij ...

2018. na OPG-u Vučković gdje je lucerna zasijana na 40 ha obradive površine. ... Uz intenzivnu obradu i gnojidbu, ponovljena sjetva lucerne na isto tlo moţe biti ...

Ekonomika proizvodnje suncokreta na OPG-u Branimir Subotić

Završni rad. Vinkovci, 2017. ... Irena Rapčan, član. Vinkovci, 2017. ... zrna i kvalitete zrna davali su upravo hibridi proizvođača "Syngenta". Na OPG-u sjetva je ...

Upravljačka ekonomika - teorija i praksa - EFRI

povećanju efikasnosti. No, u to je vrijeme takav pristup bio primjeren jer su ponuda i ... radnika plaćenih po satu da sjede u skladištu i umataju poklone. ... 71 Turek, F., Globalizacija i globalna sigurnost, Interland d.o.o., Varaždin, 1999., str. 13.

137 EKONOMIKA I PROIZVODNJA ZAČINSKE PAPRIKE (Capsicum ...

koristila se Fertina Ca u koncentraciji 2%. U fazi začetaka cvjetnih pupova obavljeno je zagrtanje. U zaštiti paprike od korova prije presađivanja, krajem travnja ...

energetska ekonomika neto sadašnja vrijednost (nsv)

11 lip 2018 ... NETO SADAŠNJA VRIJEDNOST (NSV) Net Present Value (NPV) definira je kao razlika između sadašnje vrijednosti novčanih primitaka i ...

Predmetnik: AGRARNA EKONOMIKA, 2. stopnja - Fakulteta za ...

Predmetnik: AGRARNA EKONOMIKA, 2. stopnja. 1. letnik, 1. semester. Učna enota. Nosilec. Kontaktne ure. Sam. delo. Ure skupaj ECTS. 1. letnik, 2. semester.

Agrarna ekonomika i ruralni razvoj - Intranet

Agrarna ekonomika i ruralni razvoj. Šifra. 96966. Status kolegija. Izborni. Studij. Integrirani preddiplomski i diplomski. Semestar. VI. /šesti/. Zavod/klinika.