Norsk varemerketidende nr 09/18 - Patentstyret

15. feb 2018 ... LABELLINO. (541) Merket er et ordmerke i standard font. (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE-20253 HAMBURG,. Tyskland.

Norsk varemerketidende nr 09/18 - Patentstyret - Srodni dokumenti

Norsk varemerketidende nr 05/20 - Patentstyret

22. jan 2020 ... Trestøtter for japanske tresko Triatlonantrekk Trikotasje. [klær] Trikoter Trikotjakker ... Tefal, 15 avenue des Alpes, Zae Rumilly Est, BP 89,.

Norsk varemerketidende nr 09/18 - Patentstyret

15. feb 2018 ... LABELLINO. (541) Merket er et ordmerke i standard font. (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE-20253 HAMBURG,. Tyskland.

Norsk Varemerketidende nr 05/17 - Patentstyret

25. jan 2017 ... Klasse 7 Drilling machines for laying underground pipes and conduit systems, for ... training machines; multi-gym equipment; rowing machines; barbells ... KRAS prehrambena industrija dd, Ravnice 48 , HR-. 10000 ZAGREB ...

Norsk Varemerketidende nr 24/09 - Patentstyret

28 May 2009 ... sunflower oil; peanut butter; coconut butter; butter; shellfish, not live; ground almonds; animal marrow for food; mussels (not live); milk; soya milk ...

Norsk Varemerketidende nr 20/12 - Patentstyret

2. okt 2016 ... 201114379. (220) Notifikasjonsdato: 2011.12.15. (300) Søknadsprioritet: 2011.10.13, CH, 621640. (540) Gjengivelse av merket: BEPANDERM.

Norsk Varemerketidende nr 25/14 - Patentstyret

11. jun 2014 ... Tefal, 15 avenue des Alpes, Zae Rumilly Est, BP 89,. FR-74150 RUMILLY ... (591) Informasjon om farver som merket er krevet vernet for:.

Norsk Varemerketidende nr 03/16 - Patentstyret

13. jan 2016 ... Lidl Stiftung & Co. ... ESMARA. (541) Merket er et ordmerke i standard font. (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167.

Norsk varemerketidende nr 51/19 - Patentstyret

5. des 2019 ... Medlemsskap Avgift som krevet;. 6.2.4. Hvis Medlemmet overtrer det ... Flexa SrL, Via dell'Industria, 11, 31014 COLLE. UMBERTO (TV), Italia.

NRS 1 Varer - Norsk Regnskapsstiftelse

Med varer menes de eiendeler som er anskaffet eller tilvirket for videresalg. Varebe- grepet omfatter foruten innkjøpte ferdigvarer (handelsvarer) og ferdig ...

T16 Hudsykdommer - Norsk legemiddelhåndbok

28. apr 2017 ... Type 1 rosacea (teleangiektasier og erytem) kan behandles med laser eller ... I slike situasjoner vil ikke alltid lokale antimykotika ha effekt pga.

norsk lovtidend - Lovdata

26. nov 2014 ... .2 i enhver ballasttank forut for kollisjonsskottet som krevet etter regel II–1/12, som avgir en lydalarm og en ... Halne–Brimnes–Bu X Rv. 13.

Norsk APA-manual - Unit

Norsk APA-manual. En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil ... Omarbeidet versjon, 2018, APA-prosjektgruppen: Ellen Nierenberg (prosjektleder ...

ventilteknikk - Norsk olje og gass

Dersom arbeid i høyden, må arbeidsområdet sikres mot fallende objekter ... høyere temperaturer mister de styrke og blir utsatt for ... 4.3 Split slab • Tetningsmåte.

Norsk natur 1-1984 - Naturvernforbundet

flexa subsp. norvegiea). Vi må helt til. Øst-Sibir (ved ... flexa sub~p. def/exa. Opprinnelig må planten ha ... 5000 deltakere som krevet vern om Frankrikes fjellver.

Untitled - Norsk Døvehistorisk Selskap

3. aug 1984 ... vi bruker ferjen Bruravik-Brimnes over Har- dangfjorden (istedenfor Kvanndal- ... Det var nok et løft som krevet mot å legge ivei slik på lykke og.

norsk vegtidsskrift - Brage- Statens vegvesen

Ulvik-Brimnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valestrandsfossen-Breistein-V. Arna ... lagring som bes'krevet i punkt 34. Res'ten av bjelkene bøyeprøves etter 28 døgns ...

Norsk og matematikk i et literacy-perspektiv - ResearchGate

For svake elever er det vanskelig å skille hverdagsspråk og skolefagspråk i norskfaget (Penne 2006). Matematikk kan for de samme elevene utgjøre kompliserte ...

Klima som finansiell risiko - Norsk klimastiftelse

17. mar 2017 ... Bergen, Holmedalsgården 3, 5003 BERGEN. Artiklene i denne rapporten er også publisert i nettmagasinet Energi og Klima - energiogklima.no.

Lukt og smak på drikkevann - Norsk Vann

Lukt og smak på drikkevannet kan være tegn på forurensning av vannet eller på at uønskede stoffer er tilført i vannbehandlingen eller i ledningsnettet. Episoder ...

Cheating in Online Games - Norsk Regnesentral

Publicly known cheats for some selected online games has been surveyed. ... In Starcraft a lag hack was used to disconnect the other player [9]. Warcraft III has ...

Nye middel i gulrot på mineraljord. 2014 - NLR Viken - Norsk ...

diflufenikan (Legacy), aklonifen (Fenix), klomazon (Centium) og metribuzin. (Sencor) for å lage gode strategier. Særlig er det viktig å kjenne toleransen på.

INF5780 Compendium Autumn 2015: Open ... - Norsk Regnesentral

20 Aug 2015 ... later, there is no clear distinction between CBPP and crowdsourcing. But the ... Etiel Petrinja, Alberto Sillitti, and Giancarlo Succi. ... from yr.no seem to be an exception from this practice, as no specific license is mentioned,.

english deutsch français nederlands dansk íslenska norsk ... - Ikea

Možda se isprva madrac može učiniti malo pretvrdim. Bit će potrebno mjesec dana da ... 7 * * * За] Thi me, t = A HII7 Ё. 內側的清洗標籤。清洗時請記得拉上拉鍊。

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen - Norsk institutt for naturforskning

23. okt 2014 ... NINA Rapport xxx ... reported their hunting effort, as well number, sex and age class of moose or red deer ... sex ratio (adult females per male).