Logopedija i audiologija - Univerzitet u Tuzli

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. I CIKLUS STUDIJA. STUDIJSKI PROGRAM: LOGOPEDIJA I AUDIOLOGIJA u primjeni od 2015/16 akademske godine. Tuzla ...

Logopedija i audiologija - Univerzitet u Tuzli - Srodni dokumenti

Logopedija i audiologija - Univerzitet u Tuzli

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. I CIKLUS STUDIJA. STUDIJSKI PROGRAM: LOGOPEDIJA I AUDIOLOGIJA u primjeni od 2015/16 akademske godine. Tuzla ...

Logopedija - Univerzitet u Tuzli

www.erf.untz.ba. 1. Uvod u disciplinu i kvalifikaciju. Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, detekcijom, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja ...

Otorinolaringologija, audiologija i logopedija na jednom mjestu

i provode sluh prema pužnici. Zna- čajan napredak u poboljšanju kva- litete sluha omogućili su nevidljivi slušni aparati koji se ugrađuju pod kožu u srednje uho.

untverzitet u tuzli praitni fakultet test - Univerzitet u Tuzli

73 Vrlo znafajan dogaClaj u evropskoj srednjovjekovnoj historiji jeste Crkveni raskol [1054). Ovim dogadajem dotada jedinstvena hri5danska crkva podijeljena ...

Biohemija - Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli - Univerzitet u Tuzli

14 stu 2018 ... Šaperoni. Konformacija, dinamika i funkcija. Enzimi: klasifikacija, kinetika i kontrola. Koenzimi. Triacilgliceroli, fosfolipidi, holesterol, sfingolipidi, ...

DHS - Univerzitet u Tuzli

PREVOĐENJE JEZIKA J. K. ROWLING – ANALIZA PREVODA The prisOner ... značaj a može se ticati istog pojma materijalnog svijeta tipa kafana – krčma, džamlija – odaja i sl. ... Clinic” Theatre history Online [online] dostupno na http://www.theatrehi- ... U školi koju pohađa Harry Potter i njegovi prijatelji, postoje izborni, ali i ...

geografija - Univerzitet u Tuzli

Zemljina rotacija je: a) kretanje Zemlje oko Sunca c) okretanje Zemlje oko svoje ... Zemljina revolucija je: a) kretanje Zemlje oko Sunca b) kretanje Zemlje oko ...

Untitled - Univerzitet u Tuzli

29 мар 2017 ... vremenu“ (Obrazac 1). Kao lica ovlaštena za vođenje evidencije o radnom vremenu u smislu citiranog ... UKUPNO RADNIH SATI U MJESECU ...

psihologija - Univerzitet u Tuzli

određenog područja primijenjene psihologije (na primjer iz industrijske ili školske ... Nosioc studijskog programa: Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet ... Klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita i drugih.

Književnost - Univerzitet u Tuzli

Zagreb: Matica Hrvatska. Duda, Dean. 2002 Kulturalni studiji : ishodišta i problemi. Zagreb: AGM. Compagnon, Antoine. 2001. Demon teorije. Novi Sad: Svetovi.

Europass CV - Univerzitet u Tuzli

Curriculum vitae. © Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu. Stranica 1 / 4 ... Državljanstvo BiH, Hrvatsko. RADNO ISKUSTVO. RADNO ...

literatura a4 - Univerzitet u Tuzli

Huskić, Zbirka zadataka iz matematike za I razred srednjih škola, Svjetlost ... 1. do 4. razreda Gimnazije. - Riješeni zadaci sa prethodnih prijemnih ispita (web stranica) ... Zdenko Lešić, Čitanka za drugi razred Gimnazije, Sarajevo. Publishing ...

Biologija - Univerzitet u Tuzli

Studij I ciklusa studijskog programa Biologija, Odsjeka za biologiju PMF-a ... 8. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija ... rad sa biljnim materijalom u smislu sakupljanja pripreme i prezentacije u ...

Socijalni rad - Univerzitet u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. STUDIJSKI PROGRAM I CIKLUSA STUDIJA. STUDIJSKI ODSJEK SOCIJALNI RAD. AK. 2015/16. /OPŠTE ODREDBE ...

syllabus - Univerzitet u Tuzli

5 svi 2017 ... [email protected] 4. 0. 3. 1 ... ŠljiviĿ B. Sistematska i topografska anatomija - Abdomen i karlica, NauŁna knjiga, Beograd, 1989.

pravilnik - Univerzitet u Tuzli

Naučno-nastavni rad na Univerzitetu organizuje se putem univerzitetskih studija kao: Dodiplomski studij i Postdiplomski studij. Univerzitetski studiji iz ...

statut - Univerzitet u Tuzli

3 феб 2017 ... JU UNIVERZITET U TUZLI. I OPŠTE ODREDBE. Član 1. (Statut Univerziteta). (1) Statut visokoškolske ustanove sadrži odredbe kojima se ...

hronični bol - Univerzitet u Tuzli

Bol je vjerovatno jedan od najstarijih i najuniverzalnijih oblika stresa i jedna od ... njega bol. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u saradnji sa IASP.

program - Univerzitet u Tuzli

17 мар 2010 ... za polaganje pedagoško – psihološke – didaktičko – metodičke grupe predmeta za sticanje osnova ... zdravlje, stres, kriza i psihološka trauma.

Fizika - Univerzitet u Tuzli

Opća fizika III. 4 4 0. 9. Matematička analiza II. 2 2 0. 5. Eksperimentalna fizika III. 2 0 2. 5. Klasična mehanika I. 2 2 0. 5. Matematičke metode fizike I. 3 2 0. 6.

Mehatronika - Univerzitet u Tuzli

Džafer Kudumović , Nauka o čvrstoći I ,Mašinski fakultet. Tuzla,2009. 12. Nastavne ... Galović, A: Termodinamika I, FSB, Zagreb, 2002. 3. 3. Fabris O.: Osnove ...

prijemni - Univerzitet u Tuzli

Gimnastičke i ritmičke strukture po zadanom zadatku. ( sastav na parteru i sastav ... Djevojke 50 m – vrijeme (granično vrijeme 80 sek.) - Muškarci 50 m – vrijeme ...

Razredna nastava - Univerzitet u Tuzli

Prijedlog transformacije studijskog odsjeka Razredna nastava iz trogodišnjeg u četverogodišnji studij i prijedlog studijskog plana i pragrama. I. OPĆI DIO.

zimski semestar - Univerzitet u Tuzli

29 ruj 2019 ... Prva godina. Uvod u matematiku. DRFJP. (V) J. Muminović - Huremović. (V) J. Muminović Huremović. 204. 204. Uvod u matematiku. DRFJP.

Untitled - RGGF - Univerzitet u Tuzli

29 мар 2017 ... vremenu“ (Obrazac 1). Kao lica ovlaštena za vođenje evidencije o radnom vremenu u smislu citiranog ... UKUPNO RADNIH SATI U MJESECU ...

Bolonjska deklaracija - Univerzitet u Tuzli

(Bolonjska deklaracija). Zajednička deklaracija evropskih ministara obrazovanja potpisana u Bologni 19.06.1999. Proces evrointegracije postao je, zahvaljujući ...

Studentske novine - Univerzitet u Tuzli

9 stu 2011 ... ZlaTNE plaKETE UNIVErZITETa? TEma brOja / pITalI ... na za facebook i televizor, ima vremena i za ... Komšinica Zora na- vodi da je Vinko bio ...

dodatak diplomi - Univerzitet u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI. Dodatak diplomi. Ovaj dodatak diplomi slijedi model koji su razvili Evropska komisija, Vijeće Evrope i UNESCO / CEPES. Svrha ovog ...

PRIMJER TESTA_erf - Univerzitet u Tuzli

Mišljenje u kojem na osnovu ranijih opažanja, predstava i saznanja formiramo nove sadržaje, koji ranije ... D. Apstraktno mišljenje. 7. Inteligencija je: ... Testovi inteligencije u formi manipuliranja predmetima ili slikama su: A. Verbalni testovi ...

Konstrukcije - RGGF - Univerzitet u Tuzli

Student stiče diplomu magistar građevinarstva - usmjerenje konstrukcije i kompetencije: ... J. Radić i suradnici: Betonske konstrukcije-riješeni primjeri, Hrvatska ...

Šta bi Vam olakšalo studiranje? - Univerzitet u Tuzli

9 stu 2011 ... ... STUDENTE. Šta bi Vam olakšalo studiranje? ... Studiranje iziskuje i značajna finansijska ... jaju tek u ranim tridesetim godinama. Slabo ko ...

Konstruktivna geometrija.pdf - Univerzitet u Tuzli

27 tra 2017 ... koristeći osnovna pravila i metode rješavaju zadatke iz oblasti konstruktivne geometrije,. - predočavaju likove i tijela (oblike) u ortogonalnoj i ...

Mikrobiologija sa parazitologijom.pdf - Univerzitet u Tuzli

13 lip 2017 ... -upoznati studente sa osnovnim osobinama bakterija, parazita, gljiva i virusa ... Medicinska mikrobiologija sa imunologijom i parazitologijom", ...

Primjenjena biologija - Univerzitet u Tuzli

Stanično frakcioniranje. Obilježavanje radioizotopima. Kultura stanica; Molekularna struktura membranskih i nemembranskih organela i funkcija. 4. Odabrana ...

Diplomatika i heraldika BiH.pdf - Univerzitet u Tuzli

9 svi 2017 ... Grbovi i njihov državnopravni značaj. 12. Bosansko heraldičko nasljeđe. 13. Fojnički grbovnik. 14. Bosanskohercegovački grb i zastava u 19. i ...

Primijenjena matematika - Univerzitet u Tuzli

STUDIJSKI PROGRAM: PRIMIJENJENA MATEMATIKA ... Otvaranjem studijskog programa Primijenjena matematika na Odsjeku ... Matematička analiza I. II. 4. 3.

JU UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET ...

... Al2(SO4)3, Na2SO4 opštim imenom se nazivaju: a) sulfati b)sulfiti c) sulfidi. 10. Cink, olovo i željezo su tehnički značajni: a) polumetali b) nemetali c) metali. A ...

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli je predlagač doktorskog studija. ... fakulteta Sveučilišta u. Zagrebu. Studij traje 3 godine i nosi 180 ECTS kredita. 4. ... Smjerovi su vezani za područje istraživanja na koje se odnosi tema doktorske ...

Poslovna ekonomija - Univerzitet u Tuzli

2. 1. -. 3. UKUPNO. 16. 7. 2. 30. 16. 7. 2. 30. USMJERENJE: «RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA». III GODINA. ZIMSKI SEMESTAR. LJETNI SEMESTAR. Predmet.

Bibliografija 1962.-2011. - Univerzitet u Tuzli

Ul. dr. Tihomila Markovića br. 1. Za izdavača: Prof. dr. sc. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli. Redakcioni odbor: ... klovanja / Bahtijarević-Omerović Šuhreta. : doktorska ... disertacija / Zoran Iličković. - Tuzla : ... Biografija:listovi. 151-173.

bosanski jezik 2012 - Univerzitet u Tuzli

Sadašnji particip u engleskom vs. glagolski prilog sadašnji u bosanskom jeziku /. Present Participle in English vs. glagolski prilog sadašnji (“Present Verbal ...

Prevođenje engleskog jezika - Univerzitet u Tuzli

konvencionalni komunikativni čin za koji prevodilac preuzima odgovornost ... A. Štambuk et al., Rječnik elektronike - englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski, ...

frazeološka dilema: dvokomponentnost i/ili ... - Univerzitet u Tuzli

Menac, Abdulah Mušović, Željka Fink Arsovski, Alisa Mahmutović, Amina Šiljak. Jesenković). Treću grupu čine oni koji smatraju da i sraslice, koje su nekada bile.

SP Tjelesni odgoj i sport - Univerzitet u Tuzli

Nastavni plan studija Tjelesni odgoj i sport urađen je u skladu sa obavezama Fakulteta za tjelesni odgoj i sport da redovno inovira nastavne planove i programe, ...

UNIVERZITET U TUZLI FAKULTET ELEKTROTEHNIKE STUDIJSKI ...

UNIVERZITET U TUZLI. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE. STUDIJSKI PROGRAM I CIKLUSA STUDIJA. /OPĆE ODREDBE/. Tuzla, oktobar 2011. godine ...

Europass CV - Farmaceutski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Magistar farmacije. “Ibn Sina” Apoteke. ▫ Izdavanje lijekova na recept i bez recepta, rad sa pacijentima, savjetovanje pacijenata u vezi pravilne upotrebe lijekova ...

Europass CV - Tehnološki fakultet - Univerzitet u Tuzli

kemičara Hrvatske, Zagreb 2018 (oralna prezentacija)( http://pierre.fkit.hr/smlki/program.pdf). Osmanović Z., Jozić, I.,Avdić, K., Glavić, A., Ljevaković,Lj., Bulić,M., ...

Biohemija - Tehnološki fakultet - Univerzitet u Tuzli

14 stu 2018 ... DNA i. RNA: struktura, konformacija i sinteza. Sinteza proteina. Postranslacijske modifikacije i usmjeravanje proteina. Rekombinantna DNA i ...

raspored predavanja ljetni 18-19 ERF - Univerzitet u Tuzli

RASPORED PREDAVANJA ZA STUDENTE I GODINE. II SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2018 / 2019. PREDAVANJA. VJEŽBE. Predmet dan vrijeme mjesto.

Prefabrikacija i tehnologija montaže.pdf - Univerzitet u Tuzli

27 lip 2016 ... PREFABRIKACIJA I TEHNOLOGIJA MONTAŽE. 2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra: 3. Ciklus studija: 1. 4. Bodovna vrijednost ECTS:.

bosanski jezik 2013 - Univerzitet u Tuzli

sastav složene rečenice niti da između klauza uspostave određene značenjske ... Vidjeli smo da primjeri (1) i (2) pokazuju da se upitne rečenice “ugrađuju” ... da je u tom smislu pridjev ekspresivan i da u pjesmama ima višestruko pozitivno.

studentski vodič 2015-16 - Univerzitet u Tuzli

Stipendija studentima braniteljske populacije Tuzlanskog kantona. Gdje naći? www.vladatk.kim.ba. Kada? septembar/oktobar. - Federalni studentski zajam od ...

Akademski curriculum vitae - Univerzitet u Tuzli

Damir Baraković: “Morfostrukturni procesi u središnjem dijelu sprečanske ... Petar Katanić: «Geomorfologija sjevernog dijela planine Ozren sa kategorizacijom.

Primijenjena fizika 2016-17 - Univerzitet u Tuzli

Završetkom I ciklusa studija, studijskog programa Primijenjena fizika, student stiče akademska titula, odnosno stručno ... Opća fizika I. 3. 3. 0. 7. Eksperimentalna ...

bosanski jezik 2014 - Univerzitet u Tuzli

loptica za gonjenje muha naziva MUHOMLAT. Dakle, ne treba biti protiv ZRAKOMLATA niti pak za njega, tek zrakomlat treba staviti na pravo mjesto u jeziku, ...

Edukacija u matematici 2016-17 - Univerzitet u Tuzli

Tel: 035 320 860. Faks: 035 320 861 www.pmf.untz.ba. 1 ... 1. Akademska titula, odnosno stručno zvanje koje se stiče završetkom studija I ... Položeni ispiti po starim studijskim programima, nastavnički smjer, priznaju se ... Linearna algebra I.

Lingvistika njemačkog jezika - Univerzitet u Tuzli

Lingvistika njemačkog jezika. ODSJEK. Njemački jezik i književnost. ECTS. 7 ECTS. SEDMIČNI BROJ SATI U SEMESTRU. Predavanja. 2. Auditorne vježbe. 0.

monografija 1976-2011 - Univerzitet u Tuzli

6 pro 2011 ... 11. Tuzla – univerzitetski centar. 15. Univerzitet u Tuzli - 35 godina. 29 ... otvoreni studentski domovi, sakupljeno na hiljade bibliotečkih jedi- ... lerija portreta, Dom mladih. ... U sastavu Univerziteta u Tuzli djeluje 12 fakulteta i Akademi- ... naš počasni doktor nauka gospodin Stjepan Mesić, bivši predsjednik ...

novosti untz 2017/2 - Univerzitet u Tuzli

3 srp 2017 ... Nadina Rendić, učenica Poljo- privredno medicinske škole Brčko, ... kaže Nadina Rendić i dodaje da je iz- ... Čaušević Samra. 84. Ibrahimović ...

UNIVERZITET U TUZLI PRAVNI FAKULTET TEST OPŠTEG ...

Djela „Modra rijeka“, „Kameni spavač“, „Plivačica“ napisao je: a) Branko Ćopić b) Mehmedalija Mak Dizdar c) Ćamil Sijarić. 2 boda. 6. Promjenjiva vrsta riječi su:.