Otoakustičke emisije u ispitivanju sluha kod dece - doiSerbia

Uvod/Cilj. Prevencija posledica nagluvosti postiže se ra- nim ispitivanjem kohlearne funkcije kod novorođenčadi, ali i kontinuiranim praćenjem sluha u ranom ...

Otoakustičke emisije u ispitivanju sluha kod dece - doiSerbia - Srodni dokumenti

Otoakustičke emisije u ispitivanju sluha kod dece - doiSerbia

Uvod/Cilj. Prevencija posledica nagluvosti postiže se ra- nim ispitivanjem kohlearne funkcije kod novorođenčadi, ali i kontinuiranim praćenjem sluha u ranom ...

maligna hipertermija kod dece - doiSerbia

Kquчne reчi: maligna hipertermija; deca; dantrolen. UVOD. Ma lig na hi per ter mi ja je ge net ski uslo vqe na bo lest s po ten ci jal no fa tal nom hi per me ta bo ...

socijalna distanca i stereotipi o romima kod dece ... - doiSerbia

otipa činile i pozitivne i negativne osobine. Ključne reči: socijalna distanca, obrazovanje Roma, stereotip o Romima. 1 Rad je deo projekta “Integracija romske ...

kognitivno funkcionisanje edukativno zapuštene dece ... - doiSerbia

kuće je često bolji indikator njegovih sposobnosti nego (apstraktni) test inteligencije. (uostalom, testovi su i nastali kao reprezentant životnih situacija u kojima se.

Statička scintigrafija bubrega kod dece sa infekcijom ... - doiSerbia

Statička scintigrafija bubrega urađena je primenom. Tc 99m – DMSK na uobičajen način kod 170 dece sa IUT, prosečne starosti 7,07 godina (je- dan mesec do ...

izvori razlika u postignuću srpske i romske dece na testu ... - doiSerbia

U ovom radu ispitivana je socijalna inteligencija srpske i romske dece osnov- noškolskog uzrasta. Socijalna inteligencija predstavlja sposobnost razumevanja ...

Pravilnik o ispitivanju vozila

вентил за заустављање/пречистач ТНГ, испаривач/регулатор притиска гаса, гасно- непропусно кућиште, електронски уређај за управљање, водови ...

EMOCIJE PRI ISPITIVANJU INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI ...

18 ožu 2010 ... nost da prije početka i nakon rješavanja testa intelektualnih sposobnosti ukratko napišu kako se osjećaju. Test intelektualnih sposobnosti KI–4.

O ISPITIVANJU NEKIH FUNGICIDA U GODINI 1955.

0,75%-tna bordoška juha, za sumporne 1,75%-tna kalifornijska juha od 25 Be, a za ditiokarbamate 0,2%-tni Zineb. Kontrolirali smo fizikalna svojstva preparata ...

1 PRAVILNIK O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME (NN ...

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se obavljanje pregleda i ispitivanja radne opreme, ... ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima ...

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te - Ergonomika

Ispitivanje u radnom okolišu obuhvaća ispitivanje fizikalnih (temperatura, vlažnost i ... opasnostima utvrđenih Pravilnikom o listi strojeva i uređaja s povećanim ...

IZVJEŠĆE O TLAČNOM ISPITIVANJU PLINSKE INSTALACIJE ...

Mjerni instrument : digitalni manometar MARUS-ATM, mogućnost očitanja 0,1 mbar . NAPOMENA : © Montcogim-Plinara d.o.o. - ITIPI - Rev.5. NEMJERENOG I ...

ORGAN SLUHA

Prag čujnosti predstavlja najniži zvučni pritisak (intenzitet zvuka) koji ljudsko uvo može da registruje. Prag čujnosti zavisi od frekvencije i predstavlja se krivom ...

uputstvo o ispitivanju vozila za prevoz opasnih materija

ADR – Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija,. 3. ... Predlažemo da se za ta vozila izdaje ili poseban ADR certifikat samo na ...

Pravilnik o ispitivanju sistema aktivne zaštite od požara

6 ruj 2013 ... ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u građevinama i prostorima, sadržaj potvrde o ispravnosti i ...

Primjena odabranih statističkih metoda u ispitivanju karakteristika ...

E F Z G – S E R I J A Č LANAKA U NASTAJANJU. 06-04 ... Poslovne banke su univerzalne financijske institucije u Europi za razliku od SAD gdje postoji ... Korporativne financije: BNP nude usluge savjetovanja u postupcima M&A i primarnih ...

Najnovije metode u ispitivanju kvaliteta hrane - SUPERLAB

mima i organskim materijama. Ovo je velika ... Predstavljamo. RADNI STOLOVI, DIGESTORI, STOLOVI ZA VAGU, POLICE ZA REAGENSE, SUDOPERE,.

Čulo sluha - fasper

(puž). Eustahijeva tuba. Vestibulum. Građa spoljašnjeg, srednjeg i unutrašnjeg uva ... redukuje zvukove f>1000 Hz. • smanjuje osetljivost uha na vlastiti govor.

GENETIČKI UZROCI OŠTEĆENJA SLUHA

značajno utjecati na rad i društvenu prilagodbu. Stoga su nagluhost i gluhoća važan javnozdravstveni problem, koji se javlja u velikom dijelu opće populacije.

Razumjevanje oštečenja sluha - Bernafon.hr

uho je veoma kompleksan sustav analize zvuka sposoban ... Uho obično opisujemo kroz tri glavna dijela: vanjsko uho, srednje uho i unutarnje uho. Vanjsko uho ...

sredstva za zaštitu sluha 3M - Mojra

za uši. Ovi proizvodi mogu optimalno da se postave na drugu ličnu zaštitnu opremu. ... ClearE-A-R 20 čepovi za uši - SNR 20 dB ... DM-01-000. DM-01-001.

Utjecaj gubitka sluha PROGRAM 5.03.

kirurgiju glave i vrata, KBC Zagreb. Klinika za bolesti uha, nosa i ... Microton. 8. Tadić Iva, Poliklinika za rehabil- itaciju slušanja i govora SUVAG. 9. Vajagić Maja ...

Prilog ispitivanju učinkovitosti novijih fungicida za zaštitu vinove loze ...

... se vinove loze i proizvodnje grožđa kontinuirano pojavljuje problem pojave patogena uzročnika bolesti među kojima je i najčešći uzročnik peronospora ...

ISKUSTVA OŠTEĆENJE SLUHA UZROKOVANO BUKOM

nju ravnoteže. Organ sluha dijelimo na tri dijela: vanjsko, srednje i unutarnje uho. Vanjsko uho bubnjićem je odvojeno od ostalih dijelova. 1. uška, 2. slušni kanal ...

Uho je organ sluha i ravnoteže (organum vestibulocochleare ...

uho je osjetljivo na frekvencije zvuka u rasponu od 20 do 20 000Hz (ako ti zvuci ... Vanjsko uho uključuje ušku (auricula) i zvukovod ili vanjski slušni hodnik ...

Razumijevanje pročitanog u učenika s oštećenjem sluha

povezan s razinom razumijevanja teksta (Cain i sur., 2004). Razumijevanje pročitanog kod učenika s oštećenjem sluha. Teorije o mehanizmima čitanja čujućih ...

Probir na oštećenje sluha u novorođenčadi - Hrvatski časopis za ...

Uskoro je sličan aparat nabavilo i rodilište u. Vukovaru. Jedan od najvažnijih zaključaka koji se nametao i prije kraja projekta koji se provodio na «Sv. Duhu» bio ...

Vašoj bebi treba još jedan test sluha

Zašto moja beba nije prošla prvi test sluha? • Vaša beba može da ima oštećen sluh. • Možda u uhu ima tekućine. • Možda je prostorija u kojoj se provodilo ...

K ontrola emisije izduvnih g aso va OBD - SiM Impex

Opel Astra. VW Passat ... Prenos podataka prema SAE J 1850. Pin 4 ... 045. Opel. 19. Toyota. 6. Volkswagen. 00514. Volvo. 214. Kontrola emisije i OBD ...

(Erić, Ivana. Poticanje razvoja fonematskog sluha i fonološke ...

glasove. Kada krene u školu, razvoj govora se završava i tada se već u izgovoru mogu jasno uočiti glasovi koji bi u budućnosti mogli stvarati problem u obliku ...

zašto mojoj bebi treba pregled sluha? - NSW Health

Važno je što prije ustanoviti ima li beba dobar sluh, kako biste mogli dobiti ispravne savjete i podršku. Prije nego što djeca progovore prve riječi, već oko godinu ...

Antonio Timko_Utjecaj trajanja i vrste progresivnog gubitka sluha na ...

(bubnjanje) u desnom uhu i u dva dana je izgubio sluh (gubitak na svim frekvencijama ≥ 65. dB). Tonski audiogram godinu dana kasnije pokazuje zamjedbenu ...

odgojno – obrazovna integracija djece oštećena sluha - Repozitorij ...

15 velj 2016 ... danas, verbotonalna metoda se razvija, primjenjuje i oslanja na ono za što je i stvorena – odnos čovjeka, govora, jezika i slušanja. Tijekom ...

Pravilnik o granicnim vrijednostima emisije iz postrojenja…

Upotreba uglja s obzirom na sadržaj sumpora se ograničava na način da: 1) je u maloprodaji (ugalj za domaćinstva i ustanove) dozvoljena prodaja uglja koji ...

Smanjenje emisije plinova i klimatske promjene

10 sij 2019 ... U izvješću EEA-a “Fluorirani staklenički plinovi 2018.” procjenju- je se napredak postignut u okviru postupnog smanjenja uporabe.

ODSJEK AERONAUTIKA Laboratorij za zrakoplovne emisije

ODSJEK AERONAUTIKA. ZAVOD ZA AERONAUTIKU. Laboratorij za zrakoplovne emisije. Dr. sc. Jurica Ivošević e-mail: [email protected] Voditelj ...

EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA, OSOBITO IZ PROMETA

Rad završava osvrtom na moguća djelovanja glede smanjivanja očekivanih trendova emisija stakleničkih plinova i zaključcima. Ključne riječi: staklenički plinovi, ...

čudna neka odluka vlade birokracija nema sluha za gluhe

BIROKRACIJA NEMA. SLUHA ZA GLUHE. Konačno je u prosincu 2007. ostvareno pravo gluhih i nagluhih za besplatnu nabavu faksova i budilica. Dugo je ...

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u ...

неопходна за разградњу органских материја у отпадним водама од стране ... испуштају у реципијент из септичке и сабирне јаме ... о производњи, показујући тиме да ови растварачи и средства за чишћење не садрже органски везане ... P2O5 у фосфате, оптерећење азотом се рачуна на основу садржаја.

Istraživanje sadržaja središnje informativne emisije - Documenta

Ostali nositelji poruka (Marijana Čermak, supruga generala. Ivana Čermaka; Đuro Perica, predsjednik kluba utemeljitelja. HDZ-a; Boris Tadić, predsjednik ...

gospodarski i numizmatički učinci emisije kovanog novca

(naturalni) novac. Razloga ovomu je više, a najznačajniji su afirmacija “kovina”2 kao najpraktičnije novčane materije s nizom prednosti u odnosu na druge ...

Interdisciplinarna strategija nulte emisije stakleničkih ... - Grad Krk

124. 13.2. Stalni sudionici Mreže nulte emisije stakleničkih plinova. ... Pri navedenome su granice obuhvata istraživanja u biti određene samim geografskim ...

Interdisciplinarna strategija nulte emisije stakleničkih plinova za ...

Zdenko Kirinčić, voditelj uređaja za pročišćavanje, Ponikve d.o.o. g. ... Nadalje, pretpostavlja se da zamjena ... (blaga klima, čisto more, mnogo sunčanih sati, kulturološke znamenitosti te raznolikosti flore i ... korisnici vikendica turisti ... postojati obveza prijevoza na kopno za što će se morati uračunati troškovi od cca 160 €/t.

Emisije koje ugrožavaju našu budućnost - Građevinar

Emisije koje ugrožavaju našu budućnost. STAKLENIČKI PLINOVI I GLOBALNO ZAGRIJAVANJE. Međunarodni sporazumi ne daju priželjkivani učinak, ali ni.

Smanjenje emisije plinova i klimatske promjene - FKIT

10 sij 2019 ... U izvješću EEA-a “Fluorirani staklenički plinovi 2018.” procjenju- je se napredak postignut u okviru postupnog smanjenja uporabe.

Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2 - Ministarstvo ...

da je prosječna cijena goriva devet kuna po litri. ... je Uredbom (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, ... Suzuki. Baleno 1,2. B. 5,8. 4,0. 4,7. 107. Baleno 1,2 CVT. B. 5,9. 4,2. 4,9. 111 ... Jimny 1,5 AT.

poraba goriva in emisije co pri novih osebnih vozilih renault

Clio/ Grandtour/ 1.5/ dCi 90 Energy. 1461. 66 ročni. 4,0. 3,2. 3,5. 90. EURO 5. 0,1354. 0,00037. 0,01. 41. Megane/ Berline/ 1.5/ dCi 110 Energy. 1461. 81 ročni.

Prospekt dugoročnih obveznica II emisije Erste Bank a.d. Novi Sad

4 феб 2019 ... Akcionari Banke su Erste Group Banka AG , Beč sa 74% učešća i ... Krediti i potraživanja od drugih banaka i finansijskih ... Minusi na tekućim računima, ... vidljivim tržišnim informacijama; plus (ako je vrednost obaveza) ili ...

Upozorenje na motor/emisije izduvnih gasova Ukoliko ... - BIHAMK-a

Upozorenje na motor/emisije izduvnih gasova. Ukoliko je ovaj svjetlosni signal stalno upaljen, savjetujemo da zaustavite motor, izvadite ključ na. 30 sekundi ...

uredba o graničnim vrednostima emisije zagašujućih ... - Putevi Srbije

septičke i sabirne jame ispuštaju u recipijent, kao i rokovi za njihovo ... 1) BPK5 ili biohemijska potrošnja kiseonika je količina kiseonika (O2) neophodna za razgradnju organskih materija ... sredstva za čišćenje ne sadrže organski vezane halogene ... osnovu sadržaja amonijačnog i nitratnog jedinjenja u svakom jedinjenju.

reality show kao žanr s posebnim naglaskom na emisije o kuhanju

24 ruj 2017 ... kuhara, slastičara i slično. Takve vrste ... upotrebu konzervirane krem juhe koja može poslužiti kao baza mnogim drugim jelima. U ovom periodu smatra ... Primjerice u emisiji „Kod Ane“, glavna protagonistica Ana. Ugarković ...

Posebno izdanje emisije “Male tajne velikih majstora ... - Podravka

24 tra 2009 ... ma, Lidiji Bastianich i Marcelli Hazan. “Moja bi se nona okrenula u grobu da to čuje”, izjavila je Lidia, “ali ja ću sigurno probati!” I Marcella ...

Veleprodajno tržište prenosa i emisije radio-difuznih signala (Test tri ...

povećanju cijena usluge od strane hipotetskog monopoliste. Kod supstitucije na ... Total TV nudi 79 TV programa, 9 paketa TV programa. • BBM Montenegro koji ...

sustavi za smanjenje emisije štetnih produkata izgaranja otto motora

U olovno gorivo (benzin s crvenom oznakom) se kao aditiv protiv detonacije ... Z. Kalauz: Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila- EKO test, Centar za vozla ...

radijske emisije za djecu mlađe školske dobi u nastavi hrvatskoga ...

1 ruj 2016 ... istraživanja pokazuju da većina učenika najčešće sluša radio manje od sat vremena dnevno u vožnji automobilom, a kao najslušaniji radijski ...

INFORMATOR-UPIS DECE U D.V. ZLATOKOSA

D.V. „ ZLATOKOSA“. BOROVO. DJEČJI VRTIĆ. „ZLATOKOSA“ – BOROVO. - INFORMACIJE O UPISU U VRTIĆ,. - PRIPREMA DJECE ZA POLAZAK. U VRTIĆ I ...

Disfunkcionalno disanje kod dece sa astmom

Plućna embolija. Palatinalni mioklonus/. Štucavica. Plućna hipertenzija. Lezije centralnog nervnog sistema. Pneumotoraks. Minhauzenov sindrom. (Factitious).

PERITONZILARNI APSCES KOD DECE: DESETOGODIŠNJA ...

Peritonizirani apsces je najčešća komplikacija akutnog tonzilitisa. Preentuju se podaci 27 bolesnika, mlađih od 18 godina, Klinike za bolesti uva , nosa i grla ...

KONVULZIVNI EPILEPTIČKI STATUS KOD DECE

vulzivnog napada, najrealnije je konvulzivni epileptički status (KES) definisati kao generalizovani toničko-klo- nički napad trajanja 15 ili više minuita.

HOLTER EKG MONITORING U DECE SA PALPITACIJAMA

snimanja Holter-a imala osećaj palpitacija, bez pulmoloških i endokrinih oboljenja. REZULTATI: U pedijatrijskoj službi KBC Zemun, u periodu od januara.